Jump to content
valiamaria

70. СЕДЕМТЕ РИЛСКИ ЕЗЕРА

Recommended Posts

70. СЕДЕМТЕ РИЛСКИ ЕЗЕРА

 

Лятото на 1930 г.

Идете ги вижте! Тях - рилските езера! Надникнете в огледалната повърхност на първото - Махарзи, направете утринната закуска при второто -Елбур, благото на живота, и на път към третото - Бал-дер-дару, отбийте се при сгушената там бяла чешмичка. Колко красота ви носи всичко това и колко радост! Тежестта на живота тук не се чувства. Тук всички са юноши. Сърцата тук са чисти, детски. Душите свободно летят, сливат се със зефира на планината и копнеят да обгърнат цялата й красота. - Идете ги вижте! Тях, Рилските езера!

Пътечката, която трудолюбивите туристи са очертали извива и вие не знаете каква изненада ви готви следващата стъпка . - Ето третото! - Широко и спокойно, разляло води в две посоки, обгръща като че ли с любящи ръце малък връх. - Близнаците ви задържат по-дълго. С мъка се отдалечавате. Погледът на всяка стъпка се спира, възхищава, съзерцава - скали, цветя, птички, извори - всичко е така красиво и художествено наредено! къде ли е Великият майстор? - Вие вече го очаквате. Никаква изненада, ако се яви сам Той!

Нова изненада! Неволно търсите бои, четки; да нарисувате, да фотографирате, но да отнесете нещо от този шеметен блян! - Вече изкачвате стръмната пътека, а на всяка стъпка се обръщате да видите, още веднъж да преживеете обаянието от сините води на Махабур - петото.

Не стихнало вълнението от неговия чар, вие сте наново пред изненада -Сърцето! - Дълбоко и страшно като човешко сърце. Минавате край него обзети от тайнствен трепет, поглеждате спокойните води на седмото - Шам-Хаа - Главата, и пред вас се открива чудната гледка от езерния връх. Пред вас е цялата обходена местност! Рилските езера! Красивите 7 рилски езера!

Неволно снемате шапка. Обаянието от чара на планината ви обгръща. -И тук, в своя храм, красотата разказва чудната приказка за красотата, идете ги вижте! Тях, седемте рилски езера!

Рила, 1938 г.

Учителят поспря. Поспряха учениците край Него. А сините камбанки звъняха: Учителят с учениците е тук.

Една сестра тръгна по красивата неутъпкана пътечка. Изви край третото от езерата - Балдер-Дару - и преди да достигне до четвъртото -Близнаците - пое по нова пътечка нагоре. Изворче едно си струеше!

В двадесетия век едно велико посещение беше направено на нашата планета. Най-великият от духовете на Всемира, прекрасен като Вселената, любящ като Слънцето и добър като храната, се приюти в една малка човешка форма и дойде да живее между нас - на планетата Земя.

Учителят. Учителят на двадесетий век! Чийто земен живот обхваща втората половина на деветнадесетия век и първата на двадесетия. От лятото на 1864 до 1944 година.

През което време ни остави лекции и беседи седем хиляди (7000) на брой, и безкрайно много разговори и отговори на зададени въпроси.

Да бъде благословено времето на Неговия престой на нашата благословена планета Земя, да бъдат благословени беседите, които остави на хората - за човека, и вие, Учителю Миров, космична величина бъдете, благословен сега, всякога и през всичките векове.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×