Jump to content
valiamaria

59. УЧИТЕЛЯ И ИЗГРЕВЪТ

Recommended Posts

59. УЧИТЕЛЯТ И ИЗГРЕВЪТ

 

Всичко за човека, бе девизът. Всичко за душата на човека, чието проявление на земята, беше назряло. Но Учителят бе най-големият познавач на великото развитие, и Той започна от физическото преустройство на човека. От изработването на физическото тяло на човека, защото как неправилната призма ще пречупи правилно слънчевите лъчи? Той започна от призмата. От човешкото тяло. Той намери външната форма на човека неправилно устроена и започна да я вая - да я изправи и приготви за новата жителка, която чака своята обстановка, при която само тя може да се прояви.

Учителят беше слязъл на нашата планета да помага. Да съкрати времето на това приготовление. И започна работа върху ума, върху гърдите, върху стомаха. Със светлата мисъл в беседите, с топлите и красиви чувства върху гърдите и с чистата, прясна и естествена храна върху стомаха. Той през целия Си престой физически на земята учи и научи хората - респективно човека - да мисли светло, да чувства красиво и да се храни природосъобразно.

Плодните градини около малките къщички помагаха в работата Му върху стомаха, общите градини, общите обеди и екскурзии помагаха в работата Му върху сърцето - чувствата, а беседите - великото Божие Слово, помагаше в работата Му върху ума - върху правилно развиващата се мисъл. Учителят научи човека да мисли, научи го да чувства, научи го да се храни. Научи човека да работи. Да работи върху своя ум, да работи върху своето сърце, да работи върху своята воля.

Учителят научи човека да работи. Учителят научи човека да взема уроци от природата и да обикне работата, както природата я обича. - "Ти посади едно семенце и като поникне, спри ако можеш този растеж." Дай условия на един прорастък и го остави. И го забрави. Той не забравя своята работа, своя дълг, своя живот. - Човекът видя, че всичко в природата работи и не забеляза как се увлече в тази велика всеобща работа и потърси в този кипеж своето място, и го намери. И започна усилено да работи върху себе си, да се приготви и той подходящо, и незабелязано, без сътресение да влезе в тази велика бригада.

Това приготовление изисква много работа и време. Човекът се превърна на ученик, който учи, работи и помага. Той се приготви да учи, да работи, да помага. - Да учи от всичко, което види, което чуе, което преживява. Да работи върху всичко, което види, което чуе, което преживява. Да помага на всичко, което види, което чуе, което преживява.

Учителят му остави седем хиляди беседи за помощници, за учители, за възпитатели. Учителят му остави седем хиляди беседи да се занимава, да учи, да открива. Защото Учителят каза:

"Природата забавлява обикновените хора, учи талантливите, а на гениалните открива своите тайни." И забавленията спират. Науката връхлетява отвред. Откритията се сипят. Човекът се учи. Той гради новия човек.

ИЗГРЕВ

1. Изгрев, Изгрев, светла песен.

Изгрев наш любим и мил. В теб живота стана ясен в обич зракът придобил.

2. Знанието епохално тук Учителят велик, светло даде, поетично и направи всичко с лик.

3. Слънцето огре земята, Слънцето огре и нас, цъфнаха с Любов цветята, цъфна нашия нов Аз.

4. Витоша украса сложи от злато и светлина и в омая в мир безбрежен просия и в ведрина.

5. Изгрев, Изгрев, светла песен. Изгрев мил и светлолик. В теб живота стана ясен -Нов човек роди се тук.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×