Jump to content
  • entries
    89
  • comments
    14
  • views
    69,686

Entries in this blog

"Аудиозапис - Историческият път на Бялото Братство през вековете."

Здравейте, мили приятели. Имам празничен подарък за вас. Това е аудио запис на три тома от поредицата на Влад Пашов "Историческият път на Бялото Братство през вековете." Аудио записите са около 50 часа общо и са 111 части по съдържанието на книгите. Продължаваме със записите на останалите 5 тома. Чете Кирил Кирилов. Аудиозаписите на трите тома можете да изтеглите от тук - https://mega.nz/file/DPxyDQTI#kCpw4gyUDN_DaAvLqeJYNKeL7x9UG3uXtM4JQK6UpsM   Можете да слушате от тук:   1. Том 1 - https://soundcloud.com/hristo-vatev/sets/istoricheskiyat-pt-na-byaloto-bratstvo-prez-vekovete-tom-1 2. Том 2 - https://soundcloud.com/hristo-vatev/sets/v2-3 3. Том 3 - https://soundcloud.com/hristo-vatev/sets/istoricheskiyat-pt-na-byaloto-bratstvo-prez-vekovete-tom-3   Самите пдф-и на книгите може да видите тук: https://petardanov.com/forum/105-влад-пашов-1902-1974/ Ако желаете да подкрепите тези аудиозаписи, можете да ми пишете. Поздрави.

Hristo Vatev

Hristo Vatev

НАРОДН И БУДИТЕЛ И (N. Б.) (Основни статути)

НАРОДН И БУДИТЕЛ И (N. Б.) (Основни статути) 1. Народни Будители (N. Б.) е братство от человеци, без оглед на пол и народност, които, като признават Върховната Правда, чрез безкористен живот прилагат Истината, която е достъпна като най-висш идеал, за да помогнат на своя народ да добие повече светлина в ума, мир в душата, изгодни условия за труд и живот в страната си. 2. Където и да бъде, в каквото и да е общество, предприятие, партия, учреждение, в каквото и дело да участвува Народният Будител, той винаги помни своето предназначение: да помогне за реализиране Върховната Правда между хората - и се старае да бъде неин, макар и най-малък, служител. 3. Народен Будител (N. Б.) може да бъде всеки, който разбира горната цел; намира в себе си достатъчно сили, за да я прояви, макар и в най-малка форма, и има безкористно желание да помогне на своя народ с всички сред- ства, които му дават условията и законите на страната и неговата собствена, любов към Братята человеци. 4. Приемането на всеки нов член-брат става под моралната гаранция и препоръка на двама по-стари членове и след даване пред всички братя след- ното обещание: «Обещавам се пред себе си, моите Братя и висшата Правда, в крайното тържество на която вярвам, от днес нататък да вложа всички свои сили в без- користна работа за моя народ, като го будя за всичко добро и му помагам както и с каквото мога.» 5. Вътрешният ред и методи на работа се определят в духа на горните статути от групите и техните ръководители. Общото направление се ръководи от Събора на Народните Будители (С. N. Б.) и от старшите братя (С. Б. N. Б.) Времето на добрите хора иде - будни бъдете! Любов със Светлина, Светлина с Мир, Мир с Радост! За повече сведения се отнесете до Централата Народни Будители (Ц. N. Б.), булевард «Тотлебен» № 22, София, или до ръководителите на Народ- ните Будители (Р. N. Б.) във вашето село или град. Ръководители в

Hristo Vatev

Hristo Vatev

 

Важни моменти от живота на Рудолф Щайнер.

Важни моменти от живота на Рудолф Щайнер. Хронология Превод от различни антропософски източници: Преслав Павлов Увод Уважаеми читатели, В предстоящите страници ще се запознаете в хронологичен ред с най-значимите дати от биографията на д-р Рудолф Щайнер, който е един забележителен човешки дух, роден през 1861 г. и живял по времето на Учителя Петър Дънов (1864–1944), до началото на 1925 г. Д-р Щайнер е може би единственият духовен ръководител, за когото Учителя заявява, че върши много ценна работа за Бялата Ложа и за идващата епоха на Водолея – за бъдещата (шеста) славянска културна епоха. Целта на тази кратка биографична хронология е да предизвика интерес в българските читатели относно антропософията и личността на Рудолф Щайнер, чиято работа, наред със заветите на Учителя Петър Дънов, представлява не само незаменимо средство за ориентиране и истинско развитие на човешкото съзнание в условията на съвременния живот, но и бележи един съвършено нов етап по отношение постепенното възходящо развитие на човешкия морал, светоглед и свръхсетивни способности, вследствие на индивидуално и колективно приложените антропософски знания, които изграждат новите човешки духовно-възприемателни органи, позволяващи на ученика постепенно да преодолее ограниченията на материално-сетивното и да придобие осъзнато Свободата. Роден като австриец и притежаващ немско самосъзнание, като дете Рудолф Щайнер отраства сред хърватско-словенските общности на някогашната Австро-Унгария, а по-късно се жени за рускинята с немски етнически корени Мари фон Сиверс (1867–1948). Докато изнася езотеричните си беседи, д-р Щайнер е винаги заобиколен от много млади руснаци интересуващи се от духовната наука, която Щайнер нарича антропософия. Този близък контакт със славянството съпътства Рудолф Щайнер през целия му земен живот, но това е само физическото измерение на връзката му със славянството, защото бъдещата духовна култура на (шестата) славянска култура, благодарение на която човечеството ще продължи своята духовна еволюция, ще се развива именно в славянските народи, а българите, както ни разкрива Учителя Петър Дънов, ще имат ролята на мая в нейния разцвет и прогрес. Учителя Дънов окуражава много от своите ученици да изучават антропософската духовна наука, предадена на човечеството като скъп дар от духовния свят именно чрез д-р Рудолф Щайнер. В България един от първите хора изучаващи сериозно антропософията е Боян Боев (1883–1963), но примерът му бива последван и от много други ученици на Учителя. Някои от тях са: Методи Константинов, Стефан Касабов, Георги Радев и Влад Пашов, които четат д-р Щайнер в оригинал, превеждат негови книги и лекции и пишат статии върху тях. Друг интересен факт е, че през 1942 г. Димо Даскалов (1907–1989), патронът на Антропософското общество в България, се среща с Учителя Петър Дънов. Среща ги не друг, а Боян Боев, който е приятел с Димо Даскалов. На тази среща, която се състои на Седемте рилски езера, Димо Даскалов получава духовната повеля от Учителя да преведе колкото се може повече от работите на Рудолф Щайнер на български език и така да направи достъпно за българите неговото учение. (Бел. – В биографията на Димо Даскалов годината на тази среща е посочена като 1944 г., но през тази година Учителя Петър Дънов не отива на Рилските езера. Заради бомбардировките в София Учителя пребивава по това време в близкото до София с. Мърчаево, а през месец август се изкачва, заедно със свои ученици, на Витоша в района на връх Острец и не посещава циркуса на Седемте рилски езера). Факт е обаче, че Димо Даскалов успява да преведе през остатъка от живота си голямо количество антропософска литература. Започвайки от 1945 г., чак до края на земния си път през 1989 г., той превежда около 70 тома от събраните съчинения на д-р Щайнер, които се явяват фундаментът за оформянето и изграждането на българската антропософска общност. Благодарение на неговия самоотвержен преводачески труд, съпътстван с огромни лишения и жертви, ние, можем да изучаваме и прилагаме антропософията в дълбочина на роден език. През всичките тези години на усилена преводаческа дейност Димо Даскалов държи портретите на Рудолф Щайнер и Учителя Петър Дънов на работното си писалище и се среща периодично с Боян Боев, с когото другарува до края на неговия живот през 1963 г. Боян Боев, ученикът най-близо до Учителя, се среща с Учителя Петър Дънов именно благодарение на заръка получена директно от Рудолф Щайнер, която е, че Учителят на Боян Боев е в България. Това знаем не само от писмените спомени за личната среща между Боян Боев и Рудолф Щайнер в Нюрнберг през юни 1908 г., по време на лекциите за Апокалипсиса на Йоан, когато Боян Боев е бил все още студент, но също така и от личните писма на Боян Боев, писани през 1909–1918 г. и запазени в архива на д-р Рудолф Щайнер. Тези писма съдържат въпроси на Боян Боев относно духовните Учители и вероятно са били свързани с този разговор за духовния Учител от България. В тези писма до Щайнер Боян Боев прави и косвени догадки за това кой е Учителя Петър Дънов (1916 г.). За съжаление досега не са открити писмените отговори на Рудолф Щайнер, както и целият архив на Боян Боев. Така или иначе е видно, че през годините, в които Боян Боев вече е бил част от обкръжението на Учителя Петър Дънов, е имало кореспонденция между него и Рудолф Щайнер, или с Мари Щайнер от негово име. Боян Боев също така поддържа кореспонденция и с други членове на Антропософското общество. Малко известен факт е, че през 20-те години на миналия век има две покани изпратени от България за евритмични представления в София, за лекции на Рудолф Щайнер и за основаване на клон на Антропософското общество в България. Те биват отклонени от Рудолф Щайнер, а по- късно и от Мари Щайнер, под претекста, че в България работи Петър Дънов. Това е известно от спомените на Йорген Смит (1916–1991г.), член на борда на Антропософското общество в Дорнах от края на 30-те години на 20-ти век, които бяха потвърдени от него през 1989 г. (бел. непубликувани спомени на Йорген Смит). В заключение може да се обобщи, че най-вече благодарение на Боян Боев словото и делото на Учителя Петър Дънов стават известни на Рудолф Щайнер и на Мари Щайнер, но този факт никога не е бил обект на публичност от страна на Антропософското общество. Двете духовни течения в лицето на Антропософското общество и българското Бяло Братство се развиват паралелно във времето – едното в Централна и Западна Европа (в т.нар. от Щайнер Западен стар свят), а другото в Източна Европа (Източен стар свят). Заслужава да се отбележи, че по времето на Учителя, както и след това, в общество Бяло Братство духовната наука антропософия е била обект на изучаване от учениците, който са се стремили към по-научно задълбочен подход в изследването на духовното, на езотеричното, на Доброто, на Божественото. Надявам се читателите да намерят за интересни изложените в следващите страници факти от живота на Рудолф Щайнер, чрез които да успеят да се приближат до неговата личност. Прераждането на неговата индивидуалност, по собствените му думи от 1922 г., би трябвало да се е осъществило в Америка през 2002 г. и най-вероятно той ще трябва да се противопостави на съвременното Антропософско общество.   Каква е ролята на българите, развиващи съзнанието си благодарение на антропософията?   Преди да приключа с този увод ще се спра на един интересен и специфичен въпрос. Каква е ролята на българите, работещи чрез антропософията? Защо е необходим този въпрос? Заради специфичната позиция, в която ние, българите, можем да се окажем. От една страна сме фундаментално позиционирани като душевен генотип, и като език и култура, да усетим и възприемем съвременните духовни процеси, а от друга – чрез изучаването и опознаването на инструментариума на духовната наука антропософия да ги разберем и осъзнаем. Знаем от Рудолф Щайнер (том 237 от събраните му съчинения), че има две категории човешки души – стари и млади души. Старите души са първите, които започват да се прераждат на Земята още в края на Лемурийския период, т.е. след отделянето на Луната от Земята. Младите души се завръщат на Земята едва през по-късния Атлантски период. Старите души имат повече прераждания на Земята и за тях е характерно, че приемат Христос по-скоро не интелектуално, а с душата си, с чувство, с интуиция и усет. Те имат едно по-вродено усещане за Христовото същество, защото са Го преживявали на Земята по-дълго време, благодарение на повечето си прераждания. Младите души нямат това изградено усещане и достигат до Христос анализирайки отговорите на екзистенциалните въпроси, които си поставят. Те имат едно по- материално усещане за живота, защото на душевно ниво Христос им е по-далечен, по- абстрактен и по-непонятен, затова и те основно използват интелекта си, за да Го разберат. Въпреки различията, към началото на 19-ти век, докато са пребивавали още в отвъдното, преди да се преродят на Земята, една обща част от тези две групи души, изживява едни много силни имагинативни образи на Христос и неговата жертва на Голгота. Това поражда много силен стремеж в душите им да разберат тайната на Христовото същество. Точно с тази кармична обремененост идват истинските антропософи на Земята. Те търсят новото разбиране за Христос, което на практика им бива предоставено благодарение на Антропософия (духовното същество стоящо зад науката антропософия). Така появата на антропософията се оказва кармически предопределена в началото на 20-ти век, когато е трябвало да се преродят всички тези души, преживели имагинативните образи на Христос в свръхсетивния свят. Рудолф Щайнер от своя страна се превръща в инструмента, чрез който се дава форма на тази езотерична мъдрост. Българите са една категория стари души, които изостават с навлизането на Аза в астралните им тела. Това се получава като своеобразно последствие от факта, че те започват да се прераждат като едни от първите физически хора на Земята точно след отделянето на Луната от Земята през Лемурийския период (може би и затова Учителя Петър Дънов заявява, че българин е категория човек, и че българите са най-древните хора на Земята). При българите се наблюдава едно специфично астрално тяло, което е малко по-отделено от физическото и етерното тяло от една страна и Аза от друга. Това е особено силно изразено по време на сън, когато Азът и астралното тяло са отделени. Азовете при българите не са напълно обхванати от астралните им тела. Поради тази свръхсетивна конфигурация на фините им тела, при българите се наблюдава една особеност в тяхното възприемане на духовния свят. Те чувстват и преживяват Бог-Отец в Природата, т.е. висшите духовни йерархии, които се стремят да издигат и развиват заобикалящата ни среда. Това е Доброто в природата, в минералния, растителния и животинския свят. От друга страна чувстват Злото – нисшите йерархии, които внасят изоставането, падението и греха. Така Българите са една особена категория хора, които чувстват и преживяват напрежението и борбата между Доброто и Злото в заобикалящата ги среда в живота. Естествено възниква въпросът каква е ролята на засега малкото българи, работещи задълбочено с антропософията? На база вече споменатото можем да твърдим, че тази категория българи са хора, които са изключително облагодетелствани през 20-ти и 21-ви век да бъдат в състояние от една страна да имат разбирането за Христовото същество, благодарение на антропософията, а от друга – да усещат Христос като духовно присъствие в заобикалящата ги природа. Така тези българи се оказват една категория хора, която има нужните условия, за да преодолее материалните изкушения и заблуждения, които целенасочено биват внасяни в човешкото съзнание чрез системните атаки на ариманични духове. Тези българи имат вродената душевно- интелектуална способност за разпознаването и разбирането на Христовото същество и затова точно те биха възприели и разбрали по-адекватно за съвремието ни както Христовото същество, така и Неговото вече разгръщащо се етерно пришествие. Благодарим Ви за вниманието и приятно четене!   Преслав Павлов април 2020 г. София   Бележка – „думите в италик с кавички“ са цитати на Рудолф Щайнер.   Важни моменти от живота на Рудолф Щайнер. Хронология 23 юни 1829 – В Герас, провинция Долна Австрия е роден бащата на Рудолф Щайнер – Йоханес Щайнер. 8 май 1834 – В Хорн, Долна Австрия, е родена Франциска Блий – майката на Рудолф Щайнер. „Моята майка и моят баща бяха деца на великолепна Долна Австрия – гориста провинция на север от р. Дунав.“ 16 май 1860 – Йоханес Щайнер и Франциска Блий встъпват в граждански брак. 27 февруари 1861 – В Долни Кралевец, Хърватия – близо до границата с Унгария, където бащата Йохан Щайнер работи като телеграфист за Южните Австрийски Железници, се ражда Рудолф Йозеф Лоренц Щайнер. Рудолф Щайнер е покръстен два дни по-късно. Продължават да съществуват спорове за рождената му дата – 25-ти или 27-ми като за час на раждане се сочи 23:15 ч. местно време. Съществува мнение, че въпреки, че е кръстен по-късно в кръщелното свидетелство e вписана коректната дата на раждане, т.е. 27 февруари. Английския астролог Алан Лео запитва лично Рудолф Щайнер, за да му построи хороскоп и получава датата 27 февруари Съществуват специални биографични изследвания по темата. Лятото на 1862 – Семейството се мести в Мьодлинг, Долна Австрия, заради новата месторабота на бащата Йоханес Щайнер. 1863 – Семейството се мести в Потчах, Долна Австрия, близо до границата със Стирия, където Йоханес Щайнер става началник на гара Земеринг. „Гледка простираща се до планините… величествени върхове в далечината и прекрасен чар на природата в непосредствена близост.“ 15 ноември 1864 – Ражда се Леополдин – сестрата на Рудолф Щайнер. Тя работи като шивачка и прекарва целия си живот при своите родители. 28 юли 1866 – Ражда се Густав – глухонемият брат на Рудолф Щайнер. 1867 – Рудолф Щайнер започва да учи в селското училище. Последва неразбирателство между баща му и училищния директор, чиято съпруга несправедливо обвинява момчето, че причинява безредие. В резултат на това Рудолф Щайнер е спрян от училище и започва да учи от дома си. 1868 – Ключова опитност. Неизвестно за семейството, една леля умира в отдалечен град. Седейки в чакалнята на гарата, Рудолф Щайнер вижда нейната „форма“, която разговаря с него и го моли за помощ. „С настъпването на тази опитност започна един нов душевен живот за момчето, живот, в който не само външните дървета и планини му говореха, но и също световете съществуващи отвъд тях. От този момент нататък момчето започна да живее с духовете на природата…“ 1869 – Семейството се мести в спокойното и провинциално селце Нойдьорфл, близо до Винер Нойщат в днешна Унгария. Там Рудолф Щайнер посещава местното селско училище. Поради „неправилността“ на неговото писане и произношение, той трябва да посещава допълнителни уроци. 1870 – Благодарение на книга, дадена му от неговия учител Хайнрих Гангл, Рудолф Щайнер открива геометрията: „Да обхвана нещо чисто в духа си ми носеше вътрешно щастие. Чрез геометрията аз опознах за пръв път щастието.“ Същият учител му позволява да рисува, докато другите ученици продължават да се упражняват в четене и писане. „Един артистичен елемент“ навлиза в неговото образование. 1871 – Въпреки, че родителите му не са религиозни, Рудолф Щайнер се превръща в „дете на църквата“ и любимец на свещеника Франц Марац, който, според думите на Щайнер, е „един невероятен образ“. Щайнер също така свидетелства: „Когато достигнах 10-11 годишна възраст, сред всички, които тогава познавах, той [Франц Марац] беше значително най- отличаващият се.“ Освен многото други факти, Марац запознава Рудолф Щайнер и с хелиоцентричната космология на Коперник. Като момче, в близост до олтара, Рудолф Щайнер служи на меси, погребения и шествия. В края на годината след един инцидент, в който той се отървава от побой, баща му забранява църковните посещения. 1872 – Рудолф Щайнер се премества в намиращото се на седем километра от дома му гимназиално училище във Винер Нойщат. Това разстояние той изминава пеш всеки ден независимо от естеството на метеорологичните условия. Във Винер Нoйщат Рудолф Щайнер се запознава с немската литература благодарение на лекаря Карл Хикел. Също така той се запознава и с теорията на електричеството и телеграфа. Четенето му се отдава, но това не важи за правописа. През първите две години изпитва трудности, но след това се превръща в „добър ученик“. 1873-75 – С помощта на своите учители, или пък самостоятелно, Рудолф Щайнер придобива много на брой чудесни опитности свързани с различните науки и математиката. Извън училище той се занимава самостоятелно с аналитична геометрия, тригонометрия, диференциални уравнения и изчисления. 1876 – Рудолф Щайнер започва да преподава на други ученици, за да им помага и също така изучава от своя баща изкуството на книговезването. Отделно от това самостоятелно изучава и стенография. 1877 – Рудолф Щайнер се запознава с труда на Имануел Кант Критика на чистия разум, който многократно чете и започва собственото си изследване на този трактат. Щайнер открива и прочита Всеобща световна история на Карл фон Ротек. 1878 – Разширено изучава тогавашната съвременна психология и философия. 1879 – Завършва гимназията с отличие. Неговият баща е преместен на работа в Инцерсдорф, близо до Виена. Рудолф Щайнер използва своето първо посещение във Виена, за да „закупи значително количество философска литература“ – Кант (1724–1804), Фихте (1762–1814), Шелинг (1775–1854) и Хегел (1770–1831), както и няколко истории на философията. Неговата цел е да открие пътя от Аза към природата. Октомври 1878–1883 – Рудолф Щайнер започва обучението си във Висшето Техническо Училище във Виена, за да изучава математика*, химия*, физика*, биология* (* - основните предмети, които записва, за да започне следването си), минералогия, ботаника, зоология, геология и механика и става студент благодарение на университетската си стипендия. Също така посещава и лекции по история и литература, докато едновременно с това продължава жадно да чете различни философските трудове. Неговите двама любими преподаватели в колежа са преподавателят по немски език и литература Карл Юлиус Шрьоер (1825–1900) и лекторът по физика Едмунд Райтлингер (1830–1882). Щайнер посещава лекции по естетика на Роберт фон Цимерман (1824–1898) и по философия на Франц Брентано (1838–1917). През тази година започва своето приятелство с Мориц Цитер (1861–1921), който финансово подпомага Щайнер, докато той живее в Берлин. Щайнер се запознава с изследвания на Гьоте и прочита за пръв път Фауст.   1880 – Рудолф Щайнер посещава лекциите на Карл Юлиус Шрьоер, които са посветени на Шилер (1759–1805) и Гьоте (1749–1832), като Шрьоер се превръща в негов ментор. „Вследствие на забележителното стечение на обстоятелствата“ Рудолф Щайнер се запознава с Феликс Когуцки (1833–1909), „билкар“ и лечител, който може „да вижда дълбоко в тайните на природата“. Рудолф Щайнер се среща и учи от този „пратеник на Учителя“ през цялото време, докато живее във Виена и го посещава неколкократно в родния му град Трумау. Януари 1881 – „Не спах и за момент. Бях зает с философски проблеми до около 00:30 сутринта. След това най-накрая се отпуснах в леглото. Всички мои усилия през последната година бяха насочени спрямо истинността на твърдението на Шелинг: „У всеки човек се таи една тайна, чудесната способност да се отдръпне от потока на времето – да се отдели от самоопределящото се от всичко идващо към него отвън – да се вглъби в най-дълбоката си същност, в неизменната форма на Вечността и да погледна така към себе си“. „Вярвам и все още съм твърдо убеден в това, че аз открих тази способност у себе си. От дълго време се бях свързал с това. Сега цялата идеалистична философия стоеше пред мен променена. Какво е една безсънна нощ в сравнение с това?“ Рудолф Щайнер започва да комуникира с водещите мислители за съвремието си и те му изпращат книги, които той жадно чете. Юли месец: „Аз не съм един от онези, които се гмурват в деня като животно в човешка форма. Аз се стремя към една специфична цел, към една идеалистична цел – познанието за истината! Това не може да бъде постигнато между другото. Изисква се най-големият стремеж в света, освободен от всякакъв егоизъм и същевременно от всякакво примирение.“ Август: Щайнер записва за пръв път размишления, които по-късно ще станат част от книгата му Философия на свободата. „Стремежът към абсолютното: този човешки копнеж е свобода.“ Той също така се стреми да дефинира и „философията на селянина“, описвайки мироглед му като на човек, който живее близо до земята по стария традиционен начин. 1881–1882 – Билкарят Феликс Когуцки се разкрива пред Щайнер като пратеник на друга, по- висша в посвещението личност, която инструктира Рудолф Щайнер да проникне по-дълбоко във философията на Фихте и да усъвършенства съвременното научно мислене. По този начин Рудолф Щайнер успява по правилен начин да се подготви и да навлезе в сферата на Духа. Този Учител (за когото се смята, че е Християн Розенкройц) осведомява Щайнер и за двойствената природа на времето (еволюционна и инволюционна). Това продължава до 1882 година. 1882 – С помощта на Карл Юлиус Шрьоер Рудолф Щайнер е помолен от Йозеф Кюршнер (1853– 1902) да редактира научните работи на Гьоте за списанието Германска национална литература, което бива издавано от самият Кюршнер. Щайнер пише Една възможна критика на теориите за атомизма и я изпраща на Фридрих Теодор Фишер (1807–1887), чиито трудове е изучавал по-рано. 1883 – Природата и творчеството на Гьоте са му представени от Шрьоер с блестящ ентусиазъм, но самият свят на идеите, който за Шрьоер е действителната движеща сила на мировите дела, му изглежда само като сянка на истинския духовен свят и така Щайнер преминава от идеята за субективния идеализъм на Шрьоер към идеята за „обективния идеализъм". Предприема обширни, и то най-вече в областта на оптиката, естествено-научни изследвания в лабораторията на преподавателя си Райтлингер. Тези изследвания му дават увереността, че светлината сама по себе си, в смисъла на Гьоте, представлява свръхсетивна реалност, а цветовете са сетивни явления „вътре в светлината". Напуска Висшето Техническо Училище във Виена без да полага държавен изпит, продължава да работи по публикуването на научните творби на Гьоте и започва работа като частен учител. 1884 – Първият том на Гьотевите съчинения върху естествените науки (GA 1) е готов през март. Рудолф Щайнер изнася лекции върху научния подход на Гьоте и Лесинг. През юли той започва работа в дома на вносителя на памук Ладислаус Шпехт и съпругата му Паулине като наставник на четирите им момчета. Той ще живее в дома им до 1890 г. Успява да доведе проблемното 11-годишно момче на семейство Шпехт – Ото Шпехт, което се счита за неспособно да бъде обучавано, до успешното му завършване на гимназията, което е последвано и от придобиване на медицинско образование. Щайнер завършва едно фундаментално педагогическо и терапевтично изследване, и разработва своите педагогически възгледи и методи благодарение на наблюденията си върху ученика си Ото Шпехт. Занимава се с философията на Едуард фон Хартман и особено с неговия труд Феноменология на моралното съзнание. По това време той се запознава със семейния лекар на семейство Шпехт – Йозеф Бройер (1842–1925), който е съавтор със Зигмунд Фройд (1856–1939) при публикуването на книгата Изследвания върху хистерията. 1885 – Докато продължава да редактира работите на Гьоте, Рудолф Щайнер чете задълбочено съвременни философи като Едуард фон Хартман (1842–1906), Йоханес Фолкелт (1848–1930), Рихард Вале (1857–1935) и др. 1886 – Посещава често къщата на семейство Фер и възниква близко приятелство между него и Радегунде Фер (1868–1903) – най-малката дъщеря на доктора на философските и юридическите науки Йозеф Едуард Фер. Месец май: Рудолф Щайнер изпраща на Кюршнер ръкописа на Основни линии на една теория на познанието в светогледа на Гьоте – с особено позоваване на Шилер (GA 2), която бива публикувана през октомври и намира широко разпространение. Щайнер се запознава с поетесата Мари Ойгени дел Граци (1864–1931) и в нейна чест пише Природата и нашите идеали. Рудолф Щайнер посещава нейния салон, където се запознава с много свещеници, теолози и философи, които стават негови приятели. Междувременно директорът на архива на Гьоте във Ваймар моли за неговото сътрудничество при публикуването на Гьотевите трудове в изданието Софи, най-вече относно проучванията на цветовете. 1887 – В началото на годината Рудолф Щайнер е много болен. През годината неговото здраве постепенно се подобрява и той се превръща в човек предимно на „писмената кореспонденция“, като пише есета и участва в австрийския културен живот. През август-септември излиза от печат вторият му том на Гьотевите съчинения върху естествените науки (GA 1). 1888 – Януари-юли: Рудолф Щайнер става редактор на журнала Германски седмичник. Той стартира по-интензивни лекционни цикли и изнася лекцията Гьоте като бащата на новата естетика (виж. GA 30). Щайнер се запознава и става много близък приятел с Фридрих Екщайн (1861–1939) – австрийски енциклопедист, меценат, теософ, писател, философ на символизма, алхимик, музикант и вегетарианец. Фридрих Екщайн го въвежда в различни духовни движения (включително и в теософското), като двамата заедно медитират и тълкуват различни езотерични и алхимични текстове. 1889 – За първи път чете Фридрих Ницше (1844–1900) и неговия труд Отвъд доброто и злото. Той отново се сблъсква с теософията и в теософските кръгове около Мари Ланг (1858–1934) научава за Елена Блаватска (1831–1891). Също тук се запознава и с добре известни личности от австрийския обществен живот, както и с езотерици като Франц Хартман (1838–1912) и Карл Лайниген-Билигхайм (преводач на Трансценденталната вселена от К.Г. Харисън). През този период за пръв път чете книгите Езотеричният будизъм на А.П. Синет (1840–1921) и Светлина по пътя на Мейбъл Колинс (1851–1927). Започва и да пътува повече, посещавайки Будапеща, Ваймар и Берлин, където се запознава с философа Едуард фон Хартман. Коледния период на 1889 г. Рудолф Щайнер прекарва с приятели в Херманщат, Зибенбург (съвременен Сибиу, Румъния). Там, в Карпатските планини, се е установил голям немски етнос още през 12-ти век. По думите на Щайнер тук за първи път му се разкрива духовната структура на Приказка за зелената змия и красивата лилия на Гьоте. В този период Рудолф Щайнер има много съкровени преживявания, които обаче споделя много оскъдно в автобиографията си. Смята се, че тук той преминава следващо ниво на посвещение. Този път от Учителя Исус. 1888-89 – „Това беше изпитателен период за душата ми, докато се взирах в християнството… Аз успях да прогресирам върху еволюцията на християнството единствено чрез съзерцанието в смисъла на духовното възприятие… Съзнателното разбиране на истинското християнство започна да изгрява в мен към края на века. Това семе продължи да се развива. Изпитанието на моята душа се случи скоро преди началото на 20- ти век. Това беше решително за развитието на душата ми, така че аз стоях духовно изправен пред Мистерията на Голгота в дълбоко и тържествуващо празнуване на познанието.“ 1890 – Рудолф Щайнер завършва третия том на GA 1. Започва своята докторска дисертация, която по-късно ще се превърне в Истина и наука (GA 3). Запознава се с поетесата феминистка Роза Майредер (1858–1938), с която ще обменя своите най-съкровени разсъждения. През септември Щайнер се мести във Ваймар, за да продължи работата си в архива на Гьоте. 1891 – Излиза от печат редактирания от Кюршнер том трети от поредицата за Гьоте. По това време Рудолф Щайнер редактира изследванията на Гьоте върху минералите, както и научните изследвания в издание Софи. Рудолф Щайнер се запознава с Лудвиг Леснер (1845–1896) от издателство Кота, който го моли за книга свързана с основните въпроси на метафизиката. Благодарение на тази среща по-късно се появява книгата Философия на свободата (GA 4), която обаче няма да бъде издадена от Кота, а от Емил Фелбер (1866–1932). През октомври Рудолф Щайнер взема устната защита на своя докторат по философия, математика и механика в университета в Росток, Германия. По-късно му е присъдена научната степен доктор по философия от Хайнрих фон Щайн, а темата на дисертацията му е „Основният въпрос на епистемологията, със специално внимание към наукоучението на Фихте“. През ноември във Виена той изнася за първи път лекция, свързана с Гьотевата приказка. 1892 – Рудолф Щайнер продължава работата си в архива на Гьоте и Шилер, а също и върху Философия на свободата (GA 4). Неговата дисертация е публикувана под заглавието Истина и наука (GA 3). Щайнер се заема да пише въведения към книги на събраните съчинения на Артур Шопенхауер (1788–1860) и Жан Пол (1763–1825) за издателство Кота. В края на годината той започва да живее съвместно с Анна Ойнике (1853–1911) – вдовица с четири дъщери и един син. Щайнер се сприятелява с Ото Ерик Хартлебен (1864–1905), с когото споделя общи литературни интереси. 1893 – Рудолф Щайнер започва да пише много прегледи, рецензии, ревюта и статии за най- различни издания. През март изнася лекция на тема Хипнотизма във връзка със спиритуализма. През септември е завършен четвърти том от изданията на Кюршнер. През ноември излиза Философия на свободата (GA 4). Също така тази година той се запознава и с анархиста Джон Хенри Макей (1864–1933) и с Макс Щирнер (1806–1856) – немски философ, ляв хегелианец и теоретик на анархизма, който оказва силно влияние върху възгледите на Ницше.   1894 – Рудолф Щайнер се запознава със сестрата на Ницше (1844–1900), Елизабет Фьорстер Нищше, и започва да чете все още непубликувания Антихрист. Запознава се и с Ернст Хекел (1834–1919). През есента започва да пише книгата Ницше, борец срещу своето време (GA 5). 1895 – Май: Излиза книгата Ницше, борец срещу своето време. 1896: 22-ри януари – Рудолф Щайнер вижда Фридрих Ницше за пръв и последен път. Работи в архивите на Ницше, Гьоте и Шилер, и приключва работата си в тях към края на годината. Влиза в конфликт с Елизабет Ницше и така връзката му с архива на Ницше бива прекъсната. 1897 – Рудолф Щайнер приключва ръкописа Светогледът на Гьоте (GA 6). Премества се в Берлин с Анна Ойнике и започва редакторска дейност за Литературно списание. От сега нататък Щайнер ще пише многобройни прегледи, рецензии, ревюта, литературни и философски статии и др. Започва и лекционна дейност към Свободното литературно общество. През септември той посещава конгреса на ционистите в Базел. През 1894–1906 г. се ангажира в наказателния процес във Франция по делото Драйфус и защитава висшия офицер от френската армия с елзаско- еврейски произход Алфред Драйфус, който несправедливо е заподозрян в шпионаж в полза на Германия и изпратен на заточение на Дяволския остров (Карибите) във Френска Гвиана. Вярва в невинността на Драйфус и си навлича гнева на антисемитите, пишейки за него в Литературно списание. Изнася пет доклада по делото Драйфус до 1898 г. Решително отхвърля ционизма – желанието на определени кръгове за създаване на еврейска държава в Палестина. В този период, около 36-тата му година, се случва дълбок обрат в душевния му живот – от една страна значително се изостря вниманието му към разумността на външен свят, а от друга страна медитацията все повече и повече се превръща в жизнена необходимост на душата му. 1898 – Чрез работата си като редактор Рудолф Щайнер активно участва в берлинския политически, артистичен и театрален живот. Сприятелява се с Джон Хенри Макей (1864–1933) и с поета Лудвиг Якобовски (1868–1900). Присъединява се към кръга от писатели, артисти и учени на Якобовски, който е наречен Идващите и там изнася лекции до 1903 г. Щайнер също така изнася лекции и пред Сдружението за училищна педагогика. Той пише статия по случай 150 години от рождението на Гьоте. Лекцията е озаглавена Тайното откровение на Гьоте и анализира Гьотевата Приказка за зелената змия и красивата лилия. 1899 – Рудолф Щайнер започва да работи като преподавател в Общообразователното училище за работещи, което е основано от Вилхелм Либкнехт (1826–1900) и до 1904 г. изнася както отделни лекции, така и цели лекционни цикли. Завършва трудовете Литература и духовен живот през деветнадесети век, Индивидуализъм и философия, Хекел и неговите опоненти, Поезия в съвремието и започва да работи над това, което петнадесет години по-късно ще се превърне в Загадките на философията (GA 18). Щайнер се среща с много артисти и писатели, сред които Кате Колвиц (1867–1945), Стефан Цвайг (1881–1942) и Райнер Мария Рилке (1875– 1926). На 31-ви октомври сключва брак с Анна Ойнике. 1900 – „Аз мислех, че смяната на века ще донесе нова светлина на човечеството. Изглежда, че отделянето на човешката мисъл и воля от духа се е увеличило. Промяна или завръщане в посоката на развитие на човешката еволюция ми изглежда необходимост.“ С посвещение на Ернст Хекел, през март е публикувана втората част на Поглед на света и живота през деветнадесети век, която по-късно ще се обособи като Загадките на философията. Продължава да изнася лекции пред Сдружението по училищна педагогика и го оглавява след смъртта на Якобовски. Изнася лекция пред около 7000 печатари по повод юбилей на Гутенберг – бащата на съвременното книгопечатане. През септември Рудолф Щайнер е поканен от граф и графиня Брокдорф да изнесе лекция в кръга Теософска библиотека, помещаващ се в техния дом. Неговата първа лекция е за Ницше, а втората му лекция е озаглавена Тайното откровение на Гьоте. На 6-ти октомври започва лекционен цикъл свързан с мистицизма, който по-късно ще се превърне в Мистицизмът и връзката му с Модернизма (GA 7). Ноември: Изнася своята първа лекция във федерацията „Джордано Бруно“, която е основана от Вилхелм Бьолше, а вторият съосновател е философът Бруно Виле. Щайнер остро критикува Бьолше заради „еснафщина“, но пък адмирира Бруно Виле. Лекциите му във федерацията продължават до май 1905 г. Той говори за Джордано Бруно и тогавашния Рим, фокусирайки се върху важността на монизма и философията на Тома Аквински. Ноември-декември: „Мари фон Сиверс (1867–1948) се появява в публиката“. 1901 – Рудолф Щайнер има продължителни финансови затруднения и неговите ранни приятели Мориц Цитер и Роза Майредер го подпомагат. През октомври в Теософска библиотека той започва лекционния цикъл Християнството като мистичен факт (по-късно издаден в 8-ми том на събрания съчинения – GA 8). През ноември в Хамбург по покана на Вилхелм Хубе- Шлайден (1846–1916) той изнася своята първа теософска лекция върху приказката на Гьоте. Посещава чаената сбирка в дома на граф и графиня Брокдорф по време, на която се чества основаването на Теософското общество. Щайнер изнася лекционен цикъл От Буда към Христос пред кръга Идващите. На 17-ти ноември Мари фон Сиверс пита Рудолф Щайнер дали Теософията не се нуждае от западно-християнско духовно течение, за да допълни източните акценти. „Въпросът беше поставен. Сега следвайки духовните закони аз можех да започна да отговарям“. През декември Рудолф Щайнер пише за първи път своя статия за едно теософско издание. В края на годината семейство Брокдорф и вероятно Вилхелм Хубе-Шлайден молят Рудолф Щайнер да се присъедини към Теософското общество и да поеме ръководството на Германската секция. Рудолф Щайнер приема с условието, че Мари фон Сиверс, която е в Италия по това време, ще работи с него. 1902 – В началото на януари, заедно с Роза Люксембург (1870–1919), Рудолф Щайнер участва в откриването на Училището за работници в Шпандау. На 17-ти януари Рудолф Щайнер се присъединява към Теософското общество. През април е поканен да стане Главен секретар на германската секция на Теософското общество, като междувременно той е работел за нейното изграждане. През юли посещава теософския конгрес в Лондон. Запознава се с Бертрам Кийтли (1860–1949) и с Дж.Р.С. Мийд (1863–1933), А.П. Синет, Ани Безант (1847–1933) и други. През септември бива издаден цикълът Християнството като мистичен факт (GA 8). През октомври, пред около 300 души в Сградата на Джордано Бруно (общество посветено на Дж. Бруно), Рудолф Щайнер дава своята първа публична лекция по Теософия на тема Монизъм и Теософия. Между 19-ти и 21-ви октомври немската теософска секция провежда своята първа сбирка; Рудолф Щайнер е неин Генерален секретар, а Ани Безант също участва. Лекциите на Щайнер са свързани с практичното изследване на кармата. На 23-ти октомври Ани Безант представя Рудолф Щайнер пред Езотеричното училище на Теософското общество. На 25-ви октомври Щайнер започва серия седмични лекции под названието Полето на Теософията. През тази година Рудолф Щайнер среща за първи път Ита Вегман (1876–1943), която по-късно, в края на живота му, ще стане негов близък сътрудник. 1903 – Рудолф Щайнер започва поредица от около 300 лекции и семинари. През май излиза първия брой на списание Луцифер. През юни посещава Лондон за първата среща на Федерацията на европейските секции на Теософското общество, където се запознава с полковник Хенри Олкът (1832–1907). Рудолф Щайнер започва да пише Теософия (GA 9). Анна (Ойнике) Щайнер напуска Рудолф Щайнер и макар да нямат официален развод те не поддържат семейни отношения след това. 1904 – Рудолф Щайнер продължава да изнася, общо около 90, лекции в Колежа на работниците и на други места, а в цяла Германия изнася около 140 лекции пред теософската аудитория през тази година. През февруари се среща с Карл Унгер (1878–1929), който по-късно ще стане член на Управителния съвет на Антропософското общество (1913). През март се запознава с Михаел Бауер (1871–1929), християнски мистик, който в бъдеще също ще членува в Управителния съвет. През май излиза от печат Теософия (GA 9) с посвещение: На духа на Джордано Бруно. Рудолф Щайнер и Мари фон Сиверс посещават Лондон за срещи с Ани Безант. През юни Рудолф Щайнер и Мари фон Сиверс посещават срещата на Федерацията на европейските секции на Теософското общество в Амстердам. През юли Щайнер започва поредица статии в списанието Луцифер-Гнозис, които по-късно ще се превърнат в Как се постигат познания за висшите светове (GA 10) и в Космична памет (GA 11). През септември Ани Безант посещава Германия. През декември Щайнер изнася лекции за Свободните масони. Той споменава високите нива на масонството идващи от Джон Яркър (1833–1913) и представени от Теодор Ройс (1855–1923) и Карл Келнер (1851–1905) като едно празно пространство „в което може да бъде поставен един добър образ“. 1905 – През тази година Щайнер ще прекрати своята не-теософска лекционна практика. Подкрепян от Мари фон Сиверс дейността на Щайнер за теософски лекции ще се увеличи значително – както по отношение на публичните лекции, така и в затворения кръг на Теософското общество. „Германското Теософско движение е от изключително значение“. Щайнер препоръчва да се четат Фихте, Якоб Бьоме (1575–1624), Ангелус Силезиус (1624–1677). Той започва да внася християнски теми в Теософията. Също започва да работи с лекари (Феликс Пайперс и Лудвиг Ньол). През юли той е в Лондон за Федерацията на европейските секции, където посещава лекция на Ани Безант: „Рядко съм виждал г-жа Безант да говори толкова проникновено и сърдечно, …чрез г-жа Безант аз намерих пътя до Блаватска“. Септември- октомври Рудолф Щайнер изнася курс от 31 лекции пред малък езотеричен клас. През октомври се провежда годишната среща на Германската секция на Теософското общество, която секция продължава да бъде малка на брой. Рудолф Щайнер отчита, че все пак членовете са нараснали от 121 на 377. През ноември, търсейки да изградят едно духовно „продължение“, Рудолф Щайнер и Мари фон Сиверс участват в Мемфис-Мизраим, масонска церемония. Те плащат по 45 марки за индивидуалното си членство. „Вчера ти видя колко малко е останало от миналите езоретични институции. Ние се срещаме само с „рамка“, …понастоящем зад нея няма нищо. Духовните сили са се оттеглили напълно.“, пише Щайнер на Мари фон Сиверс. 1906 – Разрастване на теософската дейност. Рудолф Щайнер изнася 245 лекции и едва 44 от тях са в Берлин. Лекционните цикли биват изнасяни в Париж, Лайпциг, Щутгарт, Мюнхен. Духовната работа също се усилва. Рудолф Щайнер започва писането на Въведение в Тайната наука (GA 13). През януари той получава разрешение и патент да ръководи клон на духовно общество наречено Мистика Атерна от Ордена на древните свободни масони Мемфис-Мизраим. Това ще се превърне в Когнитивна култова секция (Мизраим служба) на Езотеричното училище (справка GA 265). През това време Щайнер се запознава с Алберт Швайцер (1875–1965). През май е в Париж и се запознава с Едуард Шуре (1841–1929). Много руснаци посещават неговите лекции, сред тях са: Константин Балмонт (1867–1942), Дмитрий Мережковски (1865–1941), Зинаида Хипиус (1869–1945) и Маргарита Волошина (1882–1973). Рудолф Щайнер посещава Федерацията на европейските секции на Теософското общество, на която за последен път присъства полковник Олкът. Щайнер прекарва края на годината във Венеция и Рим, където помага за превода на Ключ към теософията на Блаватска. 1907 – Разраства се Теософско общество, следващо розенкройцерската директива за представяне на духа в света – в образованието, социалните въпроси, науката и изкуството. През февруари Олкът умира в Адяр. Преди смъртта си той указва, че Учителите желаят Ани Безант да го наследи – следват множество интриги. Рудолф Щайнер подкрепя кандидатурата на Безант. Април-май, подготовка за конгреса на Федерацията на европейските секции на Теософското общество – това е голямото събрание на Мюнхенския конгрес, на който Ани Безант присъства. Щайнер решава да раздели Източното от Западното езотерично училище. Той отделя своето езотерично училище от Теософското общество (Щайнер и Безант са в хармония по този въпрос). Щайнер прави своите първи лекционни турове в Австрия и Унгария. Това лято той е в Италия. През септември Щайнер посещава Едуард Шуре в Бар, Франция, който ще напише въведение към френското издание на Християнството като мистичен факт. Рудолф Щайнер пише автобиографично изложение, известно като Документа от Бар. В списанието Луцифер- Гнозис се появява статията Възпитанието на детето. 1908 – Движението се разраства и вече има 1150 члена. Лекционната дейност се разраства. Щайнер прави своя първи голям лекционен тур в Холандия и Скандинавия, като също така посещава Неапол и Сицилия. Темите са: Евангелието на Йоан, Откровението на Йоан, Египет, наука, философия и логика. Луцифер-Гнозис спира да бъде издавано. В Берлин Мари фон Сиверс, заедно с Йохана Мюке (1864–1949), основава издателство Философско-Теософско (след 1915 Философско-Антропософско), което е предназначено да издава работите на Рудолф Щайнер. Щайнер изнася лекционните цикли Евангелие на Йоан (GA 103) и Откровението на Йоан (GA 104). 1909 – Излиза от печат Въведение в Тайната наука (GA 13). Пътуване и лекционна дейност. Духовните изследвания на Рудолф Щайнер се разширяват и включват: полярността Луцифер- Ариман, работата на великите исторически личности, Майтрея Буда и Бодисатвите, Духовна икономия (GA 109), Работата на духовните йерархии (GA 110). Щайнер задълбочава изследванията си в областта на евангелията, изнасяйки цикъла Евангелието на Лука (GA 114), където за първи път говори за двете деца Исус. Запознава се и става приятел с Кристиян Моргенщерн (1871–1914). През април поставя основополагащия камък на модела Малш, който по-късно ще се превърне в Първия Гьотеанум. През май конгресът на Федерацията на европейските секции на Теософското общество се провежда в Будапеща. Рудолф Щайнер получава теософския медал за литературен принос Subba Row за книгата си Как се постигат познания за висшите светове (GA 10). През това време Чарлз Ледбитер (1854–1934) открива Джуди Кришнамурти (1895–1986) и го обявява за бъдещия Миров Учител, носителя на Майтрея Буда и „отново проявяващ се Христос“. През октомври Рудолф Щайнер изнася плодотворни лекции за Антропософията, които неуспешно опитва да преработи през следващите години в незавършената си книга Антропософия (GA 45). 1910 – Нови лекционни цикли: Проявяването на Христос в етера (GA 118), Мисията на душите на народите (GA 121), Окултна история (GA 126), еволюционното развитие на етерните познавателни способности. Щайнер продължава своите евангелски изследвания с Евангелието на Матей (GA 123). На 22-ри януари умира баща му. През април прави едномесечно пътуване в Италия, включвайки Рим, Монте Касино и Сицилия в списъка на местата за посещение. Щайнер отново посещава Скандинавия. Юли-август пише своята първа мистерийна драма Вратата на посвещението (GA 14). През ноември изнася цикъла лекции Психософия (GA 115). През декември той заявява участие в за Международния конгрес по философия в Болоня с тема: Психологични основи и епистологична рамка на Теософията. 1911 – Кризата в Теософското общество се задълбочава. През януари Ордена на изгряващото Слънце, който по-късно ще се преименува на Ордена на звездата на Изтока, е основан за нарочения за Миров Учител – Кришнамурти. По същото време Мари фон Сиверс се разболява тежко. Малко на брой лекции са изнесени през това време, но са поставени важни нови основи. През март в Прага Щайнер се запознава с Франц Кафка (1883–1924) и Хуго Бергман (1883–1975). През април Щайнер представя своята работа на Международния конгрес по философия в Болоня. Той пише втората мистерийна драма Изпитанието на душата (GA 14). Докато Мари фон Сиверс се възстановява, Щайнер започва работа върху Календар 1912/1913, който ще съдържа медитациите Календар на душата. На 19-ти март Анна (Ойнике) Щайнер се самоубива. Рудолф Щайнер официално става вдовец. През септември Щайнер посещава Айнзиделн – родното място на Парацелз. През декември Фридрих Рителмайер (1872–1938), бъдещият основател на Християнската общност, се запознава с Рудолф Щайнер. Основава се и Строителният комитет, който ще ръководи построяването на Първия Гьотеанум първоначално планиран за Мюнхен. Също се основава независимо движение Независима асоциация, която на следващата година ще прерасне в Антропософско общество. Лекционните цикли включват: Окултна психология (GA 128), Чудесата на света (GA 129), От Исус към Христос (GA 131). Други теми са: езотеричното християнство, Християн Розенкройц, Духовното ръководство на човечеството [GA 15], сетивния свят и духовния свят. 1912 – Въпреки продължаващата и задълбочаваща се криза в Теософското общество, Щайнер е изключително плодотворен: Календар 1912/1913 е издаден; създадена е Евритмията; написани са третата мистерийна драма Пазачът на прага (GA 14) и Път към себепознание (GA 16). Обновените теми включват: живот между смъртта и новото раждане, карма и прераждане. Други лекционни цикли включват: Духовните същества в небесните тела и царството на природата (GA 136), Човешкото същество в светлината на окултизма, теософията и философията (GA 137), Евангелие от Марк (GA 139), Бхагавадгита и писмата на Павел (GA 142). На 8 май Рудолф Щайнер отпразнува Деня на Белия лотос, деня на кончината на Блаватска, който той е отбелязвал през последните десет години. Този е и последният път. През август Рудолф Щайнер предлага Независимата асоциация да се нарече Антропософско общество. През септември се състои първият курс по евритмия. През октомври Рудолф Щайнер отклонява припознаването на ложата на Теософското общество, посветена на Звездата на Изтока, и решава да изключи всички членове на Теософското общество, които принадлежат на този орден. Заедно с Мари фон Сиверс той посещава за първи път Дорнах, близо до Базел, Швейцария, и те стоят на хълма, където ще бъде издигнат Гьотеанума. През ноември ложата на Теософското общество е открита директно с мандат от Адяр (Ани Безант). През декември се състои събрание на Германската секция, на която се решава, че членовете на Ордена на Звездата на Изтока не могат да принадлежат на Теософското общество. На 28-ми декември се състои неофициалното основаване на Антропософското общество в Берлин. 1913 – Изключване на Германската секция от Теософското общество. 2-3 февруари – събрание за официалното основаване на Антропософското общество. Членове на Управителния съвет са: Мари фон Сиверс (1867–1948), Михаел Бауер (1871–1929), Карл Унгер (1878–1929). На 20-ти септември се поставя основополагащия камък на Първия Гьотеанум в Дорнах. Строенето на сградата започва веднага след това. Третата мистерийна драма Събуждането на душата (GA 14) е завършена. Също така са изнесени лекционните цикли: Прагът на духовния свят (GA 147), Езотеричното значение на Бхагавадгита (GA 146) (който бива посетен от руския философ Николай Бердяев (1874–1948)), Мистерии на Изтока и Християнството (GA 144), Резултати от езотеричното развитие (GA 145), Петото евангелие (GA 148). През май Рудолф Щайнер е в Лондон и Париж, където антропософската му работа продължава. 1914 – Строителството на Гьотеанума продължава. В него участват строители от седемнадесет националности. Състои се общо събрание на Антропософското общество. През май Рудолф Щайнер посещава Париж и катедралата в Шартър. На 1 август е обявена войната, която ще се превърне в Първата световна война. „Сега катастрофата се случи.“ Рудолф Щайнер се завръща в Германия от Дорнах – впоследствие ще има многократни пътувания и в двете посоки. Написва последната глава на Загадките на философията (GA 18). Изнася лекционните цикли: Човешка и космична мисъл (GA 151), Вътрешната същност на човека между смърт и едно ново раждане (GA 153), Окултно четене и окултно чуване (GA 156). На 24-ти декември Рудолф Щайнер и Мари фон Сиверс сключват брак. 1915 – Строителството на Гьотеанума продължава. Темата живот след смъртта се превръща в основна. Написва Мисли по време на война (GA 24). Лекционни цикли: Тайната на смъртта (GA 159), Обединението на човечеството чрез Христовия импулс (GA 165). 1916 – Рудолф Щайнер започва съвместна работа с Едит Марион (1872–1924) върху скулптурата Представителят на човечеството. Той също работи с алхимика Александър фон Бернус (1880–1965). Пише Загадки на човечеството (GA 20). Лекционни цикли: Необходимост и свобода в световната история и човешките действия (GA 166), Минало и настояще в човешкия дух (GA 167), Карма на човешкото призвание (GA 172), Карма на неистината (GA 173). 1917 – Революция в Русия. Съединените Щати влизат в световната война. Строителството на Гьотеанума продължава. Рудолф Щайнер очертава идеите за троичната същност на човешкото същество в публична лекция на 15-ти март и говори за троичната същност на социалния организъм (май-юни, с помощта на Ото фон Лерхенфелд и Лудвиг Полцер-Ходиц, в два документа наречени Меморандум, които са разпространени по високите етажи на обществото). Август-септември: Рудолф Щайнер пише Загадките на душата (GA 20) и коментари по Химичната сватба на Християн Розенкройц за Александър фон Бернус. Лекционни цикли: Карма на материализма (GA 176), Духовни предпоставки на външния свят – падането на духовете в мрака (GA 177). 1918 – На 18-ти март се подписва военното примирие. „Сега всичко наистина ще навлезе в хаос! Това, което е необходимо е културно обновление“. Юни: Рудолф Щайнер посещава замъка Карлщайн близо до Прага (замъка на Граала). Лекционни цикли: От симптом до реалност в модерната история (GA 185). В средата на ноември Емил Молт (1876–1936), собственик на цигарената компания Валдорф-Астория има идеята да основе училище за своите деца и децата на своите работници. 1919 – Фокус върху троичния социален организъм: изморителни пътувания, многобройни лекции, срещи и публикации. По същото време се оформя нова обществена сцена за представяне на Антропософията, благодарение на развиващото се културно обновление след войната. Следващите години ще бъдат плодотворни за развитието на педагогиката, медицината, фармакологията и земеделието. На 27-ми януари на събрание относно троичния социален организъм, Щайнер заявява: „Ние първо трябва с парите, които имаме да основем свободни училища, които да дадат на хората това, от което се нуждаят.“ През февруари в Цюрих е първото публично евритмично представление. На 6-ти март като вестникарска статия излиза Обръщение към Германския народ (GA 24). През април излиза Относно социалната реформа (GA 23). Рудолф Щайнер е помолен да поеме ръководството на училището основано в цигарената фабрика Валдорф-Астория. Рудолф Щайнер започва да говори за обновление на образованието. На 30-ти май е избрана и закупена сграда за бъдещото Валдорфско училище. Август-септември: Рудолф Щайнер изнася лекционен курс пред валдорфските учители Основите на човешкия опит (или Изучаване на човека) (GA 293). На 7-ми септември се открива първото Валдорфско училище. Около края на декември започва първият научен цикъл наречен Курсът за светлината (GA 320). 1920 – Процъфтява развитието на Валдофското училище. Нови инициативи свързани с троичния социален организъм. Основават се компании с ограничена отговорност с цел вливане на духовни ценности в икономическия живот. Рудолф Щайнер се фокусира и върху науките. Следват лекциите: Въведение в Антропософската медицина (GA 312), Топлината на границите на положителната и негативна материалност (GA 321), Граници на познание на природата (GA 322), Изкуплението на мисленето (GA 74). През февруари Йоханес Вернер Клайн (1898–1984) – по-късно съучредител на Християнската общност – моли Рудолф Щайнер за възможността за религиозно обновление под името Йоанова църква. През март Рудолф Щайнер изнася първия курс за лекари и студенти по медицина. През април студент богослов отново моли Щайнер за религиозно обновление. 27.септември – 16.октомври: изнася Антропософски университетски курс. През декември е изнесен цикълът Търсенето на новата Изида – Божествената София (GA 202). 1921 – Рудолф Щайнер продължава своята интензивна работа свързана с културното обновление, включително и трудната борба за популяризиране на троичния социален организъм. Университетски изкуства, научни, теологични и медицински курсове следват един след друг: Курс по астрономия (GA 323), Наблюдение, математика и научен експеримент (GA 324), Втори медицински курс (GA 313). През юни и септември-октомври Рудолф Щайнер изнася първите два цикъла за свещеници (GA 342 и GA 343). Младежкото движение се разраства и набира сила. Започват да излизат периодични издания: Трите (през януари) и под редакторството на Алберт Щефен (1884–1963), седмичникът Гьотеанум (през август). През февруари-март Рудолф Щайнер прави първото си пътуване извън Германия след края на войната, за да посети Холандия. На 7-ми април Щайнер получава писмо относно религиозното обновление и на 22-23 май се съгласява да изрази едно по-практично отношение по тази тема. През юни е открит клинико-терапевтичния институт в Арлесхайм, който е под ръководството на д-р Ита Вегман. През август се открива химико-фармацефтичната лаборатория в Арлесхайм ръководена от Оскар Шмидел (1887–1959) и д-р Ита Вегман. Клинико-терапевтичният институт е открит и в Щутгарт се ръководи от д-р Лудвиг Ньол (1872–1930). Също така е открита и изследователска лаборатория в Дорнах с ръководители Еренфрид Пфайфер (1899–1961) и Гюнтер Ваксмут (1893–1963). В периода ноември-декември Рудолф Щайнер посещава Норвегия. 1922 – Първото полугодие е изключително наситено с публични лекции, които са посетени от хиляди хора. През втората половина на годината Рудолф Щайнер намалява значително обществените си беседи и се съсредоточава върху антропософското общество, заявявайки: „Обществото е заспало“. Обществото е прекалено „слабо“ за това, което се очаква от него. Създадените през 1920 г. фирми с идеална цел се провалят и са закрити. През януари, с помощта на агент-посредник, Рудолф Щайнер предприема тур в около 12 германски града, като беседите му са придружени от евритмични представления. За две седмици той говори пред повече от 2000 души. През април изнася Университетски курс в Хага. Посещава и Англия. През юни е във Виена за Източно-Западния конгрес. През август-септември Щайнер е отново в Оксфорд, Англия, на конференция свързана с образованието. Завръщайки се в Дорнах, той издава лекциите Философия, Космология и Религия (GA 215) и изнася Третия пасторски курс (GA 344). На 16-ти септември е основана Християнската общност. През октомври-ноември е в Холандия и Англия. Обръща се и към младежта чрез Младежкия курс (GA 217). През декември изнася лекционните цикли: Основи на природната наука (GA 326) и Човечеството и света на звездите: Духовното общуване на човечеството (GA 219). На 31-ви декември пожар унищожава Гьотеанума. 1923 – Въпреки пожара Рудолф Щайнер продължава да работи неуморно. Много тежка година изпълнена с раздори, апатия и разединение. Има конфликти между старите и младите възгледи в обществото. Необходим е призив за събуждане и Рудолф Щайнер отговаря с обновена лекционна жизненост. Негов фокус са: духовното съдържание на човешкия живот, науката за посвещението, годишния цикъл и изграждане на общността. За основа на артистичното училище той създава серия пастелни скици. Лекционни цикли са: Антропософското движение и науката за посвещението (GA 227), Четирите сезона и архангелите (GA 229), Хармония на креативното слово (GA 230), Свръхсетивния човек (GA 231) – последният цикъл е изнесен в Холандия по повод основаването на местното Антропософско общество. На 10 ноември в отговор на неуспешния мюнхенски опит за атентат, организиран му от Хитлер и Лудендорф, Рудолф Щайнер окончателно напуска Германия и Берлин като премества Философско-антропософското издателство в Дорнах. На 9-ти декември, в списанието Гьотеанум, Щайнер започва работа по своята автобиография Пътят на моя живот (GA 28), като сериите от статии ще продължат да излизат ежеседмично до самата му смърт. В края на декември и началото на януари Рудолф Щайнер основава наново Антропософското общество, което наброява 12 000 членове по света и поема неговото ръководство. Новите членове в Управителния съвет са: Мари Щайнер, Ита Вегман, Алберт Щефен, Елизабет Фреде (1879–1943) и Гюнтер Вахсмут (за справка GA 260). Следват лекциите: Мистерийно познание и мистерийни центрове (GA 232), Световна история в светлината на Антропософията (GA 233). На 25-ти декември е положен Основополагащия камък в сърцата на членовете под формата на медитация – Медитация на Основополагащия камък. 1924 – На 1-ви януари Рудолф Щайнер поема задачата да реформира вече основаното и оглавено от него ново антропософско общество. В следобедните часове на същия ден е направен опит да бъде отровен чрез сладки по време на чаено парти. Процесът по реформация започва със седмичното издание Какво се случва в Антропософското общество, в което Рудолф Щайнер пише своите Писма до членовете (GA 39) и Антропософски водещи мисли (GA 26). Следващата стъпка е създаването на новия езотеричен клас Първи клас на Университета по духовна наука, който е трябвало, ако Рудолф Щайнер бе живял по-дълго, да се развие в още два класа за по-напреднали. Тогава идва и новият език на Антропософията – практичен, феноменологичен и директен. Рудолф Щайнер създава модела за Втория Гьотеанум. Той започва серията от лекции Кармични връзки (GA 235-240). Също така, отговаряйки на нуждите на обществото, той създава Биодинамичното земеделие и Лечебната педагогика. След средата на годината се появяват слухове относно неговото здравословно състояние. Лекциите през януари- февруари са: Антропософия (GA 234), Евритмията като визуално пеене (GA 278); през юни се реализира Аграрният курс (GA 327); юни-юли: Евритмията като визуален език (GA 279), Лечебна педагогика (GA 317); през август в Англия е Второто международно лятно училище – Правилни и неправилни пътища в духовното изследване (GA 243); през септември Пастори и лекари (GA 318). На 26-ти септември Рудолф Щайнер за първи път отлага лекция. На 28-ти септември Рудолф Щайнер изнася своята последна лекция. На 29-ти септември той се оттегля в своето студио в дърводелската работилница; сега той е вече много болен. Обгрижван от Ита Вегман, той продължава да работи, пишейки своите седмични издания на Автобиографията, Писмата до членовете и Антропософските ръководни мисли. 1925 – Рудолф Щайнер продължава да работи, но здравето му продължава да се влошава. Той приключва Практична медицина (GA 27) заедно с Ита Вегман. На 30-ти март, около 10 часа сутринта, Рудолф Щайнер напуска този свят.

Hristo Vatev

Hristo Vatev

Списание космос

Здравейте, приятели. Пускам за теглене култовото списание космос. Списанията са 308 бр. като започват от 1962г. до 1994г. Файловете са във формат .pdf . Архивирал съм ги в .rar и са големи 14 гб. Невъзможно е да се изтеглят на телефон само на настолен компютър. Списанията не съм ги сканирал аз. Само ги обърнахме от формата .djv в .pdf https://drive.google.com/uc?id=1Mg3swjUm2pb_ekhAC84ZZA7GwVVcFn4c&export=download

Hristo Vatev

Hristo Vatev

 

22 . марн

1. Красиво видео, със снимки от рилските езера 2. За равноденствието 3. Прекрасен портрет на Учителя акварел   4. Аудио записът на книгата “Разговори при седемте рилски езера” 5 . Общност във Вайбър   6. Три тома на Петър Димков  - Наръчник по природно лекуване и живеене 7 . Науката и възпитанието - Аудио запис 8  Молитвата Отче наш 9  Честита пролет - Прекрасен видео клип с природа и птици 10 . Сайт на Лили Димкова 11. Д-Р ГЕОРГИ МИРКОВИЧ - 195 години от рождението му 12 . Интервю с Йордан Камджалов

Hristo Vatev

Hristo Vatev

 

Приятели, става шеста година, откакто съм направил този платен профил в платформата "Саундклауд"

Приятели, става шеста година, откакто съм направил този платен профил в платформата "Саундклауд". Всяка година плащам по около 100 евро. Но по-важното е, че тази платформа е прекрасна и ни позволява много възможности. В сайта Саундклауд са качени общо 7767 аудио записа - това са аудио беседи около 4000 , песни, както и аудио книги от Учителя. Тук е качено цялото слово в аудио вариант и почти всички песни, записани от братството. - Аудио беседи- https://soundcloud.com/hristo-vatev/sets - Музика- https://soundcloud.com/hristo-vatev/albums - Аудио книги - http://beinsamusic.com/audio_knigi/ Направен е и специален сайт с плейлисти с музика от саундклауда за по-удобно. http://beinsamusic.com/ В сайта, в меню Паневритмия има 24 различни изпълнения на музиката на паневритмията. http://beinsamusic.com/panevritmia/ Също така 7 диска на хор Вера: http://beinsamusic.com/%d1%85%d0%be%d1%80-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b0/ Също има и допълнителна секция с още 16 братски диска с музика: http://beinsamusic.com/drugi/   Това е основният линк на профила - https://soundcloud.com/hristo-vatev   Всеки ден около 1000 аудио записи се слушат от качените. Това се вижда от статистиките в дясно. За седмица се слушат около 5000 записа. До сега всички прослушвания са 1.03 милиона. Сайтът Саундклауд също има и приложение, което може да се инсталира на телефон. https://apps.apple.com/us/app/soundcloud/id336353151 И профила може да се намери като се напише - petar danov. Искам да благодаря на всички приятели, с които работим и подпомагат разпространението на Словото. Благодаря.

Hristo Vatev

Hristo Vatev

 

Днес е ден на равноденствието 20.03.2020г

Здравейте, приятели. Помолиха ме да пусна това съобщение.   Скъпи приятели, днес е ден на равноденствието, в който енергията е много силна. За да тръгне енергията и да се подобрят нещата за България и света, моля направете следния ритуал: изслушайте песните Излязъл е сеяч, - https://soundcloud.com/hristo-vatev/11-izlyazl-e-seyach Стани,стани, - https://soundcloud.com/hristo-vatev/9-27 Давай,давай, - http://simeonsimeonovtenor.paneurhythmy-circle-london.co.uk/Moiata_Molitva/16_Davai_davai.mp3 Сила здраве е богатство. http://www.bratstvoto.net/music/pesni/Sila_zdrave_e_bogatstvo.mp3 И прочетете Добрата молитва. https://www.youtube.com/watch?v=u7VDM5dqsvA

Hristo Vatev

Hristo Vatev

https://stariknigi.bg/

Здравейте, мили приятели. На този първи ден от годината 1.01.2020г. сме ви приготвили голям подарък и изненада. Пускаме нов сайт, който е с около 3000 сканирани стари книги на български. Книгите започват от 1490 година. Сайтът е много важен за историята и културното наследство на България. Той може да се види на следния линк - https://stariknigi.bg/ Сайтът е с уникална функция, благодарение на която книгите могат лесно да се зареждат и четат от всички телефони чрез бутончето, което се намира в книгите: “Чети онлайн.” Работихме много, за да стане възможно това. По принцип, за да чете е нужно да се зареди целият пдф-файл, което изразходва интернет, място в телефона и време. А сега книгите могат да се разглеждат без да се теглят файловете, благодарение на специална функция. Всички книги могат да се отварят и в ПДФ-формат и могат да бъдат свалени. Книгите са подредени хронологично по години, като започват от най-старите. За сега всички книги се зареждат на една страница, но ще ги разделим и на категории. Също има и информация колко страници са книгите. В сайта има 503 971 сканирани страници с обем 525 гигабайта сканирани книги. Има още да се въвеждат по книгите заглавия, автори и други. Който иска да помогне за вкарването на информация за книгите, ще се радвам да ми пише. Сайта постоянно ще го развиваме и допълваме. Ще сложим и търсачка, която ще търси в заглавията, авторите и описанията. Ще се радваме и на съдействие от хора, които искат да се включат и със сканиране на други книги, които ги нямаме в сайта. Много се радвам и се вълнувам за пускането на такъв сайт.

Hristo Vatev

Hristo Vatev

Брояча на сайта

Здравейте, приятели. С радост искам да ви покажа статистиката на посещения на основния сайт www.petardanov.com Искам да ви я покажа, за да разберете от колко много хора се ползва сайта и колко е полезен. На картинката е статистиката от началото на тази година. От ляво са написани месеците, а от дясно има 5 колонки. В първата колонка са отбелязани уникалните посещения за всеки месец. Това значи, че всеки компютър има уникален ИП номер и това са уникалните посещения от различни компютри. Тоест, ако аз влизам 100 пъти в сайта, ще отброи само 1, защото влизам от един компютър. Средно на месец сайта се посещава от 20 000 различни хора, което си е доста. За годината от 250 хиляди различни човека. Във втората колонка са отбелязани всички посещения-това са, когато сумира всички влизания на сайта. И те са за годината 500 000. Третата колонка е отворени уникални страници. Това означава колко различни страници са разгледали хората, които са посетили сайта. И това е огромното число от 2,641,206. За годината. Тоес има толкова различни урл линка в сайта. Това означава, че в сайтът има голям обем от информация. В четвъртата колонка са отбелязани презарежданията на уникалните страници. Тоест тези два милиона страници колко пъти са посетени . И това е още по-огромно число, почти 13 милона за година са посещенията на всички страници в сайта. Това означава, че сайтът е изключително интересен и материалите в него са много четени. И в последната колко е трафика, които се прави на сайта. Това е, когато се теглят книги или просто, когато се зареждат страниците. И трафикът е почти 7 тера байта за годината, което е огромен трафик като размер. Чрез сайта Словото на Учителя достига по цял свят. Благодаря на всички приятели, които ми помагат за разходите по сайта и за развитието му. Подобен брояч има и на втория сайт https://beinsa.bg/ Там данните са два пъти по-малко, но все повече и той се ползва. Всички тези посещения растат от година на година.

Hristo Vatev

Hristo Vatev

 

http://omraam.es/

Днес 27.01.2020г. си е заминал от този свят един от най-добрите ни приятели-чужденци,който работеше неуморно за разпространението на идеите на брат Михаил Иванов и на Учителя Петър Дънов по света -Антонио от Испания / Дон Антонио/. Създател и админ на сайта http://omraam.es/
Мир и светлина на душата му!

Hristo Vatev

Hristo Vatev

 

Днес, на 30.12.2019г. сайтът има рожден ден. http://petardanov.com/

Здравейте, мили приятели. Днес, на 30.12.2019г. сайтът има рожден ден. http://petardanov.com/ Навършват се точно 9 години, откакто е пуснат. Днес и детенцето ми Андрей има рожден ден и става на 8 годинки. През тези 9 години прекарахме много часове пред сайта и съм благодарен, че е полезен на хиляди хора, които го посещават. Предназначението му е да представи Словото на Учителя. Изказвам и огромната си благодарност на всички приятели, които ми изпращат средства за сайта и съпътстващите проекти. Всичко, което се прави е за общото и за делото, за да се ползва от всички. Също благодаря ви много, приятели, и за позитивната енергия и любов, които ми изпращате - това много ме мотивира и подкрепя в работата. За работата по сайта и проектите има много да се каже, за това по-надолу ще добавя някои полезни линкове.
През идната 2020 година ни предстои още много усилена ежедневна работа за делото. Поздрави и една много светла 2020г. Тук ще направя кратък конспект на нещата, по които сме работили през 2019г. Новите сайтове и възможности: 1. Основният сайт, който продължаваме да развиваме https://petardanov.com/ 2. Сайта, който сме направили, за да може да се търси в Словото и всички други книги е https://beinsa.bg/ 3. Продължаваме да публикуваме беседите в стар правопис, така както са издадени в първите издания, в сайта - http://beinsadouno.bg/ 4. Сайта, в който сме подредили всички известни ни събития в братството в хронологичен ред, като се започва от 1830г. до 2000 година - http://beinsaduno.bg/ 5. В този сайт публикуваме беседи, преведени на чужди езици - http://www.beinsaduno.net/ 6. Този сайт съм го направил, за да могат да се подредят полезни линкове за изтегляне на по-големи пакети с книги и други - http://beinsaduno.org/ 7. Този сайт е посветен на музиката на Учителя и е като голям плейлист с много братска музика за слушане - http://beinsamusic.com/ 8. Варненският братки сайт - http://bratstvo-varna.com/ 9. Немската версия на основния сайт - http://de-petardanov.com/ 10. Английската версия на основния сайт - http://en-petardanov.com/ 11. Руската версия - http://ru-petardanov.com/ 12. Италианската версия - https://it.beinsaduno.net/ 13. Испанската версия - https://es.beinsaduno.net/ 14. Френската версия – https://fr.beinsaduno.net/ 15. Сайт, посветен на Завета на цветните лъчи на светлината - https://zaveta.info/ 16. Голяма хронология на братството - http://beinsadouno.bg/chronologia.html 17. Списък с всички аудио беседи - http://xn--80abkcp4acixw.com/index.php?/topic/2-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BA/ 18. Сайт, от който можете да си поръчате фототипни книги с беседи - http://fototipni.com 19. Нов сайт на Лили Димкова, който направихме - http://lilidimkova.com/ 20. Сайт за хора с увреждания – Национална мрежжа за хора с увреждания- https://network-hv.com/ 21. Сайт, който служи като полезни линкове към сайтовете като портфолио- http://petardanov.info/ 22. Сайт, посветен на „Призвание към народа ми български“ http://prizvanie.bg/ 23. Сайт с извадки от беседите, посветен на окултните методи в школата- http://xn--b1abgge4c.com/ 24. Сайт, посветен на четирите основни проекта, по които се работи - http://www.uchitelia.com/ 25. Радио с аудио беседите на Учителя - https://radiobeinsa.com/ 26. Сайт, посветен на Рудолф Щайнер. В сайта са публикувани около 2017 лекции, в които може да се търси по ключови думи - http://rudolfsteinerbg.com/ 27. Сайт с много стари книги, който правим сега. В сайта има около 3000 стари книги. https://stariknigi.bg//top-free-books 28. Сайт, посветен на Сведенборг – http://svedenborg.com/ 29. Сайт, на който се качват всички аудио беседи, както и музика – - Музика- https://soundcloud.com/hristo-vatev/albums - Аудио беседи- https://soundcloud.com/hristo-vatev/sets 30. 31. Сайт, който е като социална мрежа за братството - https://verigata.com/ 32. Форма, от която всеки може да се абонира за получаване на ежедневен имейл с беседите, четени за деня, както и други събития от братството - https://beinsa.bg/subscribe.php 33. Аудио беседите, качени в сайта Архив.орг, откъдето могат да се слушат. 34. Сайт, от който могат да се изтеглят файловете, събрани до сега https://vatevs.com/ 35. Един голям албум с много снимки на Учителя и братския живот. 36. Библия 1914г. 37. Аудио беседите се правят също и на клипове и се качват в Ютуб. Също така се записват и други духовни лекции, които се изнасят в братството. 38. Публикувахме брояча на сайта с посещенията му и други данни за изминалата година. 39. Групата вече е 35,000 участника. 40. Последните сканирани книги за изминалата година – 2019г 41. Направили сме страница на която са сравнени всички беседи които са в два варианта. https://beinsa.bg/list_twice_side.php

Hristo Vatev

Hristo Vatev

 

2019г. Сканирани книги и други по важни линкове от работата през годината от Христо Вътев.

16.02.2019г. пуснахме нова ъпдейтвана версия на основния сайт https://petardanov.com/. 73 томчета с беседи в ePub формат. Слово - Петър Дънов - ePub - Mobi – Pdf Огледалното копие на сайта http://petardanov.com/ - направено на 16.03.2019. С радост пускам последите обновени пакети с файлове на беседи, както и други. Зад всеки пакет е написан размерът на архивирания файл. С радост искам да ви покажа новите функции в сайта https://petardanov.com/ Представям ви официалния сайт на Лили Димкова. http://lilidimkova.com/ С радост искам да ви покажа аудио беседите, качени в сайта Архив.орг, откъдето могат да се слушат. С радост отново споделям един голям албум с много снимки на Учителя и братския тивот. На днешния ден, 11.05.2019г. с голяма радост искам да ви покажа новия сайт, който направихме. В сайта има 130 книги на Рудолф Щайнер. Сайтът е предназначен и за търсене във всичките текстове по ключови думи. Можете да го видите на следния домейн – Здравейте, приятели. Днес, 11.05.2019г. се навършват 2 години от пускането на сайта https://beinsa.bg/ Седем разговора с Духа Господен Здравейте, мили приятели. На днешния светъл празник, 12.07.2019г. сме подготвили специална изненада и подарък за вас. Пускаме специален сайт за работа със Завета на цветните лъчи на светлината. Здравейте приятели.В сайта https://zaveta.info добавихме следната опция. Да подчертава във фототипните страници от библията точното място, откъдето е взето изречението. Музика Пускам един запис на паневритмията, но не ми е известно кой го е правил. МУЗИКА ЗА ВЪТРЕШНО СЪБУЖДАНЕ - РЕЙКИ-МУЗИКА Music from Beinsa Douno Един диск на Огнян Николов - OGHNYAN NICOLOV "Уча се да пея." - От Симеон Симеонов Beinsa Duno - Concert the new music Аранжимент - Петър Ганев. Песни от Учителя - Диск 1 Молитва за България. Беинса Дуно     Сканирани книги   Библията на Учителя 1885г. - Цариградската Библия Тефтерчето на Елена Андреева книга на есперанто издадена 1933г. още една книжка преведена на Есперанто и издадена 1933г. Васил Левски и неговите сподвижници пред турския съд - 1952г. Това е превод на книгата "Учителя говори" на Полски. Учителя говори - на английски език, издадена 1970 г. Сканирах още две книги на Есперанто и издадени по времето на Учителя. Светът на Великите души 1933г. Днес сканирах една книга от 1830 година. Мисля, че трудно се разчита, но все пак така запазваме българската история. Сега сканирах наново книгата “Силите в живата природа“ издадена през 1924г. Сега сканирах една книжка с една беседа която до сега я нямаше сканирана. Извънредна беседа - Чист и светъл! - 05.04.1926г. Приятели, сега сканирах една интересна книга издадена 1928 г. с заглавие “Народни мъдрости“ В нея има събрани хубави народни мъдрости и поговорки. Сега сканирах книгата Окултен съновник издадена 1910г. Каталог “Добро четиво“ София 1931г. В тази книга се показва как народа лекува с билки (треви) 185 вида билки. Приятели сега сканирах една интересна книга , свързана с Миркович, Учителя и Пеню Киров. Казва се “Вечните истини от духа на виктор Хюго Диктувани и приети буквално от Казмир Моте“ - 1899г. Попаднах на едни напечатани страници относно 100 годишнината на първия ученик на Учителя - Пеню Киров Списание Здравословие 1896 г. Година 3 “История на Бялото Братство“ от Николай Дойнов Сега сканирах една беседа издадена 1939г. “Абсолютната чrстота“ 21.08.1929 – Рилска Великия закон - Неделна беседа- 11.10.1925г. Сега сканирах беседата - Миротворци - неделна беседа - 21.12.1924г. "Божественото учение или философия на живото на Учителя Петър Дънов" - съставител Илиян СтратевКнигата е издадена 1998г. Приятели, пускам за теглене оригиналния ръкопис на портокола от годишната среща на веригата от 1915г. – Търново Практически съвети за правилно лекуване по метода на Луи Куне - Петър Димков - 1931г. 1913г- Прераждането една велика отдавна забравена истина Вечният завет на Духа - послание към учениците Чакри, Кундалини и Прана - Ледбитър - 1913г. 1919г- Свръхчеловеците - Анни Безант Перу преди 14000 години- Ледбитер - 1919г. Сега сканирах една доста интересна книга. Тя е напечатана по случай 20 годишнината от заминаването на Учителя. 1964г. Здравейте, мили приятели. Както знаете публикувахме Библията от 1914г. Именно с тази Библия е работил Учителя след 1914г.   С радост искам да ви покажа новите картички, които отпечатахме за подаряване на Рила тази година. Двете са в тираж по 5000 бр.   Здравейте, мили приятели. С голяма радост ви съобщавам, че завършихме проекта „Записване на Словото на Учителя в аудио вариант“. Всички аудио записи на беседите са 3950 и можете да ги изтеглите от следния линк: http://www.audiobesedi.com https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10220378092827131&set=g.287638551303704&type=1&theater&ifg=1 Здравейте приятели. С радост искам да ви покажа и третата картичка която отпечатахме. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10220379920792829&set=g.287638551303704&type=1&theater&ifg=1 Паневритмия 19.08.2019г. Рила https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10220491776189144&set=g.287638551303704&type=1&theater&ifg=1 Здравейте, мили приятели.
Направихме анализ на най-често използваните думи в заглавията на беседите и лекциите на Учителя. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10220497749618476&set=g.287638551303704&type=1&theater&ifg=1 Както знаете Учителя е давал много домашни (теми) за писане в Общия и Младежкия клас. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10220497879781730&set=g.287638551303704&type=1&theater&ifg=1 1939г. Княз и чума - Николай Райнов https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10220524882736787&set=g.287638551303704&type=1&theater&ifg=1 1929 Великият цар - Симеон Велики и неговото дело. Николай Райнов https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10220524914257575&set=g.287638551303704&type=1&theater&ifg=1 Симеон Симеонов - Петър Дънов- Музика за трансформиране на енергиите и всестранно тониране на Човека https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10220529302127269&set=g.287638551303704&type=1&theater&ifg=1 Приятели сега сканирах една стара книжка. Христос нашият спасител - Е.Г Вайт https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10220544279101684&set=g.287638551303704&type=1&theater&ifg=1 Сканирах една брошурка, която отдавна търсех. Казва се “Не съдете“ издадена 1917г. от Иван Радославов. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10220544890156960&set=g.287638551303704&type=1&theater&ifg=1 Сега сканирах една малка книжка на която липсва корицата. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10220545367168885&set=g.287638551303704&type=1&theater&ifg=1 Сега сканирах един интересен документ подписан от П. Епитропов и Б. Боев) https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10220546148028406&set=g.287638551303704&type=1&theater&ifg=1 Здравейте, мили приятели. С радост искам да ви покажа новия линк, откъдето можете да слушате онлайн радиото с аудио беседи на Учителя. https://radiobeinsa.com/ Сканирах една рядка книга на Михаил Стоицев. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10220632972038952&set=g.287638551303704&type=1&theater&ifg=1 Сега сканирах една от книгите на Николай Райнов издадена 1939г. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10220634112067452&set=g.287638551303704&type=1&theater&ifg=1 Сега сканирах още три книги с приказки от Николай Райнов. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10220648471466428&set=g.287638551303704&type=1&theater&ifg=1 Групата вече е 35,000 участника. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10220689221325149&set=g.287638551303704&type=1&theater&ifg=1 Молитви и песни на Бялото Братство - Светлозар Няголов https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10220712484066703&set=g.287638551303704&type=1&theater&ifg=1 Учителят Петър Дънов за самоубийството https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10220712549868348&set=g.287638551303704&type=1&theater&ifg=1 История, значение и сила на Цариградската Библия от 1871г. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10220712710232357&set=g.287638551303704&type=1&theater&ifg=1 С радост ви показвам сканираното издание на една от първите издадени книги на Учителя - издадена 1912г. в Стара Загора https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10220737575973985&set=g.287638551303704&type=1&theater&ifg=1 1924 Душа и Тяло - А. Шевич. Превод от В. Правдолюбов https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10220742209249814&set=g.287638551303704&type=1&theater&ifg=1 Богомили история и учение - Христо Досев https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10220742275891480&set=g.287638551303704&type=1&theater&ifg=1 1942 - Гитанджали - Рабиндранат Тагор https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10220742342613148&set=g.287638551303704&type=1&theater&ifg=1 1926г. - Поеми на Кабир - Рабиндранат Тагор https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10220742399774577&set=g.287638551303704&type=1&theater&ifg=1 1935г. Ли - поема за доброто и злото - К. Габаров https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10220742501697125&set=g.287638551303704&type=1&theater&ifg=1 1959 - Потъналият материк Атлантида - Кирил Кръстев https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10220742544178187&set=g.287638551303704&type=1&theater&ifg=1 Днес сканирах една книга на Георги Томалевски, която отдавна търсих. Издадена е 1947г. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10220742644700700&set=g.287638551303704&type=1&theater&ifg=1 Съзвездия - Георги Томалевски. Есета върху мисли изказани от Учителя Беинса Дуно https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10220742686781752&set=g.287638551303704&type=1&theater&ifg=1 Защо вярвам в безсмъртието на човека - Сър Оливър Лодж https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10220742729182812&set=g.287638551303704&type=1&theater&ifg=1 Утрото на едно пробуждане - Добрин Будинов https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10220742773223913&set=g.287638551303704&type=1&theater&ifg=1 Богомилското учение - Антон Глогов https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10220747119812575&set=g.287638551303704&type=1&theater&ifg=1 1929 - Саду Сундар Синг https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10220747937713022&set=g.287638551303704&type=1&theater&ifg=1 1961г. Гора - роман - Рабиндранат Тагор https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10220749648435789&set=g.287638551303704&type=1&theater&ifg=1 Как бихме могли да бъдем щастливи- Георги Райков https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10220767806889739&set=g.287638551303704&type=1&theater&ifg=1 Запис от Паневритмията от 18.08.2019г Рила https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10220782551378342&set=g.287638551303704&type=1&theater&ifg=1 Сканирах няколко от любимите ми книги на Джон Бънян . Едната книга е била в библиотеката на Учителя. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10220804104317152&set=g.287638551303704&type=1&theater&ifg=1 Сега сканирах една от любимите ми книги. Панчататра https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10220821213664875&set=g.287638551303704&type=1&theater&ifg=1 1987г. - Начална школа за пиано https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10220839101552061&set=g.287638551303704&type=1&theater&ifg=1 Юнак над юнаците - Николай Райнов https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10220868141318037&set=g.287638551303704&type=1&theater&ifg=1 Оригинални текстове на розенкройцерите https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10220905944743099&set=g.287638551303704&type=1&theater&ifg=1 Панайот Хитов - Как станах хайдутин 1982г. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10220981307387118&set=g.287638551303704&type=1&theater&ifg=1 Каталог на Българските печатни книги. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10220983004349541&set=g.287638551303704&type=1&theater&ifg=1 Рудолф Щайнер и Крайъгълните мистерии на нашето време. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10220993985144054&set=g.287638551303704&type=1&theater&ifg=1 Здравейте, приятели. С радост ви показвам последните книги от Николай Райнов които сканирах. Това са 12 тома от поредицата “История на изкуството“. Издадени 1931 - 1939г. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10221019195334293&set=g.287638551303704&type=1&theater&ifg=1 Хим на Аполон делфииски - Андрей Андреев - 1942г https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10221021891721701&set=g.287638551303704&type=1&theater&ifg=1 Душеспасителни размишления за възкресението на господа нашего Исуса Христа – 1903 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10221027809149633&set=g.287638551303704&type=1&theater&ifg=1 ДО-ИН https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10221038815944796&set=g.287638551303704&type=1&theater&ifg=1 С тази форма може да се абонирате да получавате ежедневно кои са изнасяните беседи от Учителя за съответния ден, както и за различни събития, свързани с живота на Бялото братство. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10221086078606333&set=g.287638551303704&type=1&theater&ifg=1 Философия на здравето - По Учителя - съставител Илиян Стратев https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10221094084806483&set=g.287638551303704&type=1&theater&ifg=1 Здравейте, приятели. С радост ви показвам последните книги от Николай Райнов които сканирах. Това са 12 тома от поредицата “История на изкуството“. Издадени 1931 - 1939г. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10221098116307268&set=g.287638551303704&type=1&theater&ifg=1 Сканирах една поредица написана от Крум Крумов и отпечатана 1998г. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10221117366908521&set=g.287638551303704&type=1&theater&ifg=1 Една книга която е била в библиотеката на Учителя. Книгата е на руски. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10221117918082300&set=g.287638551303704&type=1&theater&ifg=1 С голяма радост искам да ви съобщя, че пускаме нова функция за търсене в сайта www.beinsa.bg https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10221172567168493&set=g.287638551303704&type=1&theater&ifg=1 Сканирах втората поредица от три тома на Крум Крумов. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10221186496036706&set=g.287638551303704&type=1&theater&ifg=1 Качвам аудио записа на Паневритмията която ми прати Антоанета Янкова. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10221199290996572&set=g.287638551303704&type=1&theater&ifg=1 Здравейте, приятели. С радост качвам още една по голяма поредица която сканипах от Николай Райнов. Казва се "Вечното в нашето изкуство" и се състои и 9 книги издадени в периода 1940г. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10221225772018581&set=g.287638551303704&type=1&theater&ifg=1 Живота на пчелите - Морис Метерлинк https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10221441181603686&set=g.287638551303704&type=1&theater&ifg=1 Сканирах още една книга на Морис Метерлинк. Животът на термитите https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10221453493391473&set=g.287638551303704&type=1&theater&ifg=1 Сканирах четвърта книга от Морис Метерлинк издадена - 1926г. Мъдрост и съдба https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10221459283576224&set=g.287638551303704&type=1&theater&ifg=1 Още една книга сканирах на - Морис Метерлинк Аглавена и Селизета - Драма https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10221515472220905&set=g.287638551303704&type=1&theater&ifg=1 Сканирах още една книга на Морис Метерлинк- Мария Магдалена - Пиеса в три действия. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10221515713626940&set=g.287638551303704&type=1&theater&ifg=1 Сканирах една книга на Анни Безант. Родословието на човека - 1920 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10221519248955321&set=g.287638551303704&type=1&theater&ifg=1 Сканирах следната книга. История на живописта - Рихард Мутер - 1906 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10221524807694286&set=g.287638551303704&type=1&theater&ifg=1 Д.И. Писарев - живота и литературната му деятелност. 1898г https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10221525656355502&set=g.287638551303704&type=1&theater&ifg=1 Сканирах една стара книга с преснимани машинописни страници на които са напечатани протоколите от годишните срещи на веригата. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10221527026709760&set=g.287638551303704&type=1&theater&ifg=1 1930г. Религиозно философския мироглед на Петър Дънов - Ангел Томов https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10221530357273022&set=g.287638551303704&type=1&theater&ifg=1 Сега сканирах още една книга на -Анни Безант. Бхагавад гита или господнята песен - 1918 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10221531052250396&set=g.287638551303704&type=1&theater&ifg=1 Българските революционери - Раковски, Каравелов, Левски, Ботев - за балканска федерация. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10221534183448674&set=g.287638551303704&type=1&theater&ifg=1 1898г. - Защо се хората упояват и Праздникът на просвещението в Русия.- Толстой. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10221534445375222&set=g.287638551303704&type=1&theater&ifg=1 1947 - Песни на труда и красотата- Димитрина Антонова https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10221534970188342&set=g.287638551303704&type=1&theater&ifg=1 Здравейте, приятели. С радост искам да ви покажа статистиката на посещения на основния сайт www.petardanov.com https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10221536411024362&set=g.287638551303704&type=1&theater&ifg=1 Сканирах поредната книга на Морис Метерлинк. Монна Ванна https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10221537973463422&set=g.287638551303704&type=1&theater&ifg=1 Продължавам сканирането на книги от Морис Метерлинк. Пелеас и Мелизанда -1909г. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10221547140612595&set=g.287638551303704&type=1&theater&ifg=1 Плодовете като храна 1925г. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10221547521782124&set=g.287638551303704&type=1&theater&ifg=1 С радост споделям тази книга която сега сканирах. Подражание на Христа издадена 1930г. Автор е Томас Хемеркен (1380–1471) https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10221571830909837&set=g.287638551303704&type=1&theater&ifg=1 Смърта на Тентажиля - Морис Метерлинк. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10221572147037740&set=g.287638551303704&type=1&theater&ifg=1 Сега сканирах една интересна книга. Астрономия за дами - Камил Фламарион – 1904 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10221574004764182&set=g.287638551303704&type=1&theater&ifg=1 Приятели качвам една ценна книга издадена 1869г.- Поп Богомил от Найден Геров https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10221574601539101&set=g.287638551303704&type=1&theater&ifg=1 Синята птица - Морис Метерлинк https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10221580519007034&set=g.287638551303704&type=1&theater&ifg=1 Автобиография на Ганди- Превод от френски - Георги Радев https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10221581006539222&set=g.287638551303704&type=1&theater&ifg=1 Каталог нови мисли - 1929г. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10221581239105036&set=g.287638551303704&type=1&theater&ifg=1 Смъртта на Иван Илич 1898г. – Толстой https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10221589909761797&set=g.287638551303704&type=1&theater&ifg=1 Мъдроста на Рабиндранат Тагор – 1926 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10221590168568267&set=g.287638551303704&type=1&theater&ifg=1 Душата съществува - 1926г. - Анри Пюли https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10221593321727094&set=g.287638551303704&type=1&theater&ifg=1 Пускаме аудио запис на първата книга от Учителя - Науката и възпитанието. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10221622194568897&set=g.287638551303704&type=1&theater&ifg=1   Видео Записи Събор във Варна 6 -9.2019 https://www.youtube.com/playlist?list=PLrVaS03qvYUEzehBbjKDTII-Um_ZYUtJ9 Пета национална научна конференция Петър Дънов, Учителя, в културното пространство на България - 2019 - Варна https://www.youtube.com/playlist?list=PLrVaS03qvYUH76bvzDX6WO0uV5twqNLMc Събор Арбанаси 22.09.2019г. https://www.youtube.com/playlist?list=PLrVaS03qvYUFSc6KhvzUwnz2zybDQ-Uyu ОТКЪДЕ ИДВАМЕ? ЗАЩО СМЕ НА ТОЗИ СВЯТ? НАКЪДЕ ОТИВАМЕ? - Добрич https://www.youtube.com/playlist?list=PLrVaS03qvYUHmiGpUItecU9XsD3Nr9hYH Фестивалът - Здравей Здраве - Варна - 29.09.2019г. https://www.youtube.com/playlist?list=PLrVaS03qvYUFQLsmbUDG0KNN1Qg9rVAHE Сродните души - 3.11.2019 – Варна https://www.youtube.com/playlist?list=PLrVaS03qvYUGlwUxxSbZX4md5WpHPLRiD Фестивал "Здравей, Здраве" Стара Загора 2019г. https://www.youtube.com/playlist?list=PLrVaS03qvYUEIj1tojJHDYGacMjxZ7j9Y Рила 2019 https://www.youtube.com/playlist?list=PLrVaS03qvYUHm1r8HYOGx0ixuIlyPkjLd Кабала с Христо и Галя Маджарови – Варна https://www.youtube.com/playlist?list=PLrVaS03qvYUHVqh-07LKUQFNHlf7yrdYk

Hristo Vatev

Hristo Vatev

 

нова функция за търсене в сайта www.beinsa.bg

Здравейте, мили приятели. С голяма радост искам да ви съобщя, че пускаме нова функция за търсене в сайта www.beinsa.bg Вече с едно натискане на бутона “Търси” ще можете да търсите във всички 8 категории едновременно в сайта, а не да избирате да търсите във всяка категория по отделно. Когато натиснете бутона „търси“ се показват резултатите от всичките категории. Категориите на сайта са следните. 1. Беседи от Учителя: 4000 бр. 2. Изгревът на Бялото Братство:от 1 до 33 том 3. Писма от Учителя: 693 писма 4. Текстове и документи от Учителя: 5. Последователи на Учителя 6. Списания и вестници: 7. Събития в хронологична подредба: 8. Рудолф Щайнер: 2017 лекции Тази функция много улеснява търсенето и дава по-богат изглед на всички намерени резултати в категориите. До сега също много хора не знаеха, че може да се търси в тези отделни категории. Поздрави и приятна работа със сайта.

Hristo Vatev

Hristo Vatev

 

Качвам аудио записа на Паневритмията която ми прати Антоанета Янкова.

Здравейте приятели.
Качвам аудио записа на Паневритмията която ми прати Антоанета Янкова.
Записът е осъществен на 12 юли 2002 г. в гр. Габрово. Тонрежисьор - Красимир Чанов.

https://soundcloud.com/hristo-vatev/sets/10-12-2002a
От тук може да изгеглите записа в няколко варианта.
https://petardanov.com/files/file/2033-записът-е-осъществен-на-12-юли-2002-г-в-гр-габрово-тонрежисьор-красимир-чанов/

Източник - http://panevritmiyabg.org/music.php

Hristo Vatev

Hristo Vatev

 

"Вечното в нашето изкуство" и се състои и 9 книги издадени в периода 1940г.

Здравейте, приятели. С радост качвам още една по голяма поредица която сканипах от Николай Райнов. Казва се "Вечното в нашето изкуство" и се състои и 9 книги издадени в периода 1940г.   Добри Чинтулов, Петко Славейков, Любен Каравелов, Васил Друмев, Христо Ботев Иван Вазов Захарий Стоянов, Михалаки Георгиев Константин Величков, Стоян Михайловски, Алеко Константинов Пенчо Славейков, Т. Г. Влайков Кирил Христов, Антон Страшимиров Пейо Яворов, Теодор Траянов Елин Пелин, П. Ю. Тодоров Йордан Йовков, Николай Лилиев, Димчо Дебелянов

Hristo Vatev

Hristo Vatev

 

голям пакет с братска музика за теглене.

Приятели, пускам голям пакет с братска музика за теглене. Големина 19 гб. https://petardanov.com/files/file/2039-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/ Алтернативен линк за сваляне - https://archive.org/download/muzikaotUchitelia/Muzika_ot_Uchitelia.rar

Hristo Vatev

Hristo Vatev

 

аудио беседи за теглене.

Здравейте, мили приятели. С радост наново пускам всички аудио беседи за теглене. ОБЩО ДО СЕГА ЗАПИСИТЕ СА НА 3900 БЕСЕДИ. Аудио записи на Словото - пакет 1 Аудио записи на Словото - пакет 2 Аудио записи на Словото - пакет 3 Записите са направени на три пакета по 20 гб. всеки, общо около 60гб. Добавили сме около 25 нови записа, както също има и поправени около 90 записа, които файлове бяха повредени при обработките. За това, ако сте ги теглили преди, можете да ги заместите. Файловете са архивирани и са големи, както за сваляне, така и за разархивиране. Приятели, ако искате да запишем още книги от Учителя на аудио, можете да дадете предложение за кои книги в коментарите. Поздрави.

Hristo Vatev

Hristo Vatev

 

Качвам 11 записа на песни от Михаил Иванов.

Здравейте приятели. Качвам 11 записа на песни от Михаил Иванов. https://soundcloud.com/hristo-vatev/sets/mikhael-aivanhov 1Aoum 2Az chte se podmladia 3blaga douma na oustata 4Fir Fur Fen 5 I skacham az - 6Koi na ranina 7Misli 8Otche Nach 9Sladko medeno 10Slanceto na lubovta 11Svetel den

Hristo Vatev

Hristo Vatev

 

Молитви за всеки ден

Молитви за всеки ден https://soundcloud.com/hristo-vatev/sets/pd7bmh5hsyte Псалми за всеки ден от седмицата https://soundcloud.com/hristo-vatev/sets/nx27dso0jde9 Записала - Цвета Коцева

Hristo Vatev

Hristo Vatev

 

“История на изкуството“. Издадени 1931 - 1939г.

Здравейте, приятели. С радост ви показвам последните книги от Николай Райнов които сканирах. Това са 12 тома от поредицата “История на изкуството“. Издадени 1931 - 1939г. Поздрави   Том 1 - Вечното в изкуството. 254 стр. [1931] Том 2 - Светулки. Творчество на първобитните народи, 256 стр. [1932] Том 3 - От Сфинкса до Дракона, 244 стр. [1934] Том 4 - Мраморни богове, 240 стр. [1934] Том 5 - Църкви и дворци, 248 стр. [1935] Том 6 - Светът на Мохамеда. Дворци и джамии, 240 стр. [1936] Том 7 - Модерно изкуство. Векът на великаните, 240 стр. [1936] Том 8 - В царството на колорита, 224 стр. [1937] Том 9 - При извора на хубостта, 240 стр. [1938] Том 10 - Бунтът на Дьолакроа, 239 стр. [1938] Том 11 - Слънчево творчество, 240 стр. [1939] Том 12 - Пред великата тайна, 228 стр. [1939]

Hristo Vatev

Hristo Vatev

 

Нека всички да искаме да станат следните неща

“Здравей, Христо. Изпращам ти снимка на един документ, останал от моя прадядо Станчо от Стара Загора. В него на пишеща машина е напечатана молитва на ученика със 7 неща, за които са се молили последователите на Учителя. Нямам информация от коя година точно е документът. Дядо Станчо е починал на 17.10.1976. Имал ясновидски способности и е бил предан на нашия Учител. Дядо Станчо Динев Станчев е най-горе в средата На снимката е със семейството си“ от Стела Алекс Нека всички да искаме да станат следните неща 1. Да се въдвори царството Божие на земята 2. Всички народи да се обединят в един народ - Божий народ. 3. Всички народи да говорят само един език - езика на Божията Любов. 4. Всички религии да се обединят в една религия - на Истината. 5. България да стане разсадник на Новите идеи, които Учителят даде и всички народи да дойдат да се учат от това учение на Любовта. 6. Българските управници да дадат пълна свобода на учениците на Учителя, свободно да разнасят неговото учение на целия български народ и целия свят. 7. Всички братя и сестри, които обичат Учителя и спазват неговите заповеди, да се подобри тяхното духовно и материално положение. Да прославят Бога и Бог да се прослави в тях. Ето това искаме ние и за това се молим и то ще стане. Силна е молитвата на ученика. Каквото кажем и искаме ще стане. Искайте и вие това. Така да бъде! Амин

Hristo Vatev

Hristo Vatev

Писма на французина Мишел Моние

Здравейте, приятели. Мои приятели ми изпратиха две писма на французина Мишел Моние, който живее около Тулуза. Ако има хора, които се интересуват да се свържат с него, той ще се радва и очаква. Това му е имейла mounie-michel@wanadoo.fr Благодаря много на Росица Василева за изпратените писма както и на Мария Майсторова. ---------------------- С радост се обръщам към вас с идеята си за създаване на братска група в Тулуза и Южна Франция, под духовната егида на приятели от Франция и Европа, и приятели от България, приобщени към Великото Небесно Братство, които да се срещат редовно на определено място, за да се окуражават взаимно, да се подкрепят в пътя за повдигане на Душите в името на Божията Любов и да празнуват Красотата на Живота. ----------------------------- Добър ден, Росита, Вие правите истинска анкета ! Питате ме: "Кога и как открихте Учението на Учителя Петър Дънов ?" Тогава, когато играехме Паневритмия, през многото лета, в Райската клисура (Col du Paradis), (около 1956/60 г. , бях юноша), и даже по-рано... В Райската клисура имаше лагер за размишление върху "катарските проучвания" и общо за духовните течения с Деода Роше, един от инициаторите за публикуване във Франция на проучванията за катарите.... Ние играехме Паневритмия, в контакт с хора, които ни обясняваха смисъла, като Мария Христова, после Анна Бертоли, която, продължавайки делото на баща си в Париж, издаваше тримесечното парижко списание „Житно зърно”... Деода Роше, близък до антропософското движение, беше отворен за всичко и ни приобщи към Учението на Учителя Дънов. Той беше публикувал материали за Петър Дънов в своето списание за катарски проучвания ( Cahiers d'études cathares), от 1950/55 ? Моите родители, духовно пробудени, с изпитана вяра- както биха ви казали семейство Гобо- бяха набързо абонирани, заедно с антропософските списания, Триади, и за парижкото „Житно зърно”... Баща ми много антропософ, майка ми повече по Учителя Дънов... Те редовно ни четяха текстове... Дори и да оценявах антропософските текстове, аз с радост откривах текстовете от „Житно зърно”, и малко по малко други текстове на Дънов, които достигаха заедно с тях, по-късно това щеше да бъде "Учението за Новия живот", издаден от "Courrier du Livre", и много текстове за живота на Учителя... После заминах да следвам "висше" образование, но не исках да приема, че университетската мисъл, тази от света, която вече пренебрегваше всякаква духовност в полза на Кантианството и Фройдизма, може до такава степен да греши... Преподавах философия в частен лицей в Родез, Югозападна Франция... Трябваше да дочакам моите 30/33 години и личните си семейни изпитания, включително един развод, за да измоля отново от Бог да ме постави на Своя път: Напускайни "официалното" образование, отидох в Оаза, близо до Бове, през 1979/80-82 (3 години) в едно училище на Щайнер, където се срещнах с текстовете на Р. Щайнер и където разказвах и илюстрирах Персевал – богомил, без да го знае - на младежи на 14 години... (Освен това преподавах история и философия на по-големите, които се явяваха на матура.) Бях прекъснал всякакъв контакт с "дъновизма" от 15 години, но знаех, че парижкото „Житно зърно” все така съществува, даже бях забелязал в тяхното списание реклама за танцуване на Паневритмия от пролетта, в парка Сен-Клу в Париж. Но не и обърнах внимание... И докато се молех, както описах по-горе, аз питах Бог дали да отида там, дали е нещо сериозно, исках да получа знак и в следващите дни, може би на следващия, доколкото си спомням (!) получих в Лабоасиер, близо до Бове, списанието „Житно зърно” и поканата да се присъединя към тях, всяка неделя сутрин, несъмнено чрез посредничеството на майка ми, която им бе препратила, още преди няколко месеца, моя адрес !.. Това беше исканият знак. Цяла потъпкана важна част от моята история избликваше отново!... Оттогава се присъединих към нашите "български дъновисти", сред които Анна Бертоли и няколко парижки приятели и поднових четенето на Словото на Учителя и неговото Учение. По това време давах частни уроци по философия за възрастни. Дипломиран, влязох в официалното образование в държавния Лицей, този път в Родез, като се мъчех да намеря равновесие между разни видове материализъм и духовността, което не беше лесно. Срещата със семейство Гобо, при които моите родители отидоха да играят Паневритмия, после срещата с Величка, притежаваща чиста и дълбока вяра, поддържаха стремежите ми, докато течаха последните ми години в лицея, сред младежи, завоювани от материализма... И докато предвиждах официално пенсиониране, започнах да изграждам това размишление върху катарското богомилство, (където разбрах, че има само едно движение/течение, на Христос, дошло да се прояви чрез българското посредничество в цяла Европа, откъдето са залозите на тази история). После дойде това „Въведение в историята на европейските страни”, в което използвам моите философски и „дъновистки” подходи... И точно там направих толкова изумителни открития, за един западноевропеец, че разбрах, че днес ние имаме тежки отговорности към нашите народи ! Откъдето дойде и моята инициатива/ постъпка, каквото и да ми струва тя, в едно обкръжение, тъй малко отворено, тук, към всякаква духовност ! Виждате в заключение, скъпа Росита, че аз със сигурност непрестанно съм бил потопен, без да го зная, в Учението на Учителя, може би даже още от зачатието си : баща ми и майка ми вече са имали, преди войната, трима синове. При завръщането му преждевременно от войната, където е бил пленник, а после болен и върнат в родината, моят баща и моята майка дали обет да обичат и да служат на Бога, откъдето е тяхната връзка след войната с всякакви духовни движения, сред които движението на Деода (този, който дава на Бога) Роше... Може би тогава те са ми дали от своята духовност. Обичам да си мисля и това, че като зародиш, а после бебе, родено на 3 февруари 1944, в Лораге, аз следователно съм съществувал по време на последните 2 години от живота на Учителя (като ембрион, после като бебе) и може би смътно съм усетил няколко думи ! И фактически винаги съм търсил в преподаването си Истината, от което със сигурност нещата ми не ставаха по-лесни ! И може би точно затова съм готов да приема учението на Любовта ! Додявам ви, Росита, с моите споделени тайни... ! Прегръщам ви, проведете една хубава Конференция във Варна и нека всичко да се изпълни по волята на Бога, За да имаме Неговото благословение ! Ваш Мишел. Вие ми говорите за "Учението на Учителя Петър Дънов" : Учението на Учителя за мен е Новото Учение на Бога... Бог да ви благослови.   --------------------------   /цитат от друго писмо на Мишел/: Роден съм през февруари 1944 г. в Окситания, Южна Франция, близо до Каркасон и Монсегюр. Семейството ми беше близко с Деода Роше, един от създателите на интереса към катарите (френските богомили) и основател на Обществото за Катарски проучвания през 1950 г. В Арк, Деода Роше и моите родители организираха през лятото, в Райската клисура, лагер за Катарски проучвания. Там се четяха, освен антропософски текстове, и парижкото „Житно зърно” на Ана Бертоли, и познаваха Мария Христова, и се танцуваше Паневритмия ! И аз я играх, на 12 г., през 1956, и още много години, в базовия лагер, както и на върха на близката планина, по изгрев, след половин час ходене между ароматни дървета и храсти ! Играл съм Паневритмияи в Парка Сен-Клу в Париж с приятелите от Житно зърно през 1979-1982, а по-късно и с моите приятели Жан-Луи и Арлет Гобо през 1990-1995 и по-късно, близо до Гап. В Париж се запознах и с антропософите и няколко години преподавах във Валдорфско училище /1979-1982/ ОТ 1970 Г ЖИВЕЯ В РОДЕЗ, БЛИЗО ДО ТУЛУЗА. БЯХ ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО ФИЛОСОФИЯ В ЛИЦЕЯ В РОДЕЗ, КЪДЕТО ИЗРАЗЯВАХ ЧАСТ ОТ ДУХОВНАТА МИСЪЛ, СЕГА СЪМ ПЕНСИОНЕР И ПИСАТЕЛ /А СЪЩО И ГРАДИНАР!/ ОБРЪЩАЙКИ СЕ КЪМ РАЦИОНАЛИЗМА НА ФРАНЦУЗИТЕ И ЕВРОПЕЙЦИТЕ, ИЗДАДОХ КНИГАТА „КАТАРСКОТО БОГОМИЛСКО ХРИСТИЯНСТВО - ОСНОВА НА НАШИТЕ (ЕВРОПЕЙСКИ) КУЛТУРИ, ОСНОВА НА НАШАТА ИСТОРИЯ В СВЕТЛИНАТА НА ЗАПАДНОЕВРОПЕЙ-СКИТЕ И СЛАВЯНСКИТЕ НАРОДНИ ПРИКАЗКИ), В КОЯТО СЕ ВЪЗСТАНОВЯВА ИСТИНАТА ЗА КАТАРСКОТО БОГОМИЛСТВО, ЗА НЕГОВИЯТ БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД И ОБЩОЧОВЕШКО ЗНАЧЕНИЕ. КНИГАТА /616 СТР./ БЕШЕ ПРЕВЕДЕНА ОТ МОЯТА ПРИЯТЕЛКА НЕВЯНА КЕРЕМЕДЧИЕВА, /ПОСЛЕДОВАТЕЛКА НА УЧИТЕЛЯ/ И ИЗДАДЕНА В БЪЛГАРИЯ В 4 ЧАСТИ ПРЕЗ 2013-2016 Г. И съвсем скоро завърших първите 2 тома от една трилогия /1250 стр/ - „Въведение в историята на европейските народи” от 1000 г. до наши дни /минавайки през Френската революция/. Откъдето се вижда колко силно християнското богомилско движение е просветило нашите европейски култури, поставило е началото за създаване на Комуните /общините/ и Гилдиите – солидарни, братски и свободолюбиви, които са били първите места за занаятчийска, земеделска и технологична дейност, и за освобождение от крепостничеството, подготвяйки великия Ренесанс, дал на цяла Европа висок идеал, който ще завладее Новия Свят... Но последвалите теократични репресии довеждат до отклоняване /изкривяване/ на мечтаната Френска Революция – достатъчно е да се видят Тетрадките за жалби и желания на Генералните щати от 1789 г. - които слагат край на мечтания идеал за комуни и чрез прекалена намеса на държавата и материалистично държавно образование, абстрактно отделено от великото Цяло, лишават съвестта на европейците от всякаква връзка с Божественото... Откъдето следват днешните лутания, световните войни и покварата на неравенството: нашият Епилог за необходимостта от идеята за Бог, за бъдещото Училище и за Комуните на бъдещето, и Приложението, за истината за Жълтите жилетки, свидетелстват за съвременното звучене на нашия анализ... (Третият том, посветен на Фландрия, Нидерландия, Обединеното кралство и Италия, включващо италианския Ренесанс, е в процес на завършване). Сега става дума за пробудените Души, осъзнали, че тази вътрешна опитност за Божественото е не само напълно възможна, но е жизнена и необходима, не само за нас самите, но и за възстановяване на обществата и на всякаква реална култура – да се обединят по места и по целия свят, независимо от тяхната религиозна или духовна принадлежност, и да работят за възстановяване на Любовта на Земята... Божията Любов и Светлина да благословят всички нас и да благословят това начинание за обединение братско и солидарно... Ваш Мишел Муние Послепис ((Не обичам много тези презентации, където трябва да говориш толкова много за себе си… Възможно е да се препращат по имейл и безплатно първите 2 тома на „Въведение в историята на европейските народи” придружени с бележка, посочваща по-специалните пасажи за четене ... (Цялото е за четене само в по необходимост или проявен интерес – определена глава или пасаж). Всички заинтересовани лица, и особено от Югозападна и от Южна Франция, са поканени и призовани да се свържат с мен на адрес michelmounie@gmail.com ( ?) Отговорниците на хуманистични и духовни групи от областта също са поканени... Ние ще започнем нашата първа среща, несъмнено в Тулуза или околностите, с малка презентация, кратък дебат, няколко песни, четене на хубав текст от Дънов, 6-те хубави упражнения за космично хармонизиране (като молитва) илинякоя хубава молитва от участниците, които го пожелаят, и скромна трапеза на тревата, ако времето е хубаво, където всеки може да донесе нещо вкусно за ядене и хубаво за пеене и ще се разделим с довиждане, изпълнено с любов, вяра и надежда... Може да се насочим към вземане на колективни решения... (Може също един ден за наша радост и за хармонизиране с Всемирните закони да наблюдаваме и да играем Паневритмия, подкрепени от някои приятели от Братството на Дънов и владеещи Паневритмията. )

Hristo Vatev

Hristo Vatev

×