Jump to content

Търсене във форума

Показване на резултати за тагове 'безпорядък'.

Открити 1 резултат

  1. 61. ТАКА ГОВОРИ ГОСПОД Какъв беше конфликтът между Борис Николов и Никола Антов? Борис не можеше да го търпи. По това време той е председател на Братския съвет и той взимаше решения. А Никола Антов искаше да взима участие, но не го допускаха, макар че беше във финансовия съвет. А той беше борбен и се събраха онези, които можеха да се борят един срещу друг. Най-важното беше борбата, кой да вземе надмощие. А другото, което го имаше, беше само повод - парите, които е оставил Учителят, имотите и книгите. След процеса през 1958 г. всичко това изчезна. Дойде разрушението на Изгрева. И затвори за някои. Ще ви дам пример. Паша Теодорова е стенографка, дешифрира беседите, редактира ги и след това ги дава за печат. От тази длъжност тя става малко горда. Обикновено Учителят, като започва да говори, казва така: «Аз рекох» - спира се за миг и започва да говори какво е искал да изрече. Като каже: «Аз рекох» - това означава, че той, Петър Дънов, не го говори, а Духът Господен го казва. Това го има в Библията. Там е написано така: «Така говори Господ» - и след това следват думите Господни. Та, Паша му чете беседите и употребява една дума, която Учителят не одобрява. Но Паша държи на своето. Обикновено Учителят, като говори, казва: «Аз рекох», но ударението е на цялата дума, т. е. на буквата «е» и на буквата «о». Но в този случай казал: «Аз река.» Значи ударението е само на сричката «ре». Какво е искал да каже? Какво означава думата «река»? Означава нещо. А това е да има ред и последователност на изряден порядък съгласно Духа Господен. Това означава. Така отхвърлиха Духа Господен. А какво сe случи на Изгрева? Пълен безпорядък. А защо се яви безпорядъкът? Защото липсваше Духът Господен на Изгрева. Нямаше Го вече.
×