Jump to content

Search Events

Browse By Month

 • Jul 17
  Happening Today

  Беседите изнасяни на датата 17 юли

  Беседите изнасяни на датата 17 юли   • Колко е по-добър Господ, ОК - 17.07.1935 • Качества на езика, УС - 17.07.1938 • От пръстите на ръцете, НБ - 17.07.1938 • Пробуждане на космичното съзнание, ОК - 17.07.1940 • Химични елементи, МК - 17.07.1942   Събития в Братството на датата 17 юли   17.07.1906 г. Писмо от Учителя до Пеню Киров, Варна 17.07.1914 г. Писмо на Учителя до Елен

 • Jul 18

  Беседите изнасяни на датата 18 юли

  Беседите изнасяни на датата 18 юли   • Към всички, ИБ - 18.07.1913 • Обикновени, талантливи, гениални и светии, МОК - 18.07.1930 • Вътрешни състояния и външни условия, ООК - 18.07.1934 • Лъчи на Живота, СБ - 18.07.1937 • Второ отделение, НБ - 18.07.1943   Събития в Братството на датата 18 юли   18.07.1900 г. Писмо на Учителя (телеграма) до Пеню Киров (снимка на писмото) 18.07.

 • Jul 19

  Беседите изнасяни на датата 19 юли

  Беседите изнасяни на датата 19 юли   • Което вие виждате, НБ - 19.07.1925 • Учтивия човек, МОК - 19.07.1925 • Човекът на Новото, СБ - 19.07.1931 • Слабото и силното, СБ - 19.07.1932 • Отношение към нещата, ООК - 19.07.1933 • Двамата пътници, МОК - 19.07.1935 • Опитано е, СБ - 19.07.1937 • Основни правила на хигиената, ООК - 19.07.1939 • Мъчение, труд, работа, МОК - 19.07.1940 • Един

 • Jul 20

  Беседите изнасяни на датата 20 юли

  Беседите изнасяни на датата 20 юли   • Сънищата на Йосифа, НБ - 20.07.1914 • Живите сили в Природата, ООК - 20.07.1922 • Ще дойда след тебе, НБ - 20.07.1924 • Работа на Природата, ООК - 20.07.1927 • Теория и приложение, СБ - 20.07.1931 • Най-малкото Добро, СБ - 20.07.1932 • Отношение на вътрешните състояния и външните условия, МОК - 20.07.1934 • Основи на здравето, ООК - 20.07.1938  

 • Jul 21

  Беседите изнасяни на датата 21 юли

  Беседите изнасяни на датата 21 юли   • Радостни и търпеливи, НБ - 21.07.1918 • Илия вече дойде, НБ - 21.07.1929 • Отпечатъци, СБ - 21.07.1931 • Сигурното място, МОК - 21.07.1933 • Блажен, който яде хляб в Царството Божие, НБ - 21.07.1935 • Любов и служене, УС - 21.07.1935 • И в Мене, МОК - 21.07.1939 • Нито тържик за пътя, нито тояга, НБ - 21.07.1940 • Приложение, УС - 21.07.1940 •

 • Jul 22

  Беседите изнасяни на датата 22 юли

  Беседите изнасяни на датата 22 юли   • Несъвместими отношения, ООК - 22.07.1925 • Недоказани истини, СБ - 22.07.1931 • Пътят на възкресението, УС - 22.07.1934 • Хвърли хляба, НБ - 22.07.1934 • Късият и дългият път, МОК - 22.07.1938 • Заслужава да правя добро, ООК - 22.07.1942   Събития в Братството на датата 22 юли   22.07.1893 г. Учителя Петър Дънов постъпва в Медицинския фак

 • Jul 23

  Беседите изнасяни на датата 23 юли

  Беседите изнасяни на датата 23 юли   • Заведеевата майка, НБ - 23.07.1918 • Молитвата, ООК - 23.07.1924 • Интуиция, ООК - 23.07.1930 • Не се сравнявай с нея, НБ - 23.07.1933 • Силното оръжие, УС - 23.07.1933 • Стани!, СБ - 23.07.1937 • Ценности и възможности, СБ - 23.07.1937 • Вратата на Любовта, УС - 23.07.1939 • Любов и почитание, НБ - 23.07.1939 • Божествен и човешки свят, ИБ - 2

 • Jul 24

  Беседите изнасяни на датата 24 юли

  Беседите изнасяни на датата 24 юли   • Закон на отношения, ООК - 24.07.1929 • Стар и нов порядък, ООК - 24.07.1935 • Азбука на разбирането, УС - 24.07.1938 • Резултати и последствия, НБ - 24.07.1938 • Закон за частите и за цялото, ООК - 24.07.1940 • Правилно дишане, МОК - 24.07.1942     Събития в Братството на датата 24 юли   24.07.1902 г. Писмо на Учителя до Пеню Киров (сним

 • Jul 25

  Беседите изнасяни на датата 25 юли

  Беседите изнасяни на датата 25 юли   • Дава Живот. Скръбта и Радостта, НБ - 25.07.1925 • Единство на съзнанието, ООК - 25.07.1928 • Верният образ, МОК - 25.07.1929 • Великото изкуство, ООК - 25.07.1934 • Основни тонове, СБ - 25.07.1937 • Правилна обхода, СБ - 25.07.1937 • Закон и Свобода, НБ - 25.07.1943   Събития в Братството на датата 25 юли   25.07.1886 г. Снимка на Петър

 • Jul 26

  Беседите изнасяни на датата 26 юли

  Беседите изнасяни на датата 26 юли   • Възможности, М0К - 26.07.1922 • Свободни движения, МОК - 26.07.1925 • Ценни мисли из Книгата на Великия Живот, СБ - 26.07.1932 • Основи на знанието, ООК - 26.07.1933 • Незавършени, преходни и завършени процеси, МОК - 26.07.1935 • Път към Живота, ООК - 26.07.1939 • Млад и стар, МОК - 26.07.1940 • Добро, Справедливост, Разумност, УС - 26.07.1942 •

 • Jul 27

  Беседите изнасяни на датата 27 юли

  Беседите изнасяни на датата 27 юли   • Законът на служенето, НБ - 27.07.1914 • Развитие на съзнанието, ООК - 27.07.1922 • Подражатели на Бога, СБ - 27.07.1932 • Сянка и реалност, МОК - 27.07.1934 • Ценности на Любовта, ООК - 27.07.1938   Събития в Братството на датата 27 юли   27.07.1907 г. В Бургас се създава първата духовна група 27.07.1913 г. Писмо на Учителя до всички (пис

 • Jul 28

  Беседите изнасяни на датата 28 юли

  Беседите изнасяни на датата 28 юли   • Събличане и обличане, НБ - 28.07.1918 • Единство и общност, ООК - 28.07.1928 • Що трябва да речете, НБ - 28.07.1929 • Подражатели на Бога, РБ - 28.07.1932 • Ценни мисли из Книгата на Великия Живот, СБ - 28.07.1932 • Обикновена и необикновена мисъл, МОК - 28.07.1933 • Положителни качества, УС - 28.07.1935 • Реално и идеално, СБ - 28.07.1937 • Веч

 • Jul 29

  Беседите изнасяни на датата 29 юли

  Беседите изнасяни на датата 29 юли   • Съвместими отношения, ООК - 29.07.1925 • Добре дошъл, СБ - 29.07.1932 • Вътрешният човек, НБ - 29.07.1934 • Човешкото и Божественото, УС - 29.07.1934 • Пътища на Доброто, ООК - 29.07.1942   Събития в Братството на датата 29 юли   29.07.1917 г. Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, София 29.07.1930 г. Учителя провежда на

 • Jul 30

  Беседите изнасяни на датата 30 юли

  Беседите изнасяни на датата 30 юли   • И Петър го взе настрана, НБ - 30.07.1922 • Скришната стаичка, ООК - 30.07.1930 • Нашето място, СБ - 30.07.1931 • Ценни мисли из Книгата на Великия Живот, СБ - 30.07.1932 • Вътрешно послушание, УС - 30.07.1933 • Който направи Небето и Земята, НБ - 30.07.1933 • Планини и долини, СБ - 30.07.1937 • Божествена светлина, УС - 30.07.1939 • Ценни придоб

 • Jul 31

  Беседите изнасяни на датата 31 юли

  Беседите изнасяни на датата 31 юли   • Постоянни и преходни неща. Козметика, ООК - 31.07.1929 • Чистене на съзнанието, СБ - 31.07.1931 • Двата пътя, СБ - 31.07.1932 • Възможни условия, НБ - 31.07.1938 • Първо и последно място, УС - 31.07.1938 • Източникът на Радостта, ООК - 31.07.1940 • Права и крива линия, МОК - 31.07.1942   Събития в Братството на датата 31 юли   31.07.1903

 • Aug 01

  Беседите изнасяни на датата 1 август

  Беседите изнасяни на датата 1 август   • Правилно хранене, ООК - 01.08.1928 • На езерата, МОК - 01.08.1930 • Обич, Разумност, Истинолюбие, СБ - 01.08.1931 • Опорни точки на живота, СБ - 01.08.1932 • Разбиране и съзнание, СБ - 01.08.1937 • Червен и светъл, СБ - 01.08.1937 • Важното в Живота, НБ - 01.08.1943 • Добро служене, УС - 01.08.1943   Събития в Братството на датата 1 август

 • Aug 02

  Беседите изнасяни на датата 2 август

  Беседите изнасяни на датата 2 август   • Деятелност на сърцето, МОК - 02.08.1922 • Мълчание и говор, МОК - 02.08.1929 • Хигиена на живота, СБ - 02.08.1931 • Ценното в малкото, СБ - 02.08.1931 • Завършени и незавършени процеси, СБ - 02.08.1932 • Новите положения. Мислова централа, ООК - 02.08.1933 • Умен, добър и силен, ООК - 02.08.1939 • Умни, добри, здрави, МОК - 02.08.1940 • Самовъ

 • Jun 30

  Беседите изнасяни на датата 30 юни

  Беседите изнасяни на датата 30 юни   • Седемте разговора с Духа - разговор втори, ИБ - 30.06.1900 • Доведете го, НБ - 30.06.1918 • Непоклатима канара, БС - 30.06.1932 (липсваща) • Живот и идеал, МОК - 30.06.1933 • Бъдете като децата, НБ - 30.06.1935 • Начало и край, УС - 30.06.1935 • Всичко е създадено за Добро, ООК - 30.06.1937 • По-блажен е, НБ - 30.06.1940 • Първата запалка, УС -

 • Jul 01

  Беседите изнасяни на датата 1 юли

  Беседите изнасяни на датата 1 юли   • Седемте разговора с Духа - разговор трети, ИБ - 01.07.1900 • Проява на Разумните сили в Природата, ООК - 01.07.1923 • Ще дойдем при него, НБ - 01.07.1923 • Земята се върти. Стремеж на душата, ООК - 01.07.1925 • Даване и вземане, МОК - 01.07.1932 • Вяра безгранична и Любов безгранична, ООК - 01.06.1936 • Законът на контраста, МОК - 01.07.1938 • Кр

 • Jul 02

  Беседите изнасяни на датата 2 юли

  Беседите изнасяни на датата 2 юли   • Две думи, СБ - 02.07.1923 • Разцъфтяване на човешката душа, СБ - 02.07.1923 • Морални правила, ООК - 02.07.1930 • Праведният ходи в целостта си, НБ - 02.07.1933 • Възпитание на сетивата, МОК - 02.07.1937 • Вам завещавам Царството, НБ - 02.07.1939 • Новата Любов, УС - 02.07.1939 • Самообладание, ООК - 02.07.1941 • Красотата на живота, ИБ - 02.07.1

 • Jul 03

  Беседите изнасяни на датата 3 юли

  Беседите изнасяни на датата 3 юли   • Ще дойде като Светлина, ИЗБ - 03.07.1912 • Първото правило, СБ - 03.07.1923 • Двата стълба, ООК - 03.07.1929 • Творители на Словото, НБ - 03.07.1932 • Филмът на живота, ООК - 03.07.1935 • Отношението на трите живота, МОК - 03.06.1936 • Блажени сте, ако любите, НБ - 03.07.1938 • Слизане и качване, УС - 03.07.1938 • Най-добрите условия, ООК - 03.07

 • Jul 04

  Беседите изнасяни на датата 4 юли

  Беседите изнасяни на датата 4 юли • Молитва, НБ - 04.07.1915 • Запалената свещ, НБ - 04.07.1926 • Начало на Добродетелта, ООК - 04.07.1928 • Освобождаване, МОК - 04.07.1930 • Самовъзпитание, ООК - 04.07.1934 • Мислете за Светлината!, НБ - 04.07.1937 • Смекчаване на злото, УС - 04.07.1937 • Реална мисъл, МОК - 04.07.1941 • Оживяване, НБ - 04.07.1943   Събития в Братството на датата

 • Jul 05

  Беседите изнасяни на датата 5 юли

  Беседите изнасяни на датата 5 юли   • Седемте разговора с Духа - разговор пети, ИБ - 05.07.1900 • Седемте разговора с Духа - разговор четвърти, ИБ - 05.07.1900 • Положителни и отрицателни сили, МОК - 05.07.1922 • И обхождаше Исус всичката Галилея, НБ - 05.07.1925 • Преходни състояния на съзнанието, МОК - 05.07.1925 • Обикновено и Божествено съзнание, МОК - 05.07.1929 • Непреривност в п

 • Jul 06

  Беседите изнасяни на датата 6 юли

  Беседите изнасяни на датата 6 юли   • Любовта, НБ - 06.07.1914 • Където е Любовта, там е Бог, КД - 06.07.1923 • Да възлюбиш, СБ - 06.07.1924 • Любов и мисъл, СБ - 06.07.1924 • Правилно разбиране на природните действия, СБ - 06.07.1924 • Вътрешната връзка, СБ - 06.07.1925 • В Живота, ООК - 06.07.1927 • В дома на Симона, НБ - 06.07.1930 • Деца на Бога, ООК - 06.07.1932 • Трите правила

 • Jul 07

  Беседите изнасяни на датата 7 юли

  Беседите изнасяни на датата 7 юли   • Трите положения, НБ - 07.07.1918 • Трите основни закона: Любов, Мъдрст и Истина, ООК - 07.07.1922 • Новото възпитание, СБ - 07.07.1924 • Топлината на Живота, СБ - 07.07.1924 • Двадесет правила от Учителя към ученика, СБ - 07.07.1925 • Методът на Светлината, СБ - 07.07.1925 • Вътрешни и външни връзки, СБ - 07.07.1926 • Специалният закон, ООК - 07.0

 • Jul 08

  Беседите изнасяни на датата 8 юли

  Беседите изнасяни на датата 8 юли   • Седемте разговора с Духа - разговор шести, ИБ - 08.07.1900 • Речи само реч, НБ - 08.07.1923 • Упътване, ООК - 08.07.1923 • Двадесет положения - съпоставяния върху разбиранията и живота на ученика, СБ - 08.07.1925 • Теория и практика, ООК - 08.07.1925 • Особеното място, СБ - 08.07.1926 • Родени от Бога, СБ - 08.07.1928 • Разумният свят, МОК - 08.07

 • Jul 09

  Беседите изнасяни на датата 9 юли

  Беседите изнасяни на датата 9 юли   • Седемте разговора с Духа - разговор седми, ИБ - 09.07.1900 • Педагогически правила, СБ - 09.07.1926 • Без окови, СБ - 09.07.1928 • Форма и съдържание, ООК - 09.07.1930 • Мъдростта съгради, НБ - 09.07.1933 • Разумно съотношение в Природата, УС - 09.07.1933 • Две състояния, МОК - 09.07.1937 • Изкуствените противоречия, НБ - 09.07.1939 • Самоотричан

 • Jul 10

  Беседите изнасяни на датата 10 юли

  Беседите изнасяни на датата 10 юли   • Към свобода, СБ - 10.07.1928 • Господар и слуга, ООК - 10.07.1929 • Прие го с радост, НБ - 10.07.1932 • Мисъл, Сила, Любов, ООК - 10.07.1935 • Добри проводници, ООК - 10.07.1940 • Мажорни и минорни гами, МОК - 10.07.1942   Събития в Братството на датата 10 юли   10.07.1900 г. Писмо на Учителя до Пеню Киров (отворена карта) (снимка на писм

 • Jul 11

  Беседите изнасяни на датата 11 юли

  Беседите изнасяни на датата 11 юли   • Добрият самарянин, НБ - 11.07.1915 • Божественият пламък, ИБ - 11.07.1920 • За Слава Божия, НБ - 11.07.1926 • Влияние на Светлината и Топлината върху човека, МОК - 11.07.1930 • Първият и последният, ОК - 11.07.1934 • Аз ще дойда, НБ - 11.07.1937 • Механически, органически и психически процеси, МОК - 11.07.1941 • Озарени от Любовта, НБ - 11.07.194

 • Jul 12

  Беседите изнасяни на датата 12 юли

  Беседите изнасяни на датата 12 юли   • Стари и нови мехове, НБ - 12.07.1915 • Симоне Йонин, любиш ли Ме?, ИБ - 12.07.1920 • Абсолютно малкото и Абсолютно великото, ООК - 12.07.1923 • Ученикът трябва да разбира, ООК - 12.07.1923 • Платното, ИБ - 12.07.1925 • Специфична светлина и топлина, МОК - 12.07.1929 • Право си отсъдил, СБ - 12.07.1930 • Идеалът на човека, СБ - 12.07.1931 • Любов

 • Jul 13

  Беседите изнасяни на датата 13 юли

  Беседите изнасяни на датата 13 юли   • Ръката, ИБ - 13.07.1920 • Прости и сложни движения, ООК - 13.07.1922 • Новата азбука, ИБ - 13.07.1924 • Малкият стрък, ИБ - 13.07.1925 • Равни страни, ООК - 13.07.1927 • Връзване и развързване, СБ - 13.07.1930 • Старите накити, СБ - 13.07.1931 • Стремеж и постъпка, МОК - 13.07.1934 • Видове храни, ООК - 13.07.1938 • Вераллах - Да даде Господ!,

 • Jul 14

  Беседите изнасяни на датата 14 юли

  Беседите изнасяни на датата 14 юли   • В Истия час, НБ - 14.07.1918 • За ученика, ИБ - 14.07.1922 • На екскурзия с Учителя, ИБ - 14.07.1922 • Право мисли, ООК - 14.07.1926 • Чрез Него стана, СБ - 14.07.1930 • Ден на Доброто, СБ - 14.07.1931 • Доволство в Живота, МОК - 14.07.1933 • Развързано ще бъде на Небето, НБ - 14.07.1935 • Слово и Живот, УС - 14.07.1935 • Верен и истинен, НБ -

 • Jul 15

  Беседите изнасяни на датата 15 юли

  Беседите изнасяни на датата 15 юли   • Който слуша вас, мене слуша, НБ - 15.07.1923 • Силовите линии на Доброто и злото, ООК - 15.07.1925 • Изново родени, НБ - 15.07.1934 • Справедливост, Милосърдие, УС - 15.07.1934 • Вътрешна просвета, МОК - 15.07.1938 • Законът на Любовта, ООК - 15.07.1942   Събития в Братството на датата 15 юли   15.07.1899 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя

 • Jul 16

  Беседите изнасяни на датата 16 юли

  Беседите изнасяни на датата 16 юли   • Разумният живот, ООК - 16.07.1924 • Проява, връзка, причина, ООК - 16.07.1930 • Ден на Божията работа, СБ - 16.07.1931 • Елате да обядваме, НБ - 16.07.1933 • Семе, цвят и плод, УС - 16.07.1933 • Реалността на Живота, УС - 16.07.1939   Събития в Братството на датата 16 юли   16.07.1910 г. Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стой

No more events this month

No more events to show

There were no events matching your search
×
×
 • Create New...