Jump to content

Recommended Posts

ЧЕТИРИ ВЪПРОСА

Група туристи днес дойдоха при Учителя. Те го помолиха за някои осветления върху живота и днешното време. Учителят им каза:

– В света има изобилие от всичко, но не е правилно разпределено.

Има четири въпроса, които вълнуват днес човечеството: индивидуален, обществен, икономически и политически. Политическият въпрос е най-външният кръг, а индивидуалният – най-вътрешният. Той е отношението на човека към Бога.

Любовта трябва да се тури като основа в живота. Божественото трябва да се тури като основа.

Хората страдат днес от липса на Любов, от безлюбие.

Политическият въпрос е отношението между народите. Всички народи трябва да се групират.

Мъдростта ще даде методите за приложение на Любовта.

Истината ще донесе свободата.

Как ще обясните, че християнството поддържа войните?

– Това са стари идеи, езически идеи, облечени в християнска мантия. Ще дойде ден, когато хората няма да воюват. Ако зимно време ви кажат, че ледът и снегът ще се стопят, вие можете да кажете: „Как ще стане това?“ Но като дойде лятото, ще го видите. Не е позволено да се убива човек. С убийство не се решават въпросите.

– Тези хора тук ваши последователи ли са?

– Те не са от сега в този път. От хиляди години са в него. Но ако погледнем по-широко, можем да кажем: всички хора, които вървят по пътя на Любовта, са с нас.

И като умират, са с нас. Ние ги учим в другия свят. А които идат от другия свят, тук ще ги учим как да живеят.

Ако погледнем още по-широко: всички хора са наши и ние сме техни, само че не се познаваме.

Ние учим хората да не носят големи раници от 40-50кг, а раници по 10 килограма. Раниците са емблема на материалните грижи.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×