Jump to content

Извънредни беседи подредени по азбучен ред

311 броя беседи

 1. А,   Б,   В,   Г,   Д,   Е,   Ж,   З,   И,   К,   Л,   М,   Н,   О,   П,   Р,   С,   Т,   У,   Ф,   Х,   Ц,   Ч,   Ш,   Щ,   Я,

  Държани са при особени случаи: Нова година, празниците 22 март и 22 септември, общи тържества и други, издавани в отделни брошури. Самото заглавие посочва, че това са беседи от Учителя Петър Дънов, които не попадат в никоя от горните категории, а са изнасяни по повод на различни случаи. Те отразяват основните положения на Словото по принцип и също са върху определени теми, имащи връзка с развитието на човешката душа в нейния възход към Великото Разумно Начало.

  начало

  4

  400 000 форми,  ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 3.10.1920г. (Неделя)

  начало

  8

  8000 години, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 7.2.1915г. (Неделя)

  начало

  А

  Абсолютно най-малката величина, ИБ ,БР - 5:30ч. - София, 10.9.1923г. (Понеделник)
  Аз ви избрах,  ИБ - 11:00ч. - В.Търново, 12.9.1920г. (Неделя)
  Аз дойдох, за да имат живот,  ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 17.9.1920г. (Петък)
  Ако ме любите, ще опазите моите заповеди, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 24.1.1915г. (Неделя)
  Ако солта обезсолее, с какво ще се осоли, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 28.1.1915г. (Четвъртък)
  Актьори и работници (Да слезе Христос, да ви обясни), ИБ , БС - (неизвестен час) - София, 2.6.1922г. (Петък)

  начало

  Б

  Без Бога и без любов не може, ИБ - 14:00ч. - Витоша, 25.5.1922г. (Четвъртък)
  Без наука няма сполука, ИБ , БС - 16:00ч. - София, 21.1.1926г. (Четвъртък)
  Без съмнение и без отсрочка,  ИБ - 7:30ч. - В.Търново, 10.10.1920г. (Неделя)
  Без товар, ИБ , БС - (неизвестен час) - , 22.3.1917г. (Четвъртък)
  Бележка на Савка Керемидчиева, ИБ - (неизвестен час) - София, 15.6.1922г. (Четвъртък)
  Бележки измежду разговорите с приятелите, казани от Учителя, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 5.1.1915г. (Вторик)
  Бележки от едно тефтерче на Д. Голов, ИБ - (неизвестен час) - , 14.10.1910г. (Петък)
  Бележки от разговори с Учителя, ИБ - (неизвестен час) - София, 22.4.1927г. (Петък)
  Беседа за празника на пролетта, ИБ - (неизвестен час) - София, 22.3.1914г. (Неделя)
  Благовремието, ИБ - (неизвестен час) - , 1903г. (Четвъртък)
  Божествени подбуди / Божествени импулси, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 22.11.1944г. (Сряда)
  Божественият параход, ИБ - (неизвестен час) - София, 22.3.1941г. (Понеделник) (непечатана)
  Божественият пламък. Разговори с Учителя,  ИБ - 17:00ч. - Сливен, 11.7.1920г. (Неделя)
  Божието желание, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 23.8.1903г. (Неделя)
  Божието обещание, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 8.3.1899г. (Сряда)
  Братът на най-малките,  ИБ НБ - 10:00ч. - София, 1.1.1917г. (Понеделник)

  начало

  В

  Великата майка, ИБ , БС - 10:00ч. - София, 26.2.1920г. (Четвъртък)
  Великденски подарък / Хигиенични правила, МОК , ИБ - 19:00ч. - София, 24.4.1927г. (Неделя)
  Венецът на живота, ИБ , БС - (неизвестен час) - София, 15.2.1917г. (Четвъртък)
  Верен на себе си, ИБ - 10:00ч. - София, 23.5.1922г. (Вторик)
  Вечно млади, ИБ - (неизвестен час) - , 12.5.1912г. (Неделя)
  Вие сте поканени да работите, ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 24.8.1912г. (Събота)
  Влиянието на музиката, ИБ - (неизвестен час) - , 12.4.1917г. (Четвъртък)
  Влиянието на хармонията в живота, ИБ , БС - 10:00ч. - , 20.6.1921г. (Понеделник)
  Волята Божия, ИБ , БС - (неизвестен час) - София, 29.3.1917г. (Четвъртък)
  Всекиму според вечната Правда, ИБ - (неизвестен час) - , 10.11.1912г. (Неделя)
  Всичкият дълг,  ИБ - 13:00ч. - Русе, 31.12.1920г. (Петък)
  Встъпление в Любовта,  ИБ , БС - 10:00ч. - София, 16.1.1919г. (Четвъртък)
  Въжето на дявола, ИБ - (неизвестен час) - , 22.9.1912г. (Неделя)
  Възкресение,  ИБ - 13:00ч. - София, 21.4.1925г. (Вторик)
  Вътрешен и външен импулс, ИБ - 5:00ч. - София, 23.3.1932г. (Сряда) (непечатана)
  Вътрешно единство,  ИБ ,БР - 4:30ч. - София, 29.8.1930г. (Петък)
  Вътрешното разбиране на духовния живот на Ученика, ИБ , СБ - 5:00ч. - В.Търново, 30.8.1922г. (Сряда)
  Вяра, ИБ , БС - 10:00ч. - София, 5.3.1920г. (Петък)
  Вярата като закон, ИБ , БС - 16:00ч. - София, 31.3.1932г. (Четвъртък)

  начало

  Г

  Где е правият път?,  ИБ - 12:00ч. - Шумен, 27.12.1920г. (Понеделник)
  Големият брат,  ИБ - 0:00ч. - София, 31.12.1938г. (Събота)
  Голям е само Бог,  ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 23.8.1920г. (Понеделник)

  начало

  Д

  Да бъдем готови, ИБ - (неизвестен час) - , 28.4.1912г. (Неделя)
  Да живеем за Господа,  ИБ - (неизвестен час) - София, 23.3.1937г. (Вторик)
  Да мисли,  МОК , ИБ - 5:00ч. - София, 22.3.1935г. (Петък)
  Двата велики закона, ИБ - 10:00ч. - Русе, 2.1.1921г. (Неделя)
  Двата принципа / Съчетание на отношенията, ИБ , БС - (неизвестен час) - София, 8.8.1920г. (Неделя)
  Двете противоположности, ИБ - 6:00ч. - София, 22.3.1924г. (Събота)
  Девети март (22 март),  ИБ - 10:00ч. - София, 9.3.1920г. (Вторик)
  Деветте съществени причини / Девет съществени причини, ИБ , ПС - 10:00ч. - София, 19.11.1944г. (Неделя)
  Делението, ИБ - (неизвестен час) - , 8.12.1913г. (Понеделник)
  Ден на равноденствието,  ИБ - 10:00ч. - София, 22.3.1920г. (Понеделник)
  Десен и ляв път,  НБ , ИБ - 10:00ч. - Сливен, 13.6.1920г. (Неделя)
  Деца по сърце, ИБ - (неизвестен час) - , 2.6.1912г. (Неделя)
  Дигни одъра си!,  ИБ - 5:00ч. - София, 22.3.1938г. (Вторик)
  До всички приятели, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 26.8.1917г. (Неделя)
  До всички приятели, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 2.9.1917г. (Неделя)
  Добрата молитва,  ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 12.9.1920г. (Неделя)
  Добри ученици,  ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 19.9.1920г. (Неделя)
  Добро сърце и добър ум, ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 14.1.1911г. (Събота)
  Доброто семе, ИБ , БС - 16:00ч. - София, 21.4.1932г. (Четвъртък)
  Докато фарисеят не стане митар, не може да бъде християнин, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 18.1.1915г. (Понеделник)
  Достатъчна ти е Моята благодат, ИБ - (неизвестен час) - София, 18.1.1917г. (Четвъртък)
  Друго направление, ИБ - (неизвестен час) - , 29.10.1911г. (Неделя)

  начало

  Е

  Един малък опит,  ИБ - 19:30ч. - София, 20.6.1922г. (Вторик)
  Единният живот,  ИБ - 5:00ч. - София, 22.3.1932г. (Вторик)
  Една греда,  ИБ - 10:00ч. - В.Търново, 8.11.1920г. (Понеделник)
  Една задача / Задача за самовъзпитание, ИБ , БС - 16:00ч. - София, 2.6.1932г. (Четвъртък)
  Езикът на истината,  ИБ - 10:00ч. - София, 12.7.1932г. (Вторик)
  Екскурзиите и слънцето, ИБ - 5:00ч. - София, 26.4.1927г. (Вторик)
  Електричеството и магнетизмът, ИБ ,ООК - (неизвестен час) - София, 22.1.1920г. (Четвъртък)
  Елохим, ИБ - (неизвестен час) - , 26.10.1912г. (Събота)
  Естествени правила, ИБ , БС - 16:00ч. - София, 7.4.1932г. (Четвъртък)

  начало

  Ж

  Жадуват за Любовта, ИБ - (неизвестен час) - , 22.3.1941г. (Събота) (непечатана)
  Жертва, упование и радост, ИБ - (неизвестен час) - София, 2.10.1921г. (Неделя)
  Живи извори,  ИБ - 18:00ч. - Бургас, 26.6.1920г. (Събота)
  Живи чешми, ИБ - 19:30ч. - София, 22.3.1926г. (Понеделник) (непечатана)
  Живо течение, ИБ - (неизвестен час) - София, 19.12.1921г. (Понеделник)

  начало

  З

  За възпитанието на децата, ИБ - 12:40ч. - В.Търново, 26.9.1920г. (Неделя)
  За да възкръснеш, ИБ - (неизвестен час) - , 5.4.1912г. (Петък)
  За молитвата 'Отче наш',  ИБ - 12:00ч. - София, 16.7.1916г. (Неделя) (непечатана)
  За новата година,  ИБ - 0:00ч. - София, 1.1.1931г. (Четвъртък) (непечатана)
  За ученика,  ИБ - (неизвестен час) - Чамкория, 14.7.1922г. (Петък) (непечатана)
  За Царството Божие, ИБ ,БР - 5:00ч. - София, 31.8.1930г. (Неделя)
  За чистотата, ИБ ,БР - 5:00ч. - София, 11.9.1923г. (Вторик)
  Закон за изменение,  ИБ - 16:00ч. - Бургас, 27.6.1920г. (Неделя)
  Закон за правда,  ИБ - 7:40ч. - В.Търново, 24.10.1920г. (Неделя)
  Законът на безсмъртието,  ИБ - 5:00ч. - София, 22.9.1931г. (Вторик) (непечатана)
  Законът на плътта е закон на ограничението,  ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 28.6.1920г. (Понеделник)
  Запазване и консервиране плодове и зеленчуци, ИБ - (неизвестен час) - Русе, 2.1.1921г. (Неделя)
  Защо Бог не премахне злото завинаги?, ИБ - (неизвестен час) - , 27.1.1912г. (Събота)
  Защо ви помагам?, ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 15.9.1912г. (Неделя)
  Здравец, ИБ - 14:00ч. - Витоша, 24.5.1922г. (Сряда)
  Здравият ум / Черни връх, НБ , ИБ - 10:00ч. - Витоша, 26.8.1923г. (Неделя)
  Зовът на новото, ИБ , ПС - 5:00ч. - Мърчаево, 24.9.1944г. (Неделя)

  начало

  И

  И гласът му се чува, ИБ - (неизвестен час) - , 14.4.1912г. (Неделя)
  Идването на Христа, ИБ - (неизвестен час) - , 21.1.1915г. (Четвъртък)
  Избраникът Божий и Вождът на Истината, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 2.10.1898г. (Неделя)
  Изворите, ИБ - 19:30ч. - София, 30.5.1922г. (Вторик)
  Изгрев и зенит, ИБ - 6:00ч. - , 23.9.1926г. (Четвъртък) (непечатана)
  Изгревите на слънцето,  ИБ - 6:00ч. - София, 22.3.1928г. (Четвъртък)
  Изменена посока, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 27.10.1944г. (Петък)
  Изтълкувай ни тази притча, СБ , ИБ - 16:30ч. - В.Търново, 26.8.1922г. (Събота)
  Името Господне, ИБ - (неизвестен час) - , 3.11.1912г. (Неделя)
  Искайте сила, имайте вяра, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 3.2.1915г. (Сряда)
  Истина и Живот,  ИБ , БС - 16:00ч. - София, 17.3.1932г. (Четвъртък)

  начало

  К

  Какво ще срещне ученикът на пътя? Правила и мерки за избягване на всички погрешки, ИБ - 6:00ч. - В.Търново, 17.8.1922г. (Четвъртък)
  Камъкът има мистично значение, ИБ - (неизвестен час) - София, 5.11.1911г. (Неделя)
  Канарата и дървото, ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 20.1.1911г. (Петък)
  Като малките деца / Като децата, ИБ , ПС - 10:00ч. - София, 12.11.1944г. (Неделя)
  Като младенци, ИБ - (неизвестен час) - , 5.12.1913г. (Петък)
  Когато дойде Духът, ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 14.9.1920г. (Вторик)
  Кое е полезно и кое не е, ИБ - 19:30ч. - София, 27.6.1922г. (Вторик)
  Което Бог е съчетал / Което Бог е съчетал,  УС , ИБ - 5:00ч. - София, 22.3.1936г. (Неделя)
  Който намигва, ИБ , БС - 10:00ч. - София, 7.11.1918г. (Четвъртък)
  Кротките, НБ , ИБ - (неизвестен час) - , 25.1.1921г. (Вторик)
  Кротостта и смирението, ИБ ,ООК - (неизвестен час) - София, 22.1.1920г. (Четвъртък)
  Към всички, ИБ - (неизвестен час) - София, 31.7.1913г. (Четвъртък)

  начало

  Л

  Лекуване на разни болести, ИБ - (неизвестен час) - Русе, 3.1.1921г. (Понеделник)
  Любов и единство, ИБ - (неизвестен час) - , 17.3.1912г. (Неделя)
  Любовта, ИБ - 21:00ч. - , 25.8.1909г. (Сряда)

  начало

  М

  Майката, ИБ - 00:00ч. - София, 1.1.1942г. (Четвъртък) (непечатана)
  Майката на времето,  ИБ - 0:00ч. - София, 1.1.1932г. (Петък)
  Малкият брат,  ИБ - 5:00ч. - София, 1.1.1939г. (Неделя)
  Малкият стрък, ИБ - 10:00ч. - Мусала, 13.7.1925г. (Понеделник)
  Малък разбор / Лемуил, НБ ,ИБ , БС - 10:00ч. - София, 5.12.1918г. (Четвъртък)
  Милият поглед, ИБ , ПС - 10:00ч. - София, 22.10.1944г. (Неделя)
  Мир да бъде на всички ви / Слово 1903, Русе, ИБ - (неизвестен час) - Русе, 25.12.1903г. (Петък)
  Мисли и упътвания, ИБ - (неизвестен час) - , 1903г. (Четвъртък)
  Мисли от г-н Дънов, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 22.4.1914г. (Сряда)
  Мисли от г-н П.Дънов, ИБ - (неизвестен час) - София, 10.10.1911г. (Вторик)
  Молитвата, НБ , ИБ - (неизвестен час) - София, 8.2.1920г. (Неделя)
  Мъчението, ИБ ,ООК - (неизвестен час) - , 5.2.1920г. (Четвъртък)

  начало

  Н

  На вечеря с Учителя,  ИБ - 22:45ч. - Бургас, 25.6.1920г. (Петък)
  На екскурзия с Учителя,  ИБ - (неизвестен час) - Чамкория, 14.7.1922г. (Петък)
  На разговор с Учителя, ИБ - (неизвестен час) - София, 19.4.1927г. (Вторик)
  На своето място и на своето време,  ИБ - 5:00ч. - София, 22.3.1937г. (Понеделник)
  На фокус, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 15.11.1944г. (Сряда)
  Надеждата,  ИБ - 10:00ч. - Русе, 16.1.1920г. (Петък)
  Назидавайте себе си, ИБ - (неизвестен час) - София, 26.8.1913г. (Вторик)
  Най-голямото благо / Голямото благо, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 13.12.1944г. (Сряда)
  Най-добрият подарък / Добрият подарък, ИБ , ПС - 10:00ч. - София, 17.12.1944г. (Неделя)
  Най-красивият ден, УС , ИБ , ПС - 5:00ч. - Мърчаево, 16.4.1944г. (Неделя)
  Най-лесната работа, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 8.11.1944г. (Сряда)
  Най-малката работа / Мога да постигна, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 6.12.1944г. (Сряда)
  Най-малкото приложение, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 17.11.1944г. (Петък)
  Не само абсолютна чистота, но и абсолютно доверие, СБ , ИБ ,БР - 6:00ч. - София, 1.9.1924г. (Понеделник)
  Неделими неща, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 15.12.1944г. (Петък)
  Неповторими неща, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 10.11.1944г. (Петък)
  Непоклатима канара, ИБ , БС - 16:00ч. - София, 30.6.1932г. (Четвъртък)
  Неразбрана и разбрана любов / Разбрана и неразбрана любов, ИБ , ПС - 6:00ч. - в.Острец, 22.6.1944г. (Четвъртък)
  Никаква лъжа, СБ , ИБ ,БР - 20:30ч. - София, 2.9.1924г. (Вторик)
  Нито се променя, нито се изменя,  ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 14.10.1920г. (Четвъртък)
  Но Син Человечески, кога дойде, дали ще намери вяра на земята, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 23.1.1915г. (Събота)
  Нова година, ИБ - 0:00ч. - Русе, 1.1.1921г. (Събота)
  Новогодишна,  ИБ - 6:00ч. - София, 22.3.1923г. (Четвъртък) (непечатана)
  Новогодишна беседа (Беседа, държана от Учителя на 31.12.1929 г. и на 1.01.1930 г.), ИБ - 20:00ч. - София, 31.12.1930г. (Сряда)
  Новото в живота, ИБ , ПС - 5:00ч. - Мърчаево, 22.3.1944г. (Сряда)
  Носители на Новото, ИБ , БС - 16:00ч. - София, 19.5.1932г. (Четвъртък)
  Няма любов като Божията Любов,  ИБ - (неизвестен час) - Русе, 29.12.1920г. (Сряда)

  начало

  О

  Обсадно положение, ИБ - (неизвестен час) - , 6.10.1912г. (Неделя)
  Обсадно положение, ИБ - (неизвестен час) - , 20.10.1912г. (Неделя)
  Общение с Бога,  ИБ - 21:00ч. - София, 23.11.1930г. (Неделя)
  Общи въпроси, СБ , ИБ - 10:00ч. - Мусала, 12.8.1924г. (Вторик)
  Огъване и пречупване (Сгъване и пречупване), ИБ , БС - 16:00ч. - София, 18.2.1926г. (Четвъртък)
  Окултният закон за противоречията, ИБ ,БР - 6:00ч. - София, 10.9.1923г. (Понеделник)
  Онова, което ще повдигне човека, ИБ - (неизвестен час) - , 30.12.1913г. (Вторик)
  Опитване и преживяване, ИБ - (неизвестен час) - София, 22.5.1924г. (Четвъртък) (непечатана)
  Оправдание и спасение, ИБ , БС - (неизвестен час) - София, 5.4.1917г. (Четвъртък)
  Основни закони, ИБ - 12:00ч. - В.Търново, 24.8.1925г. (Понеделник)
  Основният закон на съзнателния живот, ИБ ,БР - 5:30ч. - София, 9.9.1923г. (Неделя)
  От мен да мине / От мен да замине,  НБ , ИБ - 10:00ч. - Бургас, 27.6.1920г. (Неделя)
  Отворените очи,  ИБ - 0:00ч. - София, 31.12.1927г. (Събота)
  Отговори на Свидетелствата Господни, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 12.3.1899г. (Неделя)
  Отец ме люби,  НБ , ИБ - 10:00ч. - София, 22.3.1936г. (Неделя)
  Отличителните черти на човека,  ИБ - 6:00ч. - София, 22.3.1927г. (Вторик)
  Отляво и отдясно,  ИБ - 6:00ч. - София, 22.3.1922г. (Сряда) (непечатана)

  начало

  П

  Педагогическа лекция, ИБ - 18:00ч. - София, 1.9.1942г. (Вторик)
  Писмо, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 2.8.1917г. (Четвъртък)
  Писмо, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 14.8.1917г. (Вторик)
  Писмо, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 19.12.1917г. (Сряда)
  Писмо, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 21.12.1917г. (Петък)
  Писмо, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 9.2.1918г. (Събота)
  Платното, ИБ - 10:00ч. - Мусала, 12.7.1925г. (Неделя)
  Подквасата, ИБ - (неизвестен час) - , 26.5.1912г. (Неделя)
  Поздрав за новата 1914 г. Към всички, ИБ - (неизвестен час) - София, 19.1.1914г. (Понеделник)
  Поздрав на всички мои братя, ИБ - (неизвестен час) - , 14.8.1909г. (Събота)
  Познайте Истината и Истината ще ви, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 29.4.1914г. (Сряда)
  Поливане, ИБ , ПС - 6:00ч. - в.Острец, 25.8.1944г. (Петък)
  Последно Слово / Последното слово, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 20.12.1944г. (Сряда)
  Постижения / Постижение, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 8.12.1944г. (Петък)
  Постоянството, ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 19.12.1913г. (Петък)
  Пояснения върху окултизма, спиритизма, теософията, мистицизма и християнството, ИБ , БС - 10:00ч. - София, 12.2.1920г. (Четвъртък)
  Правилник за учениците на първи окултен клас на Бялото Братство, ИБ - (неизвестен час) - , 1.4.1922г. (Събота)
  Правият път. Един духовен опит. Беседа – наряд от Учителя,  ИБ ,БР - (неизвестен час) - София, 30.8.1930г. (Събота)
  Празникът на труда, СБ , ИБ - 6:00ч. - В.Търново, 22.9.1922г. (Петък)
  Празните и пълните, ИБ - 10:00ч. - София, 1.1.1925г. (Четвъртък) (непечатана)
  Празното време, ИБ - 10:00ч. - София, 16.5.1922г. (Вторик)
  Пребъдване, УС , ИБ , ПС - 5:00ч. - Мърчаево, 19.3.1944г. (Неделя)
  Преходната граница, ИБ - (неизвестен час) - , 29.9.1912г. (Неделя)
  Призвание към народа ми Български синове на семейството славянско / Призив, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 20.10.1898г. (Четвъртък)
  Приложение, ИБ , БС - 16:00ч. - София, 21.6.1923г. (Четвъртък)
  Приложение към протокола от 1911 г., ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 14.1.1911г. (Събота)
  Принуждава ни,  ИБ , БС - 16:00ч. - София, 24.3.1932г. (Четвъртък)
  Приятел и раб,  НБ ,ИБ   - 10:00ч. - София, 25.4.1920г. (Неделя)
  Простотата, ИБ , БС - (неизвестен час) - София, 31.5.1917г. (Четвъртък)
  Първичната връзка, ИБ - 10:00ч. - София, 22.6.1923г. (Петък)
  Първоначален език,  ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 30.8.1920г. (Понеделник)
  Път на мисълта, ИБ - (неизвестен час) - Витоша, 25.5.1921г. (Сряда)
  Пътища на Мъдростта, ИБ , БС - 16:00ч. - София, 12.5.1932г. (Четвъртък)
  Пътят на героите,  ИБ - 20:00ч. - София, 6.1.1928г. (Петък)
  Пътят на добрите постижения,  ИБ ,БР - 4:30ч. - София, 28.8.1930г. (Четвъртък)

  начало

  Р

  Работете с Любов, ИБ , БС - 10:00ч. - София, 10.5.1920г. (Понеделник)
  Равновесие между Мъдрост и Любов, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 4.2.1915г. (Четвъртък)
  Разговор,  ИБ - 19:00ч. - Сливен, 15.6.1920г. (Вторик)
  Разговор втори - Сърцето и Бог, ИБ - (неизвестен час) - , 13.7.1900г. (Петък)
  Разговор за Откровението, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 18.1.1915г. (Понеделник)
  Разговор на Учителя с Даниел Цион,  ИБ - 09:00ч. - София, 9.8.1940г. (Петък)
  Разговор пети - Въздигане Душа и Дух, ИБ - (неизвестен час) - , 18.7.1900г. (Сряда)
  Разговор първи - Упътване, ИБ - (неизвестен час) - , 8.7.1900г. (Неделя)
  Разговор седми - Заключение, ИБ - (неизвестен час) - Нови Пазар, 22.7.1900г. (Неделя)
  Разговор трети - Храната и Словото, ИБ - (неизвестен час) - , 14.7.1900г. (Събота)
  Разговор четвърти - Животът и възраждането, ИБ - (неизвестен час) - , 18.7.1900г. (Сряда)
  Разговор шести - Пътят и Истината, ИБ - (неизвестен час) - , 21.7.1900г. (Събота)
  Разговори с Учителя (Разговор с Учителя), ИБ , НБ - 15:00ч. - София, 8.1.1922г. (Неделя)
  Разлика между физическата и Божествената Любов, ИБ - (неизвестен час) - Витоша, 9.6.1924г. (Понеделник)
  Разсмотрете криновете в полето как растат, ИБ - 10:00ч. - София, 19.11.1916г. (Неделя)
  Разумна икономия / Нова земя, ИБ , ПС - 10:00ч. - София, 10.12.1944г. (Неделя)
  Разумно разбиране,  ИБ - 5:00ч. - София, 22.3.1934г. (Четвъртък)
  Реалности в живота, ИБ , ПС - 10:00ч. - София, 5.11.1944г. (Неделя)
  Ръката,  ИБ - (неизвестен час) - Сливен, 13.7.1920г. (Вторик)

  начало

  С

  С думата „може“,  ИБ - (неизвестен час) - Русе, 30.12.1920г. (Четвъртък)
  С любов и вяра,  ИБ - 11:00ч. - В.Търново, 26.9.1920г. (Неделя)
  Само хляб,  ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 12.10.1920г. (Вторик)
  Свещен трепет,,  ИБ - 5:00ч. - София, 22.9.1932г. (Четвъртък)
  Свещено правило, НБ ,ИБ - (неизвестен час) - София, 11.2.1923г. (Неделя)
  Свидетелствата Господни, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 25.2.1899г. (Събота)
  Свидетелството на Духа, ИБ , БС - 15:00ч. - София, 10.11.1921г. (Четвъртък)
  Своенравието, ИБ - (неизвестен час) - , 1903г. (Четвъртък)
  Семената, ИБ - 10:00ч. - София, 9.5.1922г. (Вторик)
  Силите в Природата, ИБ , БС - 10:00ч. - София, 19.2.1920г. (Четвъртък)
  Силната отрова, ИБ - (неизвестен час) - , 5.5.1912г. (Неделя)
  Симоне Йонин, любиш ли ме?,  ИБ - 12:45ч. - Сливен, 12.7.1920г. (Понеделник)
  Син и баща / Баща и син,  МОК , ИБ - 5:00ч. - София, 1.1.1937г. (Петък)
  Сиромах и богат, ИБ , ПС - 6:00ч. - в.Острец, 26.8.1944г. (Събота)
  Скрито богатство, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 3.11.1944г. (Петък)
  Слабият и силният, ИБ , ПС - 10:00ч. - София, 29.10.1944г. (Неделя)
  Слово 1903, Варна, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 23.8.1903г. (Неделя)
  Слово 1904, Варна, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 4.9.1904г. (Неделя)
  Служители на земята / Служители, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 25.10.1944г. (Сряда)
  Смел и решителен, ИБ - (неизвестен час) - , 10.12.1913г. (Сряда)
  Спомен от търновските събори - 1922 г., ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 31.8.1922г. (Четвъртък)
  Сродни души,  ИБ - (неизвестен час) - София, 1.1.1922г. (Неделя)
  Събиране и изваждане (Събиране и изваждане. Запалване и изгасване на свеща), ИБ , БС - 16:00ч. - София, 18.12.1925г. (Петък)
  Съборна среща в Търново, ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 31.8.1914г. (Понеделник)
  Събрание, водено от г-н Дънов, ИБ - (неизвестен час) - София, 15.10.1911г. (Неделя)
  Събрание, водено от г-н П.Дънов, ИБ - (неизвестен час) - , 24.3.1912г. (Неделя)
  Събрание, водено от г-н П.Дънов, ИБ - (неизвестен час) - , 27.10.1912г. (Неделя)
  Събрание, водено от г-н Петър Дънов, ИБ - (неизвестен час) - , 10.3.1912г. (Неделя)
  Съвети и наставления за Учениците, СБ , ИБ - 6:00ч. - В.Търново, 3.9.1922г. (Неделя)
  Съвети от Учителя, ИБ - (неизвестен час) - Русе, 2.1.1921г. (Неделя)
  Съединителната линия, ИБ - (неизвестен час) - , 8.4.1912г. (Понеделник)
  Съмнение и вяра,  ИБ - 15:00ч. - София, 18.1.1920г. (Неделя)
  Сърцето си никому в заем не давайте,  ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 12.9.1920г. (Неделя)
  Съхранение на душевната енергия, ИБ , БС - 10:00ч. - София, 10.6.1918г. (Понеделник)
  Съчетанието  (Което Бог е съчетал), ИБ , БС - 10:00ч. - София, 3.5.1917г. (Четвъртък)
  Сянка и реалност, ИБ , ПС - 6:00ч. - х.Еделвайс, 28.8.1944г. (Понеделник)

  начало

  Т

  Тайните на Духа, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 1897г. (Четвъртък)
  Тихият глас,  ИБ - 0:00ч. - София, 1.1.1929г. (Вторик)
  Това учение, ИБ , БС - 10:00ч. - София, 17.4.1919г. (Четвъртък)
  Той иде!, ИБ , ПС - 5:00ч. - Мърчаево, 12.7.1944г. (Сряда)
  Три закона,  ИБ - (неизвестен час) - Русе, 28.12.1920г. (Вторик)
  Три картини,  ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 15.9.1920г. (Сряда)
  Три правила за ученика, ИБ ,БР - 17:30ч. - София, 9.9.1923г. (Неделя)
  Три процеса,  ИБ - 21:45ч. - Бургас, 23.6.1920г. (Сряда)
  Трите вида съзнания, ИБ - 22:25ч. - София, 31.12.1926г. (Петък)
  Трите неща. Разговор с Духа Господен, ИБ - (неизвестен час) - Нови Пазар, 14.10.1900г. (Неделя)
  Трите чаши и скъпоценният камък, ИБ - 05:00ч. - София, 12.7.1941г. (Събота) (непечатана)
  Тритѣ допирни точки / Трите допирни точки, НБ , ИБ - 19:30ч. - София, 22.3.1923г. (Четвъртък)
  Труд и мъчение,  ИБ - 10:00ч. - София, 4.3.1920г. (Четвъртък)
  Трудните неща,  ИБ ,БР - 4:30ч. - София, 30.8.1930г. (Събота)

  начало

  У

  Узрял плод, ИБ , БС - 16:00ч. - София, 5.5.1932г. (Четвъртък)
  Умни и силни, ИБ - (неизвестен час) - , 28.11.1913г. (Петък)
  Упование на Господа, ИБ - (неизвестен час) - , 4.3.1912г. (Понеделник)
  Условия за взаимна работа, СБ , ИБ - 8:00ч. - Мусала, 11.8.1924г. (Понеделник)
  Учителя каза на ученика, ИБ - 9:20ч. - В.Търново, 25.8.1925г. (Вторик)

  начало

  Ф

  Факти, закони, причини, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 1.11.1944г. (Сряда)
  Физическият живот – път към духовния и Божествен живот, ИБ - 9:00ч. - Витоша, 9.6.1921г. (Четвъртък)

  начало

  Х

  Характерни черти,  ИБ - 19:30ч. - София, 13.6.1922г. (Вторик)
  Хигиена на човешката душа, ИБ , БС - (неизвестен час) - София, 8.2.1917г. (Четвъртък)
  Хио Ели Мели Месаил, ИБ - (неизвестен час) - София, 14.9.1897г. (Вторик)
  Храна, вода, топлина, светлина, ИБ - 5:30ч. - София, 23.4.1927г. (Събота)
  Христос ще дойде и ще се прояви, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 3.2.1915г. (Сряда)
  Хубави чувства, СБ , ИБ - (неизвестен час) - Мусала, 12.8.1924г. (Вторик)

  начало

  Ц

  Ценното, ИБ , ПС - 6:00ч. - х.Еделвайс, 27.8.1944г. (Неделя)

  начало

  Ч

  Чада Божии, СБ , ИБ - 7:00ч. - Мусала, 14.8.1924г. (Четвъртък)
  Частен разговор с Учителя, ИБ - (неизвестен час) - Русе, 1.1.1921г. (Събота)
  Четирите основни елемента, НБ ,ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 19.4.1914г. (Неделя)
  Числото 153, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 22.3.1918г. (Петък)
  Чист и светъл! / Чистъ и свѣтълъ!,  ИБ - 16:00ч. - София, 5.4.1926г. (Понеделник)
  Човешката душа,  ИБ - (неизвестен час) - София, 22.3.1924г. (Събота) (непечатана)

  начало

  Ш

  Шестте правила,  ИБ - 5:00ч. - , 22.3.1930г. (Събота) (непечатана)

  начало

  Щ

  Щастието е в человека,  ИБ - 20:00ч. - Бургас, 27.6.1920г. (Неделя)
  Ще дойде като светлина, ИБ - (неизвестен час) - , 16.7.1912г. (Вторик)
  Ще постигнем, ИБ - (неизвестен час) - , 5.12.1913г. (Петък)
  Ще се приравнят всички по закона на Любовта и Мъдростта, ИБ - (неизвестен час) - , 12.12.1913г. (Петък)
  Що значи съдба?, ИБ - (неизвестен час) - , 31.3.1912г. (Неделя)