Jump to content

Търсене във форума

Показване на резултати за тагове 'Лев Толстой'.

Открити 1 резултат

  1. 1. Лев Толстой и войната В. «Братство», бр. 144, 22.XII. 1935 2. Една от най-ценните заслуги на Толстоя е, че той пробуди умовете и сърца­та на хиляди хора да се взрат върху шестата заповед: «Не убий!» А от планинската проповед на Христа за «не противете се злому», Толстой провъзгласи любовта като основа в живота, чрез която всичко се постига. Тези заповеди отдавна бяха провъзгласени от Христа да се изпълняват, но се не изпълняваха в тяхната чистота. Сега Толстой бе станал проводник на Бо­жия Дух, да се застъпи за прилагане на тия заповеди - не убий, не противи се злому и любовта да прояви в живота си. Значи, Бог иска от нас не самд да не убиваме хора, но и животни. Защо? Защото животът е от Бога и на Бога, а ние трябва само разумно да го проявим... Но какво виждаме в действителност? Човешкото изобретение е отишло и отива до своеобразни крайности. В една от книгите на Толстоя - «Моята вяра», четем: В 1897 г. видният духовен ръководител филарет е съчинил един тълкувате­лен молитвеник, който с височайша заповед е отпечатан в няколко милиона ек­земпляра и пръснат по цяла Русия. Един ден един екземпляр попада в ръцете на двама Толстоеви работници и неговия син и като четат, учудват се на това, което Филарет проповядва и това, което Толстой проповядва. Ето съдържанието: «Коя е шестата заповед Божия? «Не убий!» Бог забранява да се убива, т.е. да се лишава човек от живот. Но грях ли е да се наказва престъпникът със смърт и да се убива неприяте­лят на война? Не е грях. Престъпникът трябва да бъде лишен от живот, за да се премахне голямото зло, което причинява. Неприятелят трябва да се убива на война, защото на война се сражаваме за царя и отечеството.» Не е ли това човешко изобретение? Ние знаем становището на Толстоя - той бе крепител на «Не убий», включително и животните, за което препоръчва вегетарианството. Той бе абсолютно против войната. Той бе крепител на «не противете се злому» и най-после, той бе за любовта в живота, чрез която всичко се гради. Прав ли беше той? Абсолютно прав. Това ненасилие и тази братска любов, заедно с мъдростта, истината и правдата проповядва Учителят Петър Дънов в България. А какво виждаме днес? Целият свят е погълнат от мисълта за въоръжава­не, особено големите държави. За какво? За изтребление на враговете. Но кои са тези врагове? Не са ли те главно в нашите сърца и от диафрагмата надолу, които ни шепнат зло да мислим и зло да вършим? И унищожено ли е злото от хиляди години по старите начини? Абсолютно не, нито и ще се унищожи. Тогава? Тогава ще започнем с новото. А кое е това ново? Да проявим в живота си и духовната чистота, придружена с Божията любов, мъдрост, истина и правда, ка­то постоянно държим връзка с Бога. Това иска Бог от нас! Имаме ли тия качества, врагове, нито вътрешни - в нас и в държавата, нито външни, не ще имаме. Тогава няма да казваме: «Долу войните», защото няма кой и за какво да воюва, защото тия Божествени качества водят винаги към мир и щастие. Ето защо ние се надяваме, че всички разумни люде в света ще се присъе­динят към апела на 350-те лекари психиатри по целия свят, които са изобщо против войните и като се разтръби това, а и като се приложат горните доброде­тели, то вместо завист, алчност, убийства, войни, ще настъпи братолюбие и цар­ството Божие на земята. Зъболекар Стоицев
×