Jump to content
[[Template blog/front/view/coverPhotoOverlay is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
  • entries
    103
  • comments
    17
  • views
    73,891

Песните на Паневритмията


Hristo Vatev

435 views

Песните на Паневритмията

1. Първият ден на пролетта

2. Примирение

3. Даване

4. Възлизане

5. Дигане

6. Отваряне

7. Освобождение

8. Пляскане

9. Чистене

10. Летене

11. Евера

12. Скачане

13. Тъкане

14. Мисли

15. Аум

16. Изгрява Слънцето

17. Квадрат

18. Красота

19. Подвижност

20. Побеждаване

21. Радостта на Земята

22. Запознаване

23. Хубав ден

24. Колко сме доволни

25. Стъпка по стъпка

26. На ранина

27. Дишане

Слънчеви лъчи

Пентаграм

 

Песни на Марин Камбуров

Аз възлюбих

Аз отивам в планината

Аз пея

Без слънце, без светлина

Без страх и тъмнина

Безкраен път

Блага вест

Благата в живота

Благодаря Ти

Благодатен дъжд

Благословено страдание

Благослови, о, Боже

Бог работи във живота

Боже, дай ми здраве, сила

Божията Любов носи пълния живот

Братко мой

Будни бъдете

В живата природа

В живота смел бъди

В моята градинка

В моята държава

Велик си Ти

Велика разумност

Верен бъди

Всичко е във нас

Във мрак не решавай

Где слънце грее

Гордостта

Господи, Боже, Ти си във всичко

Господи, изпрати ми лъч

Грешил съм много

Да бъде благословен

Да бъде волята на Бога

Да бъде мир

Да бъде славата на Бога

Да изгрей, о, Боже

Да литна днес

Да ме води Твоята ръка

Да се изправя

Да се прослави Бог

Дай ми Мъдрост, светлина

Дай ми повече светлина

Даровете на Любовта

Две сили

Де, къде ходиш

Делата Твои

Ден след ден минават

Добре е да се учиш

Докато дишам - живея

Жетва

Живот велик

Животът е борба

Жито, житце

За всичко благодари

За новия ред

Завет велик

Защо човек живей

Защо, защо ме безпокоиш?

Звяра да приспим

Златна зора

Златни зрънца

Зная аз, Бог защо ни е създал

Извира живота

Изгрява в света

Изгрява слънцето

Има Любов

Как да стана човек

Каквото мога

Кат’ поток мътен

Като Него и едно със Него

Кога в сърцето скръбта прелива

Кога доброто сея

Кога те мъчи болест

Когато в мрак е душата

Когато идеш в планината

Когато скръбта те мъчи

Колко скрит е човек

Красота без доброта

Крепост на Любовта

Крила искам да имам

Любов и дълг

Любовта идва отдалеч

Любовта иска жертва

Малка пъпка

Малката свещ

Мир да завладей земята

Мира си не губи

Мойта песен

Молитва за дъжд

Морето, небето, сърцето

Мото

На ранина

На Учителя

Над Божията нива

Над житейските вълни

Научи се да търпиш

Не губи мира си

Не е важно

Не жаля аз

Не забравяй призванието си

Не задрямвай, не заспивай

Не критикувай, не хвали

Не се скривай, слънце

Недей говори

Ний ще сполучим

Нови хора

Ново слънце

Няма сила като силата на Духа

О, велика разумност

О, дни на младост!

О, душа немирна

О, Мъдрост велика

О, път свещен

О, слънце на живота ми

Обещание

Обич за обич, любов за любов

Обичай, люби

Обичам планината

Окото на Бога

Оловно-сиво е небето

От труда не се плаши

Очисти ме, Господи

Пей и люби, скърби топи

Пейте, да пеем

По пътеки чисти, святи

Повдигни ме

Под крилото на Бога

Под слънчевата светлина

Помогни ми, мили Боже

Потърси в себе си

Правда

Пред злото запей

Преди всичко човек бъди

Привикни рано да ставаш

Приеми ме, Рила

Пример бъди

Пробуждам се

Пролет

Пролетта на мира

Прощавай Рила

Псалом 23

Първата стъпка

Пътя на истината

Работнически марш

Радвам се, че живея

Решил съм

Ръцете на Твореца

С Бога навсякъде е светло

С Любов и блага реч

С празни мисли

С тез крила

С търпение и Любов

Само проявената Божия Любов

Светлина, светлина

Светлината ми, о, Боже, засили

Свободни са душите

Серенада на душата

Сила една в света цари

Скръбта, тъгата пробуждат душата

Слуги на Любовта

Слънце живо

Слънчев лъч

Солта на земята

Спънеш ли се, подскочи!

Старий змей

Съдбата

Със злото не се бори

Със мир и светлина

Тайна пази!

Твоето слово

Твоят глас

Твоята свята Любов

Тела безсмъртни

Ти, Велики

Три принципа

Тъга, тъга

Тъй както пролетта

Търси доброто

Учителя на Любовта

Химн на Любовта

Хубави пролетни дни

Човекът е плодно дръвче

Човекът съвършен

Ще пазя аз

Ще ходя аз

Що е Бог

Що е същността

Я слушайте гласа на Мъдростта

 ------------------------------------------------------------------------------

 

 

А бре, синко

Аз мога да дишам

Аз смея да кажа

Аз съм бялото кокиче

Аин фаси

Ангел вопияше

Аум

Бащина песен – Угледна мома

Берхан-Ази

Бершид Ба

Блага дума

Благославяй

Благословен Господ

Благост

Бог е Любов

Бог е Любов II

Божията Любов ме озари

Братство, единство

Буря

Българска идилия

Българска рапсодия

В зорите на Живота

В начало бе Словото

В пустинята на живота

Вдъхновение

Венир Бенир

Весел ти бъди

Вехади

Вечер, сутрин

Време е да вървим

Всичко в живота е постижимо

Вътрешният глас на Бога

Вяра светла

Вяра светла II

Вяра светла III

Гласът на живия Господ

Господи, колко Те обичам!

Грее, грее

Да бих Те слушал

Да имаш вяра

Давай, давай

Денят иде

Десет теми

   Тема първа

   Тема втора

   Тема трета

   Тема четвърта

   Тема пета

   Тема шеста

   Тема седма

   Тема осма

   Тема девета

   Тема десета

Дишай дълбоко

Добър ден

До ще ден

Духай, ветре

Духай, ветре II

Духът Божи

Духът ми шепне това

Дързост в Христа

Една вечна Истина

Езикът на Живата Природа

Житно зърно

За Небесния цар

Запали се огънят

Зов на планината

Зора на Новия живот

Зората на Новия живот

Играта на поточето

Идват дни на радост

Изворче

Изгрей ти, мое Слънце

Изгрява ден тържествен

Изгрява Слънцето

Излязъл е сеяч

Имаше человек

Кажи ми Ти Истината І

Кажи ми Ти Истината ІІ

Кажи ми Ти Истината ІІІ

Кажи ми, светли Божи лъч

Кажи ми, светли Божи лъч II

Киамет Зену

Красив е животът

Красив живот, безкраен път

Към „Фир-Фюр-Фен

Към Рила

Към Сион

Любовта е извор

Малката буболечица

Малкият извор (Светъл лъч)

Малкият планински извор

Марш на Светлите силиs

Махар Бену Аба

Мелодия 1 – Красив Живот

Мелодия 2 – В радостта на деня

Мелодия 3 – Когато се денят пробужда

Мелодия 4 – Озарение

Ме-хейн

Милост, благост

Милосърдието

Мирът иде

Мирът иде II

Мисли, право мисли

Мога да кажа

Мога да любя

Моето Слънце днес ще изгрее

Молитва (Господи, Ти си)

Молитва (Чуй, Господи)

Мусала

На белия цвят

На Учителя

На Христа запейте

Напред да ходим

Напред, чада, напред

Не ли думах

Небето се отваря

Нева санзу

Нови дрехи

Новото Битие

   Първи Божествен ден

   Втори Божествен ден

   Трети Божествен ден

   Четвърти Божествен ден

   Пети Божествен ден

   Шести Божествен ден

   Седми Божествен ден

О, Учителю благати

Обетована земя

Отче наш

Песен за двете сестри

Песен на гласните букви

Песен на детето

Песен на зората

Песен на светлия път

Песента на ангелите

Писмото

Подмладяване

Поздрав на Учителя

Правда

При всичките условия

При източника

Пролет

Пролетна песен (Ето пристига)

Пролетна песен (Мили Боже)

Псалом 91

Пчелна мушичка

Радост

Радост и скръб

Радост за душата

Ранен час

Росна капка

Светъл ден

Свобода е потребна за душата

Сила жива

Сила, живот, здраве

Сила, здраве е богатство

Сине мой, пази живота

Скитах се по гори и планини

Скръбта си ти кажи

Слава Божия

Славейчета горски

Сладко, медено

Слушам

Слънцето на Любовта

Слънчева песен

Ставай, дъще

Стани, стани

Страдна душо

Странник съм в този свят

Студът всичко дава

Събуди се, братко

Сърдечен зов

Тайната вечеря

Там далече

Тебе поем

Ти Си проявената Любов

Ти ще сполучиш в Живота

Той иде

Тъги, скърби

Тъги, скърби са богатство

Фир-Фюр-Фен

Химн на Великата душа

Химни на Слънцето

Ходи, ходи

Цветята цъфтяха

Шуми

Ще се развеселя

0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...