Jump to content

Каталози на беседите

4 files

 1. Словото на Учителя - 2004 - Светлана Христова

  Словото на Учителя - 2004 - Светлана Христова

  82 downloads

  Публикуван

 2. Каталог на беседите - Лалка Кръстева- 1998г.

  Словото на Учителя
   
  КАТАЛОГ
  на
  протоколите,  посланията,  утринните слова,  неделните беседи,  съборните беседи,  планинските и рилските беседи,  лекциите на Общия и Младежкия окултен клас,
  Класа на добродетелите,  извънредните беседи и други,  съставен по хронологичен ред на изнасянето им от 1896 г. до 1944 г.
   
  Съставител Лалка Кръстева
   
  Всемир София * 1998


  160 downloads

  Обновен

 3. Каталог на беседите томчетата и песните на Учителя 2004г.

  Каталог на беседите томчетата и песните на Учителя 2004г.
   
   

  Ползвана литература


   
  1. Елена Андреева - каталог
  2. Крали Кралев - каталог
  3. Трендафила Болдевска, Ангел Кермедчиев - библиография
  4. Разговори при Седемте рилски езера - М. Константинов, М. Тодорова, Б. Николов, Б. Боев
  5. Учителя - М. Константинов, М. Тодорова, Б. Николов, Б. Боев
  6. Издадените томове от лекции и беседи на Учителя
  7. Публикуваните издания с музикалните, окултни упражнения от Учителя
  8. Лалка Кръстева - каталог
   
   

  СЪДЪРЖАНИЕ


   
  Вместо предговор 7
  Разсъждения за биография на Учителя Беинса Дуно 13
  I част. Книгопис 27
  II част. Словото на Учителя 41
  III част. Молитвата. Молитви, дадени от Учителя 195
  IV част. Окултни музикални упражнения. Паневритмия. Гимнастически упражнения 209
  Вместо заключение 224
  Ползвана литература. 226

  189 downloads

  Обновен

 4. Каталог на Беседите - Елена Андреева - 1996г.

  Книги и брошури на Учителя Петър Дънов издадени от 1896г. до 1996г.
  Издателство Бяло Братство , София 1996

  112 downloads

  Обновен

×