Jump to content

Search Events

Browse By Month

 • Oct 02
  Happening Today

  Беседите изнасяни на датата 2 октомври

  Беседите изнасяни на датата 2 октомври   • Събрание, водено от г-н Дънов, ИБ - 02.10.1911 • Жертва, Упование и Радост, НБ - 02.10.1921 • Поздрав на Любовта, НБ - 02.10.1921 • Динамическа сила на мисълта, ООК - 02.10.1929 • Живот и отношения, МОК - 02.10.1931 • Намерената овца, НБ - 02.10.1932 • Правила за Живота, УС - 02.10.1932 • Новото учение, ООК - 02.10.1935 • Функции на черния д

 • Oct 03

  Беседите изнасяни на датата 3 октомври

  Беседите изнасяни на датата 3 октомври   • Четиристотин хиляди форми, ИБ - 03.10.1920 • Облагородяване на сърцето, МОК - 03.10.1926 • Без прегради, ООК - 03.10.1928 • Милосърдие, смирение и молитва, ООК - 03.10.1934 • Бал маске, НБ - 03.10.1937 • Оценяване и прилагане, УС - 03.10.1937 • Правият ъгъл, МОК - 03.10.1941 • Проявеният живот, СБ - 03.10.1943 • Четирите правила, СБ - 03.10.

 • Oct 04

  Беседите изнасяни на датата 4 октомври

  Беседите изнасяни на датата 4 октомври   • Протокол (4.10.1909), СБ - 04.10.1909 • Допирни точки в Природата, МОК - 04.10.1922 • Органическо злато, МОК - 04.10.1929 • Да се облечете с новия човек, НБ - 04.10.1931 • Трите първични принципа в Живота, ООК - 04.10.1933 • Чувство на сигурност, МОК - 04.10.1935 • Важността на черният дроб, УС - 04.10.1936 • Свърши се виното, НБ - 04.10.1936

 • Oct 05

  Беседите изнасяни на датата 5 октомври

  Беседите изнасяни на датата 5 октомври   • Фарисей и митар, НБ - 05.10.1914 • Творческа линия, МОК - 05.10.1928 • Иде Исус, НБ - 05.10.1930 • По този път, ООК - 05.10.1932 • Благословен, НБ - 05.10.1941 • Последното Добро, УС - 05.10.1941       Събития в Братството на датата 5 октомври   5.10.1902 г. Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Стара Загора 5.10.1938

 • Oct 06

  Беседите изнасяни на датата 6 октомври

  Беседите изнасяни на датата 6 октомври   • Да се роди, НБ - 06.10.1918 • Положителни и отрицателни сили в Природата, ООК - 06.10.1922 • Двата полюса, ООК - 06.10.1926 • Забранихме му, НБ - 06.10.1929 • Двата порядъка, УС - 06.10.1935 • Кристализиране на човешката душа, НБ - 06.10.1935 • Ценностите в живота, ООК - 06.10.1937 • Смяна на състоянията, МОК - 06.10.1939 • Като роди дете, Н

 • Oct 07

  Беседите изнасяни на датата 7 октомври

  Беседите изнасяни на датата 7 октомври     • Същественото за днес, ИБ - 07.10.1912 • Оставената торба, ООК - 07.10.1931 • Съзнание и Свръхсъзнание, МОК - 07.10.1932 • Посвещение в Живота, УС - 07.10.1934 • С какво тяло, НБ - 07.10.1934 • Път, Истина и Живот, ООК - 07.10.1936 • Положителен живот, ООК - 07.10.1942   Събития в Братството на датата 7 октомври   7.10.1899 г. Писм

 • Oct 08

  Беседите изнасяни на датата 8 октомври

  Беседите изнасяни на датата 8 октомври   • Призвание към народа ми, ИБ - 08.10.1898 • Протокол (8.10.1909), СБ - 08.10.1909? • Поради Радостта, НБ - 08.10.1916 • Обичен и скъп, НБ - 08.10.1922 • Вътрешни прояви, ООК - 08.10.1930 • Вечният порядък и безпорядък в Живота, УС - 08.10.1933 • Непреривните постижения, НБ - 08.10.1933 • Вътрешна Светлина, МОК - 08.10.1937 • Мощните сили в Пр

 • Oct 09

  Беседите изнасяни на датата 9 октомври

  Беседите изнасяни на датата 9 октомври   • Божествените условия, МОК - 09.10.1927 • Мек ответ, НБ - 09.10.1927 • Новото в Живота, ООК - 09.10.1929 • Опитности и знание, МОК - 09.10.1931 • Възведен биде Исус, НБ - 09.10.1932 • Свобода и ограниечение, УС - 09.10.1932 • Новият начин, ООК - 09.10.1935 • Двете колела, МОК - 09.10.1936 • Пред Новата епоха, ИБ - 09.10.1938 • Една седмица в

 • Oct 10

  Беседите изнасяни на датата 10 октомври

  Беседите изнасяни на датата 10 октомври   • Без съмнение и без отсрочка, ИБ - 10.10.1920 • Когато посрещате, ИБ - 10.10.1920 • Внушение, МОК - 10.10.1926 • Затова се родих, НБ - 10.10.1926 • Какво са разбрали, ООК - 10.10.1928 • Нов мироглед, МОК - 10.10.1930 • По нов начин, ООК - 10.10.1934 • Да видят, УС - 10.10.1937 • Подобно е на невод, НБ - 10.10.1937 • Баща, майка и дете, МОК

 • Oct 11

  Беседите изнасяни на датата 11 октомври

  Беседите изнасяни на датата 11 октомври   • Протокол (11.10.1909), СБ - 11.10.1909 • Отрицателни качества на волята, МОК - 11.10.1922 • Великият закон, НБ - 11.10.1925 • Права и крива линия, МОК - 11.10.1929 • Дайте ни от вашето масло, НБ - 11.10.1931 • Живот в общото съзнание, ООК - 11.10.1933 • Метод за възпитание , МОК - 11.10.1935 • Алилуя, НБ - 11.10.1936 • Реалното в Любовта, У

 • Oct 12

  Беседите изнасяни на датата 12 октомври

  Беседите изнасяни на датата 12 октомври   • Условия на Вечния живот, НБ - 12.10.1914 • Само хляб, ИБ - 12.10.1920 • Практично приложение на музиката, ООК - 12.10.1922 • Закон за постижение, МОК - 12.10.1928 • Разумното Слово, НБ - 12.10.1930 • Малката истина, ООК - 12.10.1932 • Славата Божия, Царството Божие и Волята Божия, ООК - 12.10.1938 • Истинската лоза, НБ - 12.10.1941   Съб

 • Oct 13

  Беседите изнасяни на датата 13 октомври

  Беседите изнасяни на датата 13 октомври   • Двата полюса, НБ - 13.10.1918 • Свободно движение, ООК - 13.10.1926 • Вечно благовестие, НБ - 13.10.1929 • Фарисеи и садукеи, УС - 13.10.1935 • Ще хвърля мрежата, НБ - 13.10.1935 • Пътят на човешкото развитие, ООК - 13.10.1937 • Божествените ум, сърце и воля, МОК - 13.10.1939 • Самоотричане, УС - 13.10.1940 • Умен, добър и силен, ООК - 13.1

 • Oct 14

  Беседите изнасяни на датата 14 октомври

  Беседите изнасяни на датата 14 октомври   • Събрание, водено от г-н Петър Дънов, ИБ - 14.10.1912 • Нито се променя, нито се изменя, ИБ - 14.10.1920 • Проводници на Любовта, ООК - 14.10.1931 • Граници и възможности, МОК - 14.10.1932 • Кайн и Авел, УС - 14.10.1934 • Колко са прекрасни нозете, НБ - 14.10.1934 • Усет, влечение, чувство, стремеж, ООК - 14.10.1936 • Четвърто измерение, МОК

 • Oct 15

  Беседите изнасяни на датата 15 октомври

  Беседите изнасяни на датата 15 октомври   • Да възлюбиш Господа, НБ - 15.10.1916 • Ангел Господен говори, МОК - 15.10.1922 • Влияние на музиката,пеенето и движението, ООК - 15.10.1922 • Абсолютна справедливост, ООК - 15.10.1924 • Определено време и място, ООК - 15.10.1930 • Ще се зарадва, НБ - 15.10.1933 • Разбирането на словото, УС - 15.10.1933 • Разумните движения, МОК - 15.10.1937

 • Oct 16

  Беседите изнасяни на датата 16 октомври

  Беседите изнасяни на датата 16 октомври   • Друго направление, ИБ - 16.10.1911 • Значение на линиите, МОК - 16.10.1927 • Призови Симона, НБ - 16.10.1927 • Закон за благоприличие, ООК - 16.10.1929 • Прави и криви линии, МОК - 16.10.1931 • Даване и вземане, УС - 16.10.1932 • Чуваш ли?, НБ - 16.10.1932 • Самопознание и самовъзпитание, ООК - 16.10.1935 • Същественото за младите, МОК - 16

 • Oct 17

  Беседите изнасяни на датата 17 октомври

  Беседите изнасяни на датата 17 октомври   • Което се променя, без да се изменя, ИБ - 17.10.1920 • Любов и Вяра, МОК - 17.10.1926 • Раздай го на сиромасите, НБ - 17.10.1926 • Възприемане и предаване, ООК - 17.10.1928 • Единица мярка, МОК - 17.10.1930 • Богат и сиромах, ООК - 17.10.1934 • Разнообразието в живота, НБ - 17.10.1937 • Сърцето и умът, УС - 17.10.1937 • Основният тон, МОК -

 • Oct 18

  Беседите изнасяни на датата 18 октомври

  Беседите изнасяни на датата 18 октомври   • Психическо наблюдение, МОК - 18.10.1922 • Разумност в Природата, ООК - 18.10.1923 • Съпоставяне на нещата, МОК - 18.10.1929 • Отношение на два закона, НБ - 18.10.1931 • Ангелите на Светлината. Новите възгледи, ООК - 18.10.1933 • Великите музиканти, МОК - 18.10.1935 • И видях Ново небе и Нова земя, НБ - 18.10.1936 • Шестото чувство, УС - 18.1

 • Oct 19

  Беседите изнасяни на датата 19 октомври

  Беседите изнасяни на датата 19 октомври   • Страхът, НБ - 19.10.1914 • Братя и сестри на Христа, НБ - 19.10.1921 • Настанало е Царството Божие, НБ - 19.10.1924 • Новите схващания на ученика, МОК - 19.10.1924 • Развитие на дарбите, МОК - 19.10.1928 • Отец люби Сина, НБ - 19.10.1930 • Правилно отношение, ООК - 19.10.1932 • Орехът и орехчето, МОК - 19.10.1934 • Посещение на Бога, ООК -

 • Oct 20

  Беседите изнасяни на датата 20 октомври

  Беседите изнасяни на датата 20 октомври   • Дух Господен, НБ - 20.10.1918 • Най-голямото веселие и най-малката радост, ООК - 20.10.1926 • От всичките най-много, НБ - 20.10.1929 • Най-голямото число, МОК - 20.10.1933(не печатана) • Забравените неща, НБ - 20.10.1935 • Степени на разбиране, УС - 20.10.1935 • Послушание, ООК - 20.10.1943   Събития в Братството на датата 20 октомври

 • Oct 21

  Беседите изнасяни на датата 21 октомври

  Беседите изнасяни на датата 21 октомври     • Протокол (21.10.1909), СБ - 21.10.1909 • Името Господне, ИБ - 21.10.1912 • Истината, ИБ - 21.10.1923 • Разумният живот, МОК - 21.10.1923 • Ще ви направя свободни, НБ - 21.10.1923 • Разбраната скръб, ООК - 21.10.1931 • Възможности и постижения, МОК - 21.10.1932 • Оставете да растат наедно и двете, НБ - 21.10.1934 • Изяснения, ООК - 21.10.

 • Oct 22

  Беседите изнасяни на датата 22 октомври

  Беседите изнасяни на датата 22 октомври   • Да не пия ли?, НБ - 22.10.1916 • Възлюби го, НБ - 22.10.1922 • Окултна музика, ООК - 22.10.1922 • Възможности и прояви на Любовта, КД - 22.10.1924 • Добрата постъпка, ООК - 22.10.1924 • Мястото на Любовта, КД - 22.10.1924 • Един и същ, ООК - 22.10.1930 • Да правим Добро, НБ - 22.10.1933 • Слушайте го!, УС - 22.10.1933 • Положителната мисъл

 • Oct 23

  Беседите изнасяни на датата 23 октомври

  Беседите изнасяни на датата 23 октомври   • Камъкът има мистично значение, ИБ - 23.10.1911 • Тогаз те ще просветнат, НБ - 23.10.1921 • Научни изследвания, МОК - 23.10.1927 • По-долен от ангелите, НБ - 23.10.1927 • Центърът на Живота, ООК - 23.10.1929 • Методи за усилване на паметта. Памет, МОК - 23.10.1931 • Като дете, НБ - 23.10.1932 • Слабото и силното, УС - 23.10.1932 • Безкрайнит

 • Oct 24

  Беседите изнасяни на датата 24 октомври

  Беседите изнасяни на датата 24 октомври   • Закон за Правда, ИБ - 24.10.1920 • Който има Мир, ИБ - 24.10.1920 • Стремежите на ума и на сърцето, ООК - 24.10.1923 • Ако говоря, НБ - 24.10.1926 • Ранните лъчи, МОК - 24.10.1926 • Връзка на сърцето и ума, ООК - 24.10.1928 • Движения на силите, МОК - 24.10.1930 • Добри проводници, ООК - 24.10.1934 • Основни отношения, МОК - 24.10.1941 • Д

 • Oct 25

  Беседите изнасяни на датата 25 октомври

  Беседите изнасяни на датата 25 октомври   • Отличителни черти на Живота, МОК - 25.10.1922 • Здраве, богатство, учение, МОК - 25.10.1929 • През онези дни, НБ - 25.10.1931 • Елементарни, съзвучащи и съграждащи мисли, ООК - 25.10.1933 • Неизменното в човека, МОК - 25.10.1935 • Възлюблени, НБ - 25.10.1942 • Учител мой, УС - 25.10.1942 • Служители, ООК - 25.10.1944   Събития в Братство

 • Oct 26

  Беседите изнасяни на датата 26 октомври

  Беседите изнасяни на датата 26 октомври   • Природа и геометрия, МОК - 26.10.1924 • Раздай всичко!, НБ - 26.10.1924 • Единият, МОК - 26.10.1928 • Живият хляб, НБ - 26.10.1930 • Вътрешните сили, ООК - 26.10.1932 • Правият ъгъл отвътре, МОК - 26.10.1934 • Естествената връзки, ООК - 26.10.1938 • В начало бе Словото, НБ - 26.10.1941 • Постоянна благодарност, УС - 26.10.1941   Събития

 • Oct 27

  Беседите изнасяни на датата 27 октомври

  Беседите изнасяни на датата 27 октомври   • Двете заповеди, НБ - 27.10.1918 • Устойчиви съединения, ООК - 27.10.1926 • Блажени са очите и ушите, НБ - 27.10.1929 • Което си ти, МОК - 27.10.1933(не печатана) • Източник на Знанието, УС - 27.10.1935 • Умих се и гледам, НБ - 27.10.1935 • Мястото на възвишеното и обикновеното в Живота, ООК - 27.10.1937 • Волята на Любовта, УС - 27.10.1940

 • Oct 28

  Беседите изнасяни на датата 28 октомври

  Беседите изнасяни на датата 28 октомври   • Всекиму според Вечната Правда, ИБ - 28.10.1912 • Живите точки в Природата, МОК - 28.10.1923 • Изпитвайте писанията, НБ - 28.10.1923 • Предназначението на носа, ООК - 28.10.1931 • Постигнати резултати, МОК - 28.10.1932 • Дерзайте, НБ - 28.10.1934 • Правилна оценка, МОК - 28.10.1938 • Перпендикулярът, ООК - 28.10.1942   Събития в Братствот

 • Oct 29

  Беседите изнасяни на датата 29 октомври

  Беседите изнасяни на датата 29 октомври   • Мъдростта, НБ - 29.10.1916 • Влиянието на електричеството, ООК - 29.10.1922 • Станете да отидем, НБ - 29.10.1922 • Темпераментите, ООК - 29.10.1924 • Правилно разрешаване, ООК - 29.10.1930 • За да благовествам, НБ - 29.10.1933 • Няма да ни остави, УС - 29.10.1933 • Приближаване и отдалечаване, МОК - 29.10.1937 • Разумна почивка, ООК - 29.10

 • Oct 30

  Беседите изнасяни на датата 30 октомври

  Беседите изнасяни на датата 30 октомври   • Две лепти, ИБ - 30.10.1920 • Синът Божий, НБ - 30.10.1921 • Посред тях, НБ - 30.10.1927 • Съотношение на величините, МОК - 30.10.1927 • Източници на Живота, ООК - 30.10.1929 • Силови центрове, МОК - 30.10.1931 • Възкресение, НБ - 30.10.1932 • Механични и съзнателни процеси, УС - 30.10.1932 • Единият лев, ООК - 30.10.1935 • Неизбежният път,

 • Oct 31

  Беседите изнасяни на датата 31 октомври

  Беседите изнасяни на датата 31 октомври   • Най-добрият начин за разсъждение, ООК - 31.10.1923 • Неговата заповед, НБ - 31.10.1926 • Път към Свободата, МОК - 31.10.1926 • Накъде, ООК - 31.10.1928 • Правилните отношения, МОК - 31.10.1930 • Най-високият връх, ООК - 31.10.1934 • Двете дървета, УС - 31.10.1937 • Мъртав бе и оживя, загинал бе и намери се, НБ - 31.10.1937 • Прилежание, МОК

 • Nov 01

  Беседите изнасяни на датата 1 ноември

  Беседите изнасяни на датата 1 ноември   • Нагласяване на силите, МОК - 01.11.1922 • И Бога за свой Отец казваше, НБ - 01.11.1925? • Изново, НБ - 01.11.1931 • Човешките и Божествените порядки в живота, ООК - 01.11.1933 • Знание и чувствителност, МОК - 01.11.1935 • Оценяване на Божествената Любов, ООК - 01.11.1939 • Даване и вземане, МОК - 01.11.1940 •

 • Nov 01

  Беседите изнасяни на датата 1 ноември

  Беседите изнасяни на датата 1 ноември   • Нагласяване на силите, МОК - 01.11.1922 • И Бога за свой Отец казваше, НБ - 01.11.1925? • Изново, НБ - 01.11.1931 • Човешките и Божествените порядки в живота, ООК - 01.11.1933 • Знание и чувствителност, МОК - 01.11.1935 • Оценяване на Божествената Любов, ООК - 01.11.1939 • Даване и вземане, МОК - 01.11.1940 • 

 • Nov 02

  Беседите изнасяни на датата 2 ноември

  Беседите изнасяни на датата 2 ноември   • Духът и плътта. Приливи и отливи в живота, НБ - 02.11.1914 • Възпитателната сила на страданието, МОК - 02.11.1924 • Двата закона, КД - 02.11.1924 • Родените, НБ - 02.11.1924 • Най-високото място.Закон на икономията в природата, МОК - 02.11.1928 • Да се благовествува, НБ - 02.11.1930 • Любов към Бога, ООК - 02.11.19

 • Sep 30

  Беседите изнасяни на датата 30 септември

  Беседите изнасяни на датата 30 септември   • Елохим, ИБ - 30.09.1912 • Изворите на Живота, МОК - 30.09.1932 • Послушание, УС - 30.09.1934 • Противоречията в Природата, ООК - 30.09.1936 • Ден на почивка и ден на радост, ООК - 30.09.1942   Събития в Братството на датата 30 септември   30.09.1917 г. Писмо на Учителя до Минчо Сотиров (Наредба), Получено в неделя - 30.IX.1917 г. в с

 • Oct 01

  Беседите изнасяни на датата 1 октомври

  Беседите изнасяни на датата 1 октомври   • Бележки от едно тефтерче на Д. Голов , ИБ - 01.10.1900 • Трите неща. Разговор с Духа Господен, ИБ - 01.10.1900 • Ти знаеш, НБ - 01.10.1916 • Живият Господ, НБ - 01.10.1922 • Правила за Окултната школа, ООК - 01.10.1922 • Аз съм Истинната лоза и Отец ми е земеделецът, ИБ - 01.10.1923 • Права мисъл, ООК - 01.10.1930 • Двата процеса в Живота - д

No more events this month

No more events to show

There were no events matching your search
×
×
 • Create New...