Jump to content
valiamaria

77. НА СЛЕДВАЩИЯ ДЕН В РАННИ ЗОРИ

Recommended Posts

77. НА СЛЕДВАЩИЯТ ДЕН В РАННИ ЗОРИ

 

1. Цигулка се тиха, предутринна чува, Мелодия мила, позната, добра, мелодия чудна в тоз час ран, тържествен: "Събуди се, братко...", дочувам едва.

2. Отварям очите, завивки отмятам, секунди и ето! готова съм веч. прелитам крилата към върха там горе, беседа да слушам. Учителю благ!

3. Пътеката бързо минавам без отдих, там горе пристигам в предслънчев живот, безшумно присядам, на изток поглеждам. А там! се открива безмер красота.

4. Предвестници бързат, светилници носят, явяват се в блясък и багри безброй, злато разтопяват, със него рисуват и диплят коприна, разтилат, кроят.

5. Слушатели идват, поспират и сядат, и те се заглеждат в зората брилянт, Учителят благи пристигна и спре се -в този миг Първенецът долитна крилат.

6. Донесе ни поздрав, донесе ни здраве, донесе обилно богатство - без мер -откри ни полето, небето, простора донесе ни чакан топлик през студа.

7. Полето отметна сребристи воали, лъчи заиграха по росни треви, небето наметна великата дреха,

а ние запяхме: Грее слънцето...

8. Изпяхме задружно таз хубава песен, любима на всички тук братя, сестри, Учителят благи, Учителят светъл, отвори уста, това ни каза:

"...Иска ли да се развива правилно, човек първо ще приеме светлина, после - топлина, след това - въздух и най-после твърда храна за тялото.

И тъй, като живее на земята, човек се нуждае от въздух, като храна за своя етерен двойник, за астралното си тяло. Да се храни човек със светлина, това значи да възприема светли мисли за ума си. Да се храни с топлина, това значи да възприема добри, възвишени чувства за сърцето си. Когато човек възприеме правилно светлината като храна, умът му е светъл; когато възприеме правилно топлината, сърцето му е добро и благородно; когато възприеме правилно твърдата храна и добре я асимилира тялото му е здраво.

Ако тялото на човека е здраво и всеки ден се подобрява, той се храни физически добре; ако силата му се увеличава, той се храни правилно с въздух. Въздухът съдържа особена енергия, наречена от индусите "прана". Други учени я наричат животворно електричество, или животворен магнетизъм.

Вие сте дошли на планината не само за чист въздух, както мнозина мислят, но сте дошли още и за "прана", т.е. за животворните сили на електричеството и на магнетизма. Вие излизате рано сутрин, за да възприемете особените светлинни лъчи на слънцето за храна на ума и топлинните му лъчи, за храна на сърцето. Дробовете приемат праната от въздуха най-добре сутрин. Когато умът, сърцето и дробовете приемат своята прана, и тялото става по-възприемчиво да възприеме съответната за него прана. Тогава казваме, че човек се е нахранил правилно. Без да знае, той е изпълнил всички правила за хигиената за добро хранене." (Мисли от Учителя)

1. Отскочи нагоре брилянтното Слънце, прослушали с обич беседата ний, поехме полека по тясна пътека, проправена сръчно през клек, камънак.

2. Учителят тръгна с един брат най-първо, след Него на групи Го следваме ний,

на лагера спрели, кръгът се извива, гимнастика чудна отпочваме с плам.

3. Полюля се лодка. Подръннаха кофи. От братята двама поеха гребла, вода от чешмата за чай ще налеят, дежурни за стола са те за деня.

4. Палатките трепкат и леко вълнуват, ветрец ги планински от снощи люлей, и Слънцето чакат, милувки от него след хладната вечер да срещнат, и мир.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×