Jump to content
valiamaria

23. КЪДЕ ЖИВЕЕ ИСТИНАТА И КЪДЕ СЕ ПОДВИЗАВА ЛЪЖАТА

Recommended Posts

23. КЪДЕ ЖИВЕЕ ИСТИНАТА И КЪДЕ СЕ ПОДВИЗАВА ЛЪЖАТА Писмо до Величка Няголова - Париж, 14.07.1997 г. от Вергилий Кръстев

Здравей Величка,

 

1. Предавам ти писмо до Жан-Луи, което ще преведеш на френски и ще го изпратиш на техния адрес заедно с едно копие на български език.

 

2. Едното копие от писмото остава при теб като документ от мен.

 

3. В Париж ще се запознаеш със съдържанието на писмото и с проблема, който трябва да се разреши. Там е описан подробно.

 

4. Проблема с непечатаните беседи е описан в томовете на "Изгревът"

 

П^ том. Човек, който е чел тези томове знае, че непачатаните беседи са разбити и ги няма. Вина има както Борис Николов, така също и Петър Филипов, който накара Боян Златарев да ги открадне от мен и в момента нищо не се е

 

върнало при мене. Всичко е разбито.

 

5. Аз разполагам с половината от неиздадените беседи и този въпрос аз го движа. Досега тази година излезнаха четири годишнини на "Утринни Слова" - оригинално Слово на Учителя, което не е редактирано. На 12.юли, когато ти беше на концерта в София се пусна за продажба новата годишнина, която бе излезнала.

 

6. В разстояние на три години Издателство "Бяло Братство", което се оглавяваше от Елена Николова и се дирижираше от Братския съвет начело с Благовест Жеков не издадоха нищо. А аз им бях предал две годишнини. Те искаха да редактират Словото на Учителя и да го променят, но аз не бях съгласен с това. Ето защо те нищо не направиха. Аз си прибрах материалите и ще ги предам на други, които ще ги издадат по оригинал

 

7. Ето защо на теб ти се дава тази задача да си приберем непечатаните беседи от Франция. Няма да споделяш с никого. Отговаряш пред мен и пред Учителя. Трябва да ги приберем и да ги издадем до 2000-та година. След това ще дойде новата диктатура и няма да има условия за печат.

 

8. Тези български ръкописи на никому не трябват във Франция. Това беше една груба грешка на Борис Николов, че ги изнесоха, като мислеха, че ще ги преведат на френски и напечатат. Дори бяха дали пълномощно на Бертоли, за да се печатат и купуват. А трябва да има общество от последователи на Учителя. А такова няма във Франция. И в България такова няма. Това, което се прави у нас не е по Учителя. Но това го знаят само онези, които са чели "Изгревът". Другите няма от къде да го научат.

 

9. Благодаря още веднъж за твоето съдействие. Книгата - том VII е изпратена за печат. Беше жива, че нещо се реализира. Благодаря ти!

 

С уважение: Вергилий

 

Писмо до семейство Гобо, 14.07.1997 г., София от Вергилий Кръстев

 

Здравейте брат Жан-Луи и Арлет Гобо,

 

Обажда се Вергилий от София и ви пожелава живот и здраве.

 

1. Благодаря за вашата лепта, която получих чрез Величка и тя отиде за отпечатването на "Изгрева", том VII, който е вече под печат. До края на месец август ще го получите.

 

2. В том VII са поместени спомените на Анина Бертоли, за нейния баща Бертоли и за нейните преживелици в София и във Франция. Освен това са поместени и спомените на сестра й Мариета Бертоли. Включили сме много снимки от живота им с Учителя. Тези спомени съм записвал през 1977 и 1978 г., когато Анина беше в София. Имам запис на шест касетки - шест часа.

 

3. Тогава разгледахме с Анина Бертоли един много важен въпрос, който ще споделя с вас, а той е следния:

 

Около 1947 г. от България чрез Бертоли и други лица се изнасят в машинописен текст беседи на Учителя,които не са печатани досега в България. Те са изнесени, за да може Бертоли и Анина да ги преведат на френски и да ги отпечатат във Франция. Но това не става по различни причини, които вие ги знаете добре. Те отначало са били в Италия при нейния рожден брат, а по-късно вече те са прехвърлени и се намират у вас. Още през 1987 г. Анина ми даде адреса на брат си Пиетро Бертоли в Италия и тя се съгласи, ако има условия в България, тези непечатани беседи на Учителя, които са на машинописен текст на български, да се върнат в България. Анина се съгласи, че ще ми ги предаде и това го има записано на магнетофонен запис, който се съхранява у мен.

 

Понеже Величка Няголова сега е в София, аз чрез нея изпращам това писмо до вас, което тя ще ви преведе. Днес ходих при Мариета Бертоли и й пуснах да чуе магнетофонния запис на сестра й и да се запознае с решението на Анина, че тези материали трябва да се върнат в България и да се предадат на мен. Тя изслуша записа и каза, че нейния брат Пиетро ви е предал всички неща и вие сте ги прибрали. Каза ми, че трябва да се отнеса до вас, понеже всичко е предадено на вас.

 

4. От магнетофонния запис се вижда, че във Франция имало още на няколко места където Анина е пазила тези непечатани беседи на Учителя на български език. Тя обеща да ги събере на едно място, но какво е направила аз не зная.

 

5. В момента ние тук не разполагаме с непечатаните беседи на Учителя, защото много са иззети от обиските от милицията и са унищожени. В момента аз съм организирал печата на тези непечатани беседи, които са съхранени. В момента сме отпечатали от "Утринни Слова" четири годишнини.

 

6. Сега е време да се отпечатат онези беседи на Учителя Дънов, които не са издадени. Според думите на Учителя, които са записани и са отпечатани в "Изгревът", том II и том III, след 1999 в Европа ще дойде още по-голяма диктатура от тази на комунистическата диктатура от 1945 г. до 1990 г. А една диктатура първо създава цензура, второ забранява свободния печат. Затова ние трябва да избързаме с отпечатването Словото на Учителя. Но ние не разполагаме с голяма част от непечатаните беседи. Затова те трябва да дойдат от вас. Ето защо аз искам да ми ги предадете.

 

7. Понеже вие не познавате българския език, то Величка ще дойде на гости, ще ги прегледа, ще ги опакова и подготви за транспорт. А как ще се докарат в България, това е един въпрос, по който вие трябва да мислите. Трябва да се докарат с лека кола. Всички непечатани беседи могат да се поместят в 5-6 куфара. Аз познавам обема на беседите и те могат да бъдат докарани на един курс. Но кой ще ги докара и как ще се докарат, това е друг въпрос.

 

8. Най-важното сега е вие да бъдете запознати с този проблем. После трябва да получим вашето съгласие, за да ми ги предадете. На вас не са необходими. Ако попаднат на Михайловистите, те ще ги унищожат. Те са необходими за България, те трябва да се върнат тук и да се отпечатат на български. Надявам се, че Величка ще съдейства.

 

9. От магнетофонния запис на Анина се узнава, че тя има при себе си един филм правен през 1945 г. с 10 човека на Изгрева в София. Те са играли Паневритмията така както трябва. Имало е човек, който я е заснел с кинокамера на лента. Филмът бе в Анина в Париж и тя сподели, че го пази в една кутия и не го дава никому, за да не се повреди. Аз смятам, че вие сте намерили този филм и го пазите. Ако не е у вас, то го потърсете в останалите вещи на Анина. Той е исторически филм. Аз искам да ми го предадете, защото аз имам познати режисьори на документални филми, които вече направиха няколко филма за Паневритмията и те бяха излъчени по телевизията в София. Аз ще поема грижата да съхраня този филм, да го размножа и освен това ще го използваме в един документален филм за Паневритмията. Този филм може да ми го предадете чрез Величка. В този момент на вас също не ви трябва. Аз после ще ви го изпратя на видео касета.

 

10. Ако в материалите на Анина намерите снимки на Анина, от баща й, от Учителя, то може да ни ги предадете, за да ги ползваме. За доказателство ще видите всичко, че съм свършил работата на Анина Бертоли в новия том на "Изгревът", който е под печат. Но това го свърших аз, а не някой друг. 2/3 от том VII. го финансирах аз, а 1/3 го финансира Величка и с помощта на Жан-Луи и Арлет Гобо. Ето защо вие сте братя и сестра по дух в Учението на Учителя.

 

Пожелавам ви живот и здраве и да разрешите правилно този проблем.

 

Настоящото писмо го връчвам на Величка, която ще го занесе в Париж, ще го преведе и ще ви връчи едно копие на български език с превода.

 

А когато сте готови с вашият отговор и с вашите предложения, то писмото ще го изпратите на Величка да ми го преведе на български и тя ще намери начин да ми го изпрати по човек. Друг посредник между мен и вас, освен Величка няма да има. Величка е поставена да свърши една голяма работа за Учителя. Ето защо тя дойде в България за един месец, за да може да отнесе това писмо до вас и да задвижи този проблем.

 

София, 14.юли 1997 г. Много поздрави от: Вергилий Кръстев

 

Писмо до семейство Гобо от Вергилий Кръстев

 

10.К.1997 г.

 

Какво искаме от архива на Анина?

 

1. Всички ръкописи на български език от беседите на Учителя.

 

2. През 1947 г. чрез Бертоли са изнесени едно пълно течение на непечатани беседи във Франция с цел да ги издава на френски език. За целта му се дава пълномощно от София от Братството за издаване.

 

3. По този начин архива трябва да се върне в България, след несполучливия опит поради понятни причини, в България.

 

4. Според Анина, от нейните спомени вероятно този архив е разбит, понеже тя е държала различни пакети на няколко различни места. Освен това при нейния рожден брат в Италия има също останали пакети с български ръкописи. Затова трябва да се провери дали всичко е прибрано от всички различни места.

 

5. Анина е получавала и други ръкописи на български език от различни лица и затова трябва да се приберат и те и да се донесат в София.

 

6. Да се донесе и цялата й кореспонденция, която е поддържала със София, ако има запазена такава.

 

7. Материалите на Елена Андреева, Паша Теодорова, Влад Пашови др. също да се приберат. Както и българския текст на Паневритмията, която Елена Андреева е изпратила, от която тя прави превод на френски и издава съответна Паневритмия. Ако има оригиналните скици на художника, да се приберат към основния багаж. Желаем да ни дадат по два екземпляра Паневритмия на френски от Анина заедно със скиците за упражненията.

 

8. Радваме се, че сте намерили филма, който е правен на времето, където е показано как се играе Паневритмия. Чрез него ще направим специален филм. Да се провери към нейните материали, дали случайно няма и друг филм.

 

9. На нея са предавани ролки със записи на музиканти и изпълнители и ако семейство Гобо няма претенции за тях може да ги получим.

 

10. Всички снимки от времето на Учителя с братя и сестри правени в София. Освен това на нея са изпращани лични групови снимки от братя и сестри от София, като отзад всеки е надписвал снимката. Тези лица в момента са починали. Ние знаем имената им, но не знаем техните лица. Изобщо всички снимки на Анина Бертоли.

 

Ако се намерят негативи, да се приберат също.

 

11. Всички печатани беседи на български да ги прибере Величка при себе си в Париж.

 

С уважение: Вергилий Кръстев

 

Писмо до Величка Няголова, Париж, 18.Х.1997 г. от Вергилий Кръстев

 

Здравей Величке,

 

Много поздрави от Вергилий и Марийка от София.

 

1. След като чух от теб по телефона неприятната вест, че семейство Гобо се отказват от първоначалното си решение, то не ми оставаше друго освен да се ядосам. Чудя се на себе си как приех тази новина спокойно. Може би причината е в това, че вече свикнах българите да се отмятат към поети ангажименти към мен. Привикнах, но не се примирявам с това. Надявам се да си се вече оправила от злополучния инцидент, който си имала научавайки тази лоша вест.

 

2. Ние в момента работим том УМИ. В него ще бъде включен твоят материал, който е вече подготвен и се чака от тебе една хубава снимка от по-млади години, защото съм виждал хубави твои снимки.

 

3. Най-накрая Данаил донесе снимките и аз ти изпращам с това писмо поръчаните бройки. Не ми харесват както са направени, но толкова Данаил може. В присъствие на Марийка му предадох 100 франка и един филм. Той ми се подписа и аз сега ти изпращам бележката, че поръчката е изпълнена. Другите ще предам на брат ти Косю, за да ги раздаде. А Марийка ще предаде на Светозар и Любомир.

 

4. Изпращам ти писмо в два екземпляра до Луис и Арлет Гобо, което ще го преведеш, но ще им го напишеш четливо и ще им го изпратиш заедно с българския текст. Едното копие ще остане при теб, а другото българско копие отива при тях заедно с превода и когато дойдат онези българи, които ги отклониха, да им го дадат да го прочетат. Защото те са подведени и насочени в друга посока. Ще го изпратиш препоръчано да не се загуби и да го получат срещу подпис.

 

5. След като отказаха, те нямат представа какво ще им се стовари на главата. В никакъв случай те не биха могли да издържат и за да се отърват от материалите, те могат да ги предадат на някой друг. Затова ти ще поддържаш връзката и ако решат да се отърват от тях, да отидеш да ги вземеш и да ги прибереш у теб.

 

6. След като им изпратиш превода и българския тест на семейство Гобо, може да се смята, че каквото е трябвало сме направили. Те, семейство Бертоли се провалиха по всички линии, включително и Анина и аз съм този, който ги спасявам от исторически провал. Аз съм публикувал само една част от спомените на Анина, защото имаше такъв материал вътре, говореше за разправиите между българите, които са във Франция. Освен това тя обеща да ми предаде материалите и да се върнат в България, понеже никой не се интересува от тях. Аз имам магнетофонни записи и може спокойно да се чуе нашата уговорка.

 

7. След като изпратиш писмото на семейство Гобо ще се успокоиш и каквото искат да правят. Ние можем само да чакаме решението на Небето. А ще има решение, не може да няма и то такова, че ще бъда урок за всички. Това не е закана от моя страна, но е следствие от опита, който имаме с тези неща.

 

Аз в никакъв случай не се отказвам от материалите и при никакви условия. Те ми са обещани на мен и трябва да дойдат при мен. Тези, които ще съдействат ще работят не за мен, а за съхранение на Словото.

 

Да ти пожелая всичко хубаво, живот и здраве на теб, на съпруга ти и на сина ти. Бъди спокойна, ти реализира нещо и остава да излезнат твоите опитности в том VIII, за да видиш, че нещо си реализирала сама и то при съдействието на Вергилий и Марийка.

 

София, 18.Х.1997 г. С пожелание за живот и здраве: Вергилий Кръстев

 

Писмо до семейство Гобо от Вергилий Кръстев

 

Уважаемо семейство Луис и Арлет Гобо,

 

Много поздрави от Вергилий с пожелание за живот и здраве. Настоящото писмо го пиша, след като чух по телефона гласът на Величка от Париж, че вие сте си променили решението и сте се отказали да предадете архива на Анина Бертоли, който е у вас. Във връзка с това ще направя изложение по точки.

 

1. Ако вие бяхте чели томовете на "Изгревът" от първи до VII в никакъв случай не бихте постъпили така, защото щяхте да видите, че за всички случки и събития на стотици хора стоят и се управляват от окултни закони посочени от Словото на Учителя Петър Дънов. Вие нарушавате тези закони.

 

2. Аз съм сигурен, че този съвет сте получили от някой българин, защото отначало аз чух по телефона вашия глас и разбрах, че от другата страна на телефона стоят добри и благородни хора. Ако ви е дал съвет някой българин, то попитайте го дали е чел някой том на "Изгревът". Ще се убедите, че не е чел нищо. И тогава той не знае нищо за Школата на Учителя и няма от къде да научи. А хора, които не знаят как са нещата нямат право да дават съвети, а още по-малко да вземат решения, защото вашето решение, да не ми предадете материалите не е дошло от вас, а от друго място. Вероятно е някой българин.

 

3. Ако е случайно Павел Желязков, трябва да знаете, че той издаде една годишнина от беседите на Учителя, които не бяха печатани и чийто материали му бяха предадени от една сестра на име Петя Иванова. Той издаде тази годишнина в две томчета от фирма "Алфадар", като редактира Словото на Учителя и го промени и в една страница има от 20 до 30 реда променено Слово на Учителя. Аз това нещо съм описал в "Изгревът" том IV, стр. 638 под N0 9. Човек, който променя Словото на Учителя и на Бога винаги заблуждава другите около него. Един французин би ли посмял да промени текста на някой от френските класици? Например, Мопасан? Нали има закон за авторско право? Така, че ако съветите са дошли от него трябва да знаете, че той съзнателно ви е заблудил. Ако е друг българин, накарайте го да ви прочете от "Изгрева" онези страници, които ще посоча и да ви ги преведе пред вас. Тогава ще узнаете каква е цената на Истината и колко струва Заблуждението, което е преднамерено и е насочено към вас, за да ви заблуди. И да ви отклони!

 

4. Ако решението е ваше да не предавате материали и архива на Анина, единствено бих ви посъветвал да намерите някой българин, да го повикате на гости за един-два дена и пред вас да прочете и преведе онези страници, които ще ви отбележа. И чак тогава можете спокойно да взимате решение. А какво ще бъде вашето решение, то си е ваша работа.

 

5. Единствено аз съм отпечатал сведения за Бертоли и благодарение на мене той има историческа проекция. Вече никой не знае в България, че е съществувало такова лице. Единствено в "Изгревът" може да се намери нещо написано за него. Но това съм го направил аз, а не някой друг. И то с мои парични средства. Същото се отнася за Анина Бертоли, чийто спомени съм поместил в том VII, от стр. 648 до 672, както и за Мариета Бертоли от 673 до 682 стр. Публикувал съм снимки за тях в том VII - N 33, 34, 35, 36, 37, 40, 44, 45 и 46. По този начин те остават в историята. Но благодарение на мен и моят труд.

 

6. Каква е ролята на Алфиери Бертоли можете да прочетете в "Изгрева", том III, под заглавие "Алфиери Бертоли", стр. 126-127. „Как се издаде книгата "Учителят" в Париж?" стр. 210-212 в том III. От том V е много важно да се прочете от стр. 572-574 под N0 222 както и от стр. 574-576 под N0 223 и от стр. 576-577 под N0 224.

 

По този начин ще видите през какви етапи минава окултния ученик когато нарушава окултните закони на Бялото Братство.

 

А що се отнася до неговите заслуги, може да се прочете в том II, стр. 161,170,178 и 324.

 

След като някой българин ви преведе този материал, вече ще имате представа каква е дейността на Бертоли в България.

 

Неиздадените беседи бяха предадени на Бертоли през 1947 г. с уговорката той да ги преведе на френски и да ги издаде на френски език. Това той не направи, нито го стори дъщеря му Анина Бертоли. А каква е причината? За да се пачата трябва да има общество, което да купува тези книги. В Париж освен Анина, която бе създала малка група, имаше още две българки, които бяха създали малки групи. Едната бе Ярмила, а другата Христова. Но те воюваха помежду си, кой да бъде Наполеон. Ето, това е причината. А другата причина бе, че Анина като превеждаше Словото на Учителя си позволяваше да изхвърля много пасажи, да го променя и поднасяше на френски един текст, който не е точното Слово на Учителя. Един френски преводач, когато превежда от английски знаете както точно се стреми да превежда. Ето защо този опит беше несполучлив и материалите трябва да се върнат в България.

 

7. В "Изгревът", том VII на стр. 659-660 е отбелязано изложението на Анина за тези непечатани беседи и че те трябва да се върнат в България. Лицето, което трябва да ги получи, това съм аз. Аз имам пълномощно от нея.

 

8. Аз съм публикувал една трета от спомените на Анина, защото другите две трети се отнасяха за онези неприятни случки, които е имала тя в Париж с онези хора, с които е трябвало да работи в името на Учителя. Другият материал е прехвърлен на пишеща машина от магнетофонните записи и стои на разположение. Ако бе се публикувал от мен, щяхте да се уплашите. Много е страшен!

 

9. Според мен след като се запознаете с това писмо и превода, който ще направи Величка, и след като видите какво представлява онова, което съм ви цитирал по страници, то тогава може да вземете правилно решение.

 

Аз съм убеден, че вие няма да може да издържите психически и на последствията от вашето решение да задържите материалите на Анина. Тогава ще искате да се отървете от тях. Аз ви съветвам в този случай да ги предадете на Величка. Те ще бъдат закарани с кола при нея и по-късно аз ще изпратя човек от София да ги прибере. Това е единствения разумен начин.

 

10. Искам да благодаря за съдействието, което указахте при отпечатването на том VII с вашите хиляда франка, както и онези, които изпратихте по-рано. На стр. 703 в том VII аз съм изказал благодарност на семейство Гобо и на Величка Няголова за вашата помощ. Благодаря ви.

 

Ако вие не се коригирате след това писмо към мен, то тогава аз ще смятам, че неправилно съм взел от вас пари, дадени в името на една идея. И тогава ще бъда принуден чрез трето лице да ви върна онази сума, която бяхте ми дали в името на идеята за Всемирното Бяло Братство, което е дадено в Словото на Учителя. И след като ви ги върна, всеки ще бъде свободен да си върви по своя път.

 

Лозунгите на френската революция "Равенство, Братство, Свобода", са идеи на българските богомили, които са предадени от френските албигойци и тогава са взети от идеолозите на френската революция. Така, че няма нищо ново под небето, а идеите за прогреса на света идват от България. Но те се носят от Словото на Учителя Беинса Дуно. И в емблемата за котвата е написано: "Глава на Твоето Слово е Истината". А Анина Бертоли го бе превела: "Основа на Твоето Слово е Истината" и от там дойде отклонението на Анина Бертоли от Словото на Учителя и накрая всичко се провали. Вие сте свидетели.

 

Като финал на това отклонение застава и вашето решение да не ми предадете материалите на Анина Бертоли.

 

Ако сте брат и сестра по Дух и сте ученици на Учителя Дънов, то имате време да се коригирате, защото знам, че сте умишлено заблудени от трети лица. Братството е не само идея, но то е живот на човека и се ръководи от Истината.

 

София, 5.ХИ.1997 г. С уважение: Вергилий Кръстев

 

<a name="bookmark652">Писмо до Величка Няголова от Вергилий Кръстев

 

Здравей Величке,

 

Много поздрави от Вергилий и от Марийка. Жива и здрава бъди! За да си довършим работата, за която сме изпратени на земята.

 

След като по телефона чух, че семейство Гобо са ти изпратили писмо, в което споменават, че не се страхуват от нищо и от онова последното писмо, което ти им го преведе и изпрати, то аз казах какво ще направя. Аз знаех, че те няма да издържат психически. Така и стана.

 

На един концерт Йоанна Стратева ми съобщи, че е получила писмо от семейство Гобо, като вътре е било приложено, извадено на ксерокс същото онова писмо, което ти трябваше да преведеш на френски и да го изпратиш на тях заедно с българския оригинал, който специално бях приготвил за тях. Те трябваше да го имат там при тях, за да го покажат на някой българин и да им го преведе. След като ти им изпращаш превода и след като те ти пращат писмо, с което те уведомяват, че не се плашат от нищо, то те решават да направят следващия ход, за да прехвърлят отговорността от себе си върху други лица. И така Йоанна получава извадено на ксерокс моето писмо до тях, което е на български, така също и им изпращат едно писмо на френски, в което питат коя е тази персона Вергилий и пр. и пр. А тази персона им изпрати седем тома и това е едно доказателство, че тая персона не е случайна, а голяма персона. И понеже са взели предварително своето решение, то те не могат да издържат на напрежението и решават да изпратят това писмо от моят оригинал на 5-6 места. Изпращат на Йоанна Стратева, Светозар Няголов, Мария Кисьова, на Борис наложницата, на Георги Петков от Габрово, Милка Кралева - Бургас, Павел Желязков - София.

 

Йоанна по телефона ми преведе текста от френски на български и аз я попитах дали може да ми го даде, за да го публикуваме. Тя се съгласи. Казах й, че ще публикувам всички мои писма, които съм изпратил до тях, до семейство Гобо чрез теб и накрая ще публикувам тяхното писмо. Обърнах внимание на Йоанна, че ако иска да се измъкне от клопката, то трябва да им напише отговор и същия отговор да ми го предаде, за да го публикувам. Ще бъде публикуван френския текст, преведен на български, както и отговора на Йоанна. По този начин ще се покаже какво представляват тези хора. Обясних на Йоанна, че след като стане големия провал и скандал заради семейство Гобо, които се отметнаха от решението си, то, за да се оправдаят след време ще изпратят извадени на ксерокс всички писма на онези, които са ги съветвали по този въпрос. Ето защо аз ти изпращам тяхното писмо на френски, за да се запознаеш с него, след което ще ми направиш превод на български, за да го публикувам. Ще ми изпратиш извадено на ксерокс писмото на семейство Гобо до теб, в което пишат, че не се страхуват, ще направиш превода на български и заедно с ксерокс-копието ще ми го изпратиш, за да го публикувам.

 

В осми том непосредствено след твоят материал, който стана 60 страници, ще се публикуват онези неща, за които ти описах. По този начин ние изчистваме от себе си всяка отговорност и по този начин ще бъдат уведомени следващите поколения къде е архива и кой е виновен, за да не се достави до мен. Аз съм този, който движи този въпрос от 30 години. И това никой не го знаеше освен мене и след това уведомих теб, за да се задвижи този въпрос. Как ще се развият нещата? Онези, от които семейство Гобо търсят сведения за мен ще пишат срещу мен. И онези писма, написани срещу мен след време ще бъдат публикувани, защото семейство Гобо ще ги изпратят тук в България на някого, за да се измъкнат и оправдаят. И тогава в клопката влизат онези лица, които са упоменати в това писмо.

 

В писмото си семейство Гобо споменава за Братски съвет и за разни други личности, които трябва да вземат решение по този въпрос. Те не знаят, че в Учението на Учителя няма Братски съвет, а има Слово на Учителя. Братския съвет след заминаването на Учителя провали всичко, изгориха парите на Учителя и отпечатаха Словото Му като го промениха. Сегашният Братски съвет върви по същия път към окончателен провал. Примери колкото искаш.

 

Преди известно време, съвсем случайно се видях със брат ти Светозар и Еленка в дома на Весела Маркова. Аз му разказах как стои проблема с не-печатаното Слово на Учителя без да скрия нищо. Той ми каза, че също е получил писмо от семейство Гобо и има намерение да им пише писмо, за да му се изпрати архива на него. И след това щял да ми го предаде. Аз смятам, че той тука не трябва да се намесва, защото той за този проблем не знаеше нищо и аз го движа в момента. Как го движа? Аз съм го задвижил и вървя до край. Ще публикувам всичко, ще обясня всичко, ще им напиша адреса и следващите поколения нека да ги търсят и да се разправят с тях. Аз смятам, че писмото,което съм написал и което шест човека са получили на ксерокс е такова, че те ще видят, че те нищо не знаят по този проблем и нямат право да се занимават с него. Но ако искат да пречат, то нека да пречат. След това ще се узнае кой какво е правил и ще си понесе последствията.

 

С това писмо те уведомявам как стоят нещата и след като ми изпратиш онова, което искам от теб с препоръчано писмо, аз ще смятам, че на този етап ти си си свършила работата както трябва. А какво ще стане по-нататък? Ако ти предадат случайно архива, прибери го у теб. И после го предаваш на мен и на никой друг. Не трябва да се намесва Светозар, за да не обърка нещата. Аз съм този, който за една година задвижи и чрез верни хора се издадоха шест годишнини от Утринни слова, неиздавани беседи на Учителя. Но това съм го направил аз, а не брат ти, нито Братския съвет или някой друг. Оригиналите им бяха предавани от мен, като бяха сформирани работни групи и те отговаряха през мен. В момента работят десет работни групи от цялата страна, на които съм предал годишнини от неиздаденото Слово. Тези екипи ги ръководя аз и те отговарят пред мен и никой не може да ги контролира и да им дава някакви нареждания. Те работят напълно самостоятелно и дори си бранят свободата и не позволяват никой да им се бърка. Това ти го пиша, за да знаеш как са нещата и да не бъдеш подведена.

 

В момента ти имаш да правиш две неща, първо, като получиш това писмо, да ми изпратиш това, което искам. Второ, ще изчакваш как ще се развият събитията. Може би семейство Гобо да не издържи и да се обърне пак към теб. Но ако това не направят, то ти твоята работа си я свършила.

 

Аз моята работа също съм я свършил и ще я довърша с публикуването в том осми за историята на този проблем.

 

Величка, пожелавам ти всичко най-хубаво и благодаря за съдействието. Чакам бърз отговор, защото след двадесет дена идва ред да се набира твоят материал и след него непосредствено ще следва публикуването от мен на това,което ти писах по-горе. С поздрав: Вергилий

 

София, 25.И998 г.

 

 

 

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×