Jump to content

Беседите изнасяни на датата 10 септември

Event details

This event began 09/10/2013 and repeats every year until 09/29/2030

Беседите изнасяни на датата 10 септември

 

• Аз съм вратата на овците, СБ - 10.09.1922

• Абсолютно най-малката величина, ИБ - 10.09.1923

• Окултният закон за противоречията, ИБ - 10.09.1923

• Важността на числата, ООК - 10.09.1924

• Отличителна черта, ООК - 10.09.1930

• Както горе, тъй и долу, МОК - 10.09.1937

• Единствен цяр, УС - 10.09.1939

• Силите и темпераментите в човека, НБ - 10.09.1939

• Възелът, СБ - 10.09.1941

• Малкият опит, СБ - 10.09.1941

• Хармония в живота, СБ - 10.09.1943

 

Събития в Братството на датата 10 септември

 

10.09.1900 г. Писмо от Пеню Киров до Учителя, №42

10.09.1901 г. (датата е приблизителна) Учителя посещава Пазарджик

10.09.1904 г. Писмо на Учителя до Мария Казакова, Варна

10.09.1923 г. Учителя държи беседи пред ръководителите на братски групи - 10 септември

10.09.1935 г. Учителя с група ученици на тридневна екскурзия до Рила - вр. Мусала. 10 септември

 

Общо за месец септември


Recommended Comments

There are no comments to display.

×
×
  • Create New...