Jump to content

Recommended Posts

СВЕТИЯТ ЧОВЕК

Веднъж запитаха Учителя:

– Кой е свет човек?

Той отговори:

– Светия е онзи, който и като има пари, и като няма, пак е радостен; и като го обидят, и като го хвалят, еднакво е разположен. Светията от нищо не се смущава: и като има, и като няма, и като му се даде, и като му се вземе, не губи своя мир. Често пъти сутрин сте недоволни от времето, студено ви е, палатката ви не е хубаво направена и пр.

Човек като стане сутрин, не трябва да носи никакви отрицателни мисли. Като станете сутрин, считайте, че сте като новородено дете. Мислете, че вече сте били стари, умрели сте и сега се раждате отново.

Някой път вие се безпокоите за нищо и никакво. Безпокоите се, че няма кой да ви превозва. Качите се на кон. Тогава се безпокоите, дали ще ви закара безопасно до целта. Придобиете богатство и казвате: „Но ако го изгубя?“ Или казвате: „Ако изгубим знанието?“

Бъдете доволни от това, което имате днес. Утре работите ще се изменят. Ще бъдат още по- добри.

БОЖЕСТВЕНОТО ТЕЧЕНИЕ

Край езерото бяха дошли рибари и хвърляха въдиците си.

Учителят, като ги гледаше, каза:

– Днес хората мислят, че ще постигнат това, към което се стремят, по пътя, по който вървят. Ако те дойдат до убеждението, че пътят, по който вървят, няма да ги заведе до спасителното място, ще изберат друг път.

Щом съгрешиш, прекъсва се кредита ти отгоре.

Човек се страхува от хората. В тяхно присъствие не прави нищо лошо, а като няма хора, прави всичко лошо. Важно е да правиш всичко със съзнание, че го правиш пред Бога. И когато няма хора, пак да не правиш нищо лошо – там е всичкото.

Нашите удоволствия приличат на онези въдици, които пускат рибарите, за да уловят някоя пъстърва или друга риба. Много рибари има в Невидимия свят. Вие благодарете, че там има и същества, които ви обичат. Благодарете, че едно такова същество дава десет лева на рибаря, купи ви и ви пусне.

Като се пробуди човешката душа, има много възможности да се препъне, има врагове, които я обикалят. Така че, след като се събуди, тя трябва да бди, за да не се препъва.

Когато някой ти говори отвътре и казва: „Благодари на мене за живота, за условията и пр.“, да знаете, че той не е от Възвишените Духове. Това е изкушение от падналите духове. Възвишените Духове говорят съвсем другояче.

В думите им няма ограничаване, нито ласки! Те само следят живота на човека и му казват: „Това не е добро. Коригирай се.“

Низшите същества ти казват: „Свърши се вече. Никой не ме слуша!“ Те като влезнат в човека, той повтаря: „Свърши се вече. Остарях. Никой не ме слуша!“

Погрешката на падналите духове е, че искат да имат хората като своя собственост, да им заповядват. И всеки, който върви по пътя им, има това тяхно желание да заповядва на другите.

Като дойде една лоша мисъл, ще я изпратиш, ще кажеш: „Днес съм занят.“ Тя насила не може да ти се наложи. Нищо в света насила не може да ти се наложи. Ти си на равно място, а малко по-долу има наклон. От тебе зависи да тръгнеш по наклона или не. Може да минеш отгоре, ако искаш, но като влезеш в наклона, вече не си свободен и ще се намериш долу. Втори път качва ли се детето там, дето е падало? Не! Сега вие придобивате известни богатства, а низшите същества в духовния свят гледат да ви ограбят. Като придобиете известно благо, могат да ви го вземат. Ще кажете: „Защо Господ позволява?“ Защо комарите имат свобода да хапят? Вие имате свобода. Падналите духове, и те имат свобода.

Някой път сте много богат, имате разположение, блаженство, светлина, радост. Това са богатства. Работата е сега да запазите това разположение при всички условия на живота, да растете от богатство в богатство. Тогава сте силни.

Когато получите някое благо, низшите същества гледат да ви смутят. И като се смутите, ще ви оберат. Защото ако не се смутите, не могат да ви оберат.

Богатият човек, като изгуби скъпоценен камък, жално му е, а колко по-голямо нещо е да изгубиш душата си! Изгубването значи, че ти няма да се ползваш. Например, изгубиш музикално чувство, хубавия глас. С хубавия глас навсякъде можеш да си проправиш пътя. Изгубиш ли го, затваря се пътят ти. Ти си способен инженер. Изгубиш ли тази способност, затворен е пътят ти.

Тези неща не се отнасят нито към миналото, нито към бъдещето, те са за настоящето. Гледайте това, което сега имате, да не го изгубите.

Всичко е в разбирането. Ако си на небето със старите разбирания, ще си в ада, а пък ако си в ада с Божествени разбирания, ще си в рая.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×