Jump to content

Списание - “Всемирна летопис“ (1919 -1927г.)

1 file

 1. Всемирна летопис 1919 - 1927

  Година 1
  Година 2
  Година 3
  Година 4
  Списането е издавано от Иван Толев
  * * *
  Иван Толев е български общественик, журналист, редактор, поет и преводач. Роден е в Битоля - 6 декември 1875 г. В 1893 година завършва Солунската българска мъжка гимназия. Заминава за София, където завършва право във Висшето училище на 6 март 1898 година. В София става деец на Македонската организация.
  Публикува стихове в .Български преглед' (1893 - 1900), “Учител “(1893 - 1914), “Зора“(1898 - 1900) и “Ученически другар“ (1898 - 1900), на което е и отговорен редактор. В 1895 година издава първата си самостоятелна стихосбирка - “Китара“ (Варна. 1895).
  Избран е за народен представител в V Велико народно събрание.
  В 1917 година се запознава с Петър Дънов и споделя идеите на Учителя. Започва да издава списание “Всемирна летопис“ от 22 март 1919 г. до март 1927 г. спряно след атаки от страна на църквата, както и на Иван Грозев и Стефан Консулов.
  Учителя пише статии в списанието под псевдонима XXX.
  https://bg.wikipedia...wiki/Иван_Толев
  Списанието може да се чете онлайн от тук
  Съдържание на книжките от година 1:
  Година 1, Брой 1

  (22 март 1919 г.)

  1. X. Една велика идея. — Мир на земята — Общество на народите

  2. Нова Естетика. Трилогия (сонети) от Ив Толев:

  I. — В Храма. — II. Възкресение — III. Ела!

  3. К. У. Ледбитер. Окултните причини на войната (с портрета на автора)

  4. Е. П. Блаватска. Първите стъпки по пътя на окултизма (практически лекции). Статия първа (с портрета на авторката)

  5. Ив. Грозев. Се агнец грядет. — Сънят на Якова (стихове)

  6. Д. Н. Фурнаджиев. Председател Удроу Уилсон, с портрет

  7. Г-ца Олга Славчева. Молитва. — Закрилата. — Елегия (Стихове)

  8. Проф. Д-р Удроу Уилсон. Програма на световния мир: 14-те точки за мира. Превод от оригинала Стоян Ватралски

  9. Кабала. Общи понятия

  10 . Писмото на Стария Маг. „Из моите записки“

  11. Живописна България. — Бисери на Македония: гр. Охрид с езерото (снимка).

  12. Ив. Толев. Синархия. — Окултна социология. Образуване и развитие на обществото. — Старата община. — Що е държава — Мнението на съвременните юристи и социолози. — Системата на Сент-Ив д’Ал вейдър

  13. Френология. Общи бележки и френологическа карта от Л. Н. Фаулър, със символически имена и разяснения

  14. Проф. Д-р Юл. Нестлер. Теоретически елементи на хиромантията (с 9 фигури в текста)

  15. Какво предсказват линиите по реката на бившия цар Фердинанд

  16. Графология. Теоретически очерк с образци от ръкописа на генералите Жофър и Хинденбург

  17. Астрология. Предмет на науката и исторически преглед

  18. Окултна хигиена и медицина:

  — I. Лечебната и възобновителна сила на пролетта.

  — II Чудно излекуване на един сляп.

  — III. Как са лекували захарната болест в старо време.

  — IV. Лекуване на магарешката кашлица чрез внушение

  19. Духовна опитност. (Факти и доказателства за силата и еволюцията на човешката душа):

  — I. Загадъчни истини.

  — II. Един случай на прераждане в България.

  — III. „Лошото око“ или певецът със „злия поглед“.

  — IV. Пророчество

  20. Обществена хроника:

  — I. В чужбина

  — Международната конференция за мир в Париж и ролята на гръцкия представител.

  — I. У нас — Действията и фалитът на българските политически партии

  21. Въпроси и отговори. Писмо до редакцията, от Н. Н. (публицист)

  22. Важно съобщение за сътрудниците .

  Година 1, Брой 2

  (1 май 1919 г.)

  1. X. Болшевизмът като идейно движение. — Принципи и методи на съвременния комунизъм. — Кой е правия път?

  2. Нова Естетика. I. Ив. Грозев. Възкръсналият Израил (стихове). II.Рабиндранат Тагор (индуски поет). Гитанджали (мистични жертвени песни, с портрета на автора). Прев. Сава Чукалов.

  3. Д-р Р. Томсон. Расова наука. — Теория на кармоплазмата. — Произход и развитие на човека. Прев. Л. Р.

  4. Е. П. Блаватска. Първите стъпки по пътя на окултизма (практически лекции). Статия втора. Прев. М. К.

  5. Писмото на Стария Маг (продължение от кн. I и край).

  6. Г-ца Олга Славчева. Скитник (стихове)

  7. Боян Боев. Д-р Рудолф Щайнер (животопис и характеристика, с портрета му).

  8. Кабала: I. Трите съставни елементи на човешкото същество. II. Практическа Кабала.

  9. Живописна България. — Бисерите на Македония: общ изглед на гр. Битоля от юг, с прочутата през войната височина 1248

  10. Ив. Толев. Синархия. — Приложение на физиологическия закон към развитието на обществото и държавата. — Разяснение на системата на Сент-Ив д’Алвейдър.

  11. Самуел Р. Уелс. Физиогномия: I. Общи понятия. II. Разни системи: Лафатер, Уокър, Ридфилд. III. Сравнителна физиогномия: човек-гъска, човек-лисица, човек-лъв, човек-мечка и човек-магаре. Превела г-ца Л. В-ва.

  12. К. Либра. Астрология: законите на Карма и реинкарнацията (превъплътяването).

  13. Окултна хигиена и медицина. I. Влиянието на слънчевата енергия. Статия от X. X. X. и II. Магическата сила на солта.

  14. Духовна опитност. (Факти и доказателства за силата и еволюцията на човешката душа). I. Загадъчни истини. II. В една софийска къща. III. Как умира човек. IV. Съобщение за смъртта на дъщеря и близък роднина. (липсват последните страници)

  15. Бележка от редакцията.......

  Година 1, Брой 3

  (1 юни 1919 г.)

  1. X. Жизненият въпрос. — Законите на развитието — Условията на истинската култура.

  2. Нова Естетика. I. Зората на новия живот (песен), с ноти. II. Рабиндранат Тагор (индуски поет). Гитанджали (жертвени песнопения).

  3. Д-р Р. Томсон. Расова наука. — Теория на кармоплазмата. — Произход и развитие на човека. Ч. II.

  4. Сава Чукалов. По стъпките на Учителя (стихове).

  5. Ал. Шишков. Химн на изгряващото слънце.

  6. „Мило дете, аз те обичам“.

  7. „Теория за безсмъртните....“. Карл Нисса

  8. Кабала. — Предмет на Кабалата — Еврейската азбука и значението на 22-те й букви (с таблица).

  9. Ив. Толев. Синархия. — Правителствата на съвременните народи — Република, монархия, теокрация.

  10. Сам. Р. Уелс. Физиогномия — Строеж на човешкото тяло (с 8 фигури) прев. от англ. Вл. Каназирев.

  11. Проф. Ю. Нестлер. Хиромантия — Тълкуване на линиите (продълж. от кн. I.) с 13 фигури.

  12. Предсказание за смъртта на бившия бълг. министър Манушев от удавяне.

  13. Графология, с факсимилета от автографите на Наполеон I, Макензен и Бисмарк.

  14. Б. М. Албиог. Пред свръхчовешка вис (по случай годишния праздник на Хр. Ботйов).

  15. Ив. Толев. На Христо Ботйов (сонет)

  16. К. А. Либра. Астрология. — Ползата от астрологията. — Аспектите или взаимните отношения между планетите. — Силни и слаби натури. — Космосът (с два чертежа).

  17. Окултна хигиена и медицина. — Значението на радия за медицината (Роберт Блум) — Лечебното свойство на чесъна — Електрически сън.

  18. Духовна опитност (Факти и доказателства за силата и еволюцията на човешката душа). — I. Духът на Масане. — II. Предчувствието на една майка. — III. Особен транс. — IV. Един сън (съобщава Д. Петров). — V. Един случай в Прага. — VI. Пророчески сън в картина (съобщава Шим.)

  19. Обществена хроника. — I. В чужбина: Преговорите за мир. — II. В България: вътрешните събития и предизборната треска.

  20. Въпроси и отговори. Отговор на четирите въпроси от публициста N. N. в кн. I

  21. Книгопис. Съобщения

  Година 1, Брой 4

  (1 септември 1919 г.)

  1. Упадък и гибел на народите — Закони и исторически факти — Поука за българите.

  2. Нова Естетика:

  I — „Към Христа“ от Е. Те. Летхе.

  II — „В тлен звезда...“, от Б. М. Албиог.

  III — „Гитанджали“ (жертвени песнопения), от Рабиндранат Тагор (индуски поет), прев. С. Чукалов.

  3. Д-р Рудолф Щайнер. Възпитанието на детето в светлината на окултизма. Прев. от немски Б. Боев (с две фотографически снимки на висшата окултна школа край Дорнах).

  4. П. Райнхард. Практическа психометрия. Прев. Д-р Д.

  5. Валтер Килнер. Човешката атмосфера.

  6. Кабала. Раби Симеон Бен-Йокай (Коментар на Сифра Дзениута — Идра Сута или Великото Събрание), прев. Ив. Грозев.

  7. Самуел Р. Уелс. Физиогномия — Общи принципи. Прев. от англ. В. Каназирев.

  8. Проф. Ю. Нестлер. Хиромантия: значение на хълмовете на дланта.

  9. К. А. Либра. Астрология: съдбата и свободната воля — Хармония и дисхармония.

  10. Окултна хигиена и медицина:

  I — Нашето хранене, от Ледбитер.

  II — Картофите като лек против подагра и пикочна киселина.

  III — Радиоактивни лечебни апарати.

  IV — Отровните змии в медицината, козметиката и кухнята.

  11. Духовна опитност:

  I — Интересна Фотографическа снимка.

  II — Майчина обич и виденията на децата, съобщ. Д. Димитров.

  III — Интересен случай от ясновидство, съобщ. С. Г.

  IV — Една случка с баща ми, съобщава Хр. Харизанов.

  V — Писмо, прочетено предварително на сън.

  VI — Телепатична връзка между баща и син.

  VII — Умрял прави съобщение чрез сън. Достоверността на съобщението се доказва.

  VIII — Офицер съобщава на брата си за своята смърт.

  IX — Баща вижда умиращия си син.

  12. Обществена хроника: I — В чужбина. II — В България

  13. Известие. От редакцията

  14. Теософски книги. Издания на военното книгоиздателство Гужголов и Котев

  Година 1, Брой 5

  (1 октомври 1919 г.)

  1. Международният мир — Стари грешки и заблуждения —Условия за новия живот.

  2. Проектът на договора за мир с България.

  3. Нова Естетика:

  1) Из „Трепети на една душа“ (сонети), от Иван Толев: I. Из висините, II. Сълзите, III. Блянът IV. Славей.

  2) Към светлината, от Е. Г. Лешхе и

  3) Гитанджали, от Рабиндранат Тагор.

  4. Мистицизъм:

  I. Мисли върху един закон, изразен от Сведенборга, с портрета на Емануел Сведенборг,

  II. Поглед върху характера и мирогледа на Фауст, от Силвен Хо.

  III. „Лудостта и мистицизмът“.

  5. Д-р Рудолф Щайнер. Възпитанието на детето в светлината на окултизма. (продължение от кн. IV и край). Прев. от немски Б. Боев.

  6. X. С. Олкът. Аскетизмът (няколко приятелски съвети), прев. от френски М. К. (с портрета на автора).

  7. X. Станли Редгров. Човешката аура, изследвана и фотографирана с апарата на Д-р Килнера. Превод от английското списание „The Occult Review“, с 10 образа на аурите на здравия човек, на болния, на здрав и силен мъж, на здрава жена, на мъж епилептик, на болно дете и на истерична жена.

  8. Боян Боев. Развитието на петата раса:

  I. Ползата от окултното изследване за изучаване духовната страна на еволюцията,

  II. Исторически преглед на миналите раси и на културите от петата раса.

  III. Умът и материализмът— отличителна черта и мисия на сегашната пета раса и

  IV. Ясновидството и любовта — характеристика и мисия на идещата шеста раса.

  9. Кабала:

  I. Тайните на еврейската азбука.

  II. Китайският кабализъм.

  III. Кабала на числата, от кабалиста-астролог Сефариал.

  10. Самуел Р. Уелс. Физиогномия.

  IV. Темперамент, с 8 образи на темпераментни типове, превел от английски В. Каназирев.

  11. Проф. Ю. Нестлер. Хиромантия: значението на фигурите по дланта (с 5 черт.).

  12. К. А. Либра. Астрология: I — Симвология и II — Хороскопът — чертеж, с който се изобразява човек при раждането му, според положението на 12-те зодийни знакове, слънцето, луната и планетите в момента на раждането.

  13. Окултна хигиена и медицина:

  1) Какво трябва да бъде облеклото ни, от окултно гледище, според Ледбитър

  2) Диагноза на болестта „рак“.

  14. Духовна опитност (факти и доказателства за силата и еволюцията на човешката душа):

  I — Случай на ясновидство през войната, съобщ. Ж. П.,

  II — Загадъчната птичка (с портрет на пок. дете Николайчо), съобщ. майка му г-жа Златка М.,

  III — Изпълнено предзнаменование за всемирната война.

  IV — Силата на лошите пожелания и клетвата.

  V — Сънят на горския работник 

  VI — Карма.

  15. Съобщение на редакцията

  Година 1, Брой 6

  (1 ноември 1919 г.)

  1. Изпитанията на България — Какво ни предстои? — Мъдрост и любов.

  2. Нова естетика: 1) Из „Трепети на една душа“ (сонети), от Ив. Толев: I. Тихият глас, II. Раната, III. Странник и IV. България. 2) Гитанджали (край), от Рабиндранат Тагор.

  3. Боян Боев. Неотложни реформи в нашето училище. Бъдещото училище.

  4. Мистицизъм: I. Блянът на Новалис за „Синия цветец“. II. Граф Калиостро, от Силвен Хо.

  5. Беатрис Ерскин. Сведенборг като мистик — Превела от английски Леона Василева.

  6. Песни на смъртния: I. Ден пробуден. II. Лъчи ни чакат. III. Дерзай. IV. Моята молитва

  7. В недрата на природата.

  8. Кабала: Десетте имена на Бога и разумните същества, които управляват планетите.

  9. Самуел Р.Уелс. Физиогномия: мъжът и жената (размери, обща форма, полът в чертите, френологически и физиогном. различия, Лафатерови антитези и женствеността на жената (с 7 образи), прев. от английски Вл. Каназирев.

  10. Проф. Ю. Нестлер. Хирогномия: 1. Учение за ръката изобщо. 2. Общо за хирогномията. 3. Ръката изобщо. 4. Симетричност на ръката. 5. Ставата на ръката и 6. Тялото на ръката (с 2 образи).

  11. К. А. Либра. Астрономия: дванадесетте знакове на зодияка (с няколко чертежи и таблици).

  12. Окултна хигиена и медицина: I. Реджиналд Б. Спан — Окултни лечения и лекари (с портрета на Францис Шлатер), II. Студът и полудяването и III. Човекът с две души.

  13. Духовна опитност (факти и доказателства за силата и еволюцията на човешката душа): I — Отражение на душевните вълнения върху тялото, прев. от немски: Д-р С. Д. II — Молитвата на астронома Кеплер, прев. от руски: К. Иларионов, III — Ясновидство на едно болно момиче в София и IV — Чувствителния барабан

  14. Книжнина.

  15. Поправка

  Година 1, Брой 7

  (1 декември 1919 г.)

  1. X. X. X. Сегашното положение на човечеството.— Методи за изправлението му — Бъдещето което предстои.

  2. Б. М. Албиог. Низ Пътя (стихове).

  3. Нова Естетика: 1) Из „Трепети на една душа“ (сонети), от Ив. Толев: I. Благодаря! II Брак. III. Ангел и IV. Слънце и Земя. 2) Изпит, разказ от А. Блек, прев. Ив. Дейков

  4. Мистицизъм: Мисли върху „Мистични раз говори“ от Пол Верлен, от Силвен Хо.

  5. Боян Боев. Окултизъм и възпитание — Неотложни училищни реформи. Бъдещето училище (продължение).

  6. В недрата на природата (край).

  7. Самуел Р. Уелс. Физиогномия (продължение от кн. VI): Общи форми — Класиране на лицата: 1) продълговати лица, 2) кръглото лице, 3) яйцевидното лице. Профили: лицевият ъгъл (с 20 фигури). Прев. от англ. В. Каназирев.

  8. Б. М. Албиог. Двери (арабски народни физиогномични поговорки).

  9. Проф. Ю. Нестлер. Хирогномия (продължение от кн. VI): 7. Пръстите. 8. Резюме на учението за пръстите. Палецът (С 11 фигури).

  10. К. А. Либра. Астрология: асцендентът или възходещият знак (изглед, темперамент, общ характеръ): Ариес — Овен, Таурус — Телец, Гемини — Близнеци, Канцер — Рак, Лео — Лъв, Вирго — Дева, Либра — Везни, Скорпио — Скорпион, Сагитариус — Стрелец, Каприкорнус — Козирог, Аквариус — Водолей и Писцес — Риби.

  11. Астрономия: I. Изглед на лунното затъмнение, гледано през нощта на 7. срещу 8. ноември т. г. II. Изглед на земята, гледана от затъмнената луна. III. Светлината на земята.

  12. Окултна хигиена и медицина: Ралф Ширле, редактор на „The Occult Review“: Лекарят Парацелзус (очерк на книжовно медицинската му дейност), с портрет.

  13. Духовна опитност (факти и доказателства за силата и еволюцията на човешката душа): I — Едно предсказание на Толстоя за войната и за бъдещето на човечеството. II. Скритите възможности, прев. от руски К. Иларионов. III. Видение и пренасяне на далечно разстояние. Съобщ. Т. Д. IV. Побеляване на косата от душевни вълнения. Съобщ. Ш. V. Цифри и писмени знакове в ириса на окото.

  14. Книжнина.

  Година 1, Брой 8

  (1 януари 1920 г.)

  1. Борби и насилия. — Стачките у нас — Вътрешен мир .......

  2. Нова Естетика: 1) Из „Трепети на една душа“ (сонети), от Ив. Толев: На Учителя. 2) Забравени страници, . стихове от г-ца Олга Славчева: I. Признание. II. Просяци. III. Към новата година. IV. Нощен час. V. Оазис. VI. Двете топлини. VII. Напред. VIII. Молитва и IX. Грешният херувим.

  3. А. Безант. Религия и музика (с портрета на лекторката).

  4. Мистицизъм: 1) Поглед върху една мисъл, изказана от Бьоме. 2) Манфред и епохата на световната скръб, от Силвен Хо.

  5. Боян Боев. Окултизъм и възпитание — Неотложни училищни реформи. Бъдещото училище (продължение от кн. VII).

  6. П. Мълфорд: I. Няколко закони за силата и хубостта. II. Кои са нашите роднини?

  7. Кабала: За сефиротите (с кабалистическата карта на Хенрих Кунрата и портрета на последния, огненият триъгълник, орелът-риболовец, кръстът в светеща звезда, - трите тернера и схемата на човешкото същество)

  8. Самуел Р. Уелс. Физиогномия. — Очерци по Френология: 1) Определение на Френологията, 2) Френологията като изкуство. 3) Основата на Френологията. 4) Първите принципи. 5) Определяне на органите: домашни наклонности, егоистични наклонности, честолюбиви и управителни органи, морални чувства, усъвършителни способности, стремителни способности, литературни способности и разсъдителни способности: С една диаграма и символични карта на човешкия мозък и 16 образи. Превод от английски.

  9. Проф. Ю. Нестлер. Хирогномия: 10. Астрологическа хирогномия на пръстите. II. Типове ръце: а) елементарна ръка. б) моторна ръка. в) чувствена ръка и г) психическа ръка със 7 фигури.

  10. К. А. Либра. Астрология: влиянието на деканатите върху тялото и характера. Планетите. Слънцето. Луната.

  11. Окултна хигиена и медицина. Ралф Ширле: Продължителността на човешкия живот.

  12. Духовна опитност (факти и доказателства за силата и еволюцията на човешката душа): 1) — Сложили му „кюстек“, съобщ. С. Т, мирови съдия. 2) За пътуването на парах. „Волтурно“. 3) Сънят предсказал смъртта.

  13. Книжнина.

  14. Известия от редакцията на кориците.

  Година 1, Брой 9

  (1 февруари 1920 г.)

  1. X. X. X. Сравнителният биологически процес — Аналогии и заключения. — Новите хора.

  2. Нова Естетика: 1) Из „Трепети на една душа“ (сонети), от Ив. Толев: I. Лилия, II. През огъня.

  3. A. Ducasse — Harispe. Самарянката (библейски епизод) Прев. от френски А. А.

  4. А. Безант. За прераждането (лекция). Превела от английски Леона Василева.

  5. Мистицизъм: I. Мисли върху „Синята птица“ на Метерлинка. II. Лорд Бекфорд, от Силвен Хо.

  6. П. Мълфорд. Положителни и отрицателни мисли.

  7. Боян Боев. Окултизъм и възпитание — Неотложни училищни реформи — Бъдещото училище.

  8. Лев Толстой. Животът е сън. Прев. от френски: Хр. Харизанов

  9. Жоливе Кастело. Кръвта на земята. Прев. от френски: А. Айзенбауер.

  10. Елифас Леви. Двадесет и две аксиоми за волята. Превела: М. Недялкова.

  11. П. Мълфорд. Няколко практични духовни рецепти.

  12. Проф. Ю. Нестлер. Хирогномия: разни типове ръце (с 11 фигури).

  13. К А. Либра. Астрология: планетите и влиянието им върху човека.

  14. Духовна опитност (факти и доказателства за силата и еволюцията на човешката душа): I. Случай от прераждане. II. Предсказания за 1914 г. III. Ново средство за познаване престъпниците. IV. Животински въглени като противоотрова. V. Магията в услуга на полицията и VI. Връщане на духовете.

  Година 1, Брой 10

  (22 март 1920 г.)

  1. X. X. X. Старото и новото човечество — Инволюция и еволюция — Методите на новия.

  2. Нова Естетика: 1) Из „Трепети на една душа“ (сонети), от Ив. Толев: I. Мъченица. II. Пролет.

  3. Жюл Лермина. Магьосницата.

  4. Мистицизъм:

  I. „Слепите“ или мистицизмът на новото време (с портрета на Мо-рис Метерлинкъ).

  II. За Белия Христос, от Силвен Хо.

  III. Учението на Яков Бьоме (с портрета му), прев. от англ. Л. Василева.

  5. Боян Боев. Окултизъм и възпитание — Неотложни училищни реформи — Бъдещото училище.

  6. П. Мълфорд. Практическото значение на мечтанието.

  7. К. Марш на белите комунисти (стихотв.)

  8. — Из „Скъпоценните камъни на Изток“ . —.

  9. Агнев. Той иде (стихотворение в проза).

  10. Zurkoff. Окултна отломка: Всред цветята (стихотворение в проза).

  11. Алхимия: Единство на субстанцията — Превръщане на елементите. Очерк от Радински. (Из руското списание за окултните науки Изида).

  12. Кабала: Душата (според доклада на Лайнингена пред психологическото дружество в Мюнхен), с една схема на човешкото същество.

  13. Окултна хигиена и медицина:

  I. Целта на болестите.

  II. Дишането като универсално лечебно средство.

  III. Най-лесно средство за изследване душевния и телесен живот на човека.

  IV. Махалото и лекарствата.

  V. Силата на разтворите.

  14. К. А. Либра. Астрология: планетите и влиянието им върху човека — Сатурн.

  15. Lacinius. Познаване характера и наклонностите на човека по бенките му. Прев. от френски А. А.

  16. Духовна опитност (факти и доказателства за силата и еволюцията на човешката душа):

  I. Посещението на едно удавено момиче.

  II. Един интересен случай през войната.

  III. Духовната опитност на Л. Н. Толстой.

  IV. „Сбогом“.

  V. „Моята последна песен“.

  VI. Пророчески сън (съобщава Д. Л. Д-ва).

  VII. Суеверните американци.

  17. Книжнина: I. Пророците на възраждането, от Едуард Шюре. II. M-me W.: Сборник на медианимични съобщения

  18. Писмо от редакцията (описание съдържанието и целите на списанието и относно подписката за втората годишнина)

  Година 2, Брой 1-2

  (януари 1921 г.)

  1. Новото човечество — Фалитът на старите идеи — Белият комунизъм.

  2. Нова Естетика: 1) Из „Трепети на една душа“ (сонети), от Ив. Толев: I. Гретхен. II. Пиявицата. 2) Поздрав от гората, разказ от П. Списаревски.

  3. Боян Боев. Отношението на окултизма към естествените науки.

  4. Буе де Вилие. Какво ще станем след смъртта (научно изследване).

  5. Мистицизъм. Мистицизмът в бившия руски дворец. — От Г-жа Крюденер до Разпутин.

  6. Алан Кардек (животопис и обществена дейност), с портрет. — Катехизъм на прераждането.

  7. Емил Дермангем. От биологията към мистицизма.

  8. Пр. Мълфорд. Бог в дърветата.

  9. Норман. Хипнотизъм и окултизъм.

  10. Психография или фотография на мислите, от Фридрих Феерхов. I. Понятие и същност на психогона (с една снимка).

  11. Тод. Из поемата „Озирис и Изис“.

  12. Ив. Карановски. Горнякът (разказ).

  13. Физиогномия. Носът. Човешкото същество, отбулено чрез формата му (Глава I) от А. Бюе.

  14. Кабала. Елементите на Кабалата, изложени в десет уроци.

  15. Проф. Нестлер. Хирогномия. 12. Хирогномия на детската ръка.

  16. Астрономия. Големите изригвания на слънцето (с една снимка).

  17. Астрология. Планетата Юпитер и влиянието й върху земята и човека

  18. Духовна опитност (факти и доказателства за силата и еволюцията на човешката душа). Случай на прераждане в България. Телепатически сеанси на Д р Радван в София (с портрет).

  19. Книжнина.

  20. Разни вести: руският писател по окултизма Гр. В. Бостунич. Теорията на Айнщайна .

  Година 2, Брой 3

  (февруари-март 1921 г.)

  1. Пред новата епоха - Развитието на народите . Идването на шестата раса. От X. X. X.

  2. Нова Естетика: 1) Из „Трепети на една душа“ (сонети), от Ив. Толев: I При Него. II. Възход. III. Cor cordium. IV. Веригите. 2. Поздрав от гората, разказ от П Списаревски.

  3. П. Любимов. Българската православна църква (по случай църковния събор).

  4. Д-р Алта, проф. в Сорбоната. Последната дума на материята.

  5. Мистицизъм. Мистицизмът в бившия руски дворец (край): Разпутин.

  6. Пр. Мълфор. Безсмъртието на плътта.

  7. Норман. Хипнотизъм и окултизъм (край)

  8. Психография или фотография на мислите, от Фр. Феерхов (продължение).

  9. Физиогномия. Носът, като синтез на лицето, е главна характеристика на човека, която душат формира

  10. Кабала (наука за Бога, вселената и човека): елементите на Кабалата, изложени в десет уроци, от Елифас Леви.

  11. Проф. Нестлер. Хирогномия (продължение).

  12. Астрономия. I. Нова звезда. II. Нова планета зад Нептун.

  13. Окултна хигиена и медицина: церителят Джон Аудней (брат Изаха), с две илюстрации.

  14. Алхимия: Великото терапевтическо дело на алхимиците и принципите на хомеопатията, от Д-р Р. Аланди.

  15. Астрология. Уран и Нептун.

  16. Духовна опитност. I. Христово явление в задгробния свят. II. Привързаност към имота. III. Хиромантия. IV. Предсказания на сън. V. Мирът предсказан. VI. Знамение и VII. Материализация.

  17. Книжнина.

  18. Разни вести: I. Животът и смъртта (биофизиологически изследвания от проф. Боз) и II. 25-годишнината от откритието на Рентген

  Година 2, Брой 4

  (април-май 1921 г.)

  1. Умът, сърцето и волята — Влиянието им върху живота — Форма, съдържание и смисъл на живота. От X. X. X.

  2. Нова Естетика. Из Сюли Прюдом: Очите. Идеалът. Росата. Тук долу, на земята. Прев. Ив. Карановски.

  3. Боян Боев. Дейността на окултния университет „Гйотеанум“ в Швейцария.

  4. Веритас. „Как да станем силни“.

  5. Пр. Мълфор. Вътрешният лекар.

  6. Фр. Феерхов. Психография или фотография на мислите (с 6 фотографически снимки на човешки мисли).

  7. Физиогномия. Носът. Човешкото същество, отбулено чрез формата му, от А. Бюе.

  8. Кабала (наука за Бога, вселената и човека): елементите на Кабалата, изложени в десет уроци, от Елифас Леви

  9. Страница из Битието.

  10. Проф. Д р Нестлер. Хирогномия.

  11. И. А. Пфлюгер. Айнщайновият принцип на релативността.

  12. Алхимия: Великото терапевтическо дело на алхимиците и принципите на хомеопатията, от Д-р Р. Аланди (продължение и край).

  13. Духовна опитност: I Катастрофата с дунавския параход „Борис“ предсказана. II. Предвестия на смъртта. III. Предопределенията на съдбата.

  14. Книжнина.

  15. Разни вести. I. Магия на числата. II. Мистицизъм на числата. III. Уилсон и числото 13. IV: Който знае нещо добре, трябва да го съобщи на другите

  Година 2, Брой 5

  (юни 1922 г.)

  1. Да се самоосъзнаем! Нашите длъжности. — Положението на българския народ.

  2. Нова Естетика. Под небето на Бенгалия. Стихове от Рабиндранат Тагор. Моята песен. Към четеца. Посещение на Духа.

  3. Анни Безант. Идеалът на богомъдрието (лекция).

  4. Боян Боев. Изследванията на Райхенбаха (с илюстрация).

  5. И. Т. - Рабиндранат Тагор (личност - творчество) с последната му фотографическа снимка. (Бележка: тъй като снимката е доста неясна, в текста е поставена друга снимка, а снимката от списанието, може да се види в приложения PDF)

  6. Д-р Отто Хартман. Чуване цветове и виждане тонове. Прев. от немски Л. Р.

  7. Камил Фламарион. Смъртта и нейната тайнственост (по случай най-новото му съчинение под същото заглавие), с портрета му.

  8. Пр. Мълфор. Мистерията на съня или двойното ни съществуване.

  9. Окултна хигиена и медицина. Райнхолд Герлинг: Психическото въздействие като терапевтическо средство.

  10. К. А. Либре. Астрология.

  11. Духовна опитност: I. Излъчване. Спящият вижда тялото си. II. Явяване на умрял. Ясновидки сън. III. Явяване на умиращ. IV. Сън и действителности. V. И животните предсказват събитията. VI. Предупредителен сън.

  12. Книжнина.

  13. Разни вести.

  14. Съобщения на кориците (може да се прочете от поставения PDF)

  Година 2, Брой 6-7

  (22 март 1922 г.)

  1. Повече светлина! Светлината като фактор в живота — Дългът на българските държавници. Статия от X, X. X...........

  2. Нова Естетика. Из „Трепети на една душа“. Сонети от Ив. Толев: I. Псалом четвърти. II. Плач. III. Сините очи. IV. Плач. V. В Царството и VI. Разплата.

  3. X. Туелвтрис. Сравнителен мистицизъм. Превела от английски г-ца Л. В-ва.

  4. Жан Фино. Окултизмът пред науката и литературата (прев. от френски).

  5. Камил Фламарион. Смъртта и нейната тайнственост. Глава I от съчинението му под същото заглавие. Решена ли е вече най-великата проблема? (Прев. от френски).

  6. Теодор Ф. Сюард. Силата на мисълта. Прев. от немски г-ца Е. Р-ва.

  7. Ричард Ингалезе. Цветовете на мисловите трептения (лекция) Из съчинението му: „История и сила на Духа“

  8. Алдо Сорани. Новата окултна школа. Университетът на Рабиндранат Тагор в Бенгалия (прев. от италиански).

  9. Символизъм:

  I. Религиозните символи. Превела г-ца Д. П-чева.

  II. Символика на цифрите, възстановена според съответствията, от Алфегас (с много фигури).

  10. П. Мъгфор. Законът за брака.

  11. П. Мъгфор. Изповедта.

  12. Г жа Гюйон. Душевният живот. Съкратено изложил от немски П. Г. Пампоров .

  13. Кабала (наука за Бога, вселената и човека). Писма от Елифас Леви до ученика му Барон Спедалиери (прев. от френски).

  14. Сефариал. Силата на числата (прев. от английски).

  15. Проф. Ю. Нестлер. Хирогномия (продължение от кн. IV): Типови ръце и особени хирогномични знаци по пръстите на детската ръка (прев. от немски).

  16. Физиогномия. (продължение от кн. IV): Носът — човешкото същество, отбулено чрез формата му. От А. Бюе (прев. от френски).

  17. А. Пфлюгер. Айнщайновият принцип на относителността (продължение от кн. IV). С портрета на проф. Айнщайна и наблюдателната му кула в Потсдам. Прев от немски.

  18. Безкрайна ли е вселената? от Шарл Нордман(с много илюстрации).

  19. Окултните сили на растенията: Крескограф. От проф. Боз (с илюстрации).

  20. Окултна хигиена и медицина: Хромотерапия или лекуване с цветове, от Оскар Ганзер (с оглед на астрологически елементи).

  21. К. А. Либра. Астрология: обглед на аспектите.

  22. Духовна опитност: I. Една чудна разплата между умрял и жив човек. II. Частично предсказание на бъдещето. III. Видение. IV. Смъртта на архидякона Ив. Димитров. V. Кога г умрял Ив. Вазов? VI. Силата на човешкият поглед и VI. Чудесата на една котка.

  23. Книжнина.

  24. Разни вести.

  Година 2, Брой 8-9

  (16 август 1922 г.)

  1. Учението на любовта и братството. Неговата същност — Процесът на развитието

  304 downloads

  Updated


×
×
 • Create New...