Jump to content

Търсене във форума

Показване на резултати за тагове 'дар'.

Открити 1 резултат

  1. VII. СКРОМЕН, НО ЦЕНЕН ДАР, ЗА 1961 г. Мили сестра................... и брат В името на Словото от нашия мил Учител, от мое име, от името на 6-те сестри и братя, избрани да ръководят временно Братството в Пловдив, поради моята зряла възраст, завършени 90 години, за да бъда по-спокоен и да работя за Божието дело, колкото мога и със съвети за нашето Братство, и от името на всички сестри и братя. Поздравяваме чрез вас всички сестри и братя с новата 1961 г., с числото 17 е в зодиака на Водолей и е благословено. В България няма да остане човек, който да не повярва в Бога и в доброто. Така е казал милият Учител. И понеже е казано: «Силен е Бог, на Когото ние служим. В Него вярваме, че любовта, мъдростта и истината ще залее умовете и сърцата на всички челове- ци, и главно - на всички добри управници, за да се успокои светът и да заживее разумно! Понеже сега сме в ликвидация на века, милият Учител ни откри и последните бисери: «За всеобщото опрощение». В какво се състои то? 1. Контрол върху думите, делата и мислите, за да не грешим и не страдаме. Ако неволно съгрешим, да искаме прошка от Бога и от човека, ако е за човека. Ако сме обидили някого, да искаме прошка от него. Ако някой ни обиди, ние да прощаваме! Никаква злоба. Това е закон за всички, защото, ако не се развържем разумно, особено с близките си, мъките са големи. При болест и заминаване, ако не си простим едни на други, особено с близките си, загубата е голяма. 2. Ако вие живеете в закона на злото - отрицанието на егоизма, вас ви чака смърт и прераждане. Значи, ние трябва да живеем само с доброто - положителното. Но Учителят добавя: «Само с доброто и любовта Вие не ще влезете в Царството Божие! На вас трябва и Божията мъдрост! Иначе няма да ви се поверят секретните думи за влизането. 3. Докато вие не разбирате, че в най-малкото живо същество живее и най- големият и да не му правите насилие и обратно, вие не сте разбрали как да служите на Бога! 4. Ако вие разглеждате нещата със субективните си чувства, лично за вас и за близките си, а не и за общо добро на цялото, вие ще грешите и ще страдате! Но този мил Учител ни открива какво още ценно да придобием! Животът на първото геометрично измерение: абсолютна справедливост и истина в живота, добродетелта в широк смисъл на думата и милосърдието, с което ще се заглуши алчността, за да се придобият търпението, кротостта и смирението! Алчността е най-големият бич в човешкия живот. Само с такъв живот човек ще разбере да работи без страх и тъмнина и с мир и любов - светлина! Тези бисери за 1961 г. поднасям за всички. На всички сестри и братя мил поздрав, живот и здраве само за добри дела! Да обичаме всичко около нас с любов и мислено - всички человеци! Да им пожелаем добро! 31 декември 1960 г. С мил поздрав: Пловдив брат Михаил А. Стоицев ул.«Болярска-Петьофи»№ 16
×