Jump to content

Търсене във форума

Показване на резултати за тагове 'истина'.

Открити 1 резултат

  1. 8. Осми Аркан: ВЕЗНИТЕ И МЕЧЪТ, правосъдие, Справедливост и Истина Има числото 8 и буква Н. Картината представлява една жена, седнала на свои престол, челото й обкръжено с желязна корона. Тя държи в дясната си ръка меч с острието нагоре, а в лявата везни. Слънчевият кръст е начертан върху гърдите й. Това е древният символ на Справедливостта, който претегля действията на съществата и който се противопоставя на лошото и подкрепя доброто. Справедливостта, излъчена от Бога, е уравновесяваща сила, която възстановява реда, т.е. равновесието между правото и длъжността. Мечът е символ на покровителство, на защита, но също е една заплаха. Очите на жената са покрити с една превръзка, което показва, че тя мери и удря, налага наказания, без да държи сметка за условните различия, които хората установяват помежду си. Осмият Аркан със своята картина има връзка с картините пета и втора. В тези картини жената е показана, че стои между двете колони, образуващи Вратата на Светилището, която Врата е закрита със Завеса. Тези две картини дават обещанието, че на ученика ще бъде открито това, което е открито зад Завесата. Картина осем показва същността на онова, което е зад Завесата - Истината. На тази степен на развитие на ученика му се казва, че той няма да познае Истината чрез изучаването на противоречивите философски системи. Също се научава, че не трябва с вяра да се покланя пред учението на жреците, на този или онзи храм, но той трябва, след като бъде претеглен в тази фаза на своето развитие и не е намерен много лек, да опознае онова, което е вярно чрез личен опит, вървейки в Пътя на Изида. Този Път се образува от Арканите от 2, 5, 8. 11, 14, 17 и 20 от тайнствената Книга на Хермес. Писмените и устните поучения, които ученикът получава, го водят към познанието на Истината и към виждането. Той вижда как работи великият закон на сеитбата и жътвата, на звука и ехото, делото и наградата. Жената, седяща на своя трон, е със завързани очи, държаща меч и везни в ръцете си. Седящото положение говори за спокойствие и безпристрастие. Завързаните очи показват, че в преценката си тази жена не се влияе от никакви външни или лични внушения, че тя е напълно справедлива. Тя не се влияе и не може да бъде подкупена нито от красотата, нито от високото произхождение, нито от богатството. В тази фаза ученикът пристъпва към познаването на Истината, като му се отварят очите и той прониква зад Завесата на Светилището. Но как ще разбере, как ще узнае дали видяното и опознатото е Истина? Това обяснява на ученика 11 картина от Пътя на Изида, която е наречена Смелост и магически сили или още Укротеният лъв. Принципът на тази картина ще бъде опитният камък на ученика дали той наистина е опознал даденото явление. Истината дава смелост. Но това не е смелостта на храбрия, който със стиснати зъби отива срещу Смъртта със силата на волята си, а смелостта на мъдрия, който знае, че Смъртта е естествено явление, което често се повтаря, че е само един преход, а не край. Но смелостта на ученика не трябва да бъде само храброст срещу Смъртта, но и срещу страданията и срещу хората. Той трябва да понася страданията спокойно, хладнокръвно, знаейки тяхната преходност и техния смисъл. Ако това е нужно, той ще каже Истината в очите на хората, понеже не ще се страхува от последствията. Той няма да се страхува, защото страданията и радостите еднакво го водят към неговата цел - съвършенството. Това е първият признак, че ученикът е намерил и познал истината. Той ще открие в себе си сили и ще види тяхното развитие, сили, които по-рано не е познавал. Както звездите в своето величие спокойно се държат в пространството и се движат по своите пътища, така ще ги чуе ученикът да звънят в него в съзвучие със световната хармония. И тогава той ще е готов за своето предназначение. Неговият мир ще бъде голям, защото ще вижда във всичко проявената Божествена справедливост. Той не се ядосва за страданието и несправедливостите, защото ще вижда не само последния си живот, който той сега живее, но и миналите си животи, причините и последствията на нещата, които той сега преживява. И той ще знае не само миналото, но и бъдещето. Той ще може да проследи и да види невидимите нишки на съдбата на човека в няколко последователни живота. В края на тази фаза на своето развитие, когато ученикът вижда миналото и бъдещето, той ще се срещне със своя ръководител, който ще му каже: Аз съм онзи. който те е ръководил от прераждане в прераждане и който познава всичките ти минали животи. В Божествения свят този Аркан символизира абсолютната Правда и наказанието от Провидението или Божественото покровителство. В умствения свят - привличането и отблъскването, нещата, които се уравновесяват, да дава и да взема, активното и пасивното. Във физическия свят - правдата на хората. В хороскопа този Аркан показва: да се прояви Правдата и да се преодолеят пречките, това е само една част от човешката дейност. За да се изпълни тази работа, трябва да се установи равновесие между силите, които се поставят в действие. Всяко действие произвежда реакция и тогава волята трябва да предвиди удара на противоположните сили, за да го омекоти или унищожи. Всяко бъдеще се колебае между доброто и злото. Съветвай се, допитвай се до Разума и Истината, до вечната Правда и внимавай да не се сблъскаш с човешката правда.
×