Jump to content
valiamaria

50. БЪЛГАРСКОТО ДЪРВО

Recommended Posts

50. БЪЛГАРСКОТО ДЪРВО

 

В: Разкажете ни случката за хиромантията. Т: Тези науки: хиромантия, те са няколко. В: Астрология, хиромантия, френология, хирология. Т: За тези науки е открил Школата. Не само за хиромантията, но за тези науки е открил и после закрил. В: Вие ми разказахте, че Учителят споменал, че открил един отдел по хиромантия, но учениците започнали да си гледат на ръцете за пари и той го закрил. Т: Бих казала, че тези науки освен хиромантия, те са няколко. За тези науки е открил, не само за хиромантия, но ги закрил впоследствие, защото внимава учениците да не се увлекат в гадания.

В: Вие ми споменавахте, когато ставаше въпрос какво може да стане от българския народ, споменахте, че Учителят казал: "От българското дърво повече не може да се направи. Каквото може да се направи, го направих". Т: Да, точно така. Това е най-точно. Къде се разрешават въпросите горе, а къде се вършат долу. Там имаме значи вина - в приложението им. Затова ако може да не се каже нищо лошо.

В: Сега вие миналия път разказахте, че братята са се били събрали, за да подредят програмата за един концерт и накрая решават да не ви включат в програмата, да включат друга сестра, като казват, че вашето стихотворение било много дълго. И какво стана по-нататък, ще ни го разкажете ли случая? Т: Те са много важни неща, но дълбоко интимни за работата на Учителя и за работата на Братството. Значи те ако са имали такава власт, то пък ние ще оправяме света. Значи ние трябваше да го оправим първо света в нас и ние трябва да Го оправим и света около нас както ние не сме могли да го оправим. Голяма власт, големи възможности, на Учителя възможностите са толкова големи, но ние не разбирахме. Как трябва да постъпим и по човешки Той казваше: "Вие големи неща искате". Пък ние като се свихме, да махнем всичките дрипи около нас, свихме се и така вървяхме, щото действително беше трудно. Стихотворението не го включиха. Но на следващия ден час преди да почне да говори Учителя каза, че има едно стихотворение, което чака реда си и трябва да се прочете. Прочете се пред всички!

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×