Jump to content
valiamaria

48. ЛЮБОВТА В ЖИВОТА

Recommended Posts

48. ЛЮБОВТА В ЖИВОТА

23.ХII. "Степени на съзнанието". От томчето четем:

"Хората наричат любов много от чувствата, които влизат в сърцето на човека, като неканени гости. Това не е любов. Това са особен род чувства, които минават през сърцето и заминават, като оставят следи от себе си. Любовта, обаче, не е преходна, тя е нещо постоянно.

Едно от качествата на любовта е, че тя не познава злото. Любовта никога не прави зло. Дето любовта присъствува, там всякакво зло и престъпление отсъствува. Животът на любещия е подведен под особена гама. Каквото да му се говори, каквито неща да гледа, той навсякъде вижда и чува красивото. На всички неща той гледа особено, не както обикновените хора. Как може този човек да отрази отрицателното в света, когато няма достъп до него? Пред любовта злото и престъпленията се стопяват."

Отварям томчето "Божествен и човешки ясвят", стр. 170.

"Какво трябва да прави човек, за да не губи любовта? - Той трябва да я пази като зеницата на окото си. В любовта има едно свещено място, което трябва да се пази внимателно. Никой няма право да пипа там. Дойде ли до това място, човек трябва да събуе обущата си и да стъпи бос."

Какво по-голямо страдание от това, да желаеш едно благо, да ти го покажат и да не ти го дадат?

Какво по-голямо страдание от това, да ти дадат благото, което желаеш, и да не можеш да го ползуваш?" (Добри и лоши условия, стр. 17)

"Какво значи да обичаш и да те обичат? Да обичаш и да те обичат, значи да си помагате взаимно." (стр. 416, "Човешки и Божествен свят)

"Приятно е на човека да го обичат. Той мисли, че това благо му е дадено за вечни времена. Не, човек се ползува от благата на любовта, докато чешмата тече. Човек се ползува от любовта, докато водата е чиста. Щом чистата вода престане да тече, и от чешмата почне да излиза мътна вода, човек се отказва от любовта." ("Човешки и Божествен свят", стр. 416)

5.I.1941 г. "Как може човек да измие своите погрешки и престъпления? -Чрез прилагане на закона на любовта. Преди да приложи любовта, човек трябва да я придобие.

Дето е любовта, там няма насилие. Любовта се придобива по пътя на прилежанието. Защо трябва да обичаме? Да придобием онова, което нямате и да усилите онова, което имате. От различните хора ще черпите различни неща. Като обичате известни хора, вие ще станете по-здрави, отколкото сте били; от любовта си към други ще увеличите добротата си; от любовта си към трети ще увеличите разумността си. И най-после от любовта си към четвърта категория хора ще светнете/красотата ви ще се увеличи, ще станете подобни на ангелите." ("Човешки и Божествен свят", стр. 325-326)

9.I.1942 г. "Дето има състезание, там любовта отсъствува. Дето любовта отсъствува, там идат ограниченията." "Какво да правим, за да се освободим?" "Дайте място на Божията любов в себе си. Щом Божията любов обхване човешката душа, любовта му минава в по-висока степен: от човешка в Божествена. Божията любов прави човека силен, тя му дава възможност да се справи със старите си навици, да изправи всичките си погрешки." ("Човешки и Божествен свят", стр. 26)

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×