Jump to content
valiamaria

ШЕСТТЕ ГИМНАСТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ

Recommended Posts

ШЕСТТЕ ГИМНАСТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ

Учителят ни е дал следните шест гимнастически упражнения:

Първо упражнение. Изходно положение: ръцете спуснати, краката прибрани, стойка бодра. Ръцете се издигат отстрани нагоре в широки полукръгове, като идват над главата изопнати, леко допрени с върховете на пръстите. Десният крак прави крачка назад. Ръцете се спускат отпред, като че се прави обливане, едновременно с това бавно приклякване, ръцете достигат чак до Земята. В това време дясното коляно едва докосва семята. Бавно изправяне, ръцете се издигат отпред нагоре успоредно, с дланите нагоре, като че загребват нещо. Като се изправим, те заемат първото положение над главата. След това левият крак прави крачка назад. Повтарят се същите движения. После десният крак прави крачка назад, правят се същите движения. След това десният крак прави крачка напред – пак същите движения. И тъй, три крачки назад, три крачки напред. След третата крачка напред и изправянето, левият крак се прибира при десния, ръцете се спускат пред лицето надолу и заемат изходно положение.

Второ упражнение. Изходно положение като първото. Ръцете отстрани нагоре допират се над главата изопнати с върха на пръстите. Десният крак – крачка назад. Бавно приклякване. В това време ръцете, както са успоредни, се спускат в полукръг напред – надолу, докосват Земята, загребват навътре – дясното коляно докосва Земята, бавно изправяне. В това време ръцете с длани нагоре се движат пред тялото нагоре, като че са почерпили нещо и докато се изправим, те отиват успоредно нагоре над главата, заемат първото положение, леко допрени с върховете на пръстите. Със същите движения се правят три крачки назад и три крачки напред. След третата крачка напред и изправянето, прибира се левият крак при десния. Ръцете се разтварят в широки полукръгове встрани и се спускат надолу, както при изходно положение.

Трето упражнение. Изходно положение както при първото. Дясната ръка прави широк полукръг отзад, нагоре, силно изопната, идва в положение 45 градуса наклон, горе-напред. Левият крак прави крачка назад, бавно приклякване, като дясната ръка се спуска и слага върху дясното коляно в момента, когато лявото коляно докосва леко Земята. Бавно изправяне. Дясната ръка се прибира спусната отстрани – заема се изходно положение. После лявата ръка нагоре, десният крак назад. Повтарят се първите движения, само че с лявата ръка. Тъй се правят три крачки назад, след това три крачки напред.

Четвърто упражнение. Изходно положение както при първите упражнения. Двете ръце се дават хоризонтално, изопнати напред, успоредни, с дланите надолу – десният крак назад, ръцете отиват надясно, като остават пак успоредни, след това бавно приклякване, дясното коляно докосва леко Земята и бавно изправяне, като в това време ръцете правят откос и отиват наляво. Когато се изправим, десният крак е още назад, ръцете са хоризонтално успоредни и наляво. Тежестта на тялото е върху десния крак. След това левият крак отива крачка назад, приклякване, леко докосване с лявото коляно Земята, бавно изправяне, като в това време ръцете правят откос и отиват надясно. Така се правят три крачки назад и три крачки напред.

След това левият крак се прибира при десния, ръцете се разтварят встрани хоризонтално и се спускат долу.

Пето упражнение. Изходно положение както при първите. Ръцете се разтварят встрани с дланите нагоре, правят се полукръгове, сгъват се в лактите и докосват с върховете на пръстите раменете. Десният крак прави полукръг назад около левия, като докосва от другата му страна с върха на пръстите Земята, после пак се връща в първото положение. Този полукръг той прави три пъти. Третият път, след като докосне Земята зад левия крак, не се връща в първото положение, а се дръпва крачка назад, бавно приклякване, дясното коляно леко докосва Земята, след това бавно изправяне. Тежестта на тялото се премества върху десния крак. След това левият крак прави три полукръга около десния по същия начин, след това крачка назад с него, приклякване и изправяне. По този начин се правят три стъпки назад и три стъпки напред. След това прибира се левият крак при десния. Ръцете, които през всичкото време са стояли с допрени до раменете пръсти, се разтварят встрани, описват широки полукръгове, и се спускат свободно надолу.

Шесто упражнение. Изходно положение както при първите. Десният крак крачка назад, приклякване, дясното коляно леко докосва Земята. В това време ръцете се сгъват пред гърдите, дланите успоредни, пръсти насочени напред. След това ръцете се изопват напред със сила, успоредни една на друга, дланите вървят една срещу друга успоредно – духва се силно, чува се звукът „ху“ – ръцете пак се прибират в първото положение пред гърдите и се повтаря това движение шест пъти с духването. След това ръцете се сгъват пред устата, допрени с върха на пръстите (палеца, показалеца и безименния), дланите навън. След това ръцете се разтварят настрани, като се прави леко дъхане. Едва се чува „хъ.“ Пак се прибират ръцете пред устата и се повтаря това шест пъти. След шестия път ръцете остават настрани хоризонтално, бавно изправяне, десният крак се прибира при левия, ръцете се спускат отстрани долу.

Упражненията се правят съсредоточено, мисълта следи всяко движение, съзнанието е будно, концентрирано. Тези упражнения правим през цялата година. Когато от 22 март почнем паневритмията, понякога ги правим преди нея. Веднъж като бяхме събрани около Учителя след паневритмията, Той даде следните обяснения за значението на шестте гимнастически упражнения:

Движението на десния крак оказва влияние върху мозъка, а на левия – върху симпатичната нервна система.

Като движиш десния крак, уравновесяваш мъжкия принцип в себе си. А като движиш левия крак, уравновесяваш женския принцип в себе си.

С движението на десния си крак ти предаваш нещо на ума си, а с движението на левия си крак предаваш на сърцето си.

1. Първото от шестте упражнения носи успокоение, уравновесяване. Ти искаш да бъдеш господар на себе си, туряш ума, сърцето и волята си в служба на Бога. Слизаш до Земята, да работиш. После пак се повдигаш, за да приемаш.

При първото упражнение ти влизаш във връзка с Божественото в себе си, в съгласие с Разумното в света.

2. При второто упражнение влизаш във връзка с Природата, вземаш от нея и го предаваш на Земята. При това упражнение ти си в съгласие с Любовта.

3. При третото упражнение едната ръка се поставя върху коляното. Коляното е доброто. Ъгълът, който се образува между бедрото и пищяла при коляното, показва единството с Невидимия свят.

Това, което е написано на ръката, ти го туряш върху доброто като основа, т. е. върху коляното.

Всеки пръст има особено значение. Значи всички духовни сили, които пръстите изразяват, са поставени върху доброто като основа.

4. Четвъртото упражнение показва как да работим, как да служим.

Всичко дисхармонично в сърцето изхвърляш навън – когато отиват ръцете наляво. И всички безпокойства в ума изхвърляш навън – когато ръцете отиват надясно.

5. Като стоиш на левия крак, а десният се движи около левия, уравновесява се сърцето ти; става събуждане на сърцето чрез ума.

А като стоиш на десния крак и левият се движи около десния, уравновесява се умът – работиш в ума си. Тогава става събуждането на ума посредством сърцето.

Така с опиране последователно на десния и левия крак става уравновесяване на ума и сърцето.

Рамото е място на ангелския свят. Когато човек туря ръцете си на рамената, това показва свързване с ангелския свят.

6. Шесто упражнение. С духането чистиш ума си. Това е електричен процес. А пък с дъхането чистиш сърцето си. Това е магнетичен процес.

„Господи, да дойде Твоят Дух и да ме очисти.“

Това е обяснението на духането. Това човек казва в ума си.

А при дъхането се произнасят мислено следните думи:

„Господи, да дойде Твоят Дух и да ме благослови.“ Същевременно тези шест упражнения изразяват инволюцията и еволюцията.

Например, при първото упражнение, когато спущаме ръцете си надолу, то означава слизане на Духа – инволюция. Също така и първите три крачки назад – това е пак слизане, инволюция. А издигането на ръцете нагоре означава еволюция или възлизане; същото изразяват и трите крачки напред.

Надолу и назад са синоними, нагоре и напред – също.

Инволюцията и еволюцията можем да сравним с един процес в растенията. Има аналогия.

Посяването на житното зърно в Земята – това е слизане, инволюция.

А когато стръкът се издигне над Земята и дава плод – това е възлизане, еволюция.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×