Jump to content
  • entries
    85
  • comments
    13
  • views
    68,174

ОТВОРЕНО ПИСМО 1922

Hristo Vatev

291 прегледа

ОТВОРЕНО ПИСМО

 

ДО АРХИМАНДРИТА ЕФТИМИЯ

ректор на Пловдивската семинария

София

Кооперативна печатница „Гутенберг“

1922 г.

 

На 17 август т. г. заедно със синодалния проповедник Кадиев Вие дойдохте в Търново, непредизвикани от никого, да говорите против учениците на Бялото Братство, които се бяха стекли от всички краища на България на събор. Вие искахте чрез властта от г-н Дънов диспут, който Ви бе отказан. Вие не успяхте да осуетите публичната беседа, която г-н Дънов държа в читалищния салон. Вие не можахте да попречите на събора. На връщане от Търново Вие се отбихте и в Казанлък, за да протръбите и тук „голямата опасност, която застрашава църквата и обществото“. Вие повторихте Вашите хули, като нарекохте нас и нашите съмишленици „болни хора“, „психопати“, „блудници“, „рушители на семейството и морала“. Със съжаление трябва да констатираме, че фактите в ежедневния живот говорят, какво тия качества са свойствени на значителна част от нашите църковници, които обичат да говорят за морал. На това най-вече се дължи и пустотата в черквата, причината на която вие търсите от вън.

Времето на диспути и схоластично богословие отдавна е минало. Сега приказките нямат стойност, а делата. Г-н Дънов Ви каза, че неговото учение не е учение на диспута, а на опита. Той Ви пита: „Защо 2000 години досега това учение не е приложено?“ А Вие отговорихте на 27 м. м. в Казанлък, че не можело изведнъж, а постепенно. Мислите ли Вие, че тъй както вървите, се приближавате до Християнския идеал. Не, Вие ежедневно потъвате в материята и се отдалечавате от него.

Христос ще намери други да приложат учението му и нека не Ви е мъчно, че можете да станете излишни.

Г-н Дънов няма свое учение, а работи за приложение на правилно разбраното Христово учение на земята. За да може да се вникне в простите по форма, но дълбоко алегорични беседи на г-н Дънов, се искат широки окултни и научни познания и чист живот. Известни негови мисли, взети буквално, може да се видят странни на крепителите на съвременния морал и религия, от които всички страдаме. Но на ония, които толкова много са загрижени за обществения морал, ние препоръчваме да се взират по-внимателно във фактите на ежедневния живот, да попроучат окултната наука, която си пробива път в университетите, да проследят най-новите духовни движения не само у нас, а и на Запад, да прочетат изцяло говореното от г-н Дънов и тогава да говорят повече. Тук ние ще се спрем само на някои ваши повърхностни възражения, с които обикновено си служите, а отбягвате да говорите принципално.

1.    Г-н Дънов проповядвал прераждане. Това е една от основните истини на окултната наука, която е била добре известна на християните от първите векове и за която свидетелстват евангелието, писанията на Оригена, Климента Александрийски и решения на някои от светите отци и др. Върху тоя голям въпрос в последно време на Запад се появиха много, подкрепени с доказателства, съчинения, а нещо се преведе и написа и на български.

Срещаме в чуждестранните окултни списания нещо за решенията на вселенските събори относно прераждането. Било казано в решенията на тези събори, че ония, които са приели мистериите (тайнствата), не се прераждат. А това значи, че прераждането съществува само за нехристиянските народи и за всички ония християни, които са само на име такива. С това решение на вселенските събори ние напълно сме съгласни. Понеже Вие сте ректор на една православна семинария, искаме да се занимаете с този въпрос, да проверите трактатите на втория вселенски събор и ни отговорите в печата дали наистина светите отци са вземали някога подобни решения.

2.    Казвате, че Учителя Дънов проповядвал свободен брак и обмяна на енергиите между чужди мъже и жени. При всичко, че той говори ясно за пласиране на духовна, а не плътска енергия. Вие се хванахте о буквата и мислите, че в това сте намерили едно слабо място от неговата философия. А за брака г-н Дънов е казал: „Ние сме за съединението не на два пола, а на две души, както е горе в Царството Божие, което ще се въдвори и на земята.“ Това, разбира се, се отнася за онова общество, което ще служи на Бога в дух и истина. Това учение не засяга Вас.

3.    Вие се чудите, гдето г-н Дънов казал, че едно време мъжете раждали и че откакто те престанали да раждат, светът се развалил. Вие не трябваше да задавате такива въпроси, защото трябваше да разберете, че г-н Дънов говори за духовно раждане, за каквото говори и свещеното писание. Не е ли казал апостол Павел: „Аз ви родих в мъките си“? Като ректор на семинарията и Вие сте длъжни да раждате духовно свещеници.

4.    Вие ни нарекохте нови богомили. Какви сме ние, това ще видите. Остаряло е вече обвинението против богомилите, че те станали причина за падането на България под турското робство, когато исторически е установено, че причина за това са били болярите и самото духовенство, което, за да прикрие вината си, хвърля отговорността върху богомилите. Трябваше европейски историци да ни кажат, че богомилите са дали светлина на Запад и че те първи са провъзгласили свободата на съвестта и мисълта. Турците са завоювали много християнски народи не за това, че между тях е имало богомили, а защото духовниците и управниците им са били безсилни да се справят с покварата, която те сами са подхранвали. Богомилите са виновни само за това, гдето са посочвали недъзите на тогавашните светски и духовни власти. Те са били хора с чист морал. Те са били гордостта на България тогава и сега.

5.    Вие казвате, че г-н Дънов отричал държавата. На целия непредубеден християнски свят е известно, че Христос пръв е отрекъл държавата. Апостол Павел е казал, че Христос е дошъл на земята да унищожи всеки закон и всяка власт. Ако днес духовенството извърта Христовото учение, то е, защото църквата още от времето на Константина Велики се е отдава под наем на кесаря за материални блага. Днес българският кесар е надрасъл духовенството и го праща вън от държавната трапеза на прехрана между паството, обаче това духовенство няма вяра в думите на Христа, който казва да не мислиш за утрешния ден, да работиш преди всичко за идването на Царството Божие и Неговата правда, а всичко останало ще ти се даде. То намира за по-износно да се държи за тогата на кесаря, да го славослови и да разправя, че Христовите братя рушили държавата. Трябва да ви кажем, че ние намираме държавата като една необходимост, наложена поради невежеството на народите, и тя ще съществува дотогава, докогато приложеното на дело Христово учение, учение на Любовта, обнови сърцата и умовете на хората и властта, полицията, съдилищата и затворите, в които вие всеки ден сте съучастници, станат сами по себе си излишни. Ние работим за въдворяването на това час по-скоро. Това е Христовото учение, а не Дъново. И Вие, като клеветите него, клеветите и Христа.

6.    Дънов бил комунист, се провиквате Вие. Да, такъв е, защото и Христос беше комунист. Вие имате особена слабост към частната собственост. Мойсей забрани на свещениците да притежават имоти, обаче сегашните свещеници не се подчиняват на неговото запрещение. Комуната съществува 300 години в християнската църква и бе развалена от езическите владици и свещеници, които окупираха църквата след декрета на Константина Велики и на които днешните свещеници и владици са наследници. Те са днес гонители на християнската комуна, която ние искаме да възстановим.

Свети Иван Златоуст е казал, че догдето има мое и твое, светът няма да се поправи, а Вие днес говорите обратното. Знае се, че Иван Златоуст е бил един от стълбовете на православната църква, а Вие сте неин магистър. Нека Синодът се произнесе кой от двамата е православен – Златоуст ли или Ефтимий.

7.    Вие твърдите, че Учителя Дънов бил против съвременното общество. Той и неговите приятели се борят за възстановяване Царството Божие на земята, в което много от сегашните отношения ще се изменят. Разбира се, че което е гнило в обществото, ще се премахне от Божествения хирург.

Признаваме, че опасността за вас е голяма, защото Христос сам е против днешното общество, което вие крепите; той е и против Вашия морал, защото е казал: „Слушайте каквото свещениците ви казват, но не вършете това, което те вършат.“ Вие, преди да осъждате Учителя Дънов, питахте ли Христа какво той мисли за съвременното общество?

8.    Намерили сте, че г-н Дънов разговарял с дявола, който му се оплаквал, че хората го надрасли в престъпленията си, и че все с него се оправдавали. Като ректор на една християнска семинария, трябваше да разберете тази алегория (Вие знаете, че дяволът ходил на рапорт при Господа) – това не трябва да Ви учудва, стига да е чиста душата Ви, когато дяволът се изпречи пред Вас, както едно време се бе изпречил пред Христа да го изкушава. Изкушението е лошо нещо: когато двама попове се скарат в църквата за дискоса, дяволът им служи за посредник; когато попове се явят пред съда да се съдят един друг, дяволът е пак между тях; когато някой владика или свещеник влязат в църквата с нечиста съвест, дяволът е пак между тях, и т. н.

9.    Вие казахте в речта си, че всички бели братя заедно с учителя им били психопати, нервно болни и луди хора, от друга страна, Вие изтъкнахте, че Дънов бил безспорно учен човек и че много от неговите ученици били също учени и интелигентни хора. Нарекохте ги още мистично настроени натури и препоръчахте да се запази мистицизмът в църквата, за да може да задоволява тя и такива натури. – Може ли човек едновременно да бъде и луд, и мъдър? Ако мистицизмът изумява хората, защо искате да го запазите в църквата?

10.Относно храната Вие казахте, че учениците на Дънов със своите постни храни щели да оставят едно хилаво поколение. – Вие се обявихте против вегетарианството. И това ли трябваше да чуем от един православен монах? Христос иска да повърне човека в първобитната му чистота, тъй както той е излязъл от ръцете на Бога, Който му е предписал чиста вегетарианска храна (Битие I, 29). Апостол Павел казва, че е добре човек да не яде месо и да не пие вино.

Вижда се, че вашата логика е еднаква с оная на дявола, който иска да запази statu quo-то в света, а най-вече – в монастирите.

11.Вие казвате: „Може ли Учителя Дънов да бъде Божи пратеник? Нека си признаем като българи, че нямаме нищо хубаво. Ние нямаме даже умни управници. В света има толкова по-умни, по-добри и по-морални от българите и ако Бог е наумил да праща свои пратеници на земята, между българския народ ли ще ги прати?“ Вие сами имате много низко мнение за народа си и за своето духовенство. Не стига това, ами Вие отивате много далеч, като държите сметка на Господа, где той трябва да изпраща своите пратеници. Събитията се повтарят. Едно време фарисеите питаха за Исуса Христа: Може ли да излезе нещо свястно от Назарет? Сегашните фарисеи със същия ум питат: „Може ли да излезе нещо добро от България?“ Где е тогава вашият мистицизъм, който Вие искате да запазите за църквата, за да привличате с него мистично настроените натури?

12.Клеветите ни, че сме били против църквата. Против коя църква? Ние познаваме само една мистична църква, църква на любовта, на която глава е Христос, а всички други черкви са само външни форми. Ние винаги и навсякъде ще уважаваме и поддържаме ония, които прилагат основата на Христовото учение – любовта, в живота си.

Зададохте ли си Вие някога въпроса: Защо църквите са изпразнени? Защо 95% от вярващите в Христа са вън от църквите? Учителя Дънов ли е причинил всичката тази пустота в църквите? Ето въпроса, който духовенството трябва само да си зададе, а не да се занимава с клюки и пречи на ония, които работят за въдворяване Царството Христово на земята.

Вие сте се заловили само за едни догми, които впрочем може да представляват една хубава мотика, с която вие само се хвалите, но не искате да копаете. Лозето Христово е буренясало.

13.Вие се провикнахте, че най-ефикасното средство против „Дъновизма“ било запазване мистицизма в църквата, какъвто протестантската църква не притежавала. Този мистицизъм бил потребен да се задържат мистичните натури, да не отиват в школата на Учителя Дънов. Знаете ли Вие що е мистицизъм и дали Вие не сте го изгонили отдавна из църквата, като опасност за нея? Мистицизмът винаги изключва посредниците между Бога и верующите, особено когато тези посредници не са на мястото си. Той е непосредствена връзка между Твореца и творението. Мистикът не се движи към Бога по отъпкани пътища. Там са изключени всякакви владици и попове и затова пък съществува една мистична черква, на която, както казахме, главата е Христос и която е била гонена и преследвана от официалните черкви през всичките векове. Всичките мистици, пророци, включително и Христос, са били гонени, преследвани, убивани и живи изгаряни от представителите на официалните църкви. Не е вярно, дето Вие отговорихте на едно запитване, че тези жестокости ги е вършила само католишката църква. Това, което българите са теглили от гръцкото православие, ще го помним на вечни времена. Чрез това православие през десет века половината български народ е бил подлаган на погърчване. Сити сме вече на гръцки църкви. Българската духовна мисъл е надраснала отдавна елинското православие.

14.Вие и Вашите братя черноризци разгласявате наляво и надясно, че учениците на Бялото Братство се кланяли на слънцето. Ако това Ваше твърдение беше вярно, ние трябваше да излазяме пред изгряващото слънце всяка заран, а не само през месеците май и юни, когато всичко расте и се развива. Следовно, един истински просветен човек, който се абстрахира от всякакви схоластични хитрувания, ще съзре в този излаз за посрещане на изгряващото слънце нещо по-друго, а не някакво поклонение. Всъщност ние използваме радиоактивността на слънцето, неговата електромагнетична сила, не казваме окултна сила, защото това понятие много Ви стряска, чувствайки, че тази практика не е за Вас. Като за Вас, хора с повърхностни познания по тайните на битието, е достатъчно поне да знаете, че и самата съвременна медицина си служи с хелиотерапията и че следовно тука няма място за критики и подигравки. Само бухалите се крият от светлината.

Когато клеветите учениците на Бялото Братство, че се кланяли на слънцето, недейте забравя, че над вратата на черковния олтар е поставено едно слънце, изработено от дърво, и други златни и сребърни слънца, които са емблемата на Христа и на които Вие сами се кланяте. Представете си, че един африкански богослов, облечен с либаде, влазя в църква на празника на Рождество Христово и вижда тези слънца, пред които се пее: „Тебе кланяем ти ся, Солнце правди.“ Не ще и дума, че той ще си помисли, че Вие се кланяте на слънцето. Когато Вие наблюдавате белите братя на припек пред изгряващото слънце, ще бъдете благоразумни, ако не влазяте в ролята на този африкански богослов.

15.Най-после, Вие ни нарекохте блудници. Невъзпитани хора, щом видят негде събрани млади хора, най-първо това ще им дойде наум.

С какво лице Вие, „духовни пастири“, излазяте да клеветите и обвинявате учениците на Бялото Братство в блуд, без да посочите на конкретни факти, както Вие сами посочвате такива за себе си на брошурите, в ежбите помежду ви, като се изложихте пред народа. Ние се срамуваме като българи за Вас, не знаем Вие какво мислите.

Хвърлете от гърба си този багаж на гръцката митология, от който народът се е наплашил. По-добре ще бъде, ако напуснете тази противохристиянска система за борба и се борите не с думи, а с дела. Ние ще бъдем благодарни, ако чуем от народа добри отзиви за морала на българското духовенство. Приложете Христовото учение в живота и ще имате подкрепата на интелигенцията. Ние знаем, че борбата против Бялото Братство е изкуствено създадена от няколко владици и кандидати за такива.

А щом твърдите, че православната църква е мистична и Христос живее в нея, попитайте Го каква е мисията на Бялото Братство в България и Той ще Ви каже.

Вие сте тръгнали из провинцията да браните православието от прожектора на Учителя Дънов. Вземете си бележка, че който се яви пред този прожектор, трябва най-първо да бъде чист и свят; иначе ще се изложите. После трябва да бъдете богослов, действителен богослов. Истинският богослов има връзка с небето, отгдето му се изпраща истинската светлина. Тази връзка Вие сте я изгубили. Вие не вярвате, че можете да влезете в непосредствено общение с Христа и да чуете Неговия глас.

Вие не вярвате, че Христос може да се всели в човешкото сърце. Тази работа Ви се вижда невероятна и още - еретическа! И затова сте седнали да разправяте на народа, че Христовото учение не можело да се приложи тъй лесно и скоро, че 2000 години не били достатъчни и т. н. По тая причина Вие оправдахте църквата, гдето е благословила оръжието и ни доведе до Добро Поле. Всичко това, което разправяте, не е православие, не е Христово учение; защото Христос казва, че винаги трябва да бъдем готови и да имаме масло (дело) в кандилата си, а Вие казвате, че имало още време. Щом е така, карайте колата на „православието“, да видим докъде ще я закарате. Ние съжаляваме само тези, които са седнали в тази кола.

 

ОТ УЧЕНИЦИТЕ НА БЯЛОТО БРАТСТВО

 

в гр. Казанлък,

Септември, 1922

 

К Р А Й.0 Коментара


Recommended Comments

Няма коментари.

×