Jump to content
valiamaria

46. БЕЗЛЮБИЕТО ОТ ЧОВЕКА, КОГОТО ОБИЧАХ

Recommended Posts

46. БЕЗЛЮБИЕТО ОТ ЧОВЕКА, КОГОТО ОБИЧАХ

 

Отидох при Учителя. Бях наскърбена от безлюбието на оногова, когото обичах. Каза ми: "Любовта на Бога трябва да потърсите!" Учителят беше скръбен. Говореше ми един, който ме обича.

"Следователно, всеки човек, когото не можете да търпите, е незавършена картина. Вие сте влезли в ателието на Бога без негово позволение. Бог работи върху този човек, той не е завършена картина."

"Искате ли хората да ви приемат добре, носете им скъпоценностите, скъпоценните камъни на вашата любов. Нека първият камък на Божествената любов, бъде скъпоценният камък на търпението."

"Слушайте гласа на великата майка, която ви говори, и благодарете на Бога, че чрез нея се учите на търпение."

"Казвам: обичаш ли; любиш ли, ти си свободен. Не ти трябва никакви връзки, никакви товари. Ти си свободен да слизаш от височината и да се качваш навсякъде безопасно. Свободни трябва да бъдете. Старото няма да хвърляте, докато не сте усвоили новото. Малките птички, докато се научат да хвъркат, само над гнездата хвъркат. После по-далеч. Постепенно трябва да се научите на новото и да отхвърляте старото. Но, докато научите новото, старото не трябва да го хвърляте! Когато дойде любовта и обичта във вас, всички неща, които се крият във вас, даже и най-черните, които сега имате, ще видите, какво голямо богатство са, какво богатство се крие в тях, което вие не сте разбрали. Тогава вие ще разберете, защо са дошли страданията и ще се радвате, че са минали.

Сега, нека седи във вас мисълта: има две врати за освобождение. От затвора можете да излезете или по закона на обичта, или по закона на любовта. По закона обичта и любовта може да подобрите здравето си, мислите си, сърцето си. Ще имате желание да обичате едного, да обичате Бога. Туй ще бъде нещо свещено в душата ви. Да се изпълни сърцето ви с радост, че има Едного в света, Когото да обичате и има Един, Който ви обича. Тогава ще разберете, какво е любов, какво е любов към всички. Само от Бога можете да разберете, какво нещо е да обичаш всички.

За да обичаш, трябва да дадеш. Дотолкова, доколкото даваш, ти обичаш. Доколкото любиш, дотолкова възприемаш с радост."

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×