Jump to content

Recommended Posts

Аудио - чете Цвета Коцева

Вечният Завет На Духа - Послание Към Учениците

Послание към ученицитe

 

КЪМ ДУШИТЕ, КОИТО ЧАКАТ

 

Това, за което копнеете, иде!

 

Това, което храните в душите си, е реалността на утрешния ден

 

Елате в страната на вечната пролет!

 

Елате в страната на вечното подмладяване!

 

Елате в страната на Радостта!

 

Елате в страната на Любовта!

 

Тя е тъй близо до вас!

 

Там няма болести и смърт.

 

Елате да приемете съкровищата, които ви се падат.

 

Елате в страната, дето ще намерите тия, които ви познават, и които вие познавате.

 

 

КОГАТО СЛЪНЦЕТО ГРЕЕ

 

Когато слънцето грее, земята се пробужда, изворите протичат, ветровете духат, цветята цъфтят, дърветата дават своя плод и човек почва да мисли.

 

Тая книга е за ученика.

 

Тая книга е за всички!

 

Защото всеки човек е дошъл на земята, да се учи.

 

Всеки човек е дошъл на земята, за да стане ученик.

 

Тая книга е за всички!

 

Животното се е научило да чувствува.

 

А човек е дошъл на земята, за да мисли.

 

Вселената е предметно учение заради него, за да се учи.

 

„Направил го е малко по-долу от ангелите.“

 

Човек се учи, а ангелите служат.

 

Това, което те са учили, сега го проверяват, като слугуват.

 

Хората са ученици, а пък ангелите – служители.

 

Някой трябва да е бил ученик, за да може да слугува.

 

Служенето е по-високо от учението.

 

Небесният слуга седи по-горе от земния ученик.

 

„Син Человечески не дойде да Му послужат, а да послужи.“

 

 

ТОЙ ИДЕ!

 

Цялата природа говори за Него и Го очаква с любов.

 

И въздухът, и светлият лъч, и небето говорят за Него.

 

Вятърът, който минава край тебе, ти шепне тихо:

 

 

ТОЙ ИДЕ!

 

Ручеят, който шумоли до тебе, ти говори на своя език.

 

 

ТОЙ ИДЕ

 

Вслушай се в тихата светлина на звездите.

 

Те говорят тъй ясно за Оня, Който иде и носи вълната на Любовта.

 

Новото слиза безшумно в душите като пролетен лъх, като музика, като Велика хармония, като мекота и нежност, като Любов, която въздига душите от смърт в живот, извежда ги от мрак на свобода и простор.

 

 

ТОЙ ИДЕ!

 

Идването Му е като песента на утринната зора, като тържеството на изгряващото слънце.

 

Отворете с радост душите си за Него!

 

Запалете светилниците си!

 

Облечете се със светлите дрехи на чистотата, украсете се със злато и скъпоценни камъни, за да Го посрещнете.

 

Той носи ценни дарове.

 

Приемете ги, и огнени струи ще потекат пред вас.

 

Тай носи нова запалка – ДАР от Мировото Сърце – за вашия ум, вашето сърце и вашата воля.

 

Работа нова те чака!

 

Ще ореш, ще копаеш, ще сееш и ще жънеш с Любов.

 

И ще чуеш гласа Му – като глас на хилядострунна арка, като глас на много води, като радостна песен.

 

Тоя глас ти е тъй познат, тъй близък и свой!

 

И ще проблесне в тебе светъл спомен за твоята родина.

 

И сухите разпръснати кости ще се скачат една с друга, ще се облекат с плът и кожа, и Духът ще ги съживи.

 

И няма да вият вече чакали из развалините и пустините.

 

И там, дето не е имало вода, ще потекат буйни благодатни извори.

 

И изсъхналата лоза отново ще се раззелени и ще дава изобилен плод.

 

Пригответе Пътя на Мощния, Силния, Който иде сега!

 

Големият ПРАЗНИК

 

Ликува душата!

 

Душата е извор. Бистри води изтичат от нея.

 

Тя е градина, в която растат най-хубавите плодни дървета.

 

Ангели ги отглеждат.

 

Тя е светилище, в което гори вечният неугасим пламък, устояващ и на най-големите бури.

 

Душата е Радост, която иде в Безграничния.

 

Душата е Царството на Мира.

 

Душата е Любов!

 

Усърден молитвен зов на душата се възнася нагоре през вековете: – Ти, Безграничният, Същина на всички същини, Силният в силните и Силният в слабите, Безсмъртният в безсмъртните и Безсмъртният в смъртните, Любещият в любещия и Любещият в безлюбните, ела и ме поведи в пътя на Светлината. Той е, Който е бил, е и ще бъде!

 

Той през всички векове те е пазил, обгръщал те е с Любовта Си и ти е говорил по хиляди начини.

 

Той иде да направи жилище в тебе.

 

Стените му ще са от сапфир, смарагд и рубин; от топаз, хризопраз и яспис; от халкидон, сардоникс и хризолит; от берилий, якинт и аметист.

 

Той иде като огън всепроникващ, който ще се докосне до душата и тя цяла ще се запали и превърне в пламъци, които ще осветят света.

 

Елате всички на празника на душата!

 

И в нова светлина тя ще прозре Вечното си предназначение в живота.

 

И ще чуеш глас: – Мина Вече старото за винаги!

 

Никога няма Вече да бъдеш поругавана и потисната. И ще станеш камък жив в Моя Храм.

 

И ще побеждаваш с меча, който излиза из устата ти.

 

И ще влезеш в наследие на Вечното, което Любовта е приготвила за тебе преди създание мира.

 

Посрещнете Онзи, Който иде в душите като ярка светлина, като мощна сила, като огън всепроникващ!

 

Той иде!

 

Днес е празникът на Душата!

 

 

ПОСЛАНИЕ КЪМ УЧЕНИЦИТЕ

 

Велика музика е животът.

 

Блажен е оня, който знае да свири всепобеждаващия химн на живота.

 

Живот е Светлина.

 

Блажен е оня, на когото светилникът свети.

 

Под крилата на Безграничния всеки може да живее, когато пълната Божия Любов в него цари и пее.

 

Текуща вода е животът.

 

Ученикът понякога може да има в ума си много противоречия, от които идат като последствия ред разочарования.

 

Но може ли животът да има вътрешен смисъл без истинско разбиране!

 

Когато дойде денят, противоречията на нощта изчезват.

 

Празната стомна, сухият извор могат ли да задоволят жадния пътник? Изгасналите фарове могат ли да покажат пътя на странстващия кораб?

 

Когато ученикът минава през противоречия, трябва му светлина.

 

Днес мнозина живеят в избите, дето светлината не прониква.

 

Излезте из дълбоките изби да ви погалят слънчевите лъчи и да подишате свежия въздух!

 

Добре е да сте пред лицето на животворното Слънце, да сте във връзка с пламтящите животворни лъчи на Виделината.

 

Хиляди пъти и по-добре да слушате тихия глас на Бога, който се разнася в природата, в нейните малки гънки, в светлите ручейчета, отколкото грубия рев и ламтеж на потъмнелия свят в неговите дълбоки изби.

 

НАВСЯКЪДЕ ДУХЪТ НА ПРОЯВЕНИЯ БОГ ГОВОРИ

 

Той внася мир и радост в душите, Любов към всичко живо. Там, дето Неговият поглед е насочен, Истината живее, Светлината работа, Чистотата сърцето краси.

 

Много пъти лъчите на Живото Слънце еднакво падат на праведни и грешни.

 

И когато познаеш Неговия говор, живите струи на Любовта ще потекат в душата ти.

 

Само Бог е Любов. И когато тази светлина озарява, само Той я познава.

 

И тогаз ще познаеш своята задача на земята. Защото всяка душа е дошла на земята да донесе нещо на света.

 

Душата трябва да биде будна и съзнателна за своята задача и мисия.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×