Jump to content

Търсене във форума

Показване на резултати за тагове 'магарешки трън'.

Открити 1 резултат

  1. 19. МАГАРЕШКИЯТ ТРЪН На Изгрева е станало дума за т. нар. магарешки трън, който расте нависоко и цъфти много хубаво, но само магарета го пасат, и то само цвета му. Оттук му е името - трън само за магарета. Но той расте и в София, и в с. Мърчаево. Станало дума дали има видоизменения на този трън на различни места. Казах им, че има видоизменения. Тогава идва брат Пеню Ганев и ми казва, че Учителят му поръчал да ми каже да извадя един магарешки трън и да Му го занеса на Изгрева. Минават години и аз съм забравил. А могло е да отида, и с копачката, с кирката да откопая някой корен в ливадата. Но не съм го сторил, понеже съм забравил или съм смятал, че това не е толкова важно. Идва в с. Мърчаево брат Пеню и вика: - Абе, ти си обещал нещо на Учителя да Му дадеш. Защо го бавиш? Тогава с него тръгнахме по ливадата, открихме един голям магарешки трън, вече прецъфтял и презрял, и аз го откопах. Дадох го на Пеню и той го отнесе на Изгрева на Учителя. Пеню отива при Учителя, носи Му магарешкия трън, показва го и казва: - Ето го, донесох. А Учителят с болка извикал: - Е, най-после магарето пристигна на Изгрева! А магарето според Учителя не е случайно животно. То е символ на четвъртото посвещение на ученика. Та, магарешкия трън го посадиха в двора на д-р Иван Жеков. Минаха много, много години, може би 40-50 години, и накрая на мястото на този магарешки трън издигнах тази къща на 4 ката, т. е. на 4 етажа. Ето какво роди този магарешки трън. Да се чудиш и да се маеш. От магарешки трън, та да стане чудо и да се превърне на голяма къща. Та, ние много неща не познавахме и понякога подминавахме думите на Учителя. След години разбирахме, че това, което е изрекъл, не са само думи, а закони за човека. И то какви!
×