Jump to content

Книги с тематични извадки от Словото на Учителя


Sub Category  

101 files

 1. Обновен

 2. Според Учителя Петър Дънов

  Според Учителя Петър Дънов

  630 downloads

  Публикуван

 3. Свещени мисли за божественото

  Свещени мисли за божественото

  476 downloads

  Публикуван

 4. Правила за живота дадени от Учителя Петър Дънов

  Правила за живота дадени от Учителя Петър Дънов

  282 downloads

  Публикуван

 5. Мисли по вегетариянството из беседите

  Мисли по вегетариянството из беседите

  114 downloads

  Публикуван

 6. Учителя за Словото

  Асен Чилингиров – съставител

  111 downloads

  Публикуван

 7. Числата

  СЪДЪРЖАНИЕ
  СЪЩНОСТ / 5
  ЗНАЧЕНИЯ/11
  СВЕТОВЕ / 61
  АСТРОЛОГИЧНИ СЪОТВЕТСТВИЯ / 72
  ТРАНСФОРМАЦИИ/77
  ЩАСТЛИВИ И НЕЩАСТНИ ЧИСЛА/93
  ПОЛОЖИТЕЛНИ, ОТРИЦАТЕЛНИ И НЕУТРАЛНИ ЧИСЛА /114
  РАЦИОНАЛНИ ЧИСЛА /127
  КАБАЛА/129
  ДЕЙСТВИЯ/135
  ПЕНТАГРАМА/152

  530 downloads

  Публикуван

 8. Какво би казал Учителя

  Какво би казал Учителя
  Лазар Стойчев
  Издателство Бяло Братство

  80 downloads

  Обновен

 9. Интуицията - гласът на Душата

  ГЛАСЪТ НА ДУШАТА
  тематични извадки от Словото на Учителя за
  интуицията, шестото чувство и ясновидството
  Издателство Бяло Братство

  355 downloads

  Публикуван

 10. Лицето - огледало на човешката душа

  Лицето - огледало на човешката душа
  Издателство Бяло Братство
   
  Книгата е съставена основно от мисли, взети от Словото на Петър Дънов, характерни със строгата си принципност и достоверност - плод на дългогодишни проучвания и наблюдения. Включва различни чертежи на частите на лицето и описания какъв тип човек характеризират те.

  418 downloads

  Публикуван

 11. Учителя за Библията. - Стар Завет - Том 1

  Учителя за Библията
  Стар Завет - Том 1
  Издателство Бяло Братство

  195 downloads

  Обновен

 12. Учителя за Библията - Нов Завет - Том 2

  Учителя за Библията
  Нов Завет - Том 2
  Издателство Бяло Братство

  146 downloads

  Публикуван

 13. Окултният ученик

  Окултният ученик
  Правила за ученика в окултната школа на Учителя Беинса Дуно
  Издателство Бяло Братство

  259 downloads

  Публикуван

 14. Рила врата към Агарта

  Издателство Бяло Братство

  203 downloads

  Публикуван

 15. Окултни упражнения

  Окултни упражнения

  300 downloads

  Публикуван

 16. За мистичните учения

  Книгата "За мистичните учения" включва тематични извадки из Словото на Учителя.
  Всъщност в мистиката няма нищо мистично. Съдържанието на термина просто отразява едно по-високо равнище на еволюционно развитие на онзи, който е бил украсен с него.
  Всеки от великите духовни Учители на човечеството по своята същност е - освен всичко останало - и мистик. Това означава, че той вижда по-надалече и по-надълбоко от своите съвременници. Божественото послание, което им предава, е негов дълг пред Всевишния. Задачата му е да просветли душите на търсещите по духовния Път и да пробуди техния вътрешен потенциал.

  352 downloads

  Публикуван

 17. РИЛА -СВЕЩЕНАТА КНИГА

  Съдържание
  Петър Дънов
  Учителя
   
  РИЛА -СВЕЩЕНАТА КНИГА
   
  The Master Peter Deunov
   
  (Beinsa Douno)
   
  RILA -THE SACRED BOOK

  296 downloads

  Публикуван

 18. За житото и житния режим

  За житото и житния режим
  Статии за житния режим от ученици и подбрани тематични извадки от Словото на Учителя

  392 downloads

  Публикуван

 19. Мисли на Учителя за Всемирното Бяло Братство

  Мисли на Учителя за Всемирното Бяло Братство
   
  Съдържание:

  Учителя за Всемирното Бяло Братство – в беседите
  Записки на последователи на Учителя в разговори с него за Всемирното Бяло Братство.
  Библиография

  181 downloads

  Обновен

 20. Педагогически идеи на Учителя Дънов

  Основната задача на тази книга е да припомни едни от най-ефикасните принципи и методи за обучение и възпитание на Учителя Дънов, извлечени от самата природа.
  Най-важното правило, което трябва да спазваме е в центъра на образователния процес да поставим детето -ученик с всички негови потребности, пориви, желания. За тази цел трябва задълбочено да изучим психо-биологичните закони, които изграждат душевното естество на детето за дадената възраст т.е. неговия ум чувства и воля и на тяхната основа да се стремим да градим.

  477 downloads

  Публикуван

 21. Възпитание на детето в утробата на майката (пренатално възпитание) по Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно)

  Възпитание на детето
  в утробата на майката
  (пренатално възпитание)
  по Учителя Петър Дънов
  (Беинса Дуно)

  380 downloads

  Публикуван

 22. Виделината на Слънцето

  Виделината на Слънцето

  156 downloads

  Публикуван

 23. Виделината на слънцето - Съкратено издание

  Тематични извадки из цялостното
  Слово от Учителя Беинса Дуно за Слънцето
   
  Съставител Калин Кирилов

  90 downloads

  Публикуван

 24. 100 години от даването на упражнението “Мога“

  Съдържание
   
  1. Вместо въведение - споделени опитности за упражнението
   
  2. Мога - така да изгрее слънцето. За слънцето и човека
   
  3. Упражнението за спрягане на „мога” в беседи от 1917
   
  3.1. Из беседата Оправдание и спасение, 5.4.1917
   
  3.2. Из беседата - Което бог е съчетал, 3.5.1917
   
  3.3. Из беседата - Простотата, 31.5.1917
   
  4. За „мога” в други беседи от 1917
   
  5. „Мога” и „Будя”
   
  6. Основна идея на Школата
   
  Упражнението „МОГА”

  948 downloads

  Публикуван

 25. Откровения на истината

  Съдържание Въведение ............................................................................................................................................
  13 Няколко думи към разумния..............................................................................................................
  17 Що е Истина?........................................................................................................................................
  31 Раздел I: Животът - най-голямата загадка.........................................................................................
  35 1. Кой, къде и какво е Бог ...............................................................................................................
  36 2. Същност на Човека ......................................................................................................................
  77 3. Духовното ръководство на човечеството................................................................................
  125 4. Прераждането: Път към Съвършенство ..................................................................................
  183 5. Законът за Кармата....................................................................................................................
  206 6. Нашият временен дом - Земята ...............................................................................................
  220 7. Здрав дух в здраво тяло ............................................................................................................
  250 Раздел II: Христос и Неговата Мисия ...............................................................................................
  282 8. Светът преди идването на Христос ..........................................................................................
  283 9. Мисията на Христос ...................................................................................................................
  329 10. Земният път на Исус Христос ..................................................................................................
  357 11. Светлина върху Евангелията...................................................................................................
  386 12. Мистерията на Голгота............................................................................................................
  428 13. Второто пришествие на Христос.............................................................................................
  450 14. Пътят на Христовия импулс.....................................................................................................
  493 Раздел III: Христовият пратеник .......................................................................................................
  529 15. Идването на един Велик Посветен в България.....................................................................
  530 16. Новият избран народ - благословия и отговорност.............................................................
  568 17. Един съвременен чудотворец ...............................................................................................
  596 18. Обновяване и поясняване на Христово Учение....................................................................
  618 19. Пътят на човешката душа........................................................................................................
  656 20. Музика и паневритмия............................................................................................................
  675 21. Методи за връзка с Висшите Светове....................................................................................
  698 Раздел IV: Изопачената духовност...................................................................................................
  727 22. Религиите като средства за контрол......................................................................................
  736 23. Истината за Църквата ..............................................................................................................
  756 24. Подмененото Христово учение ..............................................................................................
  784 25. Движението New Age ..............................................................................................................
  803 26. Медиуми, ченълинги и псевдо-Учители................................................................................
  833 27. Пренасяне на практики от миналото или бъдещето в настоящето ....................................
  853 28. Източни учения за западни народи .......................................................................................
  870 Раздел V: Новият Световен Ред или Царството на Терора ............................................................
  884 29. Властващият материализъм и опорочените ценности ........................................................
  888 30. Илюзията, в която живеем......................................................................................................
  914 31. Бизнесът, наречен здравеопазване.......................................................................................
  970 32. Контролът над ресурсите като средство за поробване......................................................
  1057 33. Поквареното образование....................................................................................................
  1112 34. Подготовката за Новия Световен Ред ..................................................................................
  1144 35. Очакваното въплъщение на Антихриста .............................................................................
  1193 Раздел VI: Пророчества ...................................................................................................................
  1221 36. Пророчества от Учителя ........................................................................................................
  1223 37. Пророчества от Ванга ............................................................................................................
  1246 38. Пророчества от Слава Севрюкова ........................................................................................
  1255 39. Библейски и монашески пророчества.................................................................................
  1265 40. Ясновидци и прорицатели....................................................................................................
  1286 41. Предания и народни поверия ..............................................................................................
  1309 42. Ново Небе и Нова Земя .........................................................................................................
  1327 Раздел VII: Размисли и идеи за решения ......................................................................................
  1351 43. Основни задачи пред нас през съвременната епоха .........................................................
  1354 44. Създаване на братски общности..........................................................................................
  1406 45. Холистичната медицина........................................................................................................
  1449 46. Новото земеделие .................................................................................................................
  1493 47. Алтернативи на опороченото образование ........................................................................
  1517 48. Три конкретни задачи, възложени ни от Братството .........................................................
  1563 49. Седем стъпки пред всеки ученик .........................................................................................
  1582 Послеслов.........................................................................................................................................
  1622 Гаси ли се туй, що не гасне?............................................................................................................
  1629 „Събуди се, Нео. Матрицата те държи...“

  176 downloads

  Публикуван

×