Jump to content

Recommended Posts

МЕТОДИ ЗА РАБОТА

Веднъж Учителят каза на един брат от чужбина:

- Първото нещо, с което трябва да започнете, е да проучите себе си, да знаете какво се крие във вас и какви заложби имате. След това да си изработите правилно разбиране за живота. Между материялноте и духовните работи има едно правилно съгласуване. Трябва да се разбират законите по които може да стане това.

Ако искате да работите в света, трябва да разберете Любовта, понеже тя има отношение към хората.

Най-първо ще се запознаете с Любовта, която действа в физическия свят, с нейните форми и закони.

После с Любовта, която действа в духовния свят с нейните закони.

В физическия свят ще изучавате Любовта от гледище на надеждата, в духовния свят – от гледището на вярата и в умствения свят – от глеището на самата Любов.

Не трябва да се употребява насилие. Не можете да се наложите на хората, които искат да живеят светски живот. С това верую, че щастието могат да намерят в материялния свят, хората са се ограничили. Вместо да вземат физическия свят като външно условие, те са го направили цел. Нужно е едно мистично разбиране на живота.

Човек трябва да мине от областта на вярването в областта на вярата. В областта на вярването всички въжета се късат, а в областта на вярата въжето никога не се къса.

Ако искаме повече хора да дойдат при нас, трябва да слезем до тях, за да можем да им помогнем. Ако човек стои само по високите върхове, колко хора ще дойдат до него?

Радотете с вярата, че онези хора, на които може да помогнете, са вече определени. Те ви чакат да отидете при тях.

В този век за всеки народ, където и да е, има известен брой души, които са определени да бъдата носители на Божественото. Това е първото въскресение.

Ние сме в края на една епоха. Тя е завършена. Казано е:“Слънцето ще потъмнее.“ Това значи, че съвременните държави ще потъмнеят.

Казано е:“Луната ще потъмнее.“ Това значи, че много религиозни предрасъдаци ще паднат.

Казано е:“Звездите ще се поколебаят и ще изгаснат.“ Това значи, че много афторитети, големи хора ще потъмнеят.

Казано е още:“ Тогава ще се яви Христос Син Человечески.“ Това значи, че новите идеи ще дойдат и ще приготвят културата, която иде.

- По какво се познава, кога говори на човека Божият глас?

- Когато Божият глас ти говори, в ума и сърцето ти има мир. А когато не ти говори, само в ума може да има мир, а в сърцето – не или обратно.

Обикновенният човешки живот почва с Любов и свършва с омраза. Хората отначало почват добре, а после се скарват.

А Божественият живот почва с радост и свършва с радост.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×