Jump to content
  • [[Template blog/front/view/coverPhotoOverlay is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]

НАРОДН И БУДИТЕЛ И (N. Б.) (Основни статути)


Hristo Vatev

428 views

НАРОДН И БУДИТЕЛ И (N. Б.) (Основни статути)

1. Народни Будители (N. Б.) е братство от человеци, без оглед на пол и народност, които, като признават Върховната Правда, чрез безкористен живот прилагат Истината, която е достъпна като най-висш идеал, за да помогнат на своя народ да добие повече светлина в ума, мир в душата, изгодни условия за труд и живот в страната си.

2. Където и да бъде, в каквото и да е общество, предприятие, партия, учреждение, в каквото и дело да участвува Народният Будител, той винаги помни своето предназначение: да помогне за реализиране Върховната Правда между хората - и се старае да бъде неин, макар и най-малък, служител.

3. Народен Будител (N. Б.) може да бъде всеки, който разбира горната цел; намира в себе си достатъчно сили, за да я прояви, макар и в най-малка форма, и има безкористно желание да помогне на своя народ с всички сред- ства, които му дават условията и законите на страната и неговата собствена, любов към Братята человеци.

4. Приемането на всеки нов член-брат става под моралната гаранция и препоръка на двама по-стари членове и след даване пред всички братя след- ното обещание:

«Обещавам се пред себе си, моите Братя и висшата Правда, в крайното тържество на която вярвам, от днес нататък да вложа всички свои сили в без- користна работа за моя народ, като го будя за всичко добро и му помагам както и с каквото мога.»

5. Вътрешният ред и методи на работа се определят в духа на горните статути от групите и техните ръководители.

Общото направление се ръководи от Събора на Народните Будители (С. N. Б.) и от старшите братя (С. Б. N. Б.)

Времето на добрите хора иде - будни бъдете!

Любов със Светлина, Светлина с Мир, Мир с Радост!

За повече сведения се отнесете до Централата Народни Будители (Ц. N. Б.), булевард «Тотлебен» № 22, София, или до ръководителите на Народ- ните Будители (Р. N. Б.) във вашето село или град.

Ръководители в

Untitled.jpg

0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...