Jump to content

Търсене във форума

Показване на резултати за тагове 'упражнение с думи'.

Открити 1 резултат

  1. Формули „Прибежище в скръбни времена" Пс. 9:9 формула 406 Щом те сполети противоречие, кажи: Бог е любов. Забрави се в Бога, в Него човек се губи моментално. формула 407 Ученикът трябва да се стреми към доброто. Всичко в живота се превръща в добро. Доброто е плод на любовта. Любовта е плод на Духа. А Духът е изявление на Бога. С краката си ученикът ще отиде при доброто, с ръцете си ще го направи, а с устата си ще го изкаже. И трите свята - физическият, ангелският и Божественият, трябва да вземат участие в доброто. формула 408 Като дойде страданието, не бягайте от него, но си кажете: Ако съм грешен, страдам за греховете си, ако съм праведен, страдам за спасението си. формула 409 Всичко в живота се превръща в добро. Когато не сполучиш, прояви надеждата си. Когато Бог те поучава, прояви вярата си. Когато ближният ти пада, прояви любовта си. Съсредоточаване при демагнетизиране Понеже Господ е с вас, Той ви посочва начините, по които можете да избегнете нашествието на лошите духове във вас. Дишайте дълбоко! И през време на дълбокото дишане представяйте си, че синята светла краска прониква през вас, идеща отгоре. По този начин ще се освобождавате. Когато ви обсеби някой лош дух, той ви демагнетизира и тогава изгубвате благословението, което ви предстои. В такива случаи трябва да се обърнете към Господа. Дишайте дълбоко, съсредоточавайте се нагоре и Господ ще ви помогне. формула 410 В любовта трябва да има мекота, в постъпките - доброта, в езика - мъдрост, в погледа — истина, в решенията — победа. Обмяна при спънка Да кажем, че един човек ви прави спънка. В такъв случай най-напред вие се укрепете, за да станете силни, и после го потърсете умствено, за да му въздействате. Това предпочитателно ще правите в часовете между дванадесет и пет след полунощ. формула 411 Сърцето трябва да бъде топло, умът — светъл, душата - свежа, духът — крепък Ученикът трябва да бъде чист като диамант. Упражнение с думи С изброените думи можем да направим известни упражнения. Но трябва не само да ги произнесем, а да намерим и тяхната сила и да я внесем в себе си, да ни оживотвори. •Думи, които изявяват любовта, са: нежност, опрощение, благост, утешение, съчувствие, щастие в живота. •Думи, които изявяват живота, са: мощ, храброст, въодушевление, бодрост, победа, победа в целостта. •Под думата „цялост" влизат: здраве, покой, услужливост, благост, пълнота, оптимизъм, мъдрост. • Мъдростта включва следните думи: уравновесеност в действията, равновесие, светлина, знание, съсредоточение, осияване, просвещение, разум. • В категорията „разум" влизат: разсъждение, съжаление, съображение, внимателност, стремление. • В индивидуализирането на душата влизат и следните неща: лекуване, присъствие на духа, сила, младост и растене. • В растенето на живота влизат други думи, които го обясняват: успех, оживотворение, почивка, надежда, съгласие, миротворство и изкупление. • В истината влизат следните думи, които я обясняват: постоянство, въздържание, вяра, вдъхновение, доброта, упование. •Думите, които обясняват вярност: съзвучие, хубост, невинност, смирение, сладост. формула 412 Казвайте си: Господи, искам да изправя погрешката си. Дай ми време и възможност да я изправя. формула 413 Страданието трябва да дойде, за да дойде доброто. Доброто трябва да дойде, за да дойде Божието благословение. Божието благословение трябва да дойде, за да дойде любовта. формула 414 Поставете любовта за прозорец на своя живот, мъдростта — за врата, а истината — за покрив. Размишление Искате ли да се освободите от вътрешни противоречия, трябва съвършено да отпуснете мускулите си, да разслабите всички връзки на тялото си, да дойдете до положението, като че всичко сте уредили, и след това да се придадете на дълбоко размишление. Само така ще изпитате дълбока, пълна почивка. При това положение вие не трябва да се интересувате какво ще кажат хората. Всеки ден употребявайте по няколко минути за размишление. Отпратете ума си към всички разумни същества, на които наистина работите са уредени, освободете се от грижи и безпокойства и кажете: Благодаря на Бога за всичко, което ми е дал. формула 415 Господи, аз искам да се науча на търпение. Дай ми Твоята сила, за да понасям всяко изпитание, което ми предстои да мина, да го понасям с готовност. Искам смирение, знание и сила, за да мога постепенно от своите лоши навици да се освободя.
×