Jump to content
valiamaria

32. ИЗВАДКИ ОТ БЕЛЕЖНИКА МИ: МИСЛИ НА УЧИТЕЛЯ ЗА МУЗИКАТА

Recommended Posts

32. ИЗВАДКИ ОТ БЕЛЕЖНИКА МИ: МИСЛИ НА УЧИТЕЛЯ ЗА МУЗИКАТА

 

"Ще ви запитам: Какво нещо е музиката? Сам, кога можеш да пееш? Музиката е първото видимо изявление на Любовта. Пеенето започва тогава, когато Любовта заговори в сърцето на човека. При пеенето съзнанието всякога прониква у човека. Не можеш да пееш докато не обикнеш, докато не съзнаваш. Пеене има даже и в животните, и в растенията, и в изворите.

И тъй, музиката е проявление на Любовта във всяка дума. Музиката, пеенето е събуждане, пробуждане на човешкото съзнание с частица от светлината, която идва от Духовния свят. Понякога има механично пеене, но в истинското пеене има само успокоение. Който пее истински, той трябва да пее за себе си. В сегашните нови песни почти няма поезия. Сегашните песни аз ги наричам упражнения, приготовление за бъдещата музика. В класическите парчета има идея, те са продиктувани от нещо по-високо, а останалите са повече упражнения. Аз наричам моята Любов едно окултно упражнение. Тя не е песен, ще стане песен, но докато стане песен трябва да има такива песнопойци, през които тази Любов да премине. Защото песента става чрез песнопойците.

Само една красива душа може да пее упражнението "Бог е Любов". Някой път като ви слушам, че пеете "Бог е Любов", чудя се каква е тази Любов. Защото, ако в действителност бихте изпели както трябва "Бог е Любов", моментално щяхте да се промените и като се върнете вкъщи не бихте могли да се познаете. Когато "Бог е Любов" пеем, значи приближаваме към Бога при Неговата Благост. Знаете ли какво нещо е Благостта на Бога? Ти като отидеш при Бога, никога не можеш да кажеш една лоша дума." (28.1Х.1928 г.)

"Казано е, че животът е изкуство. И музиката е изкуство. Следователно между музиката и пътя на човешката душа има известна аналогия. В този смисъл напрежението в живота отговаря на тона "до", а движението на живота на тона "ре". Настроението - на тона "ми", придобиването на тона "фа", цъфтенето на тона "сол", развитието на тона "ла", добруването на тона "си". Това са фази на човешката душа във своя възходящ път.

А има и друго отношение. Сърцето отговаря на тона "до", дихателната система отговаря на тона "ре", черният дроб на тона "ми", бъбреците на тона "фа", далака на тона "сол", жлъчката на тона "ла", храносмилателната система на тона "си", енергиите от сърцето отиват към черния дроб - има между тях отворен път. Обаче от черния дроб към сърцето няма път. Като знае това човек, човек не трябва да допуска в сърцето си някакви отрицателни чувства, които биха се отразили вредно върху черния дроб.

"Дойде меланхолично състояние - изпейте "Цветята цъфтяха".

"Венир Бенир" - отстранява съществата, които пречат на човешкото развитие.

"АУМ" - дума на Духът. Тя има дълбоко въздействие.

"Фир-фюр-фен" - тонира цялото тяло. Тя не се пее във вторник и по вечерно време.

Ако човек се научи да пее както трябва, песента "Зора се чудна зазорява" - то всички възможности ще дойдат в него."

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×