Jump to content

Търсене във форума

Показване на резултати за тагове 'Новият път за българите'.

Открити 1 резултат

  1. Д-р Михаил Стоицев (1870-1962 г.) Познание на Бога, Еволюция на човешката душа, Послание на Слънцето и Новият път за българите и славянството Глава първа Д-р Михаил Стоицев (1870-1962 г.) Глава първа I. А. Защо и как трябва да познаваме Бога (1932 г.) Б. Цитати от Словото на Учителя Петър Дънов В. На тия, които убиват птиците небесни II. Религия, християнство, творчески духовен живот и еволюция на човешката душа (1933 г.) III. За брака (1936 г.) IV. Проблемата на храненето (1938 г.) Отдел VII: Някои психични причини, които влияят лошо V. Ново послание на Слънцето (1940 г.) VI. Власт и наредби... (1941 г.) VII. Новият път (1947 г.) 1. Предисловие от д-р Методи Константинов 2. Въведение 3. За възпитанието 4. За дишането 5. За слънчевата енергия, топлината и въздуха 6. Основи на морала 7. За честността 8. За милосърдието 9. Някои характерни черти на българския народ и славянството... 10. Основната идея на новия път 11. Обяснителна бележка 12. «Физкултурен марш» от Пеню Ганев, издаден от д-р Михаил Стоицев... VIII. Хълмовете на Пловдив (1956 г.) 1. Добри съграждани 2. Скромен дар 3. Добри съграждани и случайни гости IX. А. Десет зрънца Б. «Пробудените за Словото на Учителя» X. Три песни от д-р Михаил Стоицев: «Песен за Седемте рилски езера», «Морето, небето, сърцето» и «Блага дума» XI. Публикации на Михаил Стоицев във в. «Братство» 1. «Лев Толстой и войната» (бр. 144, 22.XII.1935 г.) 2. «Един плодовит курс по есперанто» (бр. 272,15.II.1941 г.) 3. «Химн на пролетта» - песен с текст от Михаил Стоицев (бр. 189, 23.V.1937 г.) 4. «За прераждането на човешката душа и за възмездието» (бр. 157, 19.IV.1936 г.) XII. Биографични бележки за Михаил Стоицев от Стефан Кадиев XIII. Михаил Стоицев - Бележки на съставителя Вергилий Кръстев
×