Jump to content
valiamaria

ПРАВИЛА И НОРМИ НА РАЗУМНИЯ ЖИВОТ

Recommended Posts

ПРАВИЛА И НОРМИ НА РАЗУМНИЯ ЖИВОТ

Няколко дни валяха дъждове. Мъгли скриваха върховете. Вятър, размесен се дъжд, шибаше малките палатки. Беше влажно и студено.

Днес облаците се разкъсаха, показа се дълбокото, модро небе между тях. Мъглите почнаха да пълзят нагоре по върховете. Въздухът беше влажен, укрепителен. Мокрите клекове издаваха дъх на смола. Слънцето грейна. То се подаваше между големите облаци и пак се скриваше.

Учителят слезе при второто езеро и като се събрахме около Него, започна да говори:

Коя е основната причина на болестите? Каквито са мислите и желанията на хората, такова става най-сетне и тялото. И тогава външната причина е само повод, за да се изяви предразположението на организма към болестта.

Сърдечният пулс е космичният пулс на електричеството. Електричеството е, което кара сърцето да тупти. Не трябва да туряте спирачка на това електрическо течение. Има един нерв, който управлява сърцето. Той иде от главата. Ако се уплашите, тревожите, този нерв стяга сърцето и тогава то тупа ненормално, електрическата струя, която минава през сърцето, тече неправилно и това разстройва сърцето.

Въздухът е носител на Божествени мисли. Той предава Божествените мисли на мозъка. Свещено нещо е въздухът. Човек възприема чрез въздуха мислите и ги предава на мозъка. Ето защо, когато човек диша, съзнанието му трябва да бъде будно, защото тогава мислите се възприемат от човека.

Ние сме дошли на езерата, за да възприемаме свещените мисли чрез въздуха.

В ниските места, дето живеят обикновени хора и животни, въздухът е пълен с обикновени мисли. Тук сме дошли, за да възприемем чистите Божествени мисли.

Няколко деня Разумната Природа даде буря, ветрове, за да се пречисти въздухът та да можем днес да възприемем Божествените мисли.

Доколкото съзнанието ви е будно, дотолкова вие ще може да се ползвате от енергиите и мислите на въздуха.

Един брат запита:

Какво показват белите петна по ноктите ми?

– Те показват деминерализация. Те показват голямо електрическо напрежение във вашата нервна система. Те са резултат на това електрическо напрежение чрез страданията, напрежението, ще се премахнат тези бели петна.

Ако се появи бяло петно в ноктите, ще се яви болест в човека. Изобщо, най-малкото бяло петно е признак за болезнено състояние. Щом го забележите по ноктите си, веднага вземете мерки; внесете в себе си една възвишена идея, почнете упражнения с дълбоко дишане и пр. Белите петна са предупредителни белези, които трябва да накарат човека да вземе мерки срещу болезненото състояние, което предстои.

Тесните нокти показват човек със слаба воля, който не може да се бори с външните условия.

Вие се безпокоите за много работи. Ще ви дам едно дихателно упражнение, чрез което ще дойде едно утихване вътре във вас.

Като видиш как човек яде, ще разбереш каква е любовта му. Щом някой човек бързо в яденето, той и във всичките си работи е такъв. И в Любовта си е такъв. Ако човек не мисли във време на ядене, и когато работи не мисли. Никога не яжте, когато сте неразположени. Яжте с благодарност. Щом не сте доволни, във вас има процес, който ще се отрази върху кръвообращението ви.

Човек преди да изяде ябълката, нека се разговаря с нея и тогава да я изяде.

Тук на планината по-малко ядете и пак сте сити, макар и да има изобилно храна. Ако хората са разположени, те с по-малко храна ще се нахранят, ще извлекат голямо количество енергия от нея.

Има някои народи, които не знаят как да се хранят. След като пият горещо кафе, ще вземат 250 грама ледено!

Българинът като работи на полето, трябва да носи две ризи и да се преоблича няколко пъти на ден след всяко изпотяване. Тогава ще бъде здрав. Бъклицата с вода да остави на слънце и да пие слънчева вода.

Можете да правите лятно време всеки ден обливни бани със слънчева вода или с вода, стоплена на огъня. След обливната баня трябва да се изпият една или няколко чаши гореща вода, защото при банята се губи част от телесната топлина.

След обливната баня може да се прави слънчева.

По някой път е хубаво да измивате областта от кръста до горния край на бедрата и краката до коленете. По този начин ще оставите сухо мястото от горния край на бедрата до коленете. Това се прави, за да се получи реакция. Това усилва кръвообращението. Обаче туй измиване да става с топла вода.

Никакви студени душове.

Всяка сутрин излагайте гърба си на слънце. Постойте така един час, между седем и осем часа.

При слънчевите бани ще обръщате към слънцето ту гърдите, ту гърба си. Главата ви ще бъде обърната към север. Не трябва да излагате главата си на слънце,защото тя ще привлече слънчевата енергия изведнъж и не ще успеете да я възприемете и използвате. Важно е при слънчевите бани да се изпотите. Затова се покрийте при слънчевите бани с бял или яснозелен плат.

Слънчевите енергии идат най-интензивно пред изгрев слънце и във време на изгрева. На всички се препоръчва да излизат половин час преди изгрев слънце и да възприемат ранните слънчеви лъчи. Зората дава на човека такава енергия, каквато никоя друга сила не може да му даде. Облаците не пречат на това. Те пречат да виждаш слънцето, но енергиите минават през тях.

През това време мислете върху най-хубавите неща, които знаете. Направете този опит за цяла година и ще видите, че 99 процента вашият опит ще излезе сполучлив.

Ако човек е например висок 165 см, това което е над 100 см, показва колко е нормалното тегло. Това е общо казано. Ако е по-лек от нормата, човек има по-активна мисъл. Такъв човек е с по- интензивен духовен живот. И обратно, ако тежестта надминава тази норма, човек е потънал повече в материята, той е по-пасивен.

Широчината на носа е в известно съответствие с широчината на врата. Например, ако вратът околовръст е 35 см, то широчината на носа в права линия трябва да бъде 35 мм. А обиколката на китката удвоена дава нормалната обиколка на врата.

Дебелите вежди показват голяма наблюдателност и същевременно отсъствие на интуиция. Тези хора, които имат дебела горна устна, са активни. Човек трябва да работи върху устата, носа, ухото, върху всичките си органи.

По някой път грозното лице може да стане красиво. В известни моменти ще видите в лицето на грозния красивите линии на неговия характер, които в бъдеще ще се проявят и ще станат постоянни.

Като издигнете съзнанието си към духовното, възвишеното, лицето ви става красиво. А когато слезете със съзнанието си в по-низка среда, лицето става грозно. Вие слизате и се изкачвате от един свят в друг. Водата, когато слиза в студа, замръзва; когато влезе в топлината, се размръзва.

Ако искате да развиете милосърдието, проектирайте ума си към центъра на милосърдието, който е два сантиметра над челото. Тогава там ще дойде повече енергия.

Ако искате да развиете музикалността, проектирайте ума си към музикалния център – едно място на челото над външния край на веждите – и музикалността ще се развие. Разбира се, нужно е и занимание с музика.

Когато човек наруши хармонията с другите хора, лицето му, пръстите му и пр. се деформират.

Гледайте да не огрубява вашето лице. Щом то огрубява, това показва, че огрубяват вашите мисли и чувства. Ще работите, за да възстановите пластичността на своето лице, да започне да излиза от него известна светлина. Трябва да имате желание лицето ви да стане възприемчиво към Божественото в целия свят. Кога става загрубяването? Когато възприемате отрицателни мисли и чувства.

Някои хора погрозняват, когато мислят или говорят лошо за хората.

Желая идващата година лицата ви да станат красиви. Ние сме красиви, когато нашият дух работи.

Изправете гръбначния стълб на човека и неговите постъпки ще бъдат правилни. Щом почне да се изкривява гръбначният стълб на човека, почват да се изкривяват неговите мисли и постъпки.

Гръбнакът е цяла азбука. Когато се изкриви, някой прешлен в човека, трябва да се види кой е този прешлен; това показва какво е изкривено вътре в човека.

Трябва да имаме красиви тела, красиви лица, пластични, за да могат да изразяват всички наши чувства и движения. На вас не се позволява да ходите прегърбени. Ще ви кажа един метод, за да познаете, дали имате гърбица или не. Вечер, преди да си легнете, турете си гърба на вратата и вижте какво е разстоянието между кръста ви и вратата. Колкото е по-голямо това разстояние, толкова по-голяма гърбица имате. Това разстояние трябва да е малко. Щом се образува разстояние от четири пръста, ти имаш вече гърбица. Това е в състояние да измени енергиите на ума ви.

Раменете на човека трябва да бъдат непременно хоризонтални. Вратът му трябва да е перпендикулярен на раменете. Ако лявото или дясното рамо е по-повдигнато, и вратът не е перпендикулярен на раменете, има нещо, което не е в ред. Ако лявото рамо е по-издигнато, това показва, че чувствата вземат надмощие над ума. Това не е хубаво.

Ако един човек не знае да ходи добре, той не е добър. Как се определя кое е доброто стъпване? Да стъпваш добре, това значи като ходиш, да не си изкълчиш крака, да не се прегърбваш. Някой не знае как да ходи: блъска си краката, ръцете и пр. Ако не знае как да работи с ръцете си, не е справедлив. Ако не знае да диша с носа си как да го употребява, не е умен.

В новата култура трябва да се кали нервната система, за да стане издръжлива, за да бъде в хармония с Божествения свят.

Слънчевият възел е мислещата страна на симпатичната нервна система. Това, което човек дълбоко чувства, е право, но каквото помисли, не е винаги право. Дълбоките чувства са всякога верни. Когато симпатичната нервна система е в нормално състояние, има равномерна топлина по цялото тяло. Когато мозъчната система е в нормално състояние, образува се малко хладина.

С вашата симпатична нервна система са свързани хиляди напреднали същества.

Симпатичната нервна система е добре организирана, но главният мозък едвам сега е почнал да се организира. Когато се развие, той ще има по-големи възможности от симпатичната нервна система.

Нашата интуиция е вложена в причинното тяло.

Ако има координация между главния мозък и симпатичната нервна система, можем да схванем Истината. Не допущайте отрицателни мисли – те развалят координацията. Не изпущай първата мисъл, която идва. Тя е интуицията, която иде от симпатичната нервна система. Ако първата мисъл на симпатичната нервна система е изпратена в главния мозък и той не я приеме, ние не сме в права посока на движение.

Ако се храниш добре, ще усилиш надеждата си.

Ако дишаш добре, ще усилиш вярата си.

Ако мислиш добре, ще усилиш любовта си.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×