Jump to content

Беседите изнасяни на датата 1 септември

Event details

This event began 09/01/2013 and repeats every year until 09/29/2030

Беседите изнасяни на датата 1 септември

 

• Вкъщи, НБ - 01.09.1918

• Не само Абсолютна чистота, но и Абсолютно доверие, ИБ - 01.09.1924

• Съзнателния живот като забава, СБ - 01.09.1924

• Крадецът и пастирът, НБ - 01.09.1929

• Бъдещето верую на човечеството, СБ - 01.09.1933

• С человечески езици, СБ - 01.09.1935

• Ще дойде отвътре, СБ - 01.09.1935

• Не нарушавайте Свободата, ООК - 01.09.1937

• Красиви движения, МОК - 01.09.1939

• Десетте девици, УС - 01.09.1940

• Добрата покана, НБ - 01.09.1940

• Педагогическа лекция, ИБ - 01.09.1942

• Номер първи, ООК - 01.09.1943

 

 

Събития в Братството на датата 1 септември

 

1.09.1899 г. Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)

1.09.1899 г. Писмо от Учителя до д-р Георги Миркович в Сливен (снимка на писмото)

1.09.1900 г. Писмо на Учителя до Пеню Киров, Нови пазар

1.09.1910 г. Писмо на Учителя до д-р Дуков

1.09.1924 г. Учителя говори пред братска среща на ръководителите - София, 1 септември

1.09.1933 г. Учителя присъства на събора през 1933 г., първи ден - 1 септември

1.09.1933 г. Беседа, изнесена от Учителя на събора с София - 1 септември

1.09.1935 г. Учителя дава песента "Аз смея да кажа"

1.09.1942 г. Среща на педагозите от братството.

1.09.1942 г. Учителя изнася лекция на срещата на педагозите от Братството. Изгрев - София

 

Общо за месец септември


Recommended Comments

There are no comments to display.

×
×
  • Create New...