Jump to content

Recommended Posts

Приложете живия Огън на Любовта, живата светлина на Мъдростта и живата сила на Истината.

 

Любов, от която блика живот, е същинска Любов. Мъдрост, от която блика светлина, е истинска Мъдрост. Истина, от която иде Свободата, е самата Истина.

 

Там Духът цари!

 

Там, дето има светлина, там дето има чистота духовна и свобода Божествена, Духът се изявява.

 

В изявената, проявена и осъществена Любов на Бога душата разкрива своите най-благородни черти.

 

Имай живот и любов в душата; светлина и мъдрост в ума; чистота и мекота в сърцето; свобода и истина в Духа.

 

Умът със светлина се озарява и с мисли се населява.

 

Водната повърхност на сърцето със зеленина и живот се изпълва.

 

Приемай Божествената топлина на Любовта; ангелската светлина на Мъдростта: чистотата на сърцето и силата на Духа.

 

И ти влизаш в пътя на растежа на своята душа.

 

Блажена е всяка душа, която ходи по светлия път на всегдашното Благо на вечния живот.

 

Приеми чистотата в сърцето си и Любовта ще дойде в своята пълнота.

 

Вложи правдата в живота си и тя ще внесе яснота в решенията ти.

 

Вложи добродетелта в силата си и ти ще внесе в тебе неизменна вярност, и Духът на Бога ще обитава в тебе.

 

Ти ще бъдеш под Неговите крила, пред очите на Неговата МИЛОСТ.

 

Доколко сърцата ви са чисти, нека Любовта да говори; доколко умовете ви са озарени, нека Мъдростта да свидетелствува; доколко душите ви са свободни, нека Истината да каже.

 

Светлината с ръка не се хваща, но с очи се вижда и с ум се разбира.

 

Тази светлина води и изпадналата душа през тъмнината. Когато през най-тъмната нощ на живота пред душата се яви една малка светлинка, душата се изпълва с радост. Тази светлинка почва постепенно да расте, докато всичко става светло наоколо ти.

 

В тази Светлинка душата чува гласа на Оня, Който я води!

 

Ръката може да хване само образувалия се плод от Светлината; окото може да види слугата, който го донася; и умът може да прочете писмото на оня, който го праща.

 

Свещеният плод на живота трябва с всичката Чистота да се хваща.

 

Душата на ученика трябва да е обхваната от свещения трепет на Божествения Дух.

 

Само с тая чистота и с тоя трепет ученикът може да се доближи да види Свещеното Лице на Истината и да разбере ВЪЗХОДЯЩИЯ ПЪТ на Любовта.

 

Великите идеи живеят в благородните души; светлите мисли – в светлите умове; и чистите желания – в чистите сърца.

 

Съвършеният е вън от всяка съблазън. За него са чужди нисшите човешки прояви. Душата му е пълна с Любов, Мъдрост и Истина.

 

Бог е Светлина, в която зреят плодовете на Добродетелта.

 

Само Бог е Любов.

 

Учителят носи тая Истина!

 

Той е дошъл да възстанови падналата чистота.

 

Божията Любов на всичко издържа. За нея се държи Учителят. В човешката любов всичко замира.

 

Добре дръжте изпита на вашето сърце, душа и дух. Тогава ще се отворят Царските Врата на Божията Истина. И Любовта сама ще ви посрещне в преддверието на Новия живот, който Христос носи в света. Тогава вашата душа ще се зарадва и изпълни с Божията Благодат.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×