Към съдържанието

  • Log In with Google      Вход   
  • Регистрация


                       


Hristo Vatev

Регистрация: 28 дек 2010
Офлайн Последно: 10 авг 2017 20:53
*****

Моите мнения

В тема:ОТЗИВИ, ВЕСТИ, КНИГОПИС

02 май 2017 - 07:46


В тема:63. Цочо Диков Ракитски

02 май 2017 - 07:45


В тема:Сава Калименов (1901-1990)

01 май 2017 - 09:01


В тема:Списание нова светлина 3-та година

25 април 2017 - 20:44

Списание "Нова светлина" 3-та година издавано от 15.04.1893г. до 15. 03.1894г.

Книга 1 (от стр.1 до 32 ст.)
Книга 2 (от стр.33 до 64 ст.)
Книга 3 (от стр.65 до 96 ст.)
Книга 4 и 5 (от стр.97 до 160 ст.)
Книга 6 (от стр.161 до 192 ст.)
Книга 7 (от стр.193 до 224 ст.)
Книга 8 (от стр.225 до 256 ст.)
Книга 9 и 10 (от стр.257 до 320ст.)
Книга 11 (от стр.321 до 352ст.)
Книга 12 (от стр.353 до 384ст.)

В тема:Обща информация

12 април 2017 - 17:52

Номер по Иванчев:  1196 Вид:  СП
ВИДЕЛИНА : Месечно списание, посветено за развитието на душата, ума и сърцето ; Д-р Георги Вълков Миркович . - Год.1, N 1(1902) - . - Сливен : п-ца Труд-Пловдив, 1902-1910. (Пловдив : Труд)
О
   II - VII по 10 книжки годишно ( ян. ) 1904 - ( дек. ) 1909
   VI, I 1 - 10 1 дек. 1902 - ( дек. ) 1903
   VIII 1- 7 1910
Продължение на НОВА СМЕТЛИВА. 4570, чиято годишна номерация продължава в първите 3 книжки. От II 3 кор. подзагл. Месечно списание за духознание ; III 4 - 5 кор. подзагл. Месечно списание за духовн и зследвания. Приложение към I книгата на Рене Кейле. Християнска духовност. Откровение над откровението. Сливен, 1902 ; приложение и към VIII.
Списание за спиритизъм, посветено на тълкуване '' тайните явления в природата ''.

Имена, за които става дума:  Миркович, Георги Вълков - основател; Бъчваров, Тодор И. - издател; Бъчваров, Тодор И. - уредник; Миркович, Георги Вълков - редактор
Тематика:  
Окултизъм

Н А Л И Ч Н О С Т в Б И Б Л И О Т Е К И Т Е

Народна библиотека - Пловдив: Сигн. 61 6/8, години 1902 - 1910

Регионална библиотека - Велико Търново: Сигн. В57В57, години 1902-19061902-1906  Липси: 1907-19101907-1910