Jump to content

Беседите изнасяни на датата 11 септември

Event details

This event began 09/11/2013 and repeats every year until 09/29/2030

Беседите изнасяни на датата 11 септември

 

• Мир вам, НБ - 11.09.1914

• Високият идеал, ООК - 11.09.1923

• За чистотата, ИБ - 11.09.1923

• Великите хора, МОК - 11.09.1927

• Денят Господен, НБ - 11.09.1927

• Вън и вътре в тялото, ООК - 11.09.1929

• Първата светлина, МОК - 11.09.1936

• Изтълкувай ни тази притча, НБ - 11.09.1938

• Оригинал и копие, УС - 11.09.1938

• За дишането, ООК - 11.09.1940

 

 

Събития в Братството на датата 11 септември

 

11.09.1900 г. Писмо на Учителя до Пеню Киров (отворена карта) (снимка на писмото), Нови пазар

11.09.1902 г. Роден Влад Пашов, един от най-активните и приближени ученици на Учителя

11.09.1906 г. Писмо на Учителя до Мария Казакова, София

11.09.1910 г. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София

11.09.1910 г. Писмо на Учителя до Петко Епитропов (архив на сем. Няголови), София

11.09.1910 г. Писмо на Учителя до д-р Дуков, София

11.09.1923 г. Учителя изнася лекцията "Високият идеал" пред Общия окултен клас

11.09.1923 г. Учителя държи беседа пред ръководителите на братски групи - 11 септември

11.09.1933 г. Учителя дава песента "Добър ден"

 

Общо за месец септември


Recommended Comments

There are no comments to display.

×
×
  • Create New...