Jump to content

Търсене във форума

Показване на резултати за тагове 'барака'.

Открити 1 резултат

  1. 45. БАРАКАТА НА ИЗГРЕВА Юрданка и д-р Жеков се запознават. Учителят им разрешил да живеят заедно, но не като мъж и жена. «Ще я имаш, но не като жена.» Там правят една вила, в която живеят и в която Учителят е пребивавал. Има такава снимка, на тази вила. Нарекли я «кьошк». Юрданка е гледала бащата на Учителя и се е грижела за него до заминаването му от този свят през 1918 г. А когато се отваря Школата тука, Учителят ги извиква. Докторът идва през 1928 г. Юрданка запитала: - Учителю, какво да вземем от Варна? - Нищо няма да вземете - нито паници, нито лъжици, нито стол, нито маса. Така идват тука, живеят най-скромно, за да имат свободно време да ходят на беседи. Тука, на Изгрева, Учителят е присъствувал на всички бараки, когато са се строяли - и е взимал участие. Така е отнемано най-малко време за строеж, защото им е давал практични съвети как да ги построят. Тогава те не са имали опит, сами са ги строяли, майстори отвън не са викани. Били са бедни. Едвам са намирали греди и дъски за бараките си.
×