Jump to content

Издателство „Жануа-98”

3 files

 1. 1.Да им дам живот (1936)

  Да им дам живот



  „Да им дам живот“, Съборни беседи (1936),Първо издание по оригинал. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2005. Книгата за теглене - PDF
   

  1. Вѣра,
  19. 08. 1936 г.[опис]  

  2. Вѫтрѣшната връзка на живота
  20.08.1936 г.[опис]  

  3. Външна и вжтрешна любовь
  21.08.1936 г.[опис]  

  4. Основната чърта на новото
  22.08.1936 г. [опис]  

  5. Проникване
  23.08.1936 г [опис]  

  6. Човѣшко и Божествено*
  26.08.1936 г. [опис]  

  7. Проявениять и Непроявениятъ
  29.08.1936 г. [опис]  

  8. Любовьта и свободата
  30.08.1936г. [опис]  

  9. За Слава Божия
  20.09.1936г. [опис]  

  10. Дветѣ полушария
  22.09.1936 г. [опис]  

  11. До 29-ти юний
  19.05.1935 г. [опис]  

  12. Наближило е Царството Божие
  10.08.1930г. [опис]  
  ©ИК"Жануа'98"
  тел. 02/9 893 897
   
  компютьрен набор, коректура и предпечатна подготовка:
  Меглена Шкодрева
  Теодора Шкодрева

  Настоящото издание се прави по запазени в Държавен архив оригинали на беседи от Учителя. Поради липса на оригинал шеста беседа е препечатана от изданието София 1936г., което е силно редактирано. Уточненията на стенографката са в кръгли скоби и курсив. Добавените за яснота букви или думи са поставени в квадратни скоби.  

  Бележки:  

  * Беседата "Човѣшко и Божествено", поради липса на оригинал е препечатана от първо издание – София, 1936 г.,  

  ** Беседата "До 29-ти юний" е непечатана и липсва в каталога на Елена Андреева. Въпреки че е държа на една годи на по-рано (1935г.), е добавена към настоящото издание, защото томчето, към което принадлежи хронологически - „Ценната дума" УС 1934-35г., е вече издадено.(бел.ред.)  

  *** Беседата „Наближило е Царство божие“ е непечатана и липсва в каталога на Елена Андреева. Въпре­ки, че е държана през 1930 г., е добавена към настоящото издание, тъй като томчето, към което принадлежи хронологически - „Благословенна между жените" - Рилски беседи 1930г., няма да бъде преиздадено, поради липса на ори­гинали. Беседата е дешифрирана с правопис от преди реформата през 1923 г.  

  Първо издание, София 2005

  73 downloads

  Submitted

 2. 2.Лъчи на живота (1937)

  Лъчи на живота
   
  "Лѫчи на живота". Беседи отъ Учителя, държани при седемтѣ рилски езера презъ лѣтото на 1937 г. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2004. 336 с. ISBN 954-9589-78-1.
  Книгата за теглене - PDF

  Първият лъч на топлината
  18 юли 1937 г. [опис]
  Божието слово е опитано
  19 юли 1937 г. [опис]
  Ценности и възможности
  21 юли 1937 г. [опис]
  Стани
  23 юли 1937 г. [опис]
  Основните тонове
  25 юли 1937 г. [опис]
  Правилна обхода
  25 юли 1937 г. [опис]
  Реалното и идеалното
  28 юли 1937 г. [опис]
  Планини и долини
  30 юли 1937 г. [опис]
  Червен и светъл
  1 август 1937 г. [опис]
  Разбиране и съзнание
  1 август 1937 г. [опис]
  Нашето предназначение
  4 август 1937 г. [опис]
  Мед да потече
  6 август 1937 г. [опис]
  Качества на ума, сърцето и тялото
  8 август 1937 г. [опис]
  Двете състезания
  8 август 1937 г. [опис]
  Пътят и възможностите
  11 август 1937 г. [опис]
  Хармонични и дисхармонични съпоставяния
  11 август 1937 г. [опис]
  Четирите правила
  13 август 1937 г. [опис]
  Да познават
  15 август 1937 г. [опис]
  Свободно даване
  22 август 1937 г. [опис]
  Четирите отношения
  22 август 1937 г. [опис]
  Трите ухания
  23 август 1937 г. [опис]
  Път за освобождение
  24 август 1937 г. [опис]
  Вътрешна обхода
  29 август 1937 г. [опис]
  Вечно подмладяване
  22 септември 1937 г. [опис]

  Книгата съдържа 24 съборни беседи, държани от Учителя през 1937г. по време на събора на Бялото братство при Седемте езера - Рила планина.
   
  “Причина за страданията е самия човек. Те нямат нищо общо със сърцето. Без сърце живот не може да съществува. Животът минава през сърцето. …Не си причинявайте сами болки.Не оплитайте сърцата си с със сърцата на другите хора. Не се влюбвайте! Любете без да се влюбвате. Погрешката на съвременните хора се заключава в това, че още със слизането си на земята, те залагат сърцата си. Сърцето е капитал, който за нищо в света не трябва да се залага. Казано е в Писанието: “Сине мой, дай ми сърцето си!” Единственият, Който има право на нашето сърце, това е Бог.”
   
  [Преписана:] Дуно, Учительтъ Беинса. Лѫчи на живота. Беседи отъ Учителя, държани при седемтѣ рилски езера презъ лѣтото на 1937 г. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2004. 336 с. ISBN 954-9589-78-1.
  Бележки от книгата:
  Наборъ, коректура и предпечатна подготовка: Меглена Шкодрева, Теодора Шкодрева.
  Настоящото издание се прави по запазени въ Държавенъ архивъ оригинали на беседи отъ Учителя, държани при Седемтѣ рилски езера презъ лѣтото на 1937 г. Нѣкои отъ заглавията на беседитѣ се различаватъ отъ първото издание подъ редакцията на Паша Теодорова. Читателятъ може да се ориентира по датитѣ на беседитѣ, които съвпадат въ дветѣ издания. Уточненията на стенографката сѫ въ кръгли скоби и курсивъ. Добавенитѣ за яснота букви или думи сѫ поставени въ квадратни скоби.

  70 downloads

  Submitted

 3. 3.Езикът на Любовта (1939 г. )

  Езикът на Любовта
   
  "Езикътъ на любовьта" Беседи отъ Учителя, държани при седемтѣ рилски езера презъ лѣтото на 1939 г. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2003. 320 с. ISBN 954-9589-74-9.
  Книгата за теглене - PDF
  Силата на Любовта
  12 юли 1939 г.
  Отличителни качества на мисълта
  12 юли 1939 г.
  Реалното в живота
  16 юли 1939 г.
  Четири основни правила на хигиената
  19 юли 1939 г.
  С вяра без смущение
  21 юли 1939 г.
  През вратата на Любовта
  23 юли 1939 г. [опис]
  Любов и почитание
  23 юли 1939 г. [опис]
  Той е
  26 юли 1939 г. [опис]
  Разумност
  30 юли 1939 г. [опис]
  Запазване и спечелване
  30 юли 1939 г. [опис]
  Умен, добър и силен
  2 август 1939 г. [опис]
  Търпение
  4 август 1939 г. [опис]
  Светлина, топлина и сила
  6 август 1939 г. [опис]
  Постоянното в живота
  6 август 1939 г. [опис]
  Първият плод на Духа
  9 август 1939 г. [опис]
  Господар и слуга
  11 август 1939 г. [опис]
  Опознаване
  12 август 1939 г. [опис]
  Вечният живот
  13 август 1939 г. [опис]
  Гласът на Любовта
  13 август 1939 г. [опис]
  Разнообразието в живота
  14 август 1939 г. [опис]
  На своето място
  15 август 1939 г. [опис]
  Възможностите на Любовта
  16 август 1939 г. [опис]
  Не дири своето си
  17 август 1939 г. [опис]
  Новият закон
  18 август 1939 г. [опис]
  Новораждане
  19 август 1939 г. [опис]
  Относителни и абсолютни разбирания
  20 август 1939 г. [опис]
  Малката молитва
  21 август 1939 г. [опис]
  Цар и служител
  22 август 1939 г. [опис]
  Трите неща
  26 август 1939 г. [опис]
  Запалката на свещения огън
  27 август 1939 г. [опис]
  Еднообразие и разнообразие
  27 август 1939 г. [опис]
  Нито близо, нито далече
  22 септември 1939 г. [опис]

  Книгата съдържа 32 съборни беседи, държани от Учителя през 1939г. по време на събора на Бялото братство при Седемте езера - Рила планина.
   
  “Под думата молитва разбирам следующето: тя е дишането на душата. Колкото повече човек се моли, колкото повече отправя ума си към Бога като се моли, той диша. …За да се молиш, не сядай пред Бога с роптание. Но като се приближиш да се молиш, да усещаш една радост.”
   
  * [Преписана:] Дуно, Учительтъ Беинса. Езикътъ на любовьта. Беседи отъ Учителя, държани при седемтѣ рилски езера презъ лѣтото на 1939 г. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2003. 320 с. ISBN 954-9589-74-9.
  [Вариант:] Дънов, Петър Константинов. Езикът на Любовта. Рилски беседи (1939). София, 1939.
  Бележки от книгата:
  Наборъ, коректура и предпечатна подготовка: Меглена Шкодрева, Теодора Шкодрева.
  Настоящото издание се прави по запазени въ Държавенъ архивъ оригинали на беседи отъ Учителя, държани при Седемтѣ рилски езера презъ лѣтото на 1937 г. Нѣкои отъ заглавията на беседитѣ се различаватъ отъ първото издание подъ редакцията на Паша Теодорова. Читателятъ може да се ориентира по датитѣ на беседитѣ, които съвпадат въ дветѣ издания. Уточненията на стенографката сѫ въ кръгли скоби и курсивъ. Добавенитѣ за яснота букви или думи сѫ поставени въ квадратни скоби.

  86 downloads

  Submitted


×
×
 • Create New...