Jump to content

Списание “Здравословие“ 1893 -1896

3 files

 1. Списание Здравословие 1896 г. Година 3

  Списание Здравословие 1896 г. Година 3
   
  Миркович

  148 downloads

  Публикуван

 2. Списание Здравословие 1894 -1895 г. Година 2

  Списание Здравословие 1894 -1895 г. Година 2
   
  http://petardanov.in...ch_Godina_2.pdf
   
  Миркович

  155 downloads

  Обновен

 3. Списание Здравословие 1893 - 1894 г. Година 1

  Списание Здравословие 1894г. Година 1
  http://petardanov.in...ch_Godina_1.pdf
  Миркович
   

  Сдѫдѫржание  на  Списание „ЗДРАВ0СЛ0ВИЕ" год. I.


   
  Като какъ може человекъ да се лѣкува самъ
  Здравие и болестъ
  Храната
  Магнетически лѣчениа противъ нервическите болест»
  Игиена
  Облѣклото споредъ вѫзрастта
  Атмосферическа електрпка
  Человеческпа магнетизмъ
  Магнетическо излѣчение на едно разпаление въ бѣлиа дробъ и въ грѫклана
  Практическо наставление вѫрху истериата
  Недѣляшниа отдихь отъ игиеническа гледна точка
  Игиена за кѫпачите
  Морските бани
  Начинъ за пречистване вода за пиане
  Предпазителни и лѣчителни мѣрки противъ холерата
  Практически сѫветъ противъ полуглавието
  Динамическото дѣйствие на лѣкарствата въ малка доза
  Чесѫня като лѣкъ противъ бѣса
  Сѫня
  Дѣтинскиа режимъ въ лѣтните дни
  Овощиата
  Начинъ като какъ да си лѣга человекъ
  Предпазване отъ мухите
  Вѫтрѣшно измиване шишетата
  Поправяне водата за да не бѫде заразителна
  Разхладително средство за лѣтните питиета
  Добрата вода
  Кокоше млѣко
  Дезинфекциа
  Микробите въ древните Мексийски народности
  Практически сѫветъ противъ крѫстоболието
  Магнетическо излѣчение на апоплектически ударъ
  Игиена за хората, които се занимаватъ сѣдишкомъ
  Игиена вѫрху краката
  Игиенически наставлениа по корсета
  Млѣчното хранило на дѣцата
  Сѫня на дѣцата
  Изкуство да живѣе добрѣ и дѫлго време нѣкой
  Десетъ игиенически правила
  За пущащите тiутiуня
  Игиенически правила противъ влагата,
  Евтенъ барометръ
  Лѣчебната свобода
  За сиатиката
  Страстите
  Медиумическо излѣчение
  Лѣкарство показано отъ една сомнабулка
  Продѫлжение на человеческиа животъ
  Вѫпроса за превареното млѣко
  Противоядиа
  Фланелата
  Сѫрдцето и алкоола
  Способъ противъ отравянето,
  Природно лѣчение
  Практически сѫветъ противъ епилепсиата
  Зимната игиена
  Една ясновидна случка
  Историческо наблiудение
  Една конференциа отъ игумена Кнеппа
  Практически сѫветъ противъ положението на двойното сѫзнание
  Человеческата храна
  Топлината на человеческото тѣло
  Практическа игиена: космите и брадата
  Алкоолизма
  Указано лѣкарство отъ единъ сомнамбулъ
  Гнѣва
  Влиание на виното вѫрху смилането
  Предпазителността
  Ходянето на боси крака
  Внушението
  Извлѣчение посредвтвомъ хипнотическо внушение
  Игиената относително свѣтлината
  Практическо наставление противъ лудостта, бѫлнуването и треперушката
  Инфлуенца
  Мачкането
  Закона на подобните
  Отровните змии
  Разни
  Извѣстиа

  132 downloads

  Обновен

×