Jump to content
valiamaria

НАЙ МАЛКОТО ДОБРО

Recommended Posts

НАЙ МАЛКОТО ДОБРО

Веднъж след общия обед, като се събрахме около Учителя, стана въпрос за развитието на животните. Учителят каза:

- Животинските монади са изостанали назад в своето развитие. Изостанали души има много и при човека и те го съветват да върви по лошия път, по пътя на подозрението, ревността, завистта, сръднята, леността. Някое напреднало същество ти казва отвътре: „Ще дойде един беден човек. Дай му хляб.“ А онези низшите същества ти казват: „Не му давай.“

Напредналите същества идват и помагат. Те създават условията за човешкото развитие чрез светлината, топлината, влагата и пр. Своите идеи те прекарват през житото, черешите, ягодите и пр. Храната не само ни подкрепя физически, но чрез нея напредналите същества ни предават своите идеи.

В бъдеще как ще лекуваме много болести? Ще караме болните да носят вода. Това действа здравословно.

Светът представлява една велика система за възпитание.

Кое спасява, кое помага на човека? Най-малкото добро. С идеята за най-малкото добро трябва да почнеш. Ако нея не разбереш, другото никак няма да разбереш. Който разбере най-малкото добро, той ще има успех, ще може да минава като акробат по въжето, без да падне.

Всеки ден човек трябва да направи поне най-малкото добро, изразено в мисъл, чувство или действие. Това добро може да бъде направено на някой извор, на някое растение, на някоя мушица или на някой човек. Колкото и малко да е това добро, то трябва да се направи. Най- малкото добро е израз на Божественото учение, на вътрешния закон в човека. Живее ли човек по този начин, и ангелите, и светиите, и добрите хора ще го познават и посещават. Най-после и неговият Учител ще го посети. Само тогава човек ще има правилно и високо разбиране на Бога.

Има закон: Невъзможно е човек да приеме нещо, ако не се откаже от друго.

Колкото един човек се издига в духовния свят, толкова той става по-смирен в сравнение с Безкрайното, което се открива пред него. Макар да е адепт, чувства се смирен. Смирението показва, че човек е издигнат.

Който работи за Господа, няма какво да иска да става авторитет. Той върви по пътя на смирението.

Човек в своя духовен път ще мине през една тъмна зона. Това е най-опасното място, в което може да се намерите. За онзи, който знае, няма нищо опасно, но за онзи, който не знае, това е огън. Ще се намерите при същества хитри, лукави, злобни, от най-разен калибър. Те ще намерят най-малката слабост в тебе, ще искат да те разрушат. А ти се мислиш за господар. Всеки ден те турят в ума ти и в сърцето ти някой взрив и ти изгубваш равновесие. Казваш: „Аз познавам Бога. Христа.“ Но онези духове ще ти кажат: „Ние познаваме Бога. Христа, но ти кой си?“

Има някои обещания, които не трябва да се изпълняват. Например, обещал си да се хвърлиш от канара. Няма да изпълниш това. За предпочитане е да понесеш страданието от неизпълнението на обещанието, отколкото да изпълниш едно неразумно обещание.

В Природата има два процеса. Първият процес уподобявам на следното: Ти минаваш през сито, което има големи дупки, провираш се, но на края е най-тънкото сито и не можеш да минеш напред. Там ще учиш закона на смаляването. Вторият процес е: започваш от най-тънкото сито – минаваш. След това постепенно дупките се разширяват и лесно се минава по-нататък. Сега иде едно пресяване за всички!

Давам на ученика семенца да видя какво ще прави. Ако той посади семенцата, ще се зарадвам, че е направил това, което не съм му казал. Значи, ученикът трябва да се използва за това, което му е дадено.

Когато човек има да разрешава една важна задача от съдбоносно значение и сам не може да я разреши, нека да отправи своя поглед към звездите, да направи вътрешна връзка с тях. И не е било случай, като постъпи така, да не дойде до едно Божествено разрешение. Непременно ще се разреши въпросът по Божествен начин.

Има планетни влияния. Човек не може да ги измени. Това е все едно, че пада камък. Няма да очакваме да се отмени падането на камъка, но когато той пада, ще гледаме да не ни засегне – да мине малко по-рано или по-късно. Това може да направи само онзи, който знае. Може да го направи ангелът-ръководител. Той ще задържи човека. Например, ако ръководителят вижда, че ще се случи нещастие с един човек, който минава някъде, ще го задържи, за да не мине, когато пада камъкът. Ръководителят на човека всякога има желание да предотврати нещастието.

Като говоря сега, виждам наоколо ангели, които работят върху вас.

Доброто, което имате, може да израсне само благодарение на Бога и на Светлите Същества, които работят върху вас.

Редът в Природата се дължи на Разумни Същества, които направляват всичко в света. Те образуват едно общество, един вечен свят и оттам всички светове вземат началото си. Те строят, те градят, те разграждат, те събарят. Те направляват нещата. Всичко расте под тяхното опекунство, под техните грижи.

Тези Велики Същества са установили един ред на човешките мисли, чувства и действия. Този ред, който те са установили, наричаме закони на Природата. И когато престъпите един такъв закон, вие сте отговорни!

Трябва да бъдете носители на техните свещени идеи. Трябва да имате в съзнанието си присъствието на тези Същества. Винаги, когато се намирате в трудно положение, те ви помагат. Тук се изключва всяко съмнение. Като си живял добре, тия Възвишени Същества ще проявят към тебе благоволение, за да покажат, че си спазвал техните закони – ще ти подарят някоя дарба. Изостаналите същества могат да направят пакост на тялото, ума и сърцето, но на Душата и Духа – не. Душата може малко да бъде уязвена, но Духът остава неуязвим.

Ако човек вярва в Бога, всичко може да се измени.

Онзи свят е по-уреден от физическия. Той е по-реален. За някои хора онзи свят е видим, а за някои – невидим.

И човешкият свят е невидим за мравките. За тях човешкият свят е нереален. Ако не разбирате земния живот, Божествения никога няма да разберете. Бог тук ви се изявява чрез видимите форми. Ако това, което виждате, не разбирате, как ще разберете онези възвишени работи.

Един брат запита:

– Не може ли да се направи такова изявление от Невидимия свят, че хората да повярват.

– В скоро време ще има голямо изявление от Невидимия свят.

Навсякъде в света сега има една духовна вълна. Понеже светът е крайно материалистичен, в противовес на това ще дойде това голямо изявление на Невидимия свят.

– Какво въздействие оказва човешкият живот върху животните?

- Каквото правим ние, отразява се и върху тях. Всички наши мисли се проектират в съзнанието на животните. От нас зависи положението на животните. Ако мислим правилно, можем да повдигнем по-нискостоящите от нас същества.

Има взаимна зависимост и между хората. Съществува следния закон в разумната Природа: ако ти вържеш кесията си, много хора ще вържат своята. Ако я развържеш, мнозина ще я развържат.

Каквото става тук, става и в света. Тук като уредим нещата, навсякъде се уреждат.

От нас излизат Божествени енергии. Като се ръкуваш с един човек, трябва да носиш в ръката си и в мисълта си най-хубавото, което Бог ти е дал. И тогава той ще получи нещо от теб. И ще е благодарен, че си положил ръката си на него. В нашите постъпки обикновено ние не влагаме по- дълбока мисъл.

Нещо, което се изказва, губи от силата си. Ти ще вярваш, но няма да говориш много за това.

Нещата са силни, докато са в тебе. Но като излезе словото, то е отделно от тебе.

Затова не трябва да се говори много, но да се обмисля вътре. Когато Господ те прати да кажеш нещо на един човек, като те попитат по пътя, кое е по-хубаво да кажеш: „Господ ме праща да кажа нещо на един човек“ или да кажеш: „Отивам по работа“? Второто е по-хубаво.

– Как може да става почивката?

– Почивката може да става чрез смяна на енергиите, смяна на работата. Когато едни клетки работят в мозъка, другите трябва да си почиват. Смяната е почивка. Освен това трябва да се внесат и нови енергии.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×