Jump to content
valiamaria

ПРИ ЕЗЕРОТО НА ЧИСТOТAТА

Recommended Posts

ПРИ ЕЗЕРОТО НА ЧИСТOТAТА

Към Езерото на Чистотата води малка, стръмна пътечка, прокарана някога от братя. Тя извежда на високи поляни, просторни, чисти и светли. Като се прехвърлят тези поляни, навлиза се в малка открита долина, в която почива Езерото на Чистотата.

Тук често идвахме с нашия обичан Учител. На поляната горе играехме паневритмията под звуците на малък оркестър. После, насядали на тревата около Него, слушахме Словото Му.

Има магнетични дни в планината, топли, приветливи. В такива дни тя е като майка, която ви прегръща. Синият лазур на небето слиза над върховете и ги прониква. Те като че изгубват своята плътност и почват да светят. Чувства се трепетът на невидимия живот, който присъства.

Веднъж, като направихме упражненията при Езерото на Чистотата, Учителят каза:

– Турете си ръцете на гърдите и благодарете за всичко.

После почна да говори:

– Не обичам да ви правя бележки. Мен не ме интересуват погрешките на хората. Интересуват ме принципите. Един принцип трябва да го приложим. Че си направил десет или сто погрешки, нищо не значи, но поправи се. Че си скъсал сто чифта обуща, няма нищо, стига човек да станеш.

Една погрешка е суров материал, който трябва да организирате. Това е материал, който в бъдеще ще се използва. Идете в света и ще видите, че непотребните книги ги събират и преработват в хубава хартия, на която могат да се пишат любовни писма.

Искам да бъдете всички свободни. Като видите някой човек, че прави погрешка, вярвайте, че има Един в него, Който може да я изправи. Не прави бележка на слугата, но намери господаря и нему кажи. А вие казвате на слугата: „Кажи на господаря да се изправи.“

Гледайте да имате хубави отношения един към друг, да се уважавате, да се почитате. Да не си мислите, че вие знаете, а другите не знаят. Имайте предвид, че онзи, който не знае, може утре да те надмине. Например, някой учител преподава музика, но ученикът му може да го надмине. Когато ние проявим доброто, възвишеното, красивото, то е Бог, Който се проявява в нас. Когато постъпваме разумно, Божественото се проявява в нас.

Може да ви пита някой, другите правят ли погрешки? Вие кажете:

„Не зная.“

Природата не може да прави погрешки. Ако мислите, че тя прави погрешки, вие се заблуждавате. Тя не допуща погрешки. Още като падаш, тя те хваща, туря те в мрежата си и те изправя. Още като се счупва зъб в някое колело, тя го замества, с друг веднага.

Когато направите добро, в Невидимия свят се радват. Един ден ще проверите това и ще кажете, че съм говорил вярно. Като дойдете до Истината, ще предадете старите си навици и привички и ще ви дадат обработени капитали. Старият, като отиде при Истината, се подмладява. Ако е прегърбен, ще се изправи. Ще се подобрят мускулната и нервната му системи.

Ако правиш погрешка, значи при тебе има един, който е слаб, и затова я правиш. Но ако има при тебе един силен, никога няма да правиш погрешка.

Ако оставим Божественото в нас да работи, по-скоро ще се научим. Ако работим като личности, по-дълго време ще мине.

Днес ще напишете по едно любовно писмо на вашите познати от Невидимия свят. Ще им пишете така: „Благодарим за хубавите условия днес. Много сме признателни.“ А вие седите и казвате:

„Дали пак ще бъде така.“ От вас зависи. На доброто дете майката намазва дебела филия хляб с много масло, а на лошото дете – тънка филия хляб с по-малко масло. Днес на нас намазаха дебела филия хляб с много масло.

Бог всичко ви дава, каквото искате, но вие страдате. Когато Бог се нагажда към вас, вие страдате, а когато вие се нагаждате към Божественото, благувайте. Когато разберете, че Бог ви благославя, не се пресилвайте, по-малко вземайте. Когато отидете на царска трапеза и ви турят двадесет блюда, по-малко вземайте, а не много. И тогава ще кажат, че сте благородни.

Слязохме долу при самия бряг на езерото. Седнахме край него.

Учителят каза:

Тук обстановката е чиста. Човек трябва да бъде чист, за да види, каква е обстановката. Тук виждате драпировката, маскирано е всичко. Хубавите неща са маскирани, драпирани, за да не идват всички тук. Тук има публика, която ви гледа. Тя се интересува от вас. Вие сте актьорите.

Балканският полуостров има много интересна история. Няколко пъти той е потъвал под водата и няколко пъти се е повдигал. Само Мусала е останал над морето.

Нашето настояще е минало за други същества, а нашето минало е настояще за други същества, които са под нас. Когато Средиземно море се е образувало, станал е цял потоп. Средиземно море е била прекрасна плодородна долина. И всичко това е потънало. Един ден всичко това ще се даде на кино. Всичко е фотографирано. Няма нищо изгубено. Един ден ще бъде достояние на физическия свят. Така внимателно е запазено, както вие не подозирате. Всички тия неща, които стават тук, вие ще ги видите, но не само в клишета, астрално, но като реалност. Сега тук чак от Индия ни фотографират. Тези същества, които правят това, не спадат към обикновената раса. Това са бъдещи човеци, които ще дойдат да наследят Земята. Те са новото човечество. Сега на вас е чудно, как от толкова далечно пространство се фотографира. Как е възможно от Лондон да се чува глас? Днес е открита телевизията, но същинският принцип не е още схванат. Телевизията е подготовление.

Това показва, че човечеството се сближава. Каквото става, навсякъде се знае веднага. Това сближение е хубаво. Така хората могат да си помагат един на друг.

Като дойдат онези, Напредналите Същества, тези мъртвите – сегашните хора – ще оживеят. Това е бъдещето, което иде. Вас какво ви е докарало тук? Духът. Това съчетание на обстоятелствата, за да дойдем до тук, не е случайно. Това е нареждане от Невидимия свят. Има известни нареждания от Невидимия свят, известни съчетания. Например, ти си тръгнал; трябва да намериш средства, за да си здрав и пр. В днешния ден, за да излезем тук, трябваше времето да бъде хубаво. Интересно е, че ние при чудесата търсим други чудеса. При големите чудеса търсим малките чудеса.

За да се намерим тук на това място, докато това място се приготви, колко трусове е имало тук!

Сега публиката е насреща. Наредени са на срещния бряг. Тях фотография не ги хваща. Това е цял роман. Има неща, които се казват преувеличено за развиване на фантазията. Но за вас говоря реалността.

Едно духовно същество, за да стане невидимо, увеличава бързината на своите трептения. А за да стане видимо, трябва да намали бързината им. Тези същества могат да намаляват своите движения. Това става по известни закони.

Напредналите Същества днес ви говорят следното: „Ако искате да имате успех във всяко начинание в живота си, не изпущайте Божествените мисли и желания, които ви идват. Ние прилагаме Божествените мисли и желания, които идват при нас. Ние ще ви помагаме.“

Вчера някои сестри са били на един връх и се изгубили в мъглата. И като се помолили, веднага се дигнала мъглата. Човек всякога трябва да отправя ума си към Бога. Това е тайната.

Другото положение е: трябва да изучавате Природата. Ти трябва да се запознаеш с едно видно лице и като имаш неговото благоволение, може ад ти позволи да влезеш в неговото имение и да го изучаваш. Ти не може да влезеш там като неканен гост. Законът е същият и за вас: сега благодарете, че вие позволено да дойдете тук.

Набирайте енергия тук, колкото се може повече за през годината. Всяка добра мисъл, всяко добро чувство, всеки лъч от светлина акумулирайте в себе си, да се натоварите, колкото може. И колкото коне имате, натоварете ги.

Ненаситните желания на човека, това са големи животни, предпотопни, в астралния свят. На човека не му идва на ум, че трябва да бъде разумен, за да може да уреди живота си.

Животните са деца, синове на Напреднали Същества в ангелската йерархия. Последните ги ръководят. А ти ги биеш. Погледнете ги от друго гледище. Това животно Бог го е създал. Защо ще го презираш? Ти няма да изнудваш едно животно. Бог се проявява чрез всяко същество. Бог изпитва какъв е умът ти. Ти ще се качиш на коня, ще работиш с вола, с камъка, за да разбереш Словото, което е скрито в коня, във вола, в камъка. Словото е скрито и във водата. Бог е навсякъде. Имайте свещен трепет към всичко.

Като се усили движението на материята, Земята ще стане по-голяма, отколкото е. Ще се разшири. После ще стане видим астралният свят – един свят, който е сега невидим.

Един брат попита:

– Как можем да направим връзка с тези Същества, които са тук?

Можеш да направиш връзка с едно същество, само когато имаш известни отношения с него, вземаш и даваш. Тези същества са реалисти. Всичко в брой. Ще вземеш и ще дадеш.

Когато гледаме подвижната вода, която се вълнува, губим равновесие. А като гледаме небето, не губим равновесие. Също така и всред подвижните работи на живота трябва да гледаме Неподвижното, Бога. Само тогава няма да губим равновесие.

Когато се обливаме с вода или пием вода, трябва да го правим при мисълта, че Бог живее във водата. Тогава няма да има никакви нещастия, няма да има изстиване, ще бъдем под закрила.

Тук рибарите хванаха две риби и ги изтърваха. Тези риби казаха на другите, другите риби повярваха и вече не се ловят на въдиците. Значи рибите вярват едни на други, а хората не си вярват един на друг.

Това, което не виждате тук, то е като приказките от 1001 нощ.

Ако ви разправя това, ще кажете: „Кой знае, дали е така!“ Гледаш, гледаш и нищо не виждаш. Това се отнася до онези същества. Те не са на същото поле, на което сме ние. Те ни виждат в едно огледало като едно отражение. Важна е връзката на съзнанията. Когато се образува такава връзка, тогава съществата стават близки. Ако няма тази връзка на Любовта между нас и тях, тогава тези същества са далечни. А ако има връзката на Любовта между нас и тях, тогава те стават близки за нас. Тогава те се интересуват от нас и им е приятно да дойдат при нас.

Законът е такъв: Щом си извън Любовта, никой не се спира при тебе.

Щом си в Любовта, всяко същество ще се спре при тебе, ще ти каже една-две хубави думи, ще те повдигне. Ще се почувстваш, като че си в дома. Всеки от тях ще те подкрепи. Иначе всеки ще си минава и заминава, като че не съществуваш, като че си невидим за тях: те са индиферентни към тебе.

Една сестра запита Учителя:

– Кое е онова, което е характерно за всеки човек, и което не е наследено от родителите?

– Това, което Бог е дал на всякого, това е неговото.

Един пръст не свири сам на пианото. Бащата и майката са по един пръст, които вземат участие в свиренето на пианото.

Невъзможните работи ще станат възможни. В този живот е невъзможно да постигнете всичките си желания.

Днес ще направим едно измиване в името на онези велики закони, които управляват живота.

Измиваме ръцете, главата и нозете си на езерото, като произнасяме следните думи:

„В Името на Божията Любов мия ръцете, главата и нозете си.

В Името на Божията Мъдрост мия ръцете, главата и нозете си.

В Името на Божията истина мия ръцете, главата и нозете си.“

После се навеждаме и с двете си ръце плискаме вода навътре в езерото.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×