Jump to content
valiamaria

89. ДУХЪТ НА СЪЗИДАНИЕТО

Recommended Posts

89. ДУХЪТ НА СЪЗИДАНИЕТО

 

Бележки на редактора: В том IV на "ИзгревъТ1, стр. 589, бе написан очерк за Теофана Савова. Той остава в сила и до днес. Материалите, които публикуваме получих не от нейните близки и познати, които прибраха и укриха всичко. А след това ги затриха. Иначе щяха да ги публикуват. Но те не бяха изпратени за това, а бяха изпратени да пречат и затрият всичко. В началото сполучиха, но после се намеси друг, който даде ход в друга посока за съхранение.

Аз непрекъснато споменавах на Теофана при моите посещения да ми предаде материала, понеже може скоро да си замине. На следващия ден тя бе паднала и много жестоко си беше ударила главата. Та тя беше повече от 90 години. Упрекна ме, че с моите настоявания съм бил причина за нейното падане. Аз отхвърлих този упрек. "Виж какво, Теофана, ти нали имаш връзка с Учителя. Ти непрекъснато ми говориш за нея. Чрез нея попитай Учителя за мен и дали нещо трябва да ми предадеш. И каквото ти отговори - това ще бъде." Отново след няколко дни съм при нея. Посреща ме обикновено с песента "Бог е Любов". Още от самото начало каза: "Запитах Учителя дали влиза в моя план предаване на нещата на Вергилий? Отговори ми: "Влиза, но по-късно". И така ще се чака за по-късно". Аз си тръгнах и заминах по моя път. Аз се оттеглих поради тази причина. Дойдоха другите, които затриха всичко. Но дойде това време, за което говореше Учителя на Теофана. И това време отвори една врата, аз влезнах и взех онова, което трябваше. Но тя не бе отворена на Теофана и от нейните близки, а от Учителя. Аз бях изпратен, за да съхраня и отпечатам.А другите бяха изпратени да разрушат и затрият всичко. Това беше борба на идеи, борба на вярност към Школата на Учителя и борба, в която да запазиш мястото на всяка една душа присъствувала в Школата на Учителя Дънов - Беинса Дуно. Това не е малко. Дори е много и е непосилно за простосмъртен човек като мен. Аз направих това. Другите да публикуват останалите неща на Теофана Савова. Хайде да видим какво можете, какво умеете и как го вършите. Досега виждаме само разрушението, което върви след вас. Но Духът на Съзиданието върви с Духът на Истината, който е в Словото на Учителя - Беинса Дуно. Амин!

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×