Jump to content

Search Events

Browse By Month

 • Feb 21
  Happening Today

  Беседите изнасяни на датата 21 февруари

  Беседите изнасяни на датата 21 февруари   • Първата родена мисъл, МОК - 21.02.1923 • Бъдете съвършени, НБ - 21.02.1926 • Изразителното лице, МОК - 21.02.1926 • Разумност и Доброта, МОК - 21.02.1930 • Моята Любов няма да премине, НБ - 21.02.1932 • Опитай!, ООК - 21.02.1934 • Дух и материя, МОК - 21.02.1936 • Защо плачеш и кого търсиш?, НБ - 21.02.1937 • Ликвидиране и прилагане, УС - 2

 • Feb 22

  Беседите изнасяни на датата 22 февруари

  Беседите изнасяни на датата 22 февруари   • Аз съм жив, НБ - 22.02.1920 • И пишеше на земята, НБ - 22.02.1925 • Най-важното, МОК - 22.02.1925 • Възкресение, ООК - 22.02.1928 • Закон за действие и противодействие, МОК - 22.02.1929 • Ако всичкият свят спечели, НБ - 22.02.1931 (липсваща)? • Отношение към Природата, ООК - 22.02.1933 • Практическа философия, МОК - 22.02.1935 • Най-умни, н

 • Feb 23

  Беседите изнасяни на датата 23 февруари

  Беседите изнасяни на датата 23 февруари   • Природните звукове, ООК - 23.02.1927 • Делата Божии, НБ - 23.02.1930 • Любов и работа, МОК - 23.02.1934 (липсваща)? • За да бъдете синове, НБ - 23.02.1936 • Ще се похваля, УС - 23.02.1936 • Богатство и сиромашия, ООК - 23.02.1938 • Разумни основи, МОК - 23.02.1940 • Двама синове, НБ - 23.02.1941 • Малката Любов, УС - 23.02.1941 • Нов поздр

 • Feb 24

  Беседите изнасяни на датата 24 февруари

  Беседите изнасяни на датата 24 февруари   • Божието обещание, ИБ - 24.02.1899 • Двата пътя, МОК - 24.02.1922 • Трите живота, ООК - 24.02.1922 • Моралният тип, МОК - 24.02.1924 • Що е това?, НБ - 24.02.1924 • Обмяна, ООК - 24.02.1926 • Променява времената, НБ - 24.02.1929 • Трите начала, ООК - 24.02.1932 • Пътят на енергиите, МОК - 24.02.1933 • Съучастници в благата, УС - 24.02.1935

 • Feb 25

  Беседите изнасяни на датата 25 февруари

  Беседите изнасяни на датата 25 февруари   • Спасението, НБ - 25.02.1917 • Качества на ума, сърцето и волята, ООК - 25.02.1923 • Отвори очите ни, НБ - 25.02.1923 • Отличителните черти на човешката интелигентност, ООК - 25.02.1925 • Причини за несполуки, ООК - 25.02.1931 • Ако имате Любов, НБ - 25.02.1934 • Любов и разбиране, УС - 25.02.1934 • Обич и Любов, МОК - 25.02.1938 • Обичайте

 • Feb 26

  Беседите изнасяни на датата 26 февруари

  Беседите изнасяни на датата 26 февруари   • Събрание, водено от г-н Петър Дънов, ИБ - 26.02.1912 • Великата майка, БС - 26.02.1920 • Царството Божие, НБ - 26.02.1922 • Дванадесетте племена, НБ - 26.02.1928 (липсваща)? • Доброто значение, ООК - 26.02.1930 • Човешкото лице, МОК - 26.02.1932 • Блажени сте, УС - 26.02.1933 • Добро и човещина, НБ - 26.02.1933 • Тялото на Любовта, ООК - 26

 • Feb 27

  Беседите изнасяни на датата 27 февруари

  Беседите изнасяни на датата 27 февруари   • Любовта, НБ - 27.02.1921 • Истинско и относително знание, ООК - 27.02.1924 • Здрави връзки, МОК - 27.02.1927 • Слънцето не ще зайде, НБ - 27.02.1927 • Отношение между числата, ООК - 27.02.1929 • Живите сили в Природата, МОК - 27.02.1931 • Развитие на Справедливостта, ООК - 27.02.1935 • Възвиси ме Духът, УС - 27.02.1938 • Единство в живота,

 • Feb 28

  Беседите изнасяни на датата 28 февруари

  Беседите изнасяни на датата 28 февруари   • Отговори на свидетелствата Господни, ИБ - 28.02.1899 • Развитието на мозъчните центрове, МОК - 28.02.1923 • Приех от Отца си, НБ - 28.02.1926 • Страдание, търпение, опитност и знание, МОК - 28.02.1926 • Закони на Доброто, МОК - 28.02.1930 • След това, НБ - 28.02.1932 • Ключ за постижение, ООК - 28.02.1934 • Естествената мярка, МОК - 28.02.19

 • Mar 01

  Беседите изнасяни на датата 1 март

  Беседите изнасяни на датата 1 март   • Страх и безстрашие, МОК - 01.03.1922 • Сега скръб имате, НБ - 01.03.1925 • Честността, МОК - 01.03.1925 • Наука и знание, МОК - 01.03.1929 • Блажени нажалените, НБ - 01.03.1931 (не печатана) • Първичната храна, УС - 01.03.1931 • Човешкият нос, ООК - 01.03.1933 • Голямото и малкото, МОК - 01.03.1935 • Познат от Бога, УС - 01.03.1936 • Тази запов

 • Mar 02

  Беседите изнасяни на датата 2 март

  Беседите изнасяни на датата 2 март     • Ако не бях дошъл, НБ - 02.03.1919 • Трите метода на Природата, ООК - 02.03.1922 • Морален растеж и морален устой. Значение на дробите, МОК - 02.03.1924 • Родени изново, НБ - 02.03.1924 • Възможни постижения, ООК - 02.03.1927 • Както светът дава, НБ - 02.03.1930 • Физически и Божествен живот, ООК - 02.03.1932 • Съотношение между мисли и желания

 • Jan 31

  Беседите изнасяни на датата 31 януари

  Беседите изнасяни на датата 31 януари   • Математически задачи, МОК - 31.01.1926 • Свидетелство Негово, НБ - 31.01.1926 • На време и на място, МОК - 31.01.1930 • Проява на Живата светлина, НБ - 31.01.1932 • Съществените правила, ООК - 31.01.1934 • Придобиване на енергия, МОК - 31.01.1936 • Великодушие и целомъдрие, УС - 31.01.1937 • Да сторя, НБ - 31.01.1937 • Трите връзки, ООК - 31.

 • Feb 01

  Беседите изнасяни на датата 1 февруари

  Беседите изнасяни на датата 1 февруари   • Земният и небесният, НБ - 01.02.1920 • Аз Те познах, НБ - 01.02.1925 • Чудните предположения, МОК - 01.02.1925 • Значение на смените, МОК - 01.02.1929 • Отношение към Бога, УС - 01.02.1931 • Почитай баща си и майка си, НБ - 01.02.1931(непечатана)? • Значение на удовете, ООК - 01.02.1933 • Постъпвайте съвършено, ООК - 01.02.1939 • Дигни одъра

 • Feb 02

  Беседите изнасяни на датата 2 февруари

  Беседите изнасяни на датата 2 февруари   • Като себе си, НБ - 02.02.1919 • Стари и нови възгледи, ООК - 02.02.1927 • Състояние на материята, ООК - 02.02.1928 • Аз съм, НБ - 02.02.1930 • Единственото право на душата, МОК - 02.02.1934 (непечатана)? • Ще идеш, ще се възродиш, ООК - 02.02.1938 • Любов и безлюбие, НБ - 02.02.1941           Събития в Братството на датата 2 февруари

 • Feb 03

  Беседите изнасяни на датата 3 февруари

  Беседите изнасяни на датата 3 февруари   • Елементи в геометрията, МОК - 03.02.1924 • Плодовете на Духа, НБ - 03.02.1924 • Нашето място, ООК - 03.02.1926 • Учителю благи, НБ - 03.02.1929 • Лица на Реалността, ООК - 03.02.1932 • Точка и Свобода, МОК - 03.02.1933 • Разумният домостроител, НБ - 03.02.1935 • Ценната дума, УС - 03.02.1935 • Царството на Духа, ООК - 03.02.1937 • Основния

 • Feb 04

  Беседите изнасяни на датата 4 февруари

  Беседите изнасяни на датата 4 февруари   • Блажените, НБ - 04.02.1917 • Кое е това учение?, НБ - 04.02.1923 • Отворената и затворената чаша, ООК - 04.02.1925 • Светлият образ, ООК - 04.02.1931 • Изпълнение Волята, УС - 04.02.1934 • Разумните ще разберат, НБ - 04.02.1934 • Законът на хармонията в тялото, МОК - 04.02.1938 • Постиженията на човека, УС - 04.02.1940 • Светлината на Любовт

 • Feb 05

  Беседите изнасяни на датата 5 февруари

  Беседите изнасяни на датата 5 февруари   • Мъчението, НБ - 05.02.1920 • Какво трябва да искаме, НБ - 05.02.1922 • Малките случаи, ООК - 05.02.1923 • Дерзай, дъще!, НБ - 05.02.1928 • Новите веяния, ООК - 05.02.1930 • Свещеното място, МОК - 05.02.1932 • Божествен импулс, УС - 05.02.1933 • Първото място, НБ - 05.02.1933 • Работете с Доброто, ООК - 05.02.1936 • Естествена хладина и топл

 • Feb 06

  Беседите изнасяни на датата 6 февруари

  Беседите изнасяни на датата 6 февруари   • Най-щастливият ден, ООК - 06.02.1924 • За тяхното неверство, НБ - 06.02.1927 • Меки и твърди вещества, МОК - 06.02.1927 • Двете съзнания, ООК - 06.02.1929 • Методи за самовъзпитание, МОК - 06.02.1931 • Естественото положение на човешката душа, МОК - 06.02.1935 • Красотата на душата, УС - 06.02.1938 • Явих ви го, НБ - 06.02.1938 • Организиран

 • Feb 07

  Беседите изнасяни на датата 7 февруари

  Беседите изнасяни на датата 7 февруари   • Добри навици, МОК - 07.02.1923 • Познат от него, НБ - 07.02.1926 • Реални величини, МОК - 07.02.1926 • Напрежение, МОК - 07.02.1930 • Тези малките, НБ - 07.02.1932 • Дружене, слушане и следване, ООК - 07.02.1934 • Предпоследната врата, МОК - 07.02.1936 • Първият и последният, УС - 07.02.1937 • Разумният човек, НБ - 07.02.1937 • Подмладяване

 • Feb 08

  Беседите изнасяни на датата 8 февруари

  Беседите изнасяни на датата 8 февруари   • Хигиена на човешката душа, ИБ - 08.02.1917 • Молитвата, НБ, ИБ - 08.02.1920 • Видяхме звездата, НБ - 08.02.1925 • Новото възпитание и самовъзпитание, МОК - 08.02.1925 • Магическата пръчица, МОК - 08.02.1929 • Хлябът на Живота, НБ - 08.02.1931 (непечатана)? • Честното ухо, ОК - 08.02.1933 • Закон за освобождение, МОК - 08.02.1935 • Надежда, В

 • Feb 09

  Беседите изнасяни на датата 9 февруари

  Беседите изнасяни на датата 9 февруари   • Противоречие в съзвучието, НБ - 09.02.1919 • Свещеното правило, КД - 09.02.1923 • Слънцето и човекът, КД - 09.02.1923 • Свещеният олтар, ООК - 09.02.1927 • Озлобяване, мъка, скръб, ООК - 09.02.1928 • Побеждавайте злото, НБ - 09.02.1930 • Страдание и учение, ООК - 09.02.1938 • Благословен, НБ - 09.02.1941 • Най-светлият път, УС - 09.02.1941

 • Feb 10

  Беседите изнасяни на датата 10 февруари

  Беседите изнасяни на датата 10 февруари     • Искаш ли да оздравееш?, НБ - 10.02.1924 • Сложни движения на съзнанието. Светла точка в съзнанието, МОК - 10.02.1924 • Светлина на мисълта, ООК - 10.02.1926 • На Бога живаго, НБ - 10.02.1929 • Любовта на безсмъртието, ООК - 10.02.1932 • Отношение между линиите, МОК - 10.02.1933 • Отдалечаване и приближаван

 • Feb 11

  Беседите изнасяни на датата 11 февруари

  Беседите изнасяни на датата 11 февруари   • Децата, НБ - 11.02.1917 • Съмнение и воля, ООК - 11.02.1923 • Ще бъдете свободни, НБ - 11.02.1923 • Продължаване на живота, ООК - 11.02.1925 • Израз на Божествените идеи, ООК - 11.02.1931 • Мене слушайте, НБ - 11.02.1934 • Младият, възрастният, старият, УС - 11.02.1934 • Мозъчна и симпатична нервна система, МОК - 11.02.1938 • Без кал, УС -

 • Feb 12

  Беседите изнасяни на датата 12 февруари

  Беседите изнасяни на датата 12 февруари   • Пояснения върху окултизма, теософията, мистицизма и християнството, БС - 12.02.1920 • Ядоха и наситиха се, НБ - 12.02.1922 • До край, НБ - 12.02.1928 (липсваща)? • Съчетание на числата, ООК - 12.02.1930 • Силата на възможностите, МОК - 12.02.1932 • И проводи ги, НБ - 12.02.1933 • Умен и справедлив, УС - 12.02.1933 • Тониране, ООК - 12.02.193

 • Feb 13

  Беседите изнасяни на датата 13 февруари

  Беседите изнасяни на датата 13 февруари   • Свидетелствата Господни, ИБ - 13.02.1899 • Трите състояния у човека, ООК - 13.02.1924 • Новата земя, НБ - 13.02.1927 • Светото място, МОК - 13.02.1927 • Силни и слаби желания, ООК - 13.02.1929 • Няколко необходими неща, МОК - 13.02.1931 • Здравословно състояние, ООК - 13.02.1935 • Станете вие, които спите, Н

 • Feb 14

  Беседите изнасяни на датата 14 февруари

  Беседите изнасяни на датата 14 февруари   • Предназначението на Слънцето, Луната и звездите, МОК - 14.02.1923 • Микроскопически добрини, МОК - 14.02.1926 • Познах сина си, НБ - 14.02.1926 • Човек и природа, МОК - 14.02.1930 • Да известят на учениците Му, НБ - 14.02.1932 • Не я ограничавай!, ООК - 14.02.1934 • Възможности и условия на ума и сърцето, МОК - 14.02.1936 • В начало бе Слово

 • Feb 15

  Беседите изнасяни на датата 15 февруари

  Беседите изнасяни на датата 15 февруари   • Венецът на Живота, БС - 15.02.1917 • Високите места и чистия въздух, МОК - 15.02.1925 • Последното място, НБ - 15.02.1925 • Къси и дълги линии, ООК - 15.02.1928 • Силата на движенията, МОК - 15.02.1929 • Законът на пророците, НБ - 15.02.1931(непечатана) • Ухото, ООК - 15.02.1933 • Първото и последно място, МОК - 15.02.1935 • Правилни схваща

 • Feb 16

  Беседите изнасяни на датата 16 февруари

  Беседите изнасяни на датата 16 февруари   • Великата задача на човека, ООК - 16.02.1927 • Изпитай и виж!, НБ - 16.02.1930 • Смехът, МОК - 16.02.1934? (липсваща)? • Знайното и незнайното, НБ - 16.02.1936 • Огънят на Любовта, УС - 16.02.1936 • Божественият глас, ООК - 16.02.1938 • Пестене на енергията, МОК - 16.02.1940 • Да не оскудее твоята вяра, НБ - 16.02.1941 • Търпение, УС - 16.02

 • Feb 17

  Беседите изнасяни на датата 17 февруари

  Беседите изнасяни на датата 17 февруари   • Морални чувства, МОК - 17.02.1924 • Царството Божие се благославя, НБ - 17.02.1924 • Веригите на съмнението, ООК - 17.02.1926 • На този камък, НБ - 17.02.1929 • Доброто разположение, ООК - 17.02.1932 • Съразмерност в Природата, МОК - 17.02.1933 • Бъдете, прочее, разумни, НБ - 17.02.1935 • Път към Любовта, УС - 17.02.1935 • Обичай и познавай

 • Feb 18

  Беседите изнасяни на датата 18 февруари

  Беседите изнасяни на датата 18 февруари   • Любовта, ИБ - 18.02.1910 • Всичко ми е предадено, НБ - 18.02.1917 • Дойдох да изпълня, НБ - 18.02.1923 • Причини за противоречия, ООК - 18.02.1925 • Огъване и пречупване, БС - 18.02.1926 • Зенитът на живота, ООК - 18.02.1931 • Не пресушавай Живота!, УС - 18.02.1934 • Усилни времена, НБ - 18.02.1934 • Програма в живота, МОК - 18.02.1938 • Д

 • Feb 19

  Беседите изнасяни на датата 19 февруари

  Беседите изнасяни на датата 19 февруари   • Упование на Господа, ИБ - 19.02.1912 • Силите в Природата, БС - 19.02.1920 • Искайте, търсете и хлопайте, НБ - 19.02.1922 • Двете течения - Огнената вълна и вълната на Любовта, ООК - 19.02.1923 • Новото в Живота, ООК - 19.02.1930 • Фактори в Природата, МОК - 19.02.1932 • А друго падна на добрата земя, НБ - 19.02.1933 • Неговата Воля, УС - 19

 • Feb 20

  Беседите изнасяни на датата 20 февруари

  Беседите изнасяни на датата 20 февруари   • Обект на съзнанието, ООК - 20.02.1924 • Праведният, НБ - 20.02.1927 • Трите зрънца, МОК - 20.02.1927 • Форми в Природата, ООК - 20.02.1929 • Живот и Радост, МОК - 20.02.1931 • Изпитите на ученика, ООК - 20.02.1935 • Да ми бъде ученик, НБ - 20.02.1938 • Единствена връзка, УС - 20.02.1938       Събития в Братството на датата 20 февруари

No more events this month

No more events to show

There were no events matching your search
×
×
 • Create New...