Jump to content
valiamaria

НАПРЕДНАЛИТЕ СЪЩЕСТВА

Recommended Posts

НАПРЕДНАЛИТЕ СЪЩЕСТВА

Водите на вътрешното езеро от Близнаците лежаха спокойно под нас, тъмни, дълбоки, неподвижни. Само край срещния бряг играеха леки отблясъци на светлината. В общата строго неподвижност те отмерваха някакъв странен, жив, радостен ритъм. Могъщи сили обгръщат езерото от всички страни. Те се издигат току от самия бряг право нагоре – яки, студени, строги. Горе те обкръжават къс от небето тъмно, лазурно. Такова небе едва ли може да се види другаде. Свещено мълчание изпълня циркуса. Ние седяхме около нашия обичен Учител на голяма скала, обрасла със смрика, тихо отворили душите си за мълчаливата красота.

Материалният свят е само средство, чрез което Великият, Безграничният се изявява. Картината на един велик художник не се състои само от платно и бои; смисълът е в съчетанието, в хармонията, в красотата, в идеята. Човешката душа обича този език. Тя го чувства, съзнава и превежда. Тя възприема силите, които струят през тези форми, тя се храни от тях. Мълчанието е говор. Един живот се изразява безгласно чрез камъка, водата, въздуха, светлината, чрез формите, багрите, аромата, чрез движение и неподвижност, всичко съчетано в съвършена хармония, живият център на която са пак човешките души, обединени чрез вечната хармония с Единия.

Когато съзерцавате картината на един художник или слушате музиката на някой музикант, това е разговор – общение с Него.

Езикът на Вечния е могъщ, силен, той е и слово, и звук, и багра, и движение, и неподвижност. Човек приема Словото на Вечния като храната, водата и светлината. То храни, възраства и укрепява всички същества. То разкрива на човека живота в неговата пълнота.

Учителят мълча дълго време, най-после почна да говори, а думите Му не нарушаваха свещеното мълчание, те само го превеждаха на словесния език на човеците:

– Днешният хубав ден е израз на живота на онези Напреднали Същества, които участват днес заедно с нас. Сега те присъстват, техните сърца са отворени и изпращат своето благословение.

Днес ние се срещаме с онези, които са си дали среща. Светиите и ангелите правят днес среща и ние присъстваме на тяхната среща. Ангелите са сега с нас. В днешния ден всички тези същества се събират около нас.

Съществата, които ви предшестват, имат известни постижения. И вие искате да имате техните постижения, тяхната опитност. Те са проправили пътя.

А сегашният ваш живот е идеал на други същества, които седят по-долу от вас.

Животът на един ангел е по-интересен, отколкото животът на цялото човечество. А когато се завърши процесът на човешкото развитие, тогава и животът на човечеството ще бъде интересен.

Ангелите са колектив. Когато един ангел действа, зад него действат другите ангели. Един ангел е като посланик и изразител на група ангели, които мислят за него и действат чрез него.

Дрехите на ангелите никога не остаряват.

Когато човек види някой ангел, който не говори, той вижда отражението му. Самото същество в дадения случай е зад човека. Казано е: „Господ ти е задна стража.“

Тази светлина, която има в цялата слънчева система, се дължи на ангелите.

Една от техните работи е да се грижат за останалите природни царства.

Напредналите Същества са минали по вашия път, минали са през най-големите страдания, разполагат със сили и всякога са готови да ви окажат помощ. Когато съвършените хора постигнат нещо, тогава те се връщат при тези, които не са го постигнали, и им помагат да го постигнат.

Светлината на Напредналите Същества само по някой път минава покрай вас. Облъхне ли ви тяхната светлина, целият ден сте радостни. Всяка радост се дължи на тях.

Всички открития са станали все с помощта на съществата от Невидимия свят. Те учат хората горе и като ги научат, това на Земята се нарича откритие. Като се научи човек горе, пращат го след това да учи другите хора на Земята.

Всички езици са наречия на небесния, на ангелския език. Трябва да знаете, че съвършените същества са учени. Те имат един прецизен език. Те не обичат никак да се занимават с посторонни работи. Когато някой от тях реши да слезе да помогне на човечеството, той трябва да се откаже от своята свобода. Те не обичат да ги безпокоят хората на Земята със своите мисли. Затова между хората и тях има проводници, посредници, за да се трансформират енергиите и да помогнат за същественото, от което хората имат нужда.

За да влезе човек във връзка с Напредналите Същества, трябва да мисли за тях, за тяхното съзнание.

Нашият морал е личен, а техният морал е общ. Ние търсим своето лично благо, а те търсят общото благо.

В морала на днешното общество няма последователност. Например, някой убива човек, държавата го наказва, а го възнаграждава, когато убива във време на война.

В ангелския свят не е така.

Общият морал седи по-горе от личния, индивидуалния морал.

Добре е човек да мисли за Напредналите Същества, за техните идеи, за тяхната интелигентност, за тяхната чистота! И когато мисли, да изпитва любов към тях.

Ако човек има любов към тях, то те ще му се изявят. Ранните сутринни часове, преди изгрев слънце, са най-благоприятни за това.

Хубаво е човек да се моли не в палатката си, но да излезе вън. Трябва да се знае, че човек, който не е влязъл във връзка с Бога, с никого не може да влезе във връзка. Онзи, който иска да се запознае с Напредналите Същества, трябва да мине през една дисциплина на самообладание на своите чувства, мисли и действия, но по закона на свободата. Това трябва да бъде по закона на Любовта, Мъдростта и Истината – да придобие истинския живот, истинското знание и онази свобода, която е непреривна. Трябва разбиране. В думите „по закона на Любовта, Мъдростта и Истината“ се крие много нещо. Трябва да имате дълбочина в разбирането. Човек трябва да служи на Бога, той трябва да изпълнява абсолютно Неговата воля, не автоматично, но разумно: да знае, че онова, което Бог проектира, е най-идеалното и най-хубавото. Никой не може да направи нещо по-идеално от това, което Бог прави. С тази мисъл човек може да слугува на Бога. Без тази мисъл той не може да служи на Бога. По някой път отношенията между нас и Бога изглеждат такива, че ни се струва, като че има някакъв произвол. Всъщност никакъв произвол няма.

Най-първо, за да се запознаете с онова, което вършат тези Напреднали Същества за хората, трябва да изучите пътя на светиите, на адептите, на съвършените хора.

Светият човек трябва да даде всичко.

Като стане човек светия на Земята, трябва да даде всичко, да се откаже от всичко. Преждевременно ако се откаже, не е добре. Преди да е узряло житото, не трябва да се откъсне, трябва да се чака да узрее.

Този живот трябва да изучавате сега. Трябва да изучавате живота, който минават светиите на Земята – закона на самоусъвършенстването. Този път трябва да изучавате: пророците, свещените книги, научните книги, някои места от математиката, геометрията.

Старовременната кабала е била математика. Трябва да оживеят математическите истини в човека. Ако съзнанието на човека се пробуди изведнъж, има опасност. Постепенно трябва да се приспособява човешката нервна система. Ако човек влезе в духовния свят със сегашното си тяло, той съвсем ще се разтопи, не би могъл да издържи. Тялото не е в състояние да издържи тези интензивни вибрации.

Има друго нещо: човек трябва да създаде в себе си особена мрежа, особена инсталация, в която да може да се проявява новата светлина. Сега има един естествен начин, за да влязат в духовния свят – заспиват; но има един начин, при който съзнанието е будно във време на спане. Да знаеш как да си буден, като заспиш. Във време на сън човек минава през една област тъмна и като я минава, той не помни нищо. След като я премине, ще се пробуди. Но в съзнанието си, като минавате през тази област, вие ще видите най-страшни неща.

Човек трябва да се стреми да има будно съзнание, да има постоянен стремеж, да не си туря никакви прегради. И най-малката придобивка, която има, да го радва. Колкото и малка да е тя, то е все един малък придатък.

Колкото по-високо се издигате към върховете, толкова по-големи бури има и толкова температура се изменя. Става по-студено. Там човек трябва да издържа на студа.

Тези изречения, които даваме в беседите, няма ги никъде. Ключът на окултизма е изгубен. И ключовете на свещените истини са изгубени. Исус е взел ключовете на ада. Ключовете на черната магия ги държи Христос. По-рано можеше всекиго да турят в ада. Светът там по-рано е вмъквал своите жертви.

В религиозните хора има една духовна гордост. В окултистите има една окултна гордост. Мистиците имат една мистична гордост. Докато я преодолее човек, това е една от най-големите мъчнотии. Грехът е останал в една такава форма. Трябва да го намериш и да се освободиш от него, за да не те спъва в бъдеще.

Ясновидци има малко. Че някои виждат формите в астралния свят, това е зрение малко по- надалеч от обикновеното. А общението с духовния свят, това е съзнателно повдигане на душата. Човек трябва да израсне духовно.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×