Jump to content

Неделни беседи подредени по азбучен ред

1024 броя беседи

 1. А,   Б,   В,   Г,   Д,   Е,   Ж,   З,   И,   К,   Л,   М,   Н,   О,   П,   Р,   С,   Т,   У,   Ф,   Х,   Ц,   Ч,   Ш,   Щ,   Я,

  Те са изнасяни пред широка и разнородна аудитория от 1914 г. до 1944 г. Те са изградени върху тълкуване на библейски текстове. Цикълът, озаглавен „Неделни беседи” представлява беседи, изнасяни в 10 часа сутринта в неделя. Публичното изнасяне и документиране на Неделните беседи започва през 1914 г. Обикновено започват с определен стих или стихове от Библията и продължават с тълкуване, давайки отговор на актуални човешки проблеми. Стилът е максимално достъпен за слушателя; предназначен е за широка аудитория. Истините на живота са илюстрирани с множество притчи и примери. Има голяма широта в обхвата на беседите, като всяка от тях засяга разнообразни подтеми. За правилното възприемане и прилагане на Словото Божие е необходимо духовно знание и дълбоко разбиране на вътрешния му смисъл. Неделните беседи са безценен извор на светлина по тези въпроси. Централно е мястото на Христовото послание за Божественото съвършенство и приложението му в живота от отделния човек и обществото. Основата на Божественото учение са принципите на Любовта, Мъдростта и Истината. С първата стенографирана неделна беседа „Ето Човекът!” започва цикъл от шест тома, наречени “Сила и Живот”. В тях, по собствените думи на Учителя Петър Дънов, се съдържат основите на неговото учение, което той нарича Новото учение на Всемирното Бяло Братство.

  начало

  А

  А друго падна на добрата земя / А другото падна,  НБ - 10:00ч. - София, 19.2.1933г. (Неделя)
  Аз дойдох в света,  НБ - 10:00ч. - София, 26.3.1939г. (Неделя)
  Аз живея, и вие ще живеете / Понеже аз живея, и вие ще живеете,  НБ - 10:00ч. - София, 29.12.1929г. (Неделя)
  Аз и Отец едно сме,  НБ - 10:00ч. - София, 20.4.1930г. (Неделя)
  Аз съм / Аз съм, не бойте се!,  НБ - 10:00ч. - София, 2.2.1930г. (Неделя)
  Аз съм вратата на овцете / Вратата на овцете, НБ , СБ - 11:00ч. - В.Търново, 10.9.1922г. (Неделя)
  Аз съм жив,  НБ - 10:00ч. - София, 22.2.1920г. (Неделя)
  Аз съм истинната лоза, НБ - 10:00ч. - София, 28.12.1930г. (Неделя) (непечатана)
  Аз съм истинната лоза, и Отец ми е земеделецът,  НБ - 10:00ч. - Русе, 1.10.1923г. (Понеделник)
  Аз съм онзи човек,  НБ - 10:00ч. - София, 28.9.1919г. (Неделя)
  Аз ще го възкреся!,  НБ - 10:00ч. - София, 27.11.1921г. (Неделя)
  Аз ще дойда,  НБ - 10:00ч. - София, 11.7.1937г. (Неделя)
  Азъ Те познахъ / Аз Те познах, НБ - 10:00ч. - София, 1.2.1925г. (Неделя)
  Акаш и прана,  НБ - 10:00ч. - София, 24.12.1939г. (Неделя)
  Ако всичкия свят спечеля,  НБ - 10:00ч. - София, 22.5.1932г. (Неделя)
  Ако всичкият свят спечели,  НБ - 10:00ч. - София, 22.2.1931г. (Неделя) (непечатана)
  Ако говоря,  НБ - 10:00ч. - София, 24.10.1926г. (Неделя)
  Ако имате вяра,  НБ - 10:00ч. - София, 21.1.1940г. (Неделя)
  Ако имате Любов,  НБ - 10:00ч. - София, 25.2.1934г. (Неделя)
  Ако не бях дошъл,  НБ - 10:00ч. - София, 2.3.1919г. (Неделя)
  Ако не ядете,  НБ - 10:00ч. - София, 21.4.1935г. (Неделя)
  Ако пребъдете в Мене,  НБ - 10:00ч. - София, 18.6.1922г. (Неделя)
  Ако се родите изново,  НБ - 10:00ч. - София, 29.3.1936г. (Неделя)
  Ако синътъ ви освободи, ще бѫдете свободни / Ще бъдете свободни,  НБ - 10:00ч. - София, 11.2.1923г. (Неделя)
  Алилуя,  НБ - 10:00ч. - София, 11.10.1936г. (Неделя)
  Алфа и омега,  НБ - 10:00ч. - София, 3.5.1931г. (Неделя) (непечатана)
  Ананий и Сапфира,  НБ - 10:00ч. - София, 20.11.1921г. (Неделя)
  Ангел Господен говори / И ангел Господен говори на Филипа, НБ - 10:00ч. - София, 15.10.1922г. (Неделя)
  Ангелът отговори / Ангелътъ отговори,  НБ - 10:00ч. - София, 5.6.1921г. (Неделя)

  начало

  Б

  Бал маске,  НБ - 10:00ч. - София, 3.10.1937г. (Неделя)
  Баща си и майка си,  НБ - 10:00ч. - София, 11.3.1928г. (Неделя)
  Бащата иде, НБ - 10:00ч. - София, 30.5.1943г. (Неделя)
  Благ,  НБ - 10:00ч. - София, 17.1.1926г. (Неделя)
  Благо и леко,  НБ - 10:00ч. - София, 29.5.1927г. (Неделя)
  Благоприятната Господня година,  НБ - 10:00ч. - София, 17.3.1935г. (Неделя)
  Благословен,  НБ - 10:00ч. - София, 5.10.1941г. (Неделя)
  Благословен!,  НБ - 10:00ч. - София, 9.2.1941г. (Неделя)
  Блажен, който яде хляб в Царството Божие,  НБ - 10:00ч. - София, 21.7.1935г. (Неделя)
  Блажени кротките,  НБ - 10:00ч. - София, 23.11.1941г. (Неделя)
  Блажени нажалените,  НБ - 10:00ч. - София, 1.3.1931г. (Неделя) (непечатана)
  Блажени са очите и ушите,  НБ - 10:00ч. - София, 27.10.1929г. (Неделя)
  Блажени сте ако любите!,  НБ - 10:00ч. - София, 3.7.1938г. (Неделя)
  Блажените,  НБ - 10:00ч. - София, 4.2.1917г. (Неделя)
  Блаженъ този рабъ! / Блажен този раб! , НБ - 10:00ч. - София, 9.11.1924г. (Неделя)
  Близо е лятото,  НБ - 10:00ч. - София, 29.6.1930г. (Неделя)
  Блудният син, НБ - (неизвестен час) - София, 3.7.1915г. (Събота)
  Бог е виделина, НБ - 10:00ч. - София, 31.1.1943г. (Неделя)
  Бог е говорил,  НБ - 10:00ч. - София, 9.11.1919г. (Неделя)
  Бог е Дух,  НБ - 10:00ч. - София, 27.5.1928г. (Неделя)
  Бог е Дух /  Богъ е Духъ ,  НБ - 10:00ч. - София, 3.6.1917г. (Неделя)
  Бог е истинен,  НБ - 10:00ч. - София, 2.6.1940г. (Неделя)
  Бог е съчетал / Богъ е съчеталъ,  НБ - 10:00ч. - София, 13.5.1917г. (Неделя)
  Бог на живите,  НБ - 10:00ч. - София, 18.11.1923г. (Неделя)
  Богове сте,  НБ - 10:00ч. - София, 26.1.1930г. (Неделя)
  Божественият Промисъл,  НБ - (неизвестен час) - София, 6.6.1915г. (Неделя)
  Божественото право,  НБ - 10:00ч. - София, 7.5.1939г. (Неделя)
  Божественото Слово, НБ - 10:00ч. - София, 11.4.1943г. (Неделя)
  Божието благословение,  НБ - 10:00ч. - София, 14.5.1939г. (Неделя)
  Божията воля / Волята Божия,  НБ - 10:00ч. - София, 22.4.1917г. (Неделя)
  Брат ти си дойде,  НБ - 10:00ч. - София, 23.3.1924г. (Неделя)
  Братът на най-малките,  ИБ НБ - 10:00ч. - София, 1.1.1917г. (Понеделник)
  Братя и сестри на Христа,  НБ - 10:00ч. - София, 9.10.1921г. (Неделя)
  Будни бъдете!,  НБ - 10:00ч. - София, 24.5.1931г. (Неделя) (непечатана)
  Бъдете като децата,  НБ - 10:00ч. - София, 30.6.1935г. (Неделя)
  Бъдете прочее разумни,  НБ - 10:00ч. - София, 17.2.1935г. (Неделя)
  Бъдете разумни!,  НБ - 10:00ч. - София, 16.9.1923г. (Неделя)
  Бъдете съвършени,  НБ - 10:00ч. - София, 1.11.1942г. (Неделя)
  Бъдете съвършени!,  НБ - 10:00ч. - София, 21.2.1926г. (Неделя)
  Бъди верен! / Бъди верна!,  НБ - 10:00ч. - София, 5.4.1942г. (Неделя)
  Бъди очистен,  НБ - 10:00ч. - София, 11.1.1931г. (Неделя) (непечатана)
  Бяга в Тарсис,  НБ - 10:00ч. - София, 6.6.1937г. (Неделя)

  начало

  В

  В дома на Отца,  НБ - 10:00ч. - София, 5.3.1922г. (Неделя)
  В дома на Симона,  НБ - 10:00ч. - София, 6.7.1930г. (Неделя)
  В Египет,  НБ - 10:00ч. - София, 13.11.1921г. (Неделя)
  В името Божие,  НБ - 10:00ч. - София, 6.11.1938г. (Неделя)
  В името на Бога!,  НБ - 10:00ч. - София, 20.3.1938г. (Неделя)
  В истия час,  НБ - 10:00ч. - София, 14.7.1918г. (Неделя)
  В малкото,  НБ - 10:00ч. - София, 20.6.1926г. (Неделя)
  В мое име,  НБ - 10:00ч. - София, 29.9.1918г. (Неделя)
  В начало бе, НБ - (неизвестен час) - София, 21.11.1914г. (Събота)
  В начало бе Словот,  НБ - 10:00ч. - София, 14.2.1937г. (Неделя)
  В начало бе Словото,  НБ - 10:00ч. - София, 27.4.1941г. (Неделя)
  В Начало бе Словото, неделна беседа,  НБ - 10:00ч. - София, 26.10.1941г. (Неделя)
  В начало Бог създаде небето и земята,  НБ - 10:00ч. - София, 7.3.1937г. (Неделя)
  В Него бе животът,  НБ - 10:00ч. - София, 4.5.1941г. (Неделя)
  В Неговата Любов,  НБ - 10:00ч. - София, 12.3.1933г. (Неделя)
  В Негово име, НБ - 10:00ч. - София, 14.11.1943г. (Неделя)
  В образ Божи,  НБ - 10:00ч. - София, 1.1.1928г. (Неделя)
  В последното време,  НБ - 10:00ч. - София, 6.3.1932г. (Неделя)
  В правда и съдба,  НБ - 10:00ч. - София, 21.5.1933г. (Неделя)
  В правда, истина и святост / Правда, истина и светость,  НБ - 10:00ч. - София, 26.6.1921г. (Неделя)
  В рова на лъвовете / Въ рова при лъвоветѣ,  НБ - 10:00ч. - София, 24.4.1921г. (Неделя)
  В своите си,  НБ - 10:00ч. - София, 27.6.1926г. (Неделя)
  В сила,  НБ - 10:00ч. - София, 30.3.1930г. (Неделя)
  В царството на Христа и Бога,  НБ - 10:00ч. - София, 11.11.1934г. (Неделя)
  В царството си, НБ - 10:00ч. - София, 23.5.1943г. (Неделя)
  Важността на малките неща, НБ - (неизвестен час) - София, 16.8.1914г. (Неделя)
  Важното в живота, НБ - 10:00ч. - София, 1.8.1943г. (Неделя)
  Вам завещавам царството,  НБ - 10:00ч. - София, 2.7.1939г. (Неделя)
  Вас ви нарекох приятели,  НБ - 10:00ч. - София, 29.12.1935г. (Неделя)
  Великoтo малко и великото голямо,  НБ - 10:00ч. - София, 20.6.1937г. (Неделя)
  Великден, НБ - (неизвестен час) - София, 4.4.1915г. (Неделя)
  Великите условия на живота,  НБ - 10:00ч. - София, 12.1.1919г. (Неделя)
  Великият закон,  НБ - 10:00ч. - Русе, 11.10.1925г. (Неделя)
  Верен в малкото / Верният в малкото,  НБ - 10:00ч. - София, 19.3.1933г. (Неделя)
  Верен и истинен,  НБ - 10:00ч. - София, 14.7.1940г. (Неделя)
  Верният в малкото,  НБ - 10:00ч. - София, 27.3.1932г. (Неделя)
  Вехтото премина,  НБ - 10:00ч. - София, 3.4.1927г. (Неделя)
  Вечер и сутрин,  НБ - 10:00ч. - София, 8.12.1940г. (Неделя)
  Вечният порядък,  НБ - 10:00ч. - София, 29.5.1932г. (Неделя)
  Вечно веселие,  НБ - 10:00ч. - София, 3.6.1928г. (Неделя)
  Вечно подмладяване, НБ - 10:00ч. - София, 10.10.1943г. (Неделя)
  Вечното благовестие,  НБ - 10:00ч. - София, 13.10.1929г. (Неделя)
  Вземане и даване / Взимане и даване,  НБ - 10:00ч. - София, 6.5.1917г. (Неделя)
  Вземи детето,  НБ - 10:00ч. - София, 10.1.1932г. (Неделя)
  Виделината,  НБ - 10:00ч. - София, 1.4.1917г. (Неделя)
  Виделината и тъмнината,  НБ - 10:00ч. - София, 11.4.1937г. (Неделя)
  Виделината свети,  НБ - 10:00ч. - София, 24.5.1942г. (Неделя)
  Видя го Исус,  НБ - 10:00ч. - София, 6.12.1925г. (Неделя)
  Видѣхме Господа / Видяхме Господа,  НБ - 10:00ч. - София, 11.3.1923г. (Неделя)
  Видѣхме звѣздата! / Видяхме звездата, НБ - 10:00ч. - София, 8.2.1925г. (Неделя)
  Вкъщи,  НБ - 10:00ч. - София, 1.9.1918г. (Неделя)
  Влизане,  НБ - 10:00ч. - София, 2.1.1927г. (Неделя)
  Влязоха в ладията,  НБ - 10:00ч. - София, 24.11.1929г. (Неделя)
  Волята на Отца,  НБ - 10:00ч. - София, 9.4.1922г. (Неделя)
  Врата на Любовта,  НБ - 10:00ч. - София, 10.5.1942г. (Неделя)
  Връзвайте и развързвайте,  НБ - 10:00ч. - София, 24.3.1940г. (Неделя)
  Връзване и развързване,  НБ - 10:00ч. - София, 29.11.1942г. (Неделя)
  Все що е писано,  НБ - 10:00ч. - София, 28.1.1917г. (Неделя)
  Всеки, който слуша тези мои думи,  НБ - 10:00ч. - София, 3.3.1935г. (Неделя)
  Всели се между нас,  НБ - 10:00ч. - София, 7.6.1942г. (Неделя)
  Всичките народи,  НБ - 10:00ч. - София, 24.4.1938г. (Неделя)
  Всичко е възможно,  НБ - 10:00ч. - София, 4.11.1934г. (Неделя)
  Всичко е възможно,  НБ - 10:00ч. - София, 29.5.1938г. (Неделя)
  Всичко чрез Него стана,  НБ - 10:00ч. - София, 8.9.1935г. (Неделя)
  Всичко, което чух,  НБ - 10:00ч. - София, 19.1.1936г. (Неделя)
  Второ отделение, НБ - 10:00ч. - София, 18.7.1943г. (Неделя)
  Въ който градъ влѣзвате / В който град влизате, НБ - 10:00ч. - София, 29.3.1925г. (Неделя)
  Възведен биде / Възведен биде Исус,  НБ - 10:00ч. - София, 9.10.1932г. (Неделя)
  Възвиси ме Духът,  НБ - 10:00ч. - София, 27.2.1938г. (Неделя)
  Възелът / *** (Беседата няма посочено заглавие),  НБ - 10:00ч. - София, 7.9.1941г. (Неделя)
  Възкресение,  НБ - 10:00ч. - София, 30.10.1932г. (Неделя)
  Възкресение на Любовта / Възкръсение на Любовьта,  НБ - 10:00ч. - София, 1.5.1921г. (Неделя)
  Възлюбете Господа!,  НБ - 10:00ч. - София, 27.6.1937г. (Неделя)
  Възлюби го,  НБ - 10:00ч. - София, 22.10.1922г. (Неделя)
  Възлюблени,  НБ - 10:00ч. - София, 25.10.1942г. (Неделя)
  Възпитанието,  НБ - 10:00ч. - София, 23.3.1941г. (Неделя)
  Външна и вътрешна работа,  НБ - 10:00ч. - София, 2.11.1941г. (Неделя)
  Вързано и развързано,  НБ - 10:00ч. - София, 31.3.1929г. (Неделя)
  Вътрешният човек,  НБ - 10:00ч. - София, 29.7.1934г. (Неделя)
  Вярата,  НБ - 10:00ч. - София, 6.3.1921г. (Неделя)

  начало

  Г

  Гладуват и жадуват,  НБ - 10:00ч. - София, 17.5.1942г. (Неделя)
  Гладуват и жадуват,  НБ - 10:00ч. - София, 25.6.1922г. (Неделя)
  Глас в пустинята,  НБ - 10:00ч. - София, 12.12.1926г. (Неделя)
  Глас от града,  НБ - 10:00ч. - София, 6.5.1928г. (Неделя)
  Голямата вяра,  НБ - 10:00ч. - София, 19.1.1919г. (Неделя)
  Голямата радост,  НБ - 10:00ч. - София, 12.1.1941г. (Неделя)
  Голямото благо,  НБ - 10:00ч. - София, 19.5.1929г. (Неделя)
  Господ му рече,  НБ - 10:00ч. - София, 6.4.1919г. (Неделя)
  Господар на съботата,  НБ - 10:00ч. - София, 13.4.1930г. (Неделя)
  Господи, да прогледам!,  НБ - 10:00ч. - София, 9.3.1924г. (Неделя)
  Господи, да се отворятъ очитѣ ни! / Отвори очите ни!,  НБ - 10:00ч. - София, 25.2.1923г. (Неделя)
  Градоветѣ Содомски и Гоморски / Градовете Содомски и Гоморски, НБ - 10:00ч. - София, 16.11.1924г. (Неделя)
  Гредата,  НБ - 10:00ч. - София, 18.5.1919г. (Неделя)
  Гърбавата жена,  НБ - 10:00ч. - София, 8.6.1919г. (Неделя)

  начало

  Д

  Да бъде речта ви: ей, ей, не, не,  НБ - 10:00ч. - София, 22.5.1938г. (Неделя)
  Да бъдеш обичан,  НБ - 10:00ч. - София, 19.2.1939г. (Неделя)
  Да ви даде,  НБ - 10:00ч. - София, 15.12.1929г. (Неделя)
  Да види царството Божие,  НБ - 10:00ч. - София, 5.3.1939г. (Неделя)
  Да влезеш,  НБ - 10:00ч. - София, 11.5.1930г. (Неделя)
  Да възлюбиш Господа,  НБ - 10:00ч. - София, 15.10.1916г. (Неделя)
  Да възлюбиш Господа,  НБ - 10:00ч. - София, 18.5.1924г. (Неделя)
  Да ги изпита / Аритметическитѣ дѣйствия въ живота. Събиране, умножение и степенуване,  НБ - 10:00ч. - София, 29.5.1921г. (Неделя)
  Да Го посрещнат, НБ - 10:00ч. - София, 14.12.1924г. (Неделя)
  Да Го посрещнат,  НБ - 10:00ч. - София, 8.9.1918г. (Неделя)
  Да говоря,  НБ - 10:00ч. - София, 7.12.1930г. (Неделя) (непечатана)
  Да живее душата ми,  НБ - 10:00ч. - София, 31.12.1933г. (Неделя)
  Да ида да го събудя,  НБ - 10:00ч. - София, 8.12.1929г. (Неделя)
  Да идем във Витлеем,  НБ - 10:00ч. - София, 25.4.1937г. (Неделя)
  Да известят на учениците Му,  НБ - 10:00ч. - София, 14.2.1932г. (Неделя)
  Да изповядваме!,  НБ - 10:00ч. - София, 29.3.1942г. (Неделя)
  Да изпълня,  НБ - 10:00ч. - София, 16.6.1929г. (Неделя)
  Да изпълня,  НБ - 10:00ч. - София, 7.6.1931г. (Неделя) (непечатана)
  Да имат живот,  НБ - 10:00ч. - София, 6.5.1934г. (Неделя)
  Да имат живот,  НБ - 10:00ч. - София, 22.12.1935г. (Неделя)
  Да ме очистиш,  НБ - 10:00ч. - София, 9.11.1941г. (Неделя)
  Да ми бъде ученик,  НБ - 10:00ч. - София, 20.2.1938г. (Неделя)
  Да Му служим без страх,  НБ - 10:00ч. - София, 18.9.1938г. (Неделя)
  Да наеме работници,  НБ - 10:00ч. - София, 10.11.1918г. (Неделя)
  Да направим човека по образу и подобию Нашему, НБ - 10:00ч. - София, 14.3.1937г. (Неделя)
  Да наследя,  НБ - 10:00ч. - София, 19.11.1922г. (Неделя)
  Да не оскудее твоята вяра,  НБ - 10:00ч. - София, 16.2.1941г. (Неделя)
  Да обичаш и да те обичат,  НБ - 10:00ч. - София, 7.4.1935г. (Неделя)
  Да оздравееш, НБ - 10:00ч. - София, 24.10.1943г. (Неделя)
  Да правим добро,  НБ - 10:00ч. - София, 22.10.1933г. (Неделя)
  Да разумеят писанията,  НБ - 10:00ч. - София, 26.4.1931г. (Неделя) (непечатана)
  Да се благовества,  НБ - 10:00ч. - София, 2.11.1930г. (Неделя)
  Да се възвеселим,  НБ - 10:00ч. - София, 18.5.1930г. (Неделя)
  Да се не изгуби нищо,  НБ - 10:00ч. - София, 15.12.1935г. (Неделя)
  Да се не смущава сърцето ви,  НБ - 10:00ч. - София, 18.1.1942г. (Неделя)
  Да се не смущава сърцето ви!, НБ - 10:00ч. - София, 22.3.1925г. (Неделя)
  Да се не смущава сърцето ви!,  НБ - 10:00ч. - София, 20.5.1934г. (Неделя)
  Да се облечете в новия човек,  НБ - 10:00ч. - София, 4.10.1931г. (Неделя)
  Да се радват наедно,  НБ - 10:00ч. - София, 12.1.1930г. (Неделя)
  Да се роди,  НБ - 10:00ч. - София, 6.10.1918г. (Неделя)
  Да се родите изново, НБ - 10:00ч. - София, 13.6.1943г. (Неделя)
  Да сторя,  НБ - 10:00ч. - София, 31.1.1937г. (Неделя)
  Да угоди на народа, НБ - 10:00ч. - София, 23.11.1924г. (Неделя)
  Да я не пия ли?,  НБ - 10:00ч. - София, 22.10.1916г. (Неделя)
  Дава живот,  НБ - 10:00ч. - София, 22.6.1941г. (Неделя)
  Дава животъ – Скърбьта и радостьта / Дава живот – Скръбта и радостта,  НБ - 10:00ч. - София, 25.7.1925г. (Събота)
  Дава плод,  НБ - 10:00ч. - София, 4.4.1926г. (Неделя)
  Давам власт,  НБ - 10:00ч. - София, 10.1.1926г. (Неделя)
  Даде плод,  НБ - 10:00ч. - София, 3.3.1929г. (Неделя)
  Дай ми да пия,  НБ - 10:00ч. - София, 15.3.1931г. (Неделя) (непечатана)
  Дайте ни от вашето масло,  НБ - 10:00ч. - София, 11.10.1931г. (Неделя)
  Дали може,  НБ - 10:00ч. - София, 10.6.1917г. (Неделя)
  Даровити, НБ - 10:00ч. - София, 8.8.1943г. (Неделя)
  Двама господари,  НБ - 10:00ч. - София, 1.10.1939г. (Неделя)
  Двама или трима,  НБ - 10:00ч. - София, 23.11.1930г. (Неделя)
  Двама или трима, СБ , НБ - 10:00ч. - София, 14.9.1941г. (Неделя)
  Двама синове,  НБ - 10:00ч. - София, 23.2.1941г. (Неделя)
  Двама синове,  НБ - 10:00ч. - София, 10.4.1927г. (Неделя)
  Двамата братя,  НБ - 10:00ч. - София, 22.9.1918г. (Неделя)
  Двамата господари,  НБ - 10:00ч. - София, 21.1.1917г. (Неделя)
  Двамата свидетели,  НБ - 10:00ч. - София, 16.11.1919г. (Неделя)
  Дванадесетият час,  НБ - 10:00ч. - София, 8.12.1935г. (Неделя)
  Дванадесетте племена,  НБ - 10:00ч. - София, 26.2.1928г. (Неделя)
  Двата метода на природата,  НБ - 10:00ч. - София, 9.9.1923г. (Неделя)
  Двата полюса,  НБ - 10:00ч. - София, 13.10.1918г. (Неделя)
  Двата принципа, НБ - 10:00ч. - София, 4.4.1943г. (Неделя)
  Две думи,  НБ - 10:00ч. - София, 5.6.1927г. (Неделя)
  Две лепти,  НБ - 11:00ч. - В.Търново, 30.10.1920г. (Събота)
  Две лепти / Двете лепти,  НБ - 10:00ч. - София, 19.1.1930г. (Неделя)
  Двете жени,  НБ - 10:00ч. - София, 11.8.1918г. (Неделя)
  Двете жени / Двѣтѣ жени, НБ - 10:00ч. - София, 12.6.1921г. (Неделя)
  Двете заповеди,  НБ - 10:00ч. - София, 27.10.1918г. (Неделя)
  Двете слугини,  НБ - 10:00ч. - София, 29.1.1939г. (Неделя)
  Движение в природата, НБ - 10:00ч. - София, 2.5.1943г. (Неделя)
  Движение, учение и работа, НБ - 10:00ч. - София, 25.4.1943г. (Неделя)
  Дева зачна,  НБ - 10:00ч. - София, 5.1.1941г. (Неделя)
  Делата Божии,  НБ - 10:00ч. - София, 23.2.1930г. (Неделя)
  Дело съвършено,  НБ - 10:00ч. - София, 30.1.1927г. (Неделя)
  Денят Господен,  НБ - 10:00ч. - София, 11.6.1939г. (Неделя)
  Денят Господен,  НБ - 10:00ч. - София, 11.9.1927г. (Неделя)
  Денят на доброто,  НБ - 10:00ч. - София, 21.12.1919г. (Неделя)
  Дерзай, дъще!,  НБ - 10:00ч. - София, 5.2.1928г. (Неделя)
  Дерзайте, Аз съм, НБ - 10:00ч. - София, 13.5.1923г. (Неделя)
  Десен и ляв път,  НБ , ИБ - 10:00ч. - Сливен, 13.6.1920г. (Неделя)
  Детето растеше,  НБ - 10:00ч. - София, 30.3.1919г. (Неделя)
  Децата,  НБ - 10:00ч. - София, 11.2.1917г. (Неделя)
  Децата и Царството Божие,  НБ - 10:00ч. - София, 12.4.1942г. (Неделя)
  Дигна ръцете си и ги благослови,  НБ - 10:00ч. - София, 13.3.1938г. (Неделя)
  Дигнете камъка!,  НБ - 10:00ч. - София, 30.11.1930г. (Неделя)
  Дигни одъра си!,  НБ - 10:00ч. - София, 1.2.1942г. (Неделя)
  До край,  НБ - 10:00ч. - София, 12.2.1928г. (Неделя)
  До скончанието на века,  НБ - 10:00ч. - София, 3.1.1926г. (Неделя)
  Добрата земя,  НБ - 10:00ч. - София, 17.12.1922г. (Неделя)
  Добрата земя,  НБ - 10:00ч. - София, 20.12.1925г. (Неделя)
  Добрата круша,  НБ - 10:00ч. - София, 27.3.1938г. (Неделя)
  Добри вести, НБ - 10:00ч. - София, 9.12.1934г. (Неделя)
  Добрите дарби,  НБ - 10:00ч. - София, 25.6.1933г. (Неделя)
  Добрият език,  УС НБ - 5:00ч. - София, 25.9.1938г. (Неделя)
  Добрият пастир,  НБ - 10:00ч. - София, 18.1.1920г. (Неделя)
  Добрият самарянин, НБ - (неизвестен час) - София, 24.7.1915г. (Събота)
  Добро и човещина,  НБ - 10:00ч. - София, 26.2.1933г. (Неделя)
  Добродетелната жена,  НБ - 10:00ч. - София, 14.5.1933г. (Неделя)
  Доброта и справедливост,  НБ - 10:00ч. - София, 12.9.1937г. (Неделя)
  Доброто вино,  НБ - 10:00ч. - София, 4.8.1918г. (Неделя)
  Доброто семе,  НБ - 16:00ч. - София, 5.6.1932г. (Неделя)
  Доброто семе,  НБ - 10:00ч. - София, 2.9.1934г. (Неделя)
  Доброто съкровище,  НБ - 10:00ч. - София, 20.5.1917г. (Неделя)
  Доброто училище, НБ - 10:00ч. - София, 28.3.1943г. (Неделя)
  Добър слуга и господар, НБ - 10:00ч. - София, 16.5.1943г. (Неделя)
  Доведете го,  НБ - 10:00ч. - София, 30.6.1918г. (Неделя)
  Доведете ми го,  НБ - 10:00ч. - София, 24.1.1932г. (Неделя)
  Доведете ми го тук,  НБ - 10:00ч. - София, 27.4.1930г. (Неделя)
  Дойде да послужи,  НБ - 10:00ч. - София, 3.12.1922г. (Неделя)
  Дойде на себе си,  НБ - 10:00ч. - София, 12.6.1927г. (Неделя)
  Дойди след Мене / И рече му: „Дойди слѣдъ мене!“,  НБ - 10:00ч. - София, 19.6.1921г. (Неделя)
  Домовит човек,  НБ - 10:00ч. - София, 7.3.1926г. (Неделя)
  Домостроителят,  НБ - 10:00ч. - София, 23.4.1933г. (Неделя)
  Допреният въглен,  НБ - 10:00ч. - София, 20.1.1924г. (Неделя)
  Доста е на деня,  НБ - 10:00ч. - София, 2.4.1939г. (Неделя)
  Достоен,  НБ - 10:00ч. - София, 9.6.1929г. (Неделя)
  Другата събота,  НБ - 10:00ч. - София, 26.5.1929г. (Неделя)
  Думата му държа,  НБ - 10:00ч. - София, 27.12.1931г. (Неделя)
  Думи на Правда,  НБ - 10:00ч. - София, 11.12.1932г. (Неделя)
  Дух Господен,  НБ - 10:00ч. - София, 20.10.1918г. (Неделя)
  Дух Господен / Духът Господен,  НБ - 10:00ч. - София, 29.9.1929г. (Неделя)
  Духовното в човека, НБ , СБ - 10:00ч. - София, 22.9.1929г. (Неделя)
  Духът дава живот,  НБ - 10:00ч. - София, 8.1.1933г. (Неделя)
  Духът и плътта. Приливи и отливи в живота, НБ - (неизвестен час) - София, 15.11.1914г. (Неделя)
  Душата ми е отегчена от живота ми,  НБ - 10:00ч. - София, 27.9.1931г. (Неделя)
  Дървото на живота,  НБ - 10:00ч. - София, 14.4.1940г. (Неделя)
  Дързайте!,  НБ - 10:00ч. - София, 28.10.1934г. (Неделя)
  Дъще Сионова,  НБ - 10:00ч. - София, 14.5.1922г. (Неделя)

  начало

  Е

  Един малък опит,  НБ - 10:00ч. - София, 16.11.1941г. (Неделя)
  Един от дванадесетте,  НБ - 10:00ч. - София, 28.4.1935г. (Неделя)
  Единствената похвала,  НБ - 10:00ч. - София, 15.6.1941г. (Неделя)
  Една дума,  НБ - 10:00ч. - София, 18.5.1941г. (Неделя)
  Една се взема и една се оставя,  НБ - 10:00ч. - София, 17.5.1931г. (Неделя) (непечатана)
  Едно ви не достига,  НБ - 10:00ч. - София, 15.12.1940г. (Неделя)
  Едно стадо,  НБ - 10:00ч. - София, 23.1.1927г. (Неделя)
  Едно ти не достига,  НБ - 10:00ч. - София, 11.5.1941г. (Неделя)
  Едно ти не достига!,  НБ - 10:00ч. - София, 6.1.1924г. (Неделя)
  Ела след мене!,  НБ - 10:00ч. - София, 5.5.1929г. (Неделя)
  Елате да обядваме / Елате и обядвайте,  НБ - 10:00ч. - София, 16.7.1933г. (Неделя)
  Елате да разсъждаваме,  НБ - 10:00ч. - София, 30.5.1937г. (Неделя)
  Ето младоженецът иде,  НБ - 10:00ч. - София, 8.3.1936г. (Неделя)
  Ето отрока,  НБ - 10:00ч. - София, 6.11.1932г. (Неделя)
  Ето човекът, НБ - (неизвестен час) - София, 29.3.1914г. (Неделя)

  начало

  Ж

  Жал ми е за народа,  НБ - 10:00ч. - София, 6.12.1931г. (Неделя)
  Жена кога ражда,  НБ - 10:00ч. - София, 19.11.1939г. (Неделя)
  Жената самарянка,  НБ - 10:00ч. - София, 12.2.1939г. (Неделя)
  Живата енергия / Хлѣбътъ и живата енергия,  НБ - 10:00ч. - София, 22.5.1921г. (Неделя)
  Живейте разумно,  НБ - 10:00ч. - София, 19.6.1932г. (Неделя)
  Живият Господ,  НБ - 10:00ч. - Русе, 1.10.1922г. (Неделя)
  Живият между мъртвите,  НБ - 10:00ч. - София, 12.4.1931г. (Неделя) (непечатана)
  Живият хляб,  НБ - 10:00ч. - София, 17.1.1938г. (Понеделник)
  Живият хляб,  НБ - 10:00ч. - София, 26.10.1930г. (Неделя)
  Живият хляб,  НБ - 10:00ч. - София, 18.12.1932г. (Неделя)
  Живот вечен, НБ - 10:00ч. - София, 29.4.1923г. (Неделя)
  Живот вечен,  НБ - 10:00ч. - София, 16.4.1933г. (Неделя)
  Живот, път, истина,  НБ - 10:00ч. - София, 8.3.1942г. (Неделя)
  Живот, светлина и свобода,  НБ - 10:00ч. - София, 10.4.1932г. (Неделя)
  Животът,  НБ - 10:00ч. - София, 9.6.1940г. (Неделя)
  Животът е по-драгоценен,  НБ - 10:00ч. - София, 18.11.1934г. (Неделя)
  Животът е по-драгоценен,  НБ - 10:00ч. - София, 15.11.1942г. (Неделя)
  Житното зърно, НБ - (неизвестен час) - София, 5.4.1914г. (Неделя)
  Жлебът,  НБ - 10:00ч. - София, 8.1.1928г. (Неделя)

  начало

  З

  За да благовествам,  НБ - 10:00ч. - София, 29.10.1933г. (Неделя)
  За да бъдете синове,  НБ - 10:00ч. - София, 23.2.1936г. (Неделя)
  За Името Ми / Ще му покажа все, що има, да пострада за името ми, НБ - 10:00ч. - София, 20.5.1923г. (Неделя)
  За кого ме мислите,  НБ - 10:00ч. - София, 22.11.1931г. (Неделя)
  За приятелите си,  НБ - 10:00ч. - София, 11.12.1927г. (Неделя)
  За слава Божия,  НБ - 10:00ч. - Мусала, 11.7.1926г. (Неделя)
  За съдба дойдох,  НБ - 10:00ч. - София, 22.4.1928г. (Неделя)
  За тяхното неверство,  НБ - 10:00ч. - София, 6.2.1927г. (Неделя)
  За храна,  НБ - 10:00ч. - София, 22.6.1930г. (Неделя)
  Забравените неща,  НБ - 10:00ч. - София, 20.10.1935г. (Неделя)
  Забранихме му,  НБ - 10:00ч. - София, 6.10.1929г. (Неделя)
  Заведеевата майка,  НБ - 10:00ч. - София, 23.7.1918г. (Вторик)
  Заведоха Исуса,  НБ - 10:00ч. - София, 12.4.1936г. (Неделя)
  Заведоха Исуса, НБ - 10:00ч. - София, 15.11.1925г. (Неделя)
  Заветът,  НБ - 10:00ч. - София, 15.1.1928г. (Неделя)
  Зазоряване,  НБ - 10:00ч. - София, 18.4.1926г. (Неделя)
  Закон за контролиране, НБ - 10:00ч. - София, 19.12.1937г. (Неделя)
  Закон и свобода, НБ - 10:00ч. - София, 25.7.1943г. (Неделя)
  Закон на вярата,  НБ - 10:00ч. - София, 11.12.1938г. (Неделя)
  Закон на съпоставянето,  НБ - 10:00ч. - София, 21.3.1926г. (Неделя)
  Законът и пророците,  НБ - 10:00ч. - София, 28.3.1920г. (Неделя)
  Законът на пророците,  НБ - 10:00ч. - София, 15.2.1931г. (Неделя) (непечатана)
  Законът на сегашният човек,  НБ - 10:00ч. - София, 3.9.1939г. (Неделя)
  Законът на служенето, НБ - (неизвестен час) - София, 9.8.1914г. (Неделя)
  Закхее, сляз скоро,  НБ - 10:00ч. - София, 24.11.1935г. (Неделя)
  Закхей, НБ - (неизвестен час) - София, 26.11.1916г. (Неделя)
  Замъждѣло свѣщило / Замъждело свещило, НБ - 10:00ч. - София, 18.1.1925г. (Неделя)
  Запалената свещ,  НБ - 10:00ч. - София, 4.7.1926г. (Неделя)
  Запалят свещ,  НБ - 10:00ч. - София, 9.5.1920г. (Неделя)
  Запалят свещ,  НБ - 10:00ч. - София, 13.6.1937г. (Неделя)
  Запечатаната книга,  НБ - 10:00ч. - София, 24.4.1932г. (Неделя)
  Зарадваха се учениците,  НБ - 10:00ч. - София, 18.9.1927г. (Неделя)
  Затова се родих,  НБ - 10:00ч. - София, 10.10.1926г. (Неделя)
  Зачудиха се,  НБ - 10:00ч. - София, 4.4.1920г. (Неделя)
  Защо възкръсна,  НБ - 10:00ч. - София, 29.1.1933г. (Неделя)
  Защо е позволено някой да прави добро,  НБ - 10:00ч. - София, 3.5.1936г. (Неделя)
  Защо им говориш с притчи?,  НБ - 10:00ч. - София, 22.9.1935г. (Неделя)
  Защо не мислиш по Бога,  НБ - 10:00ч. - София, 25.1.1931г. (Неделя) (непечатана)
  Защо не можахме?,  НБ - 10:00ч. - София, 24.12.1922г. (Неделя)
  Защо плачеш и кого търсиш?,  НБ - 10:00ч. - София, 21.2.1937г. (Неделя)
  Защо сте тѫжни? / Защо сте тъжни,  НБ - 10:00ч. - София, 8.4.1923г. (Неделя)
  Защо твоите ученици ядат и пият?,  НБ - 10:00ч. - София, 15.1.1922г. (Неделя)
  Здравият ум / Черни връх, НБ , ИБ - 10:00ч. - Витоша, 26.8.1923г. (Неделя)
  Здравото учение,  НБ - 10:00ч. - София, 13.1.1935г. (Неделя)
  Здравото учение,  НБ - 10:00ч. - София, 4.4.1937г. (Неделя)
  Земният и небесният,  НБ - 10:00ч. - София, 1.2.1920г. (Неделя)
  Земята на живите,  НБ - 10:00ч. - София, 10.12.1933г. (Неделя)
  Знайното и незнайното,  НБ - 10:00ч. - София, 16.2.1936г. (Неделя)

  начало

  И

  И Бога за свой Отец казваше,  НБ - 10:00ч. - В.Търново, 1.11.1925г. (Неделя)
  И в Неговото Име народите ще се надеят,  НБ - 10:00ч. - София, 29.12.1940г. (Неделя)
  И валя дъждът,  НБ - 10:00ч. - София, 1.6.1924г. (Неделя)
  И виделината свети, НБ - 10:00ч. - София, 21.11.1937г. (Неделя)
  И видя там човек,  НБ - 10:00ч. - София, 12.6.1932г. (Неделя)
  И видях ново небе и нова земя,  НБ - 10:00ч. - София, 18.10.1936г. (Неделя)
  И всели се между нас,  НБ - 10:00ч. - София, 8.3.1931г. (Неделя) (непечатана)
  И доведи тука сиромасите, и клосните, и хромите, и слепите!,  НБ - 10:00ч. - София, 3.1.1937г. (Неделя)
  И земята ще се изпълни със знание,  НБ - 10:00ч. - София, 11.4.1926г. (Неделя)
  И каквото развържете на земята, развързано ще бѫде на небето / На земята и на небето,  НБ - 10:00ч. - София, 21.1.1923г. (Неделя)
  И като видяха звездите,  НБ - 10:00ч. - София, 18.1.1931г. (Неделя) (непечатана)
  И направи сватба на сина си,  НБ - 10:00ч. - София, 22.3.1931г. (Неделя) (непечатана)
  И не можаха на това да му отговорят, НБ - 10:00ч. - София, 14.11.1937г. (Неделя)
  И обхождаше Исусъ всичка Галилея / И обхождаше Исус всичка Галилея, НБ , МС - 10:00ч. - София, 5.7.1925г. (Неделя)
  И огорчи се в сърцето си,  НБ - 10:00ч. - София, 14.4.1929г. (Неделя)
  И оздравѣ дъщеря ѝ / И оздравя дъщеря ѝ,  НБ - 10:00ч. - София, 21.6.1925г. (Неделя)
  И отвори устата си, та ги поучаваше / Поучаваше ги,  НБ - 10:00ч. - София, 7.1.1923г. (Неделя)
  И отговори Симон Петър,  НБ - 10:00ч. - София, 14.6.1931г. (Неделя) (непечатана)
  И отиде та се представи,  НБ - 10:00ч. - София, 30.11.1919г. (Неделя)
  И отиде, та се представи,  НБ - 10:00ч. - София, 10.3.1935г. (Неделя)
  И пак пишеше,  НБ - 10:00ч. - София, 8.2.1942г. (Неделя)
  И пак се наведе на земята,  НБ - 10:00ч. - София, 9.1.1938г. (Неделя)
  И Петър Го взе настрана,  НБ - 10:00ч. - Чамкория, 30.7.1922г. (Неделя)
  И Петър се грееше,  НБ - 10:00ч. - София, 31.3.1940г. (Неделя)
  И Петър се грееше!,  НБ - 10:00ч. - София, 18.12.1921г. (Неделя)
  И пишеше на земята, НБ - 10:00ч. - София, 22.2.1925г. (Неделя)
  И проводи ги,  НБ - 10:00ч. - София, 12.2.1933г. (Неделя)
  И прослави Бога,  НБ - 10:00ч. - София, 26.6.1938г. (Неделя)
  И рече баща му,  НБ - 10:00ч. - София, 15.12.1918г. (Неделя)
  И рече Бог,  НБ - 10:00ч. - София, 6.11.1927г. (Неделя)
  И рече им,  НБ - 10:00ч. - София, 29.6.1941г. (Неделя)
  И рече Исус,  НБ - 10:00ч. - София, 6.4.1930г. (Неделя)
  И ръцете, и главата, НБ - 10:00ч. - София, 14.12.1930г. (Неделя) (непечатана)
  И украсиха светилниците си,  НБ - 10:00ч. - София, 15.1.1933г. (Неделя)
  И ще бъдеш блажен,  НБ - 10:00ч. - София, 8.1.1939г. (Неделя)
  И ще доведат всичките ви братя,  НБ - 10:00ч. - София, 6.1.1935г. (Неделя)
  И ще родиш син,  НБ - 10:00ч. - София, 28.1.1940г. (Неделя)
  Идат дни,  НБ - 10:00ч. - София, 25.12.1927г. (Неделя)
  Иде в света,  НБ - 10:00ч. - София, 3.5.1942г. (Неделя)
  Иде Исус,  НБ - 10:00ч. - София, 5.10.1930г. (Неделя)
  Идете в Галилея,  НБ - 10:00ч. - София, 5.7.1936г. (Неделя)
  Идете в Галилея,  НБ - 10:00ч. - София, 17.12.1939г. (Неделя)
  Идете при чистите извори,  НБ - 10:00ч. - София, 19.9.1937г. (Неделя)
  Иди повикай мъжа си,  НБ - 10:00ч. - София, 19.4.1931г. (Неделя) (непечатана)
  Иди повикай мъжа си,  НБ - 10:00ч. - София, 1.12.1935г. (Неделя)
  Иди повикай мъжа си!,  НБ - 10:00ч. - София, 6.3.1927г. (Неделя)
  Иди си с миром,  НБ - 10:00ч. - София, 25.12.1938г. (Неделя)
  Избавената душа,  НБ - 10:00ч. - София, 2.5.1926г. (Неделя)
  Изгряващото слънце,  НБ - 10:00ч. - София, 4.5.1919г. (Неделя)
  Изкуствените противоречия,  НБ - 10:00ч. - София, 9.7.1939г. (Неделя)
  Изкушението, НБ - (неизвестен час) - София, 3.7.1915г. (Събота)
  Излязоха и завтекоха се,  НБ - 10:00ч. - София, 8.1.1920г. (Четвъртък)
  Изново,  НБ - 10:00ч. - София, 4.3.1928г. (Неделя)
  Изново,  НБ - 10:00ч. - София, 1.11.1931г. (Неделя)
  Изново родени,  НБ - 10:00ч. - София, 15.7.1934г. (Неделя)
  Изобилният живот,  НБ - 10:00ч. - София, 1.12.1918г. (Неделя)
  Изостаналите укрухи,  НБ - 10:00ч. - София, 24.4.1927г. (Неделя)
  Изпитай и виж,  НБ - 10:00ч. - София, 16.2.1930г. (Неделя)
  Изпитвайте Писанията!,  НБ - 10:00ч. - София, 28.10.1923г. (Неделя)
  Изпълнѝ,  НБ - 10:00ч. - София, 3.6.1934г. (Неделя)
  Изтълкувай ни тази притча,  НБ - 10:00ч. - София, 15.5.1921г. (Неделя)
  Изтълкувай ни тази притча,  НБ - 10:00ч. - София, 11.9.1938г. (Неделя)
  Изтълкувай ни тази притча!,  НБ - 10:00ч. - София, 29.9.1935г. (Неделя)
  Икономия в природата,  НБ - 10:00ч. - София, 28.3.1937г. (Неделя)
  Илия вече дойде,  НБ - 10:00ч. - София, 21.7.1929г. (Неделя)
  Има време,  НБ - 10:00ч. - София, 27.5.1934г. (Неделя)
  Имам власт,  НБ - 10:00ч. - София, 22.12.1929г. (Неделя)
  Имам ястие,  НБ - 10:00ч. - София, 7.9.1930г. (Неделя)
  Имаше двама синове, НБ - 10:00ч. - София, 17.6.1923г. (Неделя)
  Имаше някой человек, НБ - 10:00ч. - София, 26.12.1937г. (Неделя)
  Имаше някой человек,  НБ - 10:00ч. - София, 27.11.1932г. (Неделя)
  Имената ваши,  НБ - 10:00ч. - София, 4.1.1931г. (Неделя) (непечатана)
  Искайте, търсете, хлопайте!,  НБ - 10:00ч. - София, 19.2.1922г. (Неделя)
  Искаш ли да оздравееш?,  НБ - 10:00ч. - София, 10.2.1924г. (Неделя)
  Истината,  НБ - 10:00ч. - София, 24.4.1916г. (Понеделник)
  Истинната лоза,  НБ - 10:00ч. - София, 14.6.1925г. (Неделя)
  Истинната лоза,  НБ - 10:00ч. - София, 18.9.1932г. (Неделя)
  Истинната лоза / Аз съм истинската лоза, НБ , СБ - 11:00ч. - В.Търново, 27.8.1922г. (Неделя)
  Истинно, честно и справедливо, НБ - 10:00ч. - София, 6.6.1943г. (Неделя)
  Истинската лоза,  НБ - 10:00ч. - София, 12.10.1941г. (Неделя)
  Истинският човек,  НБ - 10:00ч. - София, 4.6.1939г. (Неделя)

  начало

  К

  Кажи само реч,  НБ - 10:00ч. - София, 6.4.1924г. (Неделя)
  Каза ми всичко,  НБ - 10:00ч. - София, 16.6.1935г. (Неделя)
  Как ти се отвориха очите?,  НБ - 10:00ч. - София, 21.11.1926г. (Неделя)
  Какво знамение показваш нам?,  НБ - 10:00ч. - София, 25.3.1934г. (Неделя)
  Какво трябва да искаме?,  НБ - 10:00ч. - София, 5.2.1922г. (Неделя)
  Каквото вържете на земята,  НБ - 10:00ч. - София, 24.3.1935г. (Неделя)
  Каквото вържете на земята,  НБ - 10:00ч. - София, 25.12.1921г. (Неделя)
  Каквото попросите,  НБ - 10:00ч. - София, 21.4.1940г. (Неделя)
  Каквото попросите,  НБ - 10:00ч. - София, 4.5.1924г. (Неделя)
  Каквото чух (Всичко, каквото чух),  НБ - 10:00ч. - София, 9.12.1923г. (Неделя)
  Както е Он чист,  НБ - 10:00ч. - Витоша, 11.6.1922г. (Неделя)
  Както светът дава,  НБ - 10:00ч. - София, 2.3.1930г. (Неделя)
  Като го видя Петър,  НБ - 10:00ч. - София, 20.4.1919г. (Неделя)
  Като дете,  НБ - 10:00ч. - София, 23.10.1932г. (Неделя)
  Като роди дете,  НБ - 10:00ч. - София, 6.10.1940г. (Неделя)
  Като себе си,  НБ - 10:00ч. - София, 2.2.1919г. (Неделя)
  Като чуха,  НБ - 10:00ч. - София, 17.11.1918г. (Неделя)
  Кесаревото кесарю, Божието Богу,  НБ - 10:00ч. - София, 1.3.1942г. (Неделя)
  Кога ражда,  НБ - 10:00ч. - София, 10.6.1928г. (Неделя)
  Кога се молиш,  НБ - 10:00ч. - София, 27.4.1919г. (Неделя)
  Когато беше по-млад,  НБ - 10:00ч. - София, 1.5.1932г. (Неделя)
  Когато беше по-млад,  НБ - 10:00ч. - София, 15.9.1935г. (Неделя)
  Когато посрещате,  НБ - 10:00ч. - В.Търново, 10.10.1920г. (Неделя)
  Когото възкръси,  НБ - 10:00ч. - София, 16.12.1934г. (Неделя)
  Кое е това ново учение? / Кое е това учение?,  НБ - 10:00ч. - София, 4.2.1923г. (Неделя)
  Което вие видите,  НБ - 10:00ч. - София, 19.7.1925г. (Неделя)
  Което дава живот,  НБ - 10:00ч. - София, 30.5.1926г. (Неделя)
  Което знаем,  НБ - 10:00ч. - София, 3.12.1939г. (Неделя)
  Което излиза от устата,  НБ - 10:00ч. - София, 16.3.1941г. (Неделя)
  Което се променя, без да се изменя,  НБ - (неизвестен час) - В.Търново, 17.10.1920г. (Неделя)
  Което човек сее,  НБ - 10:00ч. - София, 26.4.1936г. (Неделя)
  Които вас приемат,  НБ - 10:00ч. - София, 26.3.1922г. (Неделя)
  Които гладуват, НБ - 10:00ч. - София, 28.12.1924г. (Неделя)
  Кой ще ви даде вашето,  НБ - 10:00ч. - София, 26.3.1933г. (Неделя)
  Който влиза,  НБ - 10:00ч. - София, 8.6.1930г. (Неделя)
  Който дойде при мене,  НБ - 10:00ч. - София, 16.3.1924г. (Неделя)
  Който знае и който не знае,  НБ - 10:00ч. - София, 21.5.1939г. (Неделя)
  Който иде,  НБ - 10:00ч. - София, 19.5.1940г. (Неделя)
  Който изпълнява Волята Божия,  НБ - 10:00ч. - София, 4.1.1942г. (Неделя)
  Който има мир,  НБ - 10:40ч. - В.Търново, 24.10.1920г. (Неделя)
  Който има невестата,  НБ - 10:00ч. - София, 17.3.1929г. (Неделя)
  Който има уши,  НБ - 10:00ч. - София, 11.11.1923г. (Неделя)
  Който има уши да слуша, нека слуша,  НБ - 10:00ч. - София, 28.9.1941г. (Неделя)
  Който иска славата, НБ - 10:00ч. - София, 25.1.1925г. (Неделя)
  Който люби,  НБ - 10:00ч. - София, 2.12.1923г. (Неделя)
  Който направи небето и земята,  НБ - 10:00ч. - София, 30.7.1933г. (Неделя)
  Който не носи кръста си,  НБ - 10:00ч. - София, 8.5.1938г. (Неделя)
  Който прави истината,  НБ - 10:00ч. - София, 26.8.1934г. (Неделя)
  Който приеме свидетелството Негово,  НБ - 10:00ч. - София, 2.1.1938г. (Неделя)
  Който се отмята,  НБ - 10:00ч. - София, 29.4.1928г. (Неделя)
  Който се учи, НБ - 10:00ч. - София, 30.11.1924г. (Неделя)
  Който се учи на словото Божие,  НБ - 10:00ч. - София, 31.3.1935г. (Неделя)
  Който сее и който жъне,  НБ - 10:00ч. - София, 25.11.1934г. (Неделя)
  Който слуша вас, Мене слуша, НБ - 10:00ч. - София, 15.7.1923г. (Неделя)
  Който слуша моите думи,  НБ - 10:00ч. - София, 4.8.1929г. (Неделя)
  Колко е хубава твоята любов,  НБ - 10:00ч. - София, 14.4.1935г. (Неделя)
  Колко по-горе стои човек от овца!, НБ - (неизвестен час) - София, 11.10.1914г. (Неделя)
  Колко пъти да прощаваме?,  НБ - 10:00ч. - София, 27.1.1924г. (Неделя)
  Колко са прекрасни нозете,  НБ - 10:00ч. - София, 14.10.1934г. (Неделя)
  Крадецът и пастирят / Да имат живот,  НБ - 10:00ч. - София, 1.9.1929г. (Неделя)
  Красна като Луната и чиста като Слънцето,  НБ - 10:00ч. - София, 26.11.1933г. (Неделя)
  Кротките, НБ , ИБ - (неизвестен час) - , 25.1.1921г. (Вторик)
  Кротките,  НБ - 10:00ч. - София, 20.3.1927г. (Неделя)
  Кротките ще наследят земята. Движение, приложение и постижение,  НБ - 10:00ч. - София, 3.11.1935г. (Неделя)
  Кротките, миротворците,  НБ - 10:00ч. - София, 12.11.1939г. (Неделя)
  Кръстът,  НБ - (неизвестен час) - София, 22.3.1917г. (Четвъртък)

  начало

  Л

  Лазаре, излез вън!,  НБ - 10:00ч. - София, 10.3.1929г. (Неделя)
  Лама савахтани,  НБ - 10:00ч. - София, 26.11.1922г. (Неделя)
  Лозата и пръчките,  НБ - 10:00ч. - София, 26.1.1919г. (Неделя)
  Лозените пръчки,  НБ - 10:00ч. - София, 27.3.1927г. (Неделя)
  Лотовата жена,  НБ - 10:00ч. - София, 21.3.1937г. (Неделя)
  Любов и безлюбие, НБ - 10:00ч. - София, 2.2.1941г. (Неделя)
  Любов и вяра към Бога, вяра към себе си,  НБ - 10:00ч. - София, 19.3.1939г. (Неделя)
  Любов, доброта и справедливост,  НБ - 10:00ч. - София, 18.12.1938г. (Неделя)
  Любов, знание и сила / Знание и сила, СБ , НБ - 10:00ч. - София, 21.9.1941г. (Неделя)
  Любовта, НБ - (неизвестен час) - София, 19.7.1914г. (Неделя)
  Любовта,  НБ - (неизвестен час) - София, 27.2.1921г. (Неделя)
  Любовта бе в началото,  НБ - 10:00ч. - София, 13.12.1942г. (Неделя)
  Любовта дава живот,  НБ - 10:00ч. - София, 2.10.1938г. (Неделя)
  Любовта като среда, като сила и като възможност,  НБ - 10:00ч. - София, 30.4.1939г. (Неделя)
  Любовта, носителка на живота / Любовь – носителка на вѣчния животъ,  НБ - 10:00ч. - София, 10.4.1921г. (Неделя)

  начало

  М

  Малките заповеди, НБ - 10:00ч. - София, 28.11.1937г. (Неделя)
  Малкият закон,  НБ - 10:00ч. - София, 22.6.1919г. (Неделя)
  Малцина избрани,  НБ - 10:00ч. - София, 26.6.1932г. (Неделя)
  Малък разбор / Лемуил, НБ ,ИБ , БС - 10:00ч. - София, 5.12.1918г. (Четвъртък)
  Мария избра,  НБ - 10:00ч. - София, 24.1.1926г. (Неделя)
  Марта и Мария,  НБ - 10:00ч. - София, 14.1.1917г. (Неделя)
  Математическо отношение и геометрическо положение,  НБ - 10:00ч. - София, 5.5.1940г. (Неделя)
  Материална, реална и идеална любов, НБ - 10:00ч. - София, 12.12.1937г. (Неделя)
  Мек ответ,  НБ - 10:00ч. - Русе, 9.10.1927г. (Неделя)
  Мене слушайте,  НБ - 10:00ч. - София, 11.2.1934г. (Неделя)
  Мечът на Духа,  НБ - 10:00ч. - София, 9.9.1934г. (Неделя)
  Милосърдието, НБ - (неизвестен час) - София, 17.9.1916г. (Неделя)
  Мир вам,  НБ - 10:00ч. - София, 2.3.1941г. (Неделя)
  Мир вам!, НБ - (неизвестен час) - София, 24.9.1914г. (Четвъртък)
  Мир на този дом,  НБ - 10:00ч. - София, 5.3.1933г. (Неделя)
  Миротворци, НБ - 10:00ч. - София, 21.12.1924г. (Неделя)
  Мислете за светлината!,  НБ - 10:00ч. - София, 4.7.1937г. (Неделя)
  Младият син,  НБ - 10:00ч. - София, 26.1.1941г. (Неделя)
  Много плод,  НБ - 10:00ч. - София, 21.5.1922г. (Неделя)
  Многоценният бисер, НБ - (неизвестен час) - София, 2.5.1915г. (Неделя)
  Мнозина звани,  НБ - 10:00ч. - София, 7.12.1941г. (Неделя)
  Мнозина казваха,  НБ - 10:00ч. - София, 4.9.1927г. (Неделя)
  Моето иго,  НБ - 10:00ч. - София, 9.3.1919г. (Неделя)
  Моето царство,  НБ - 10:00ч. - София, 8.3.1925г. (Неделя)
  Моите овце слушат моя глас,  НБ - 10:00ч. - София, 11.8.1929г. (Неделя)
  Мойсей и Христос,  НБ - 10:00ч. - София, 7.11.1926г. (Неделя)
  Молитва,  НБ - (неизвестен час) - София, 17.7.1915г. (Събота)
  Молитвата, НБ , ИБ - (неизвестен час) - София, 8.2.1920г. (Неделя)
  Молих се,  НБ - 10:00ч. - София, 18.4.1920г. (Неделя)
  Момчето ми,  НБ - 10:00ч. - София, 28.4.1929г. (Неделя)
  Мощните сили в природата,  НБ - 10:00ч. - София, 8.10.1939г. (Неделя)
  Моята заповѣдъ / Моята заповед, НБ - 10:00ч. - София, 4.1.1925г. (Неделя)
  Моята Любов няма да премине,  НБ - 10:00ч. - София, 21.2.1932г. (Неделя)
  Мъдростта,  НБ - (неизвестен час) - София, 29.10.1916г. (Неделя)
  Мъдростта съгради,  НБ - 10:00ч. - София, 9.7.1933г. (Неделя)
  Мъдростта съгради, НБ - 10:00ч. - София, 28.2.1943г. (Неделя)
  Мъртъъв бе и оживя, загинал бе и намери се, НБ - 10:00ч. - София, 31.10.1937г. (Неделя)
  Мястото на Истината, Любовта и Правдата в човека,  НБ - 10:00ч. - София, 31.12.1939г. (Неделя)

  начало

  Н

  На Бога живаго,  НБ - 10:00ч. - София, 10.2.1929г. (Неделя)
  На видело,  НБ - 10:00ч. - София, 4.5.1930г. (Неделя)
  На двама господари,  НБ - 10:00ч. - София, 23.10.1938г. (Неделя)
  На двама господари,  НБ - 10:00ч. - София, 1.1.1933г. (Неделя)
  На прага е,  НБ - 10:00ч. - София, 28.12.1941г. (Неделя)
  На този камък,  НБ - 10:00ч. - София, 17.2.1929г. (Неделя)
  На утрешния ден,  НБ - 10:00ч. - София, 7.7.1935г. (Неделя)
  Навреме и без време, НБ - 10:00ч. - София, 14.3.1943г. (Неделя)
  Надеждата ти,  НБ - 10:00ч. - София, 11.6.1933г. (Неделя)
  Най-великото,  НБ - 10:00ч. - София, 10.3.1940г. (Неделя)
  Най-голям в Царството небесно,  НБ - 10:00ч. - София, 27.9.1936г. (Неделя)
  Наклали огън,  НБ - 10:00ч. - София, 3.4.1932г. (Неделя)
  Наклали огън,  НБ - 10:00ч. - София, 21.4.1929г. (Неделя)
  Намерената овца,  НБ - 10:00ч. - София, 2.10.1932г. (Неделя)
  Напразно Ме почитат, НБ - 10:00ч. - София, 3.6.1923г. (Неделя)
  Напразно ме почитат,  НБ - 10:00ч. - София, 11.5.1924г. (Неделя)
  Настана денят,  НБ - 10:00ч. - София, 19.4.1942г. (Неделя)
  Настанало е царството Божие, НБ - 10:00ч. - София, 19.10.1924г. (Неделя)
  Настанало е Царството Божие,  НБ - 10:00ч. - София, 30.3.1941г. (Неделя)
  Нашите длъжници,  НБ - 10:00ч. - София, 30.12.1923г. (Неделя)
  Наяве,  НБ - 10:00ч. - София, 15.4.1934г. (Неделя)
  Не бъди неверен, но верен!,  НБ - 10:00ч. - София, 16.4.1922г. (Неделя)
  Не Го приеха,  НБ - 10:00ч. - София, 28.11.1926г. (Неделя)
  Не дойдохъ да разруша, но да изпълня / Дойдох да изпълня,  НБ - 10:00ч. - София, 18.2.1923г. (Неделя)
  Не живея за себе си,  НБ - 10:00ч. - София, 24.6.1934г. (Неделя)
  Не знаете що искате,  НБ - 10:00ч. - София, 12.11.1922г. (Неделя)
  Не могат да приемат,  НБ - 10:00ч. - София, 28.9.1930г. (Неделя)
  Не може да се слугува на двама господари,  НБ - 10:00ч. - София, 22.1.1939г. (Неделя)
  Не може да се укрие,  НБ - 10:00ч. - София, 15.9.1918г. (Неделя)
  Не правете никому насилие, нито оклеветявайте!,  НБ - 10:00ч. - София, 4.6.1922г. (Неделя)
  Не се мълви,  НБ - 10:00ч. - София, 28.5.1933г. (Неделя)
  Не се сравнявай с нея,  НБ - 10:00ч. - София, 23.7.1933г. (Неделя)
  Не съдете по лице, НБ - 10:00ч. - София, 12.1.1936г. (Неделя)
  Не съдете, но садете,  НБ - 10:00ч. - София, 25.1.1942г. (Неделя)
  Не съм достоен,  НБ - 10:00ч. - София, 29.3.1931г. (Неделя) (непечатана)
  Него видя Исус,  НБ - 10:00ч. - София, 9.11.1930г. (Неделя)
  Неговата заповед,  НБ - 10:00ч. - София, 31.10.1926г. (Неделя)
  Неговата заповед,  НБ - 10:00ч. - София, 28.5.1922г. (Неделя)
  Недейте се грижи за живота си,  НБ - 10:00ч. - София, 27.1.1935г. (Неделя)
  Неделимото,  НБ - 10:00ч. - София, 5.7.1942г. (Неделя)
  Неизбежният път,  НБ - 10:00ч. - София, 30.10.1938г. (Неделя)
  Неизвестното,  НБ - 10:00ч. - София, 29.12.1918г. (Неделя)
  Ненаписаните закони,  НБ - 10:00ч. - София, 6.11.1921г. (Неделя)
  Необходимостта да познаваме Бога, НБ - (неизвестен час) - София, 4.10.1914г. (Неделя)
  Непреривните постижения,  НБ - 10:00ч. - София, 8.10.1933г. (Неделя)
  Неразбраните неща,  НБ - 10:00ч. - София, 26.4.1942г. (Неделя)
  Ни мъж, ни жена,  НБ - 10:00ч. - София, 20.11.1927г. (Неделя)
  Никодим,  НБ - 10:00ч. - София, 22.1.1928г. (Неделя)
  Нито в Израиля,  НБ - 10:00ч. - София, 4.12.1938г. (Неделя)
  Нито тържик,  НБ - 10:00ч. - София, 13.4.1919г. (Неделя)
  Нито тържик, нито тояга,  НБ - 10:00ч. - София, 21.7.1940г. (Неделя)
  Но Аз ще погледна,  НБ - 10:00ч. - София, 29.8.1937г. (Неделя)
  Но да бѫде рѣчьта ви: Ей, ей; Не, не / Ей – ей, не – не,  НБ - 10:00ч. - София, 14.1.1923г. (Неделя)
  Новата земя,  НБ - 10:00ч. - София, 13.2.1927г. (Неделя)
  Новата любов,  НБ - 10:00ч. - София, 30.1.1938г. (Неделя)
  Новите форми на Любовта,  НБ - 10:00ч. - София, 18.6.1939г. (Неделя)
  Новият век,  НБ - 10:00ч. - София, 24.11.1940г. (Неделя)
  Новият закон,  НБ - 10:00ч. - София, 23.6.1940г. (Неделя)
  Новият човек,  НБ - 10:00ч. - София, 29.9.1940г. (Неделя)
  Новият човек / Новиятъ човѣкъ,  НБ - 10:00ч. - София, 13.3.1921г. (Неделя)
  Ново раждане,  НБ - 10:00ч. - София, 12.7.1942г. (Неделя)
  Ново сърце,  НБ - 10:00ч. - София, 9.5.1937г. (Неделя)
  Новото в живота,  НБ - 10:00ч. - София, 23.4.1939г. (Неделя)
  Новото в живота,  НБ - 10:00ч. - София, 19.1.1941г. (Неделя)
  Новото основание, НБ - (неизвестен час) - София, 23.5.1915г. (Неделя)
  Новото откровение,  НБ - 10:00ч. - София, 13.4.1941г. (Неделя)
  Някой си стотник,  НБ - 10:00ч. - София, 1.5.1938г. (Неделя)
  Няма да ожаднее,  НБ - 10:00ч. - София, 3.4.1938г. (Неделя)
  Няма да угаси,  НБ - 10:00ч. - София, 15.11.1931г. (Неделя)
  Няма нищо ново под слънцето,  НБ - 10:00ч. - София, 23.1.1938г. (Неделя)
  Няма пророк,  НБ - 10:00ч. - София, 14.11.1926г. (Неделя)
  Няма тайно,  НБ - 10:00ч. - София, 13.3.1927г. (Неделя)

  начало

  О

  О, да ми беше като брат,  НБ - 10:00ч. - София, 24.12.1933г. (Неделя)
  Обещанието на Отца,  НБ - 10:00ч. - София, 28.4.1940г. (Неделя)
  Обикновени и необикновени процеси / Тридесет и осем години,  НБ - 10:00ч. - София, 15.9.1929г. (Неделя)
  Обичайте я!,  НБ - 10:00ч. - София, 21.1.1934г. (Неделя)
  Обичен и скъп, НБ - 10:00ч. - София, 8.10.1922г. (Неделя)
  Овчарите,  НБ - 10:00ч. - София, 7.5.1933г. (Неделя)
  Огнената пещ,  НБ - 10:00ч. - София, 28.1.1934г. (Неделя)
  Огнената пещ / Огнената пещь,  НБ - 10:00ч. - София, 17.4.1921г. (Неделя)
  Огън да запаля,  НБ - 10:00ч. - София, 2.6.1929г. (Неделя)
  Оживяване, НБ - 10:00ч. - София, 4.7.1943г. (Неделя)
  Озарени от Любовта, НБ - 10:00ч. - София, 11.7.1943г. (Неделя)
  Оздравяха,  НБ - 10:00ч. - София, 13.1.1924г. (Неделя)
  Онези дни ще се съкратят,  НБ - 10:00ч. - София, 25.5.1924г. (Неделя)
  Онова, което дава живот,  НБ - 10:00ч. - София, 5.1.1936г. (Неделя)
  Освободени,  НБ - 10:00ч. - София, 17.1.1932г. (Неделя)
  Освободеният роб,  НБ - 10:00ч. - София, 17.12.1933г. (Неделя)
  Оскърбените,  НБ - 10:00ч. - София, 25.9.1927г. (Неделя)
  Оставете да растат наедно и двете!,  НБ - 10:00ч. - София, 21.10.1934г. (Неделя)
  Остани с нас!,  НБ - 10:00ч. - София, 25.3.1928г. (Неделя)
  От всичките най-много / Тази сирота вдовица тури от всичките най-много,  НБ - 10:00ч. - София, 20.10.1929г. (Неделя)
  От Египет,  НБ - 10:00ч. - София, 21.9.1930г. (Неделя)
  От мен да мине / От мен да замине,  НБ , ИБ - 10:00ч. - Бургас, 27.6.1920г. (Неделя)
  От Неговите ученици,  НБ - 10:00ч. - София, 19.10.1941г. (Неделя)
  От смърт в живот,  НБ - 10:00ч. - София, 3.1.1932г. (Неделя)
  От сърцето излизат,  НБ - 10:00ч. - София, 5.1.1930г. (Неделя)
  Отвали камъка,  НБ - 10:00ч. - София, 14.12.1941г. (Неделя)
  Отвори им умовете,  НБ - 10:00ч. - София, 4.11.1923г. (Неделя)
  Отдайте Божието Богу,  НБ - 10:00ч. - София, 31.12.1916г. (Неделя)
  Отец люби Сина,  НБ - 10:00ч. - София, 19.10.1930г. (Неделя)
  Отец ме люби,  НБ , ИБ - 10:00ч. - София, 22.3.1936г. (Неделя)
  Отиде след Него,  НБ - 10:00ч. - София, 11.4.1920г. (Неделя)
  Откъде ида,  НБ - 10:00ч. - София, 13.12.1925г. (Неделя)
  Отмерени принципи и изявени факти,  НБ - 10:00ч. - София, 11.10.1942г. (Неделя)
  Отношение на два закона,  НБ - 10:00ч. - София, 18.10.1931г. (Неделя)
  Отхвърленият камък,  НБ - 10:00ч. - София, 1.6.1919г. (Неделя)
  Очите на мъдрия,  НБ - 10:00ч. - София, 1.4.1934г. (Неделя)
  Още малко,  НБ - 10:00ч. - София, 13.4.1924г. (Неделя)
  Още по-блажени са!,  НБ - 10:00ч. - София, 4.12.1921г. (Неделя)

  начало

  П

  Пак се яви,  НБ - 10:00ч. - София, 5.5.1935г. (Неделя)
  Пак ще ви видя,  НБ - 10:00ч. - София, 29.1.1922г. (Неделя)
  Пасха Господня / Пасха Господня е,  НБ - 10:00ч. - София, 1.12.1929г. (Неделя)
  Петимата братя, НБ - 10:00ч. - София, 22.4.1923г. (Неделя)
  Петте ечемичени хляба,  НБ - 10:00ч. - София, 30.4.1933г. (Неделя)
  Петте разумни,  НБ - 10:00ч. - София, 28.3.1926г. (Неделя)
  Петте разумни девици / Петте разумни и петте неразумни деви,  НБ - 10:00ч. - София, 16.11.1916г. (Четвъртък)
  Плати ми, що ми си длъжен,  НБ - 10:00ч. - София, 30.3.1924г. (Неделя)
  Плачът,  НБ - 10:00ч. - София, 16.11.1921г. (Сряда)
  Плевели,  НБ - 10:00ч. - София, 17.11.1935г. (Неделя)
  Плевелите и пшеницата,  НБ - 10:00ч. - София, 22.1.1922г. (Неделя)
  Плод стократен,  НБ - 10:00ч. - София, 20.1.1935г. (Неделя)
  Плодовете на Духа,  НБ - 10:00ч. - София, 3.2.1924г. (Неделя)
  Плодътъ на дървото / Плодът на дървото,  НБ - 10:00ч. - София, 28.6.1925г. (Неделя)
  Плюна на земята,  НБ - 10:00ч. - София, 10.5.1931г. (Неделя) (непечатана)
  По образ и подобие,  НБ - 10:00ч. - София, 3.11.1940г. (Неделя)
  По образ и подобие,  НБ - 10:00ч. - София, 26.9.1937г. (Неделя)
  По предание,  НБ - 10:00ч. - София, 2.5.1920г. (Неделя)
  По-блажен е,  НБ - 10:00ч. - София, 30.6.1940г. (Неделя)
  По-горни от тях,  НБ - 10:00ч. - София, 25.5.1930г. (Неделя)
  По-долен от ангелите,  НБ - 10:00ч. - София, 23.10.1927г. (Неделя)
  По-драгоценен,  НБ - 10:00ч. - София, 15.4.1928г. (Неделя)
  По-леко ще бъде наказанието,  НБ - 10:00ч. - София, 5.11.1922г. (Неделя)
  Побеждавайте злото,  НБ - 10:00ч. - София, 9.2.1930г. (Неделя)
  Погледна Петра,  НБ - 10:00ч. - София, 18.8.1918г. (Неделя)
  Подобно е на невод, НБ - 10:00ч. - София, 10.10.1937г. (Неделя)
  Позвах сина си,  НБ - 10:00ч. - София, 14.2.1926г. (Неделя)
  Поздравът на Любовта / Поздравътъ на Любовьта, НБ - 10:00ч. - София, 2.10.1921г. (Неделя)
  Познаване на великото,  НБ - 10:00ч. - София, 7.1.1940г. (Неделя)
  Познаването на Истината,  НБ - 10:00ч. - София, 9.4.1933г. (Неделя)
  Познание. Самопожертвуване / Всичко ми е предадено,  НБ - (неизвестен час) - София, 18.2.1917г. (Неделя)
  Познат от Него,  НБ - 10:00ч. - София, 7.2.1926г. (Неделя)
  Показа им ръцете си,  НБ - 10:00ч. - София, 27.12.1925г. (Неделя)
  Покрива и изправя,  НБ - 10:00ч. - София, 17.4.1932г. (Неделя)
  Помаза ме,  НБ - 10:00ч. - София, 18.3.1928г. (Неделя)
  Помни Създателя си!,  НБ - 10:00ч. - София, 2.12.1934г. (Неделя)
  Понеже ви изказах това,  НБ - 10:00ч. - София, 5.4.1936г. (Неделя)
  Поради радостта, НБ - (неизвестен час) - София, 8.10.1916г. (Неделя)
  Послушни и непослушни,  НБ - 10:00ч. - София, 21.12.1941г. (Неделя)
  Послѣдното мѣсто / Последното място, НБ - 10:00ч. - София, 15.2.1925г. (Неделя)
  Посред тях,  НБ - 10:00ч. - София, 30.10.1927г. (Неделя)
  Посрещане на Любовта,  НБ - 10:00ч. - София, 8.6.1941г. (Неделя)
  Постижимото,  НБ - 10:00ч. - София, 1.10.1933г. (Неделя)
  Почитай баща си и майка си,  НБ - 10:00ч. - София, 1.2.1931г. (Неделя) (непечатана)
  Права и вярна любов,  НБ - 10:00ч. - София, 10.12.1939г. (Неделя)
  Праведният,  НБ - 10:00ч. - София, 20.2.1927г. (Неделя)
  Праведният ходи в целостта си / Праведният ходи,  НБ - 10:00ч. - София, 2.7.1933г. (Неделя)
  Прави правете Неговите пътеки!,  НБ - (неизвестен час) - София, 2.4.1922г. (Неделя)
  Правилно верую,  НБ - 10:00ч. - София, 5.2.1939г. (Неделя)
  Преброените косми,  НБ - 10:00ч. - София, 10.11.1940г. (Неделя)
  Пребъдете / Пръбѫдване,  НБ - 10:00ч. - София, 27.5.1917г. (Неделя)
  Превръщане на числата,  НБ - 10:00ч. - София, 25.9.1932г. (Неделя)
  Пред всичкия народ,  НБ - 10:00ч. - София, 13.12.1931г. (Неделя)
  Пред новата епоха, НБ , РБ - (неизвестен час) - Мусала, 9.10.1938г. (Неделя)
  Преди Авраама,  НБ - 10:00ч. - София, 15.6.1930г. (Неделя)
  Предназначението на човека, НБ , СБ - 10:00ч. - София, 31.8.1941г. (Неделя)
  През онези дни,  НБ - 10:00ч. - София, 25.10.1931г. (Неделя)
  При къпалнята,  НБ - 10:00ч. - София, 7.4.1940г. (Неделя)
  Приготовленията на сърцето,  НБ - 10:00ч. - София, 4.3.1934г. (Неделя)
  Прие го с радост,  НБ - 10:00ч. - София, 10.7.1932г. (Неделя)
  Приемете Духа,  НБ - 10:00ч. - София, 8.7.1934г. (Неделя)
  Приех от Отца Си,  НБ - 10:00ч. - София, 28.2.1926г. (Неделя)
  Призваните,  НБ - 10:00ч. - София, 3.11.1918г. (Неделя)
  Призваха Исуса,  НБ ,БС - 10:00ч. - София, 19.6.1919г. (Четвъртък)
  Призова учениците Си,  НБ - 10:00ч. - София, 5.11.1939г. (Неделя)
  Призоваха Исуса,  НБ - 10:00ч. - Русе, 23.9.1934г. (Неделя)
  Призовете ги на сватба,  НБ - 10:00ч. - София, 9.3.1930г. (Неделя)
  Призови Симона!,  НБ - 10:00ч. - София, 16.10.1927г. (Неделя)
  Приложение и работа,  НБ - 10:00ч. - София, 22.12.1940г. (Неделя)
  Приложете Добродетел,  НБ - 10:00ч. - София, 13.3.1932г. (Неделя)
  Припламна, понеже нямаше корен,  НБ - 10:00ч. - София, 5.4.1931г. (Неделя) (непечатана)
  Пристъпиха при Исуса,  НБ - 10:00ч. - София, 22.3.1942г. (Неделя)
  Пристъпиха при Исуса, НБ - 10:00ч. - София, 21.12.1930г. (Неделя) (непечатана)
  Приятел и раб,  НБ ,ИБ   - 10:00ч. - София, 25.4.1920г. (Неделя)
  Приятни на Бога, НБ - 10:00ч. - София, 21.2.1943г. (Неделя)
  Пробуждане на човѣшката душа / Пробуждане на човешката душа,  НБ - 10:00ч. - София, 25.3.1923г. (Неделя)
  Произход и значение на светилника,  НБ - 10:00ч. - София, 19.11.1933г. (Неделя)
  Променява времената,  НБ - 10:00ч. - София, 24.2.1929г. (Неделя)
  Просете, търсете и хлопайте,  НБ - 10:00ч. - София, 14.9.1930г. (Неделя)
  Просете, търсете и хлопайте,  НБ - 10:00ч. - София, 4.9.1938г. (Неделя)
  Просете, търсете и хлопайте,  НБ - 10:00ч. - София, 20.4.1924г. (Неделя)
  Простри ръката си!,  НБ - 10:00ч. - София, 31.12.1922г. (Неделя)
  Противоречие в съзвучието,  НБ - 10:00ч. - София, 9.2.1919г. (Неделя)
  Проява на живата светлина,  НБ - 10:00ч. - София, 31.1.1932г. (Неделя)
  Проявление,  НБ - 10:00ч. - София, 27.9.1942г. (Неделя)
  Първата сестра, НБ - (неизвестен час) - , 8.5.1921г. (Неделя)
  Първото място,  НБ - 10:00ч. - София, 5.2.1933г. (Неделя)
  Път на доброто – път на Любовта,  НБ - 10:00ч. - София, 19.7.1942г. (Неделя)
  Път на зазоряване,  НБ - 10:00ч. - София, 24.9.1939г. (Неделя)
  Пътят на праведния, НБ - 10:00ч. - София, 3.1.1943г. (Неделя)

  начало

  Р

  Раб и син,  НБ - 10:00ч. - София, 17.4.1927г. (Неделя)
  Работа и почивка. Любов и Мъдрост,  НБ - 10:00ч. - София, 12.11.1933г. (Неделя)
  Работи на лозето ми,  НБ - 10:00ч. - София, 14.12.1919г. (Неделя)
  Работникът и неговата прехрана,  НБ - 10:00ч. - София, 13.5.1928г. (Неделя)
  Рабство и приятелство,  НБ - 10:00ч. - София, 16.5.1937г. (Неделя)
  Радвайте се, НБ - 10:00ч. - София, 15.4.1917г. (Неделя)
  Радвайте се и веселете се,  НБ - 10:00ч. - София, 6.3.1938г. (Неделя)
  Радостни и търпеливи,  НБ - 10:00ч. - София, 21.7.1918г. (Неделя)
  Радостта,  НБ - 10:00ч. - София, 2.4.1933г. (Неделя)
  Развързано ще бъде на небето,  НБ - 10:00ч. - София, 14.7.1935г. (Неделя)
  Разговори с Учителя (Разговор с Учителя), ИБ , НБ - 15:00ч. - София, 8.1.1922г. (Неделя)
  Раздай всичко!, НБ - 10:00ч. - София, 26.10.1924г. (Неделя)
  Раздай го на сиромасите,  НБ - 10:00ч. - София, 17.10.1926г. (Неделя)
  Разделено царство, НБ - 10:00ч. - София, 8.12.1918г. (Неделя)
  Разнообразието в живота, НБ - 10:00ч. - София, 17.10.1937г. (Неделя)
  Разпаленият въглен,  НБ - 10:00ч. - София, 29.4.1934г. (Неделя)
  Разпятаго търсите / Зная, че Исуса разпятаго търсите, НБ - 10:00ч. - София, 10.6.1923г. (Неделя)
  Разумни и незлобиви,  НБ - 10:00ч. - София, 14.6.1942г. (Неделя)
  Разумните кротки / Блажени кротките,  НБ - 10:00ч. - София, 23.6.1929г. (Неделя)
  Разумните ще разберат,  НБ - 10:00ч. - София, 4.2.1934г. (Неделя)
  Разумният домостроител,  НБ - 10:00ч. - София, 3.2.1935г. (Неделя)
  Разумният човек,  НБ - 10:00ч. - София, 7.2.1937г. (Неделя)
  Разумното слово,  НБ - 10:00ч. - София, 12.10.1930г. (Неделя)
  Разумното слово, НБ - 10:00ч. - София, 7.11.1937г. (Неделя)
  Растете в благодат! / Растене и познание,  НБ - (неизвестен час) - София, 7.1.1917г. (Неделя)
  Реална и идеална обстановка на нещата,  НБ - 10:00ч. - София, 14.1.1940г. (Неделя)
  Речи само реч,  НБ - 10:00ч. - София, 15.5.1938г. (Неделя)
  Речи само реч, НБ - 10:00ч. - София, 8.7.1923г. (Неделя)
  Родени изново,  НБ - 10:00ч. - София, 2.3.1924г. (Неделя)
  Родените, НБ - 10:00ч. - София, 2.11.1924г. (Неделя)
  Роденият,  НБ - 10:00ч. - София, 30.11.1941г. (Неделя)
  Роденото от плътта,  НБ - 10:00ч. - София, 10.11.1935г. (Неделя)
  Рождението,  НБ - (неизвестен час) - , 7.1.1916г. (Четвъртък)
  Рѫката сѫблазнява / Ръката съблазнява, НБ - 10:00ч. - София, 5.4.1925г. (Неделя)

  начало

  С

  С благодат и истина, НБ - 10:00ч. - София, 24.1.1943г. (Неделя)
  С благост и Истина,  НБ - 10:00ч. - София, 16.3.1930г. (Неделя)
  С какво тяло?,  НБ - 10:00ч. - София, 7.10.1934г. (Неделя)
  С любов се взима, НБ - (неизвестен час) - София, 22.3.1919г. (Събота)
  С огън и сол,  НБ - 10:00ч. - София, 1.6.1930г. (Неделя)
  С човешки и ангелски езици,  НБ - 10:00ч. - София, 25.6.1939г. (Неделя)
  Саваат - Амон-Ра,  НБ - 10:00ч. - София, 14.3.1926г. (Неделя)
  Сам изтъпках жлеба,  НБ - 10:00ч. - София, 25.4.1926г. (Неделя)
  Сам Отец, НБ - 10:00ч. - София, 24.3.1929г. (Неделя)
  Сам с ума си,  НБ - 10:00ч. - София, 9.1.1927г. (Неделя)
  Сам се опасваше,  НБ - 10:00ч. - София, 17.11.1929г. (Неделя)
  Самовъзпитание, СБ , РБ , НБ - 10:00ч. - София, 2.8.1942г. (Неделя)
  Светило на тялото,  НБ - 10:00ч. - София, 19.4.1936г. (Неделя)
  Светило на тялото,  НБ - 10:00ч. - София, 11.5.1919г. (Неделя)
  Светите Твои градове,  НБ - 10:00ч. - София, 12.5.1935г. (Неделя)
  Светлина, топлина и сила,  НБ - 10:00ч. - София, 7.7.1940г. (Неделя)
  Светлината на Любовта,  НБ - 10:00ч. - София, 4.2.1940г. (Неделя)
  Светът на духа, на душата, на ума и на сърцето,  НБ - 10:00ч. - София, 10.1.1937г. (Неделя)
  Свещено правило, НБ ,ИБ - (неизвестен час) - София, 11.2.1923г. (Неделя)
  Свидетелството Негово,  НБ - 10:00ч. - София, 31.1.1926г. (Неделя)
  Свобода на Духа,  НБ - (неизвестен час) - София, 5.9.1915г. (Неделя)
  Свърши се виното,  НБ - 10:00ч. - София, 4.10.1936г. (Неделя)
  Сгърбената жена,  НБ - 10:00ч. - София, 23.6.1935г. (Неделя)
  Сега скърбь имате / Сега скръб имате, НБ - 10:00ч. - София, 1.3.1925г. (Неделя)
  Седем кошници,  НБ - 10:00ч. - София, 4.12.1927г. (Неделя)
  Сеятелят / Сѣятельтъ,  НБ - 10:00ч. - София, 27.3.1921г. (Неделя)
  Сила, благородство, светлина и доброта, НБ - 10:00ч. - София, 5.12.1937г. (Неделя)
  Силите и темпераментите в човека,  НБ - 10:00ч. - София, 10.9.1939г. (Неделя)
  Син Человечески отхожда,  НБ - 10:00ч. - София, 8.11.1931г. (Неделя)
  Синаповото зърно,  НБ - 10:00ч. - София, 18.4.1937г. (Неделя)
  Синове на възкресението,  НБ - 10:00ч. - София, 29.1.1928г. (Неделя)
  Синове на светлината,  НБ - 10:00ч. - София, 23.3.1930г. (Неделя)
  Синът Божи,  НБ - 10:00ч. - София, 30.10.1921г. (Неделя)
  Скритият квас,  НБ - 10:00ч. - София, 25.8.1918г. (Неделя)
  Скритият сън,  НБ - 10:00ч. - София, 12.3.1939г. (Неделя)
  Скритото имане,  НБ - 10:00ч. - София, 23.5.1926г. (Неделя)
  Скрих таланта,  НБ - 10:00ч. - София, 16.10.1938г. (Неделя)
  Скръб и радост,  НБ - 10:00ч. - София, 23.12.1923г. (Неделя)
  Слава във вишних Богу,  НБ - 10:00ч. - София, 11.2.1940г. (Неделя)
  Славата человеческа,  НБ - 10:00ч. - София, 1.4.1928г. (Неделя)
  След това,  НБ - 10:00ч. - София, 28.2.1932г. (Неделя)
  След три дни, НБ - 10:00ч. - София, 24.6.1923г. (Неделя)
  Словесното мляко, НБ - (неизвестен час) - София, 29.11.1914г. (Неделя)
  Словото,  НБ - 10:00ч. - София, 11.3.1934г. (Неделя)
  Словото бе Бог,  НБ - 10:00ч. - София, 18.2.1940г. (Неделя)
  Словото бе Бог,  НБ - 10:00ч. - София, 11.1.1942г. (Неделя)
  Словото стана плът,  НБ - 10:00ч. - София, 27.10.1940г. (Неделя)
  Слушай, сине Мой!,  НБ - 10:00ч. - София, 14.1.1934г. (Неделя)
  Слушайте Него!,  НБ - 10:00ч. - София, 12.3.1922г. (Неделя)
  Слънцето не ще зайде,  НБ - 10:00ч. - София, 27.2.1927г. (Неделя)
  Сляп от рождение,  НБ - 10:00ч. - София, 13.11.1932г. (Неделя)
  Солта,  НБ - 10:00ч. - София, 25.3.1917г. (Неделя)
  Спасението,  НБ - 10:00ч. - София, 25.2.1917г. (Неделя)
  Спаси ни, НБ - (неизвестен час) - София, 17.12.1916г. (Неделя)
  Според делата,  НБ - 10:00ч. - София, 20.12.1931г. (Неделя)
  Сродните души,  НБ - (неизвестен час) - София, 1.1.1922г. (Неделя)
  Става истина,  НБ - 10:00ч. - София, 3.3.1940г. (Неделя)
  Ставане, оживяване и възкресение,  НБ - 10:00ч. - София, 9.4.1939г. (Неделя)
  Стана здрав,  НБ - 10:00ч. - София, 18.3.1934г. (Неделя)
  Стана невидим,  НБ - 10:00ч. - София, 2.5.1937г. (Неделя)
  Стана плът,  НБ - 10:00ч. - София, 1.6.1941г. (Неделя)
  Стана плът,  НБ - 10:00ч. - София, 13.6.1926г. (Неделя)
  Станало раздор,  НБ - 10:00ч. - София, 26.5.1940г. (Неделя)
  Станете вие, които спите!,  НБ - 10:00ч. - София, 13.2.1938г. (Неделя)
  Станете да отидем!,  НБ - 10:00ч. - София, 29.10.1922г. (Неделя)
  Стани и опаши се!,  НБ - 10:00ч. - София, 11.12.1921г. (Неделя)
  Стани и яж!,  НБ - 10:00ч. - София, 3.12.1933г. (Неделя)
  Становище на живота,  НБ - 10:00ч. - София, 16.6.1940г. (Неделя)
  Стар и нов порядък,  НБ - 10:00ч. - София, 13.7.1941г. (Неделя)
  Стари и нови мехове,  НБ - (неизвестен час) - София, 25.7.1915г. (Неделя)
  Старият и новият човек,  НБ - 10:00ч. - София, 12.5.1940г. (Неделя)
  Старият книжник,  НБ - 10:00ч. - София, 29.6.1919г. (Неделя)
  Старото и новото,  НБ - 10:00ч. - София, 1.12.1940г. (Неделя)
  Сто пеняза,  НБ - 10:00ч. - София, 8.5.1927г. (Неделя)
  Сторете да насядат,  НБ - 10:00ч. - София, 10.11.1929г. (Неделя)
  Стотникът,  НБ - 10:00ч. - София, 8.9.1929г. (Неделя)
  Страхът, НБ - (неизвестен час) - София, 1.11.1914г. (Неделя)
  Съ Духъ и огънь / С Дух и огън,  НБ - 10:00ч. - София, 12.4.1925г. (Неделя)
  Събирайте съкровища, НБ - 10:00ч. - София, 21.3.1943г. (Неделя)
  Събиране и раздаване, заробване и освобождаване,  НБ - 10:00ч. - София, 16.4.1939г. (Неделя)
  Съблазните,  НБ - 10:00ч. - София, 23.9.1923г. (Неделя)
  Събличане и обличане,  НБ - 10:00ч. - София, 28.7.1918г. (Неделя)
  Съживява,  НБ - 10:00ч. - София, 15.2.1942г. (Неделя)
  Създаде Небето и Земята, НБ - 10:00ч. - София, 20.6.1943г. (Неделя)
  Съкровището на човека,  НБ - 10:00ч. - София, 25.5.1941г. (Неделя)
  Сънищата на Йосифа, НБ - (неизвестен час) - София, 2.8.1914г. (Неделя)

  начало

  Т

  Тази заповед приех от Отца си,  НБ - 10:00ч. - София, 1.3.1936г. (Неделя)
  Тази притча,  НБ - 10:00ч. - София, 26.12.1926г. (Неделя)
  Така е писано,  НБ - 10:00ч. - София, 13.11.1927г. (Неделя)
  Така трябва да бъде издигнат Син Человечески!,  НБ - 10:00ч. - София, 24.1.1937г. (Неделя)
  Талантите, НБ - (неизвестен час) - София, 10.5.1914г. (Неделя)
  Там имаше някой си человек,  НБ - 10:00ч. - София, 26.11.1939г. (Неделя)
  Там ще бъде и слугата Ми,  НБ - 10:00ч. - София, 5.11.1933г. (Неделя)
  Твоето Слово,  НБ - 10:00ч. - София, 19.3.1922г. (Неделя)
  Творители на Словото,  НБ - 10:00ч. - София, 3.7.1932г. (Неделя)
  Твърдата храна,  НБ - 10:00ч. - София, 18.12.1927г. (Неделя)
  Те свидетелстват,  НБ - 10:00ч. - София, 19.12.1926г. (Неделя)
  Те ще наследят земята,  НБ - 10:00ч. - София, 15.3.1936г. (Неделя)
  Тези малките,  НБ - 10:00ч. - София, 7.2.1932г. (Неделя)
  Тесният път, НБ - 10:00ч. - София, 11.1.1925г. (Неделя)
  Ти знаеш, НБ - (неизвестен час) - София, 1.10.1916г. (Неделя)
  Ти кой си?,  НБ - 10:00ч. - София, 26.1.1936г. (Неделя)
  Ти ли си / Свещен трепет,  НБ - 10:00ч. - София, 20.11.1932г. (Неделя)
  Ти си Христос, Син на Бога живаго,  НБ - 10:00ч. - София, 28.2.1937г. (Неделя)
  Ти си!, НБ - 10:00ч. - София, 7.12.1924г. (Неделя)
  Тогаз се обърнах аз и видях,  НБ - 10:00ч. - София, 24.2.1935г. (Неделя)
  Тогаз те ще просветнат!,  НБ - 10:00ч. - София, 23.10.1921г. (Неделя)
  Този е живият хляб,  НБ - 10:00ч. - София, 10.2.1935г. (Неделя)
  Той ги изпита,  НБ - 10:00ч. - София, 16.12.1923г. (Неделя)
  Той дойде при Пилат,  НБ - 10:00ч. - София, 20.5.1928г. (Неделя)
  Той е реченият,  НБ - 10:00ч. - София, 7.4.1929г. (Неделя)
  Той знаеше, НБ - 10:00ч. - София, 29.11.1925г. (Неделя)
  Той ми е и брат, и сестра, и майка,  НБ - 10:00ч. - София, 5.9.1937г. (Неделя)
  Той повелѣва на слънцето / Той повелява на слънцето, НБ - 10:00ч. - София, 15.3.1925г. (Неделя)
  Точка, линия, плоскост, куб,  НБ - (неизвестен час) - В.Търново, 7.11.1920г. (Неделя)
  Трансформатори на Божествената енергия,  УС НБ - 5:00ч. - София, 2.10.1938г. (Неделя)
  Трапезата на Новия Завет,  НБ - 10:00ч. - София, 25.5.1919г. (Неделя)
  Три важни неща / Трите важни неща, НБ - 10:00ч. - София, 28.11.1943г. (Неделя)
  Три възгледа,  НБ - 10:00ч. - София, 6.7.1941г. (Неделя)
  Три възгледа,  НБ - 10:00ч. - София, 22.4.1934г. (Неделя)
  Три фази,  НБ - 10:00ч. - София, 19.6.1938г. (Неделя)
  Три фактора,  НБ - 10:00ч. - София, 17.6.1934г. (Неделя)
  Тридесет и осем години, НБ - 10:00ч. - София, 22.11.1925г. (Неделя)
  Трите зова, НБ - 10:00ч. - София, 7.3.1943г. (Неделя)
  Трите положения,  НБ - 10:00ч. - София, 7.7.1918г. (Неделя)
  Трите пътя, НБ - 5:00ч. - София, 17.10.1943г. (Неделя)
  Тритѣ допирни точки / Трите допирни точки, НБ , ИБ - 19:30ч. - София, 22.3.1923г. (Четвъртък)
  Тъй мисля аз,  НБ - 10:00ч. - София, 8.4.1934г. (Неделя)
  Търсете Господа!,  НБ - 10:00ч. - София, 18.10.1942г. (Неделя)
  Търсете Царството Божие,  НБ - 10:00ч. - София, 20.12.1942г. (Неделя)
  Търсете, хлопайте, искайте!,  НБ - 10:00ч. - София, 27.12.1942г. (Неделя)

  начало

  У

  Умити в Любовта, НБ - 10:00ч. - София, 14.2.1943г. (Неделя)
  Умих се и гледам,  НБ - 10:00ч. - София, 27.10.1935г. (Неделя)
  Умно дете,  НБ - 10:00ч. - София, 10.6.1934г. (Неделя)
  Умовете им,  НБ - 10:00ч. - София, 5.12.1926г. (Неделя)
  Усилни времена,  НБ - 10:00ч. - София, 18.2.1934г. (Неделя)
  Условия за растене,  НБ - 10:00ч. - София, 31.8.1930г. (Неделя)
  Условията на вечния живот, НБ - (неизвестен час) - София, 25.10.1914г. (Неделя)
  Ученикът не е по-горен от учителя си,  НБ - 10:00ч. - София, 7.5.1922г. (Неделя)
  Учител и Господ,  НБ - 10:00ч. - София, 15.6.1919г. (Неделя)
  Учителите, НБ - (неизвестен час) - София, 20.12.1914г. (Неделя)
  Учителю благи,  НБ - 10:00ч. - София, 3.2.1929г. (Неделя)
  Учителю, да прогледам!,  НБ - 10:00ч. - София, 21.6.1931г. (Неделя)

  начало

  Ф

  Фарисей и Митар, НБ - (неизвестен час) - София, 18.10.1914г. (Неделя)
  Фарисей и садукей,  НБ - 10:00ч. - София, 20.3.1921г. (Неделя)

  начало

  Х

  Хармония и дисхармония,  НБ - 10:00ч. - София, 4.10.1942г. (Неделя)
  Хвалете Господа,  НБ - 10:00ч. - София, 15.10.1939г. (Неделя)
  Хвърлѝ хляба,  НБ - 10:00ч. - София, 22.7.1934г. (Неделя)
  Хлябът на живота,  НБ - 10:00ч. - София, 8.2.1931г. (Неделя) (непечатана)
  Храненето, условие за вечен живот/ Правилното ядене, като условие за вѣченъ животъ,  НБ - 10:00ч. - София, 3.4.1921г. (Неделя)
  Христа да придобия,  НБ - (неизвестен час) - София, 5.11.1916г. (Неделя)
  Христа разпят,  НБ - 10:00ч. - София, 23.4.1922г. (Неделя)

  начало

  Ц

  Царството Божие,  НБ - 10:00ч. - София, 26.2.1922г. (Неделя)
  Царството Божие се благовества,  НБ - 10:00ч. - София, 17.2.1924г. (Неделя)
  Царството небесно,  НБ - 10:00ч. - София, 17.1.1937г. (Неделя)
  Целувание не Ми даде / Целувание ми не даде,  НБ - 10:00ч. - София, 8.1.1922г. (Неделя)
  Ценни мисли,  НБ - 10:00ч. - София, 4.9.1932г. (Неделя)
  Ценни неща, НБ - 10:00ч. - София, 31.10.1943г. (Неделя)

  начало

  Ч

  Четирите закона, НБ - 10:00ч. - София, 9.5.1943г. (Неделя)
  Четирите неща,  НБ - 10:00ч. - София, 6.12.1942г. (Неделя)
  Четирите основни елемента, НБ ,ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 19.4.1914г. (Неделя)
  Чий е този образъ? / Чий е този образ,  НБ - 10:00ч. - София, 15.4.1923г. (Неделя)
  Числото 153,  НБ - 10:00ч. - София, 13.5.1934г. (Неделя)
  Чистосърдечните / Чистосърдечнитѣ,  НБ - 10:00ч. - София, 29.4.1917г. (Неделя)
  Човешката душа,  НБ - 10:00ч. - София, 22.2.1942г. (Неделя)
  Чуваш ли,  НБ - 10:00ч. - София, 16.10.1932г. (Неделя)
  Чуха, че иде Исус,  НБ - 10:00ч. - София, 3.11.1929г. (Неделя)

  начало

  Щ

  Ще бъдат научени,  НБ - 10:00ч. - София, 24.12.1916г. (Неделя)
  Ще бъдат научени, НБ - 10:00ч. - София, 7.2.1943г. (Неделя)
  Ще бъде жив,  НБ - 10:00ч. - София, 9.5.1926г. (Неделя)
  Ще бъде развързано,  НБ - 10:00ч. - София, 6.4.1941г. (Неделя)
  Ще ви въздигна, НБ - (неизвестен час) - София, 3.12.1916г. (Неделя)
  Ще ви даде царство,  НБ - 10:00ч. - София, 20.4.1941г. (Неделя)
  Ще ви направи свободни/ Истината,  НБ - 10:00ч. - София, 21.10.1923г. (Неделя)
  Ще ви науча / Дух Свети ще ви научи,  НБ - 10:00ч. - В.Търново, 24.9.1922г. (Неделя)
  Ще ви научи,  НБ - 10:00ч. - София, 10.12.1922г. (Неделя)
  Ще ви се даде,  НБ - 10:00ч. - София, 15.5.1927г. (Неделя)
  Ще ви се изявя,  НБ - 10:00ч. - София, 8.11.1942г. (Неделя)
  Ще влезе Духът,  НБ - 10:00ч. - София, 25.12.1932г. (Неделя)
  Ще го изцеля,  НБ - 10:00ч. - София, 27.4.1924г. (Неделя)
  Ще го поставя над всички си имот,  НБ - 10:00ч. - София, 15.1.1939г. (Неделя)
  Ще дойда след Тебе,  НБ - 10:00ч. - София, 20.7.1924г. (Неделя)
  Ще дойдем,  НБ - 10:00ч. - София, 13.11.1938г. (Неделя)
  Ще дойдем при Него, НБ - 10:00ч. - София, 1.7.1923г. (Неделя)
  Ще живее,  НБ - 10:00ч. - София, 7.12.1919г. (Неделя)
  Ще ме видите,  НБ - 10:00ч. - София, 16.11.1930г. (Неделя)
  Ще ми изявиш,  НБ - 10:00ч. - София, 16.5.1926г. (Неделя)
  Ще оздравее,  НБ - 10:00ч. - София, 19.6.1927г. (Неделя)
  Ще оздравее момчето ми,  НБ - 10:00ч. - София, 27.11.1927г. (Неделя)
  Ще се зарадва,  НБ - 10:00ч. - София, 15.10.1933г. (Неделя)
  Ще се наситят,  НБ - 10:00ч. - София, 9.3.1941г. (Неделя)
  Ще се наситят,  НБ - 10:00ч. - София, 6.6.1926г. (Неделя)
  Ще се стопи!,  НБ - 10:00ч. - София, 30.4.1922г. (Неделя)
  Ще ти въздаде,  НБ - 10:00ч. - София, 26.7.1942г. (Неделя)
  Ще ти въздаде,  НБ - 10:00ч. - София, 12.5.1929г. (Неделя)
  Ще управлява всички народи,  НБ - 10:00ч. - София, 7.3.1920г. (Неделя)
  Ще хвърля мрежата,  НБ - 10:00ч. - София, 25.11.1923г. (Неделя)
  Ще хвърля мрежата,  НБ - 10:00ч. - София, 13.10.1935г. (Неделя)
  Ще хвърля мрежата,  НБ - 10:00ч. - София, 9.4.1928г. (Понеделник)
  Що да сторя,  НБ - 10:00ч. - София, 20.3.1932г. (Неделя)
  Що е истинно,  НБ - 10:00ч. - София, 25.2.1940г. (Неделя)
  Що е това?,  НБ - 10:00ч. - София, 24.2.1924г. (Неделя)
  Що има вътре в човека,  НБ - 10:00ч. - София, 25.9.1938г. (Неделя)
  Що искате?,  НБ - 10:00ч. - София, 22.5.1927г. (Неделя)
  Що казва Духът,  НБ - 10:00ч. - София, 29.2.1920г. (Неделя)
  Що трябва да речете,  НБ - 10:00ч. - София, 28.7.1929г. (Неделя)

  начало

  Я

  Яви им се,  НБ - 10:00ч. - София, 4.12.1932г. (Неделя)
  Явих ви го!,  НБ - 10:00ч. - София, 6.2.1938г. (Неделя)
  Явлението на Духа, НБ - (неизвестен час) - София, 3.5.1914г. (Неделя)
  Ядоха и наситиха се,  НБ - 10:00ч. - София, 12.2.1922г. (Неделя)
  Яков и Исав / Яковъ и Исавъ,  НБ - 10:00ч. - София, 8.4.1917г. (Неделя)