Jump to content

Търсене във форума

Показване на резултати за тагове 'трансформиране'.

Открити 1 резултат

  1. Упражнение за транформиране на отрицателните състояние и за свързване с живата природа и нейните сили Дадено от Учителя в сряда, 22.11.1939 г. Ръцете се поставят хоризонтално от двете страни на тялото и бавно се приближават пред гърдите, като се поставят една върху друга с длани навътре - дясната върху лявата. След това бавно се отдалечават ръцете до първоначалното им положение. Това трае 25 секунди. След това пак се приближават ръцете пред гърдите, само че лявата ръка върху дясната с длани една срещу друга. После двете ръце бавно отново се отдалечават настрани до първоначалното им положение. Всичко това стае също 25 секунди. Горните 2 упражнения се повтарят по 6 пъти последователно като се сменят - всичко 12 упражнения за 5 минути. Брои се само за 1-то упражнение, колкото да се схване бавността на движението. С тая бавност се работи до края без да се брои, за да може съзнанието да се съсредоточи и върху свързването чрез ръцете с енергиите на живата природа и да мисли човек за приемането на тия енергии в себе си. Тия упражнения могат да се правят когато човек е прав, на едно място, а може и при всяко от 12-тях упражнения да се правят 2 крачки напред - една крачка за прибиране ръцете пред гърдите, а друга за отдалечаването им. Тези 12упражнения се правят сутрин, обяд и вечер, всичко 15 минути. Това упражнение ще се прави за известно време. С това упражнение няма да станат чудеса, но човек ще направи с разумната природа оная малка връзка, която е много ценна и необходима, за да има човек придобивки. Всеки да прави и това упражнение сам, без да бъда забелязан и обезпокояван от другите, за да бъде напълно концентриран. НЕДЕЛНО УТРИННО СЛОВО НА УЧИТЕЛЯ ОТ 17.12.1939 г. СУТРИНТА БОЖЕСТВЕНИЯТ КРЪГ НА ЖИВОТА Когато се свири добре на една цигулка, тя се облагородява. Човек е едно същество, чрез което Бог се проявява. И ако Бог постоянно се проявява чрез човека, последният придобива нещо. Кой е най-разумният начин на спане, какво положение трябва да има тялото? Краката и ръцете не трябва да са сгънати, а прави; и от друга страна през време на спане човек не трябва да се обръща. Тялото да бъде напълно спокойно. Днес някои народи воюват. Във войната хората се учат. Понеже тия хора доброволно не са поискали да се пожертват, сега Божият закон ги кара насила да се пожертват. Ние употребяваме думите: Аз, Ти, Той. Аз, който върша волята Божия. Ти, Господи, който въвеждаше Царството Божие. Той, Духът, който освещава Името Божие. Аз е човекът със своя ум, със своята воля. Ти - това е нашата душа. Той - това е нашият дух. Ако вършим волята Божия знанието Божие ще се предаде на нас. Учение без вършене волята Божия не може да има. Или ще се изправите, или ще ви изправя. Някой иска да замине горе. Защо ще отидете в невидимия свят сега, когато от там слизат долу да помагат. Тинеси работил за Господа още. През хилядите минали векове Бог ни е дал своите благословения. Сега трябва да му се отблагодарим, др имаме признателност. Като обичаме Бога с всичкия си ум, сърце, душа и сила, тогава ставаме възприемчиви към благата, които Бог ни дава. Като не обичаме Бога, тия блага не могат да минат през нас. И после трябва да обичаме ближния си. за да им предадем благото, което сме приели от Бога. И ближният ви трябва да ви обича, за да могат тия блага да се върнат към вас. Трябва да се образува един кръг. От Бога към вас, после от вас към ближния и от ближния към вас и да се повърнат към Бога, за да види Той как сме извършили волята Божия. Знаете ли колко е мъчно да се замине за онзи свят? Когато пътувате през океана за Америка, сега е опасно, защото пътят е миниран. И като тръгнете от този свят за онзи, пътят е миниран. Да заминете за онзи свят трябва да дойдат три ангели: единият ще ви носи на ръце, а другите двама ще ви бъдат екскорт, когато ви нападат, те ще ви защитават. Ще има много неприятели, които ще мислят за атака, и благодарение на тия ангели ще минете през тая опасна зона, за да влезете в другия свят. Някой път сте неразположени, защото ви атакуват лошите духове и като няма кой да ви помага, хванат ви и ви затворят и стоите там с години. Тая година е година, в която да свържете ума си както трябва с любовта, да свържете сърцето си с любовта, да свържете душата си с любовта, да свържете силата си с любовта. Трябва да пожертваш всичко, за да придобиеш нещо. Малкото трябва да пожертвате, за да придобиете голямото. Как ще станете наследници на небето и на земята. Само тия, които са свързали ума си, сърцето си, душата си и силата си с любовта, само тия ще станат наследници на земята. После ще им се даде и друго наследство, по-голямо. За да стане човек кротък, трябва да стане господар на ума си и сърцето си и да служи на душата си и силата си. На ума си и на сърцето си ще станеш господар, а на душата си и на силата си трябва да станеш слуга. Аз бих желал някой от вас, който има пълна любов на ума си, на сърцето си, душата си и силата си да дойде при мен. Защото аз искам да срещна един човек. Все го търся, но не съм го намерил. Ще ми бъде твърде приятно ако го намеря. Въоръжи ума си, сърцето си. душата си, и силата си и ела при мене. Тогава аз ще капитулирам пред тебе. Но ако идваш без любов, ще бъдеш бит на общо основание. СЛюбов като идва човек, там е Бог. Който идва без Любов, той е лъжец. Трябва да се изпълни Волята Божия, да се въдвори Царството Божие и да се освети Името Божие. Това е възкресението. Като стане това, вие ще възкръснете и няма да има смърт. Ако изпълниш волята Божия и Бог ще изпълни твоята воля. Ако осветиш Божието Име и Бог ще освети твоето име. Ние ще изпълним Волята Божия, душата ни ще въвежда Царството Божие в нас, а духът ни ще освещава Името Божие. И тогава ние ще бъдем добри работници. Пролетта ще дойде. Трябват работници да сеят семената. Ако работите за себе си, ще получите еднократно, ако работите за Бога, ще получите стократно. ЗА ПЕНТОГРАМАТА Помещението, в което се намира пентаграмът, има динамична сила, защото той съдържа небесни знаци. Ясновидците чувствуват тази сила. Тя действува разрушително на човека, но когато той живее добре, дава благословение. Понеже тази динамична сила може да увреди на човека, то човек даже и когато живее добре, трябва да прекара мислено още два кръга около пентаграма, за да се смекчи силата. Първият кръг (най-външният) се състои от следните думи: „Подирете първом Царството Божие и неговата Правда и всичко друго ще ви се приложи." Кръгът почва от точката долу и върви отляво към дясно. След това ще прекараме по-навътре втори кръг: „Бог толкоз възлюби света, щото даде Сина Своя Единороднаго, за да не погине всякой, който вярва в Него, но да има живот вечен." След това ще се каже третия кръг (написания на пентаграма). Той е най-вътрешният. През петтях добродетели, които са написани на пентаграма, трябва да минем (а именно: добродетел, истина, правда, любов, мъдрост), за да отидем на небето. В пътя на своята еволюция човек се намира най-първо вън от пентаграма и обикаля външния кръг, който съдържа тези неща: сабля (сила), чаша (карма), книга (знание), свещ (истина), жезъл или скиптър (законност). Когато влезем в световния живот, дохождаме на тази точка, дето е саблята, която означава, че правото е наше, додето сме силни, а ако сме слаби, то други ще имат право върху нас. Но човек след това преминава в друго положение: дохожда кармичният закон на отплатата (чашата). Това е втората стъпка от урока. Тогаз човек ще пие горчивините на живота. Той ще пие, додето поумнее. И тогаз дохожда мястото на книгата. Той вече разбира кое е право, кое е криво (от гледна точка на света, а не от Божествена). Той се счита вече човек със знание. Когато почне да различава по-добре Правдата от Истината, когато почне да гледа по-идеално на живота, той дохожда до просветата (свещта). Тая просвета е от света, тя е знание на света, световна мъдрост. Тогаз човек вече почва да мъдрува със световната мъдрост и почва да нарежда живота си: да си постели добре, да си направи къща, да има. Значи дава тон на вървежа на живота. Поставя всяко нещо в живота на мястото му. Това е жезълът. Но след като обиколи първия кръг във вълните на живота, в тласканиците на света, човек един ден си казва: „ Трябва да има нещо по-велико в света." Тогаз той почва да разбира, че да дава човек е по-велико нещо, отколкото да взема; ще получи наследство, което няма с какво да се замени. И не ще съмнение, че Провидението ще даде случай на човека да върви по-нататък. Притиснат от неволите на живота, човек почва да си казва: „ Това ли е цел та на света?" И когато почне да дири целта на света, тогаз ще почне да дири духовния живот. Тогаз вече почва вторият кръг: вторият кръг почва с минаване през първите врата. Това са тесните врата. Това е първата стъпка за отиване към Царството Божие. След това се минава през Истината. После човек минава Правдата; той слиза в ада, като го води Христос. По-нататък минава втората порта и отива по-горе. Вторите врата са много по-тесни от първите. Там има крепост; там вардят. При първите врата има стълба; там е по-лесно. След като минете вторите врата, вие вече приемате любовта, а по-после мъдростта (символ: око) и ядете от дървото на живота. Тогаз вече слизате долу на земята, за да работите: това е Добродетелта. След това иде по-нататъшен път, за който няма нужда сега да се говори. Този път се символизира със знаците, които има в центъра на пентаграма: змиите, кръста, кръгчетата. Това е подвигът, през който човек ще мине в бъдеще. Най-външните три букви значат следното: В = Велики, У = Учител, Н = на Небето. Тези три букви заедно трябва да се четат: „Великият Учител на Небето." Имат значение и петтях знаци, които са във вътрешните ъгли на петтях върха на пентаграма. Ако човек иска да добие Любовта, трябва да насочи мисълта си към Правдата и Мъдростта. Ако искаш да се обградиш от някого, то трябва да си мислиш, че около стаята или къщата са прекарани тези три кръга (трите формули). Помниш и как може да се действува с върховете на пентаграма в дадена посока. НАСТАВЛЕНИЕ I. Когато през годината се молите било за обикновени нужди, било за особени случаи, представлявайте си заседателния салон с всички приятели в него, а главно мислено заставайте в горницата пред направените в нея мистически съчетания. Старайте се при моленето да изпъкне в ума ви всичко в салона и горницата тъй, както е наредено. II. Всякой ден, час вие ще си изберете, но предпочително сутринта - четене „Лозинката", било само първата й част. било втората, било само третата, па било и трите заедно. Ако четете цялата лозинка, то първата й част ще четете сутринта, втората - на обяд, а третата - вечер. А когато четете по една част на ден, първият ден ще вземете първата част, втория ден - втората част, третия - третата част и т.н. Задължително е обаче да се чете лозинката всякой ден и всякой може да усвои един от изброените начини. III.В един от дните през седмицата: нелеля, вторник и петък, след обикновената молитва ще правим споменник на всички членове от веригата, включая и онези от отсъствующите от нея, за които се каже от Учителя, а така също и за други съмишленици, приятели и роднини, за които се позволи от него, като при споменаване на имената им, представлявам си лицата им и искам от Господа за тях изпълнение на лозинката. Но можеш и в трите тези дни да правиш този поменник - има свобода, обаче поне в един от казаните дни е задължително да се прави под страх на страдание. Който избере един ден, този ден ще бъде неделя и то задължително. IV. Числото 13 през тази година ще смекчаваш така: 1) Винаги на 13-то число всеки месец сутринта след молитвата прочитай 133 псалом, който желателно е да изучите наизуст. 2) Същият псалом обезателно ще четем и в онзи ден, който ти посочи смятането: 13 минус числото на групата от 9 души, в която впадаш (при бдението в Търново на 13 август 1914 година след 4 часа сутринта). 3) Всякой ден и час след събора, когато се срещнеш с числото 13, чети псалом 133. Например имаш да вземаш; дават ти такова число, че крайният сбор е 13. (Краен сбор ще каже последното най-малко число, което се получава при последователно събиране цифрите на дадено число: например 724; 7+2+4=13. Друг пример: 7324876543; 7+3+2+4+8 + 7+6+5+4+3=49; 4+9= 13.) Чети тогаз 133 псалом. Имаш да даваш; едва занасяш число, чийто краен сбор е 13. Чети псалом 133. Вземаш кола дръва. На колата са 13 суровици. Чети същия псалом. Дойдоха ти гости. Числото им е 13. Скоро прочети 133 псалом. Отидеш на гости; завариш 13 души, чети по-скоро 133 псалом. Назначават те на служба; заповедта е с въпросния номер; чети същия псалом. Изобщо навсякъде и всякога в живота, срещнеш ли се някъде с числото 13 - чети 133 псалом, който научи наизуст, та да ти е лесно и за да не разгъваш винаги книгата да го четеш. Изгрев, 3.02.1941 година Любезни брат Тошев, Получих писмото ви. Предадох и на Учителя вашето писмо до него. Получих и сумата и направих с нея тъй, както ми писахте. Щях да отида за няколко деня в Търново и тогава щях да използувам случая да ви посетя и в Севлиево. Но отложих за по-нататък - може би през пролетта. Ще видим. Отдавна не сте идвали в София. Това лято Учителят даде чудни нови упражнения - Слънчеви лъчи. Те имат голямо действие върху човека - можем да кажем магично действие! Сега са преустановени, но идната пролет ще ги подкачим отново. Елате тая зима на гости - може през празниците. А ако ви е по- удобно, елате през Великден или през лятото. Както ми пишете в писмото си, вие постепенно мислите да оставите адвокатството. Тогава ще бъдете по-свободен. Хубаво е да пращате материал за списание „Житно зърно". Вие знаете духа на списанието, знаете и задачите му, целите му. Тъй че хубаво ще бъде да получаваме от вас статии за списанието. Скоро ще излезат от печат „Слънчевите лъчи" - новите ритмични упражнения, които даде Учителят това лято и които са продължение на паневритмията. Излязоха от печат съборните беседи и скоро ще ги получите. Тук ще ви изложа някои мисли от днешната лекция на Учителя: „Аз наричам истинска любов тая, която никога не остарява. Щом един човек ти стане обикновен, ти не го обичаш. Всякога човек трябва да бъде за тебе необикновен, непознат за тебе. Любовта към едного е опасна. Досега сте обичали все по един. И кой от вас е щастлив, като е обичал един!? Сега ви трябва любов към Бога! Първото нещо, което трябва да научите е: като станете сутринта, да се научиш да любиш и да обичаш. Да любиш Бога, значи да Му дадеш нещо, да Му дадеш микроскопичен подарък. Когато всички се научим да любим Бога, светът ще се оправи в един ден. А пък ако не Го възлюбим, и за хиляди години светът няма да се оправи. Да виждаш Бога и в най-малките работи! И тогава и най-малките неща ще ти станат мили и любими: цветята, звездите, светлината, вятърът, хората и пр. Любовта и обичта ще оправят света. Любовта е това, което ще оправи света, а пък обичта е това, което постига всичко! Светът е оправен, но ти не си оправен. Ние се заблуждаваме, че светът не е оправен. Ние не сме оправени. Ако намериш противоречие в живота, дръж се за любовта и обичта. В любовта и обичта има една голяма чистота, която тепърва трябва да развиете. Това, което ви причинява радост, е от Бога, а това, което ви причинява скръб, е от вас. И тъй да остане тая идея във вас: Да обичаш и да любиш." Поздрав до вашите домашни и до всички други братя и сестри. С братски поздрав: Ваш верен Б. Боев. Учителят каза още днес: „Любовта към Едногото е допустима само по отношение към Бога, пък по отношение към хората трябва да имаме любов към мнозина." Изгрев, 29.05.1942 година Любезни брат Стефане, Учителят каза на брат Сава Калименов и на мен, че ще да се напечата в отделна брошура това, което писах за дишането миналата година, заглавието на книжката трябва да бъде: „Учителят за дишането". Брат Сава ми пише сега, че ще бъде добре да дойда там ида коригирам лично, защото ако ми се пращат коректурите в София за първа и втора коректура, ще отиде много дълго. Аз имам още да преработя статиите, печатани в „Житно зърно" и след това ще дойда в Севлиево. Говорих с Учителя, той одобри да отида в Севлиево за тая цел. Аз бих предпочел да бъда у вас на квартира, защото ще бъде по-тихо, а пък там ще работя усилено не само коректурите, но и други мои текущи писмени работи. А в свободното време ще си говорим, ще обменяме мисли по разни въпроси. Вие може би излизате вече на вила вън от града, но това не пречи. Аз мога да остана в града. Поздрав до домашните ви и до всички други братя и сестри. Аз ще остана още най-малко една седмица тук. Ще чакам вашия отговор. С братски поздрав: Ваш верен Б. Боев. Адрес: Б. Боев, Изгрев, София, 13. Изгрев, 15.09.1942 година Любезни брат Стефане, Приготовлявам една нова книга. За да я довърша, трябват ми няколко седмици -15-20 деня - да работя съсредоточено. Говорих с Учителя. Мисля да дойда у вас, за да я довърша. Пишете ми да дойда ли. Чакам отговора ви. Ако е възможно, ще дойда веднага след 22 септември. Поздрав до домашните ви и до всички други братя и сестри. С братски поздрав: твой Б. Боев. Пожелавам ви всичко хубаво и светло! Изгрев, 26.05.1943 година Любезни брат Стефан Тошев, Изпращам ви документа, подписан от брат Никола Нанков. В днешната лекция Учителят говори за скръбта и радостта: „Когато изпълняваме законите на Любовта, на Божествената Мъдрост и на Божествената Истина, иде радост. Когато се отклоним от тия закони, иде скръбта. Щастието е в служенето на Любовта, Мъдростта и Истината." Поздрав до домашните ви и до всички други братя и сестри. Сърдечен братски поздрав: Ваш Б. Боев. Ония стъкла ще ги потърся. Кога ще дойдете насам? Елате през юлий или август. Ще ви чакаме. Хубаво е поне веднъж на годината да идвате насам. Това действува много обновително и освежително. Много ви благодаря за ланското гостоприемство. То много помогна за написването на книгата. Как са с. Мария и децата? Немските пословици отдавна са готови; при свободно време ще ги препиша и изпратя. Учителят каза наскоро: „Иде голям огън на земята; през големи страдания има да минава още човечеството, додето дойде Царството Божие на земята." Иде духовен глад след войната. България има важна духовна мисия. Приготовлявайте се за работа! Ще има нужда от много работници. Ти имаш знания и дар слово и ще бъдеш много полезен. Пожелавам ви всичко хубаво и светло! с. Мърчаево, 2.05.1944 г. Любезни брат Тошев, Получих писмото ви. Вие питате за моя адрес, по който получавам пощата. Той е следният: Б. Боев, квартал „Изгрев", София, 13. С. Мърчаево е близо до София и почти всеки ден ни препращат пощата по хора. Тук всички сме добре. Учителят в свободно време чисти извори в околността. Учителят не държи беседи обикновено. На първия ден на Великден говори. Пращам ви резюме от Великденската беседа на Учителя. Ето някои мисли из разговори с Учителя: „Всичко, каквото става, е за добро. Всички хора трябва да дойдат в Божествената любов и ще се разрешат всички въпроси. Само силните и търпеливите ще издържат тия изпитания. Божественото навсякъде си пробива път. Всеки човек трябва да уважава Божественото, което е вложено в хората, в животните, в растенията и пр. Божествената любов те прави безсмъртен; тогава можеш да правиш и другите безсмъртни. Иде любовта, иде пробуждането на душите. Хората ще стават по-добри, по-меки, с повече любов. Само когато човек действува по любов, той е свободен. Човек добива свобода, само когато служи на Бога от любов. Не можеш да се лекуваш без любов. Старият живот е плач, а новият живот е веселие. Старият живот - това са корени; новият живот - това са клонища. Бог създава ново небе и нова земя. Сега иде милостта Божия! Иде една светла епоха. След войната идат велики блага. Благодарение, че българите са в златния си век и затова ще минат по-леко." Пожелавам ви всичко хубаво и светло. Поздрав нарочен до домашните ви, до сем. Калименови, Ат. Николови, Дим. Черневи, Гюзелеви и всички други братя и сестри. Ако с. Зора Гонгалова е там, поздравете я също. С братски поздрав: Ваш верен Б. Боев. Учителят каза още: „Сега иде една епоха на установяване Царството на любовта. Сега иде светлият век на християнството." с. Мърчаево, 21.07.1944 г. Любезни брат Стефан Тошев, По бр. Сава Калименов пращам за Севлиево Петровденската беседа на Учителя. Ще я прочетете. Петровден се отпразнува тук много тържествено. Имаше гости около 50-60 души. След беседата Учителят раздаде лично на всички, като подарък новата песнопойка. И вие ще я получите. След беседата направихме с Учителя разходка до близкия минерален извор, дето в една горичка направихме поотделно всеки тайна молитва. Често имаме гости. Сега ни са гости бр. Минчо Сотиров, бр. Кирил Икономов (музикант) и пр. Учителят казва, че мирът е близък. България ще излезе от събитията запазена, защото е закриляна и подкрепяна от Провидението. Тя сега е подкрепяна отгоре, понеже сега е в златния си век и затова е кредитирана отгоре. Обръщам внимание на мистичните думи на 3-та страница на резюмето на Петровденската беседа. Тия мистични думи Учителят прочете от едно свое тефтерче, което носи винаги в джоба си. Хубаво е всеки да си ги препише, да си ги има за настолни думи и да размишлява често върху тях. Ето някои мисли, из разговори с Учителя: „Слугуване и служене се различават едно от друго. Първото е по-низше. Слугуването е по неволя, а служенето е от любов. Хората след умирането си горе се учат да си създават други дихателни органи, а именно за дишане на етера. По отношение на етерното дишане ние като дишаме въздух сме като рибите във водата. Когато съчетаете музиката с движенията, по-лесно се трансформира състоянието на човека. Цялото растително царство се гради чрез музика. Когато ангелите пеят и свирят, дърветата цъфтят и зреят. Когато някой те обича, той е едно езеро, в което ти се окъпваш и ще се очистиш от всичко в живота." Поздрав до вашите домашни и до всички други братя и сестри. Пожелавам ви всичко хубаво и светло! Сърдечен братски поздрав: Ваш верен Б. Боев. Адрес: Б. Боев, Изгрев, София, 13. Изгрев, 15.06.1948 г. Любезни брат Тошев, Получих писмото ви. Вашето желание винаги с все по-големи сили да посветите живота си на Божественото ме радва. Това влива радост, обнова в душата, това носи всички благословения. Когато човек работи за Бога няма да е сам, но ще чувствува подкрепата на Цялото Небе, ще опита Божията благодат! Жетвата е голяма. Има нужда от много работници. Иде в човечеството глад за Словото Божие. Иде пробуждане на човечеството за Божественото. Иде една духовна епоха. Поздрав до домашните ви и до всички други братя и сестри. Със сърдечен братски поздрав: Ваш верен Б. Боев. Изгрев, 8.01.1954 г. Любезни брат Стефан Тошев, Получих писмото ви от 26декември и второто от 28декември. Поръчката, която направихте, изпълних. Трябва да сте получили вече исканите книги. „НоватаЕва" не пратих, понеже е изчерпана. Но аз знам, че вие я имате. В дървото си писмо вие споменавате за нова етика, за която говори Учителят в тома: „Законът на Любовта". Той и на други места е обяснявал в що се състои повата етика. И в село Мърчаево в разговор обясни това. Ето думите на Учителя: „Досегазлото е господарувало, а доброто слугувало, а в бъдеще доброто ще господарува, а злото ще слугува." Този въпрос може да се развие още повече. Радвам се много, че в тебе се развиват известни духовни способности, а именно събуждане на вътрешните сетива. Вашите тетрадки, в които са писани тези работи, ще ми ги прочетете. И когато се видим, ще ми кажете подробностите. Това трябва да ви радва, защото това е пътят на развитието. В бъдеще чакрите постепенно ще се събу?кдату по-готовите души. Вие споменахте в писмото си, че Учителят като говори за змията, разбира половата енергия, която трябва да се превърне във висша духовна енергия. Тук вие сте прав. Понеже Тената не е толкова близък сБлажко, а брат Ганчо Генчев е много близък с него, аз помолих последния да поговори с Блажко и да ти изложи подробно положението на Блажко напоследък. Нарочен поздрав до сестра Мария и до всички други братя и сестри там. Със сърдечен братски поздрав: Ваш верен Б. Боев. София, 14.07.1957 г. ИЗЯВЛЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ НА БЯЛОТО БРАТСТВО В БЪЛГАРИЯ Хората на науката успяха да освободят ядрените сили от атома във време, когато човечеството още не е готово да си служи безопасно с тях. Преди да се възцари любовта в света и преди хората от всички континенти и страни да заживеят братски живот в името на тая любов, термоядрените сили могат да превърнат земята в печална пустиня. Това обстоятелство налага народите от целия свят без разлика на вяра, цвят, националност и социален произход, да се борят за запазване на мира. В една нова война, в която ще бъде употребена освободената сила на атома, няма да има победители и победени. Победител ще бъде безкрайният ужас, легнал върху развалините на съвременната цивилизация. Водачите на народите да помислят върху това! По случай светлите празници и именния ви ден пожелавам на вас и на целия ви дом здраве, дългоденствие, духовен напредък и да бъдете добри служители на Бога. Благовест и неговата другарка ме посетиха. Благовест ми каза, че имате нов членна семейството. Нека пожелаем този нов член да бъде една напреднала душа, с духовен капитал и да бъде примерен, образцов ученик на Учителя и на Бялото братство. Вие знаете значението на Соломоновия ключ. В него са изразени двата полюса, закона на полярността: триъгълникът с върха нагоре означава духовния свят и доброто, положителното в света, а триъгълникът с върха надолу - отрицателното в света, материалният свят. Онзи знак, който сте нарисували над Соломоновия ключ, е равнозначещ на Соломоновия ключ. Както и вие изтъквате, това е аналогично на изречението на Хермеса: „Каквото е горе, тъй е и долу"; само че другият полюс. Поздрав на с. Мария, на Светозар, на снахата и на всички други братя и сестри. Със сърдечен братски поздрав: Ваш верен Б. Боев. Забележка към кореспонденцията от Стефан Тошев: Аз имам обширна архива, която между другото съдържа и стотици приятелски писма. За съжаление, при изземване на литературата ми, част от кореспонденцията ми бе иззета - записано в т. 118 на протокола за обиск и изземване от 6.12.1957 г. И все пак много се запазиха. Моята идейна кореспонденция започва още от 1907 г., когато бях учител. Притежавам отговори на мои писма от видни български теософи: от Софрони Ников и главните редактори на списание „Теософски преглед". Малко по-късно започна моята кореспонденция с нашия Учител. Имам запазени много писма от Него. Прилагам част от запазените от Учителя, бр. Боев и др. ДЕКЛАРАЦИЯ Долуподписаният д-р Благовест Стефанов Тошев, живущ на ул. „Ж. Кюри" N 75, бл. 313, л.п. с. В, N 0130959/6.05.1982 г„ София, ЕГН 3111066380, давам съгласието си д-р Вергилий Кръстев да публикува в „Изгревът" подготвените от мен по негова инициатива, за печат спомени, снимки и писма от личната кореспонденция на баща ми Стефан Тошев. Подпис: /Благовест Тошев/ 6.11.1998 г. Търново, 21/ VI 1911 г. Люб. Ст. Л. Тошев. Получих вашето писмо. От книгата, "Науката и възпитанието" засега нямам у себе си екземпляри. Поръчал съм за няколко и кога ми ги изпратят, ще ви пратя. За тревите ще поговорим кога се срещнем. Той е въпрос обширен и иска се време. Имам предвид да посетя Севлиево, но кога ще може да сторя това не мога да кажа. Аз ще се побавя в Търново, ако ви се удаде случай, може да дойдете към края на този месец или пък в началото на август. Тогава можем да поговорим по-надълго върху някои въпроси, които засягат бъдещето на человешката душа. Тази мисъл ще я туря в следующата форма: Сърце без чувства, ум без мисли, дух без вяра, са като воденица без вода, кандило без масло и птица без крила. Подвизавайте се в добрия път. Бъдещето е на добрите хора. Да укрепне вашата вяра и религията за вас да стане един вътрешен опит и Казанлък, 21.06.1911 г. Драгий г-н Тошев, Получих последното Ви писмо и предадох на редакцията поръчката Ви. Кочан ще Ви пратят. Четох в "Събуждане"писаното за тебе. Не е нещо особено. Аз забравих онзи въпрос, който ми задавате и не можах да намеря писмото, с което ме питате. Кога Ви се случи да ми пишете, повторете въпроса. Тук ний вървим добре. Днес получих още едно писмо от Вас. Предадох 3-те нови абонати в редакцията. Благодарим. Питате ме кога ще дойде тук Д. за да дойдете и Вий. Ето какво мога да Ви кажа по това. Нашата мистическа школа има всяка година събор, който тая година ще бъде пак в Търново. Там се явяват само канените, разбира се по разпоредба от Горе. (Това е секрет, който трябва да запазиш за себе си.) От нашия кръжок още никой не се е удостоил да бъде канен. Предполагаме, че там стават големи работи (явления) и никой нищо не разправя какво става там. На събора председателствува Д. Това остави. Един ден и ти може да бъдеш канен. Мисля, че съборът ще е към 5-6 август, след което предполагаме че Д. от там ще дойде в Казанлък да постои, понеже е обещал. И моята отпуска ще започне към 5-10 август; така че обстоятелствата ще се нагласят. В Търново има един телеграфист, Иван Дойнов. Пиши му едно писмо на 1 август и го помоли веднага да ти телеграфира щом потегли Д. за Казанлък, Изгрев, 10.01.1962 г. Любезни брат Стефан Тошев, Ч. Н. Г.! Ч. Р. Хр.! Честит имен ден!
×