Jump to content

Словото на Учителя - Беседи

Sub Category  

12 files

 1. Пакет Слово 03.07.2014г.

  Пакет Слово 03.07.2014г.
   
  Приятели, с огромна радост искам да ви представя подаръка, за който споменах в събитието за 150- годишнината на Учителя.
  В пакета сме подготвили 4 прекрасни неща, които ще опиша накратко тук.
  Този пакет съдържа всички беседи, подредени по класове, хронология и азбука.

  В него има два основни стартиращи файла и една папка. Двата файла са „Беседи_хронология” и „Беседи_а-я”, а папката е „Класове”.
  Двата основни файла черпят информацията от папката „Класове”. От тях имате достъп до всички класове и беседи.
  Ето основния файл как изглежда: Беседи подредени хронологично
  Пакетът разполага с всички издадени беседи до сега. Неиздадените беседи са отбелязани с червено. Много време ни отне да отбележим на всички беседи мястото на изнасяне и съкращението зад тях, което показва от кой клас са.
   
  Пакетът е направен така, че може да се използва и без интернет.
   
  Има някои беседи, които са отбелязани в два или три класа, защото те отговарят на два или повече класа. Най-често това са извънредните беседи, рилските беседи и съборните беседи.
  В началото на всеки списък са описани съкращенията и има таблица, която позволява лесно достигане до годините, през които са изнасяни беседите. Също и до всяка година в самия списък има едно надписче “нагоре“, което улеснява връщането в началото на списъка. Също така навсякъде е отбелязан броят на беседите. Целият списък е проверен по каталога на Елена Андреева и също е допълнен с беседите, които там са пропуснати.
  Спирам до тук с описанията - вие сами ще разгледате и оцените самата работа по таблиците и текстовете.
   
  По направата на пакета и списъците работихме трима човека - аз, Анета Цонева и Владимир Пеков над 4 месеца. А по сайта www.petardanov.com се работи вече 4 години.
   
  Винаги съм мечтал да имаме всичките беседи, в пълен списък и добре подредени.
   
  С тази работа, смятам, че последното изречение от последните думи на Учителя се изпълни.
   
  ” Една малка работа се завърши добре и сполучливо, и една голяма работа започва.
  Във всичко на първо място туряйте Божественото!
  Имайте хармония и обич помежду си!
  Хубаво да се живее, това е важното!
  Молете се, усърдно се молете!
  В каком направлении быт будете жить?
  Хорошо!
  Да се оформят нещата.”
   
  Интересно, че завършването на работата по пакета съвпадна с юбилейните 150- години от раждането на Учителя.
   
  По този начин Словото може да се разпространява и изучава по-лесно. Така също се придобива представа за огромния обем от информация и беседи.
   
  За в бъдеще очаквайте в текстовете на беседите, да се включат и беседите със стария правопис от първите издания. По идеята за беседите със стария правопис вече работим ето тук http://beinsadouno.bg
   
  2.Втората изненада е:
   
  Един файл, по който работихме доста време също. Той се казва „Списък за отбелязване на прочетените беседи”:
   
  Това е списък на всички беседи, подредени хронологично, предназначен за отпечатване на хартия и на него може да си отбелязвате кога и коя беседа сте прочели. Списъкът може да е много полезен на хора, които искат систематично да четат беседите. Във файла, като се кликне на някоя беседа се отваря текстът, на беседата от сайта. Списъкът може да се използва и от братските групи, които четат беседите и също от хора, които тепърва започват да четат систематизирано Словото. Имайте предвид, че Учителя е казал, че е добре да се прочетат по три пъти беседите, така че този списък е уникално и практично нещо, което се прави за първи път. Идеята е на Владимир Пеков.
   
  Списъкът е 94 страници и в него също са отбелязани, мястото и класа на беседите, както и неиздадените беседи, които са 66 на брой.
   
  3.Третото нещо е много полезно.
   
  Това е търсеща програма, която може да търси по ключови думи във всички беседи и изобщо в папки с текстове. Тя се намира в папка „Търсеща програма в беседите” - там са две версии на програмата - в папката „Archivarius 3000 4.54 (32 bit + 64bit) + Serial” е версията, която се инсталира, а в папката „Archivarius 3000” е версията, която не се инсталира. Владо е направил и кратко клипче, на което показва как се използва програмата.
   
  С нея лесно може да се намират ключови думи, което е изключително важно и полезно. С тази програма може да търсите не само в беседите, а и в целия сайт www.petardanov.com. Това може да стане като свалите копията, които правя на сайта и посочите на програмата да търси в тази папка.
   
  Огледално копие на сайта
   
  Пакети с томчета с беседи
   
  В бъдеще ще дам допълнителна информация и съвети какво може да направите и как да търсите с нея във всички пакети, които пускам.
   
  4.Четвъртото нещо, което ви изпращаме, са текстовете на 1-ви до 25-ти том от Изгревите. Те се намират в папката „Изгревът 1-25” . Основният файл, който трябва да се стартира се казва „Izgrevat_local”, който се намира в папката. Той зарежда таблица със заглавията на всички 25 тома. А самите текстове се намират в направеното локално копие на пакета, който сте свалили.
   
  Другият файл „Izgrevat” зарежда текстовете от сайта.
   
  В двата файла отгоре има таблица за по-лесно достигане на томчето. В текстовете на всичките Изгреви също може да търсите по ключови думи с помощта на програмата, като я настроите да търси в тях.
   
  Поздрави от мен на всички приятели.
   
  Христо Вътев 03.07.2014г.
   
   
   
  Последните думи на Учителя:
   
  Една малка работа се завърши добре и сполучливо, и една голяма работа започва.
  Във всичко на първо място туряйте Божественото!
  Имайте хармония и обич помежду си!
  Хубаво да се живее, това е важното!
  Молете се, усърдно се молете!
  В каком направлении быт будете жить?
  Хорошо!
  Да се оформят нещата.”

  1,206 downloads

  Updated

 2. 01. Пакет с Неделни беседи качен на 17.03.2019

  Този файл съдържа следните книги. Периодично ще се заменя ако има промени и добавени файлове.
   
  Първи издания-до 1950  
  НЕДЕЛНИ БЕСЕДИ
  Сила и живот, НБ I серия (1914), София 1915, 19242, 19933, Съдържание Сила и живот (Духът и плътта), НБ II серия (1914-17), София 1915, 19272, Пловдив 19333, София 19904, Съдържание Сила и живот, НБ III серия (1915-19), София 1920, Русе 19292, София 19963 , Съдържание Виделината, НБ (01.04.1917), София 1924 Да възлюбиш Господа, НБ (1916-20), София 1946, Съдържание Все що е писано, НБ (1917), София 1942, Съдържание Дали може, НБ (1917-18), София 1942, Съдържание Петимата братя, НБ (1917-38), София 1949 Великите условия на живота, НБ(1919), София 1944, Съдържание Трите основи на живота, НБ (1920-21), София 1921, 19472, 19963, Съдържание Ще управлява всички народи, НБ (1920-22), София 1948, Съдържание Път на мисълта, 6 неделни и извънредни беседи (1920-22), София 1949 Новият човек, НБ (1921), София 1947, Съдържание Сила и живот, НБ IV серия (1921-22), София 1922, Съдържание Сила и живот, НБ V серия (1922), София 1922, Съдържание Живият Господ НБ (1922), София 1948, Съдържание Живият Господ, НБ (30.04.1922), София 1922 Поучаваш ги, НБ (1923), София 1949, Съдържание Двата природни метода, НБ VI серия (1923-24), София 1924, Съдържание Който дойде при мене, НБ (1924-25), София 1950, Съдържание Настанало е царството Божие, НБ VII серия т.1 (1924-25), София 1925, Съдържание Последното място, НБ VII серия т.2 (1924-25), София 1925, Съдържание Миротворци, НБ (21.12.1924), Русе 1925, Пловдив 19262 Великият закон, беседа (Русе 11.10.1925), София 1925 Заведоха Исуса, НБ VIII серия (1925-26), Русе 1926-27, Съдържание До скончанието на века, НБ (03.01.1926), Русе 1926, Пловдив 19302, За слава Божия. НБ (11.07.1926), Русс 1926, София 19282, Затова се родих. НБ IX/1 (1926-27), София 1929, 19962, Съдържание Влизане, НБ IX/2 (1926-27), София 1930, 19962, Съдържание Праведният, НБ IX/3 (1926-27), София 1931, 19962, Съдържание Вехтото премина, НБ IX/4 (1926-27), София 1931, 19962, Съдържание Мнозина казваха, НБ Х/1 (1927), София 1933, Съдържание Ни мъж, ни жена, НБ Х/2 (1927-28), София 1933, Съдържание Синове на възкресението, НБ Х/З (1928), София 1934, Съдържание За съдба дойдох, НБ XI (1928), София 1928-29, Съдържание Учителю Благи, НБ ХII/1 (1929), София 1934, Съдържание Който има невестата, НБ ХII/2 (1929), София 1935, Съдържание Голямото благо, НБ XII/3 (1929), София 1936, Съдържание Крадецът и пастирят, НБ XIII/1 (1929), София 1937, Съдържание Да ви даде, НБ XIII/2 (1929-30), София 1938, Съдържание Делата Божии, НБ XIII/3 (1930), София 1940, Съдържание Условия за растене, НБ XIV (1930), София 1949, Съдържание Учителю , да прогледам! НБ (21.07.1931), София 1931, Съдържание Новата Ева. Издигнете жената, 3 неделни беседи, София 1931, Съдържание Жал ми е за народа, неделна беседа(06.12.1931), София 1932 Истината, НБ (01.11.1942), София 1948, Съдържание Вечно подмладяване, НБ XX (1943), София 1944, Съдържание Отец ме люби, две беседи (УС и НБ), изнесени от Учителя на 22 март 1936 г.. Издадена 1936г. Съдържание Списъкът е направен според каталога на Елена Андреева 1996г. Горният индекс към годините е поредния номер на изданието.
   
   
   
   
   
   
   
   
  Каталога на "Жануа-98"
   
  Неделни беседи Ето човекът - Книгата (стар пр.) Книгата 1914 г. (Фототипно) Духът и плътта - Книгата (стар пр.) Книгата 1915-1917г. (Фототипно) Все що е писано - Книгата(стар пр.)1917г (Нередактирани от стенограми) (има първо издание) Солта - Книгата (стар пр.) Книгата 1917-1919 г. (Фототипно) Дали може - (стар пр.) Книгата 1917-1918г (от първите издания) Великите условия на живота - (стар пр.) Книгата)1919г (от първите издания) Да възлюбиш Господа - Книгата 1919г ((Нередактирани от стенограми 50/50 ) (има първо издание) Ще управлява всички народи - Книгата 1920- 1922г. (от първите издания) Новият човек - Книгата (стар пр.)1921г (Нередактирани от стенограми) (има първо издание) Братя и сестри на Христа - Книгата (стар пр.) Книгата 1921-1922г. (Фототипно) Защо Твоите ученици ядат и пият - Книгата (стар пр.) Книгата 1922г (от първите издания) Живият Господ - Книгата1922г (от първите издания) Петимата братя - Книгата 1923г (от първите издания) Поучаваше ги - Книгата (стар пр.)1923г (Нередактирани от стенограми) (има първо издание) Двата природни метода Том Първи - Книгата (стар пр.) 1923-1924г (от първите издания) Двата природни метода Том Втори - Книгата (стар пр.) 1923-1924г (от първите издания) Който дойде при мене - Книгата 1924г (от първите издания) Настанало е Царството Божие - Книгата (стар пр.)1924-1925г (от първите издания) Последното место - Книгата (стар пр.)1924-1925г (от първите издания) Заведоха Исуса - Книгата (стар пр.) 1925-1926г (от първите издания) САВААТЪ-АМОНЬ-РА - Книгата (стар пр.) 1926г (от първите издания) Затова се родих Том Първи - Книгата (стар пр.) 1926г (от първите издания) Влизане - Книгата (стар пр.)1927г (от първите издания) Праведният - Книгата (стар пр.)1927г (от първите издания) Вехтото Премина - Книгата (стар пр.) 1927г (от първите издания) Мнозина казаха - Книгата (стар пр.) 1927г (от първите издания) Ни мъж, ни жена - Книгата (стар пр.) 1927-1928г (от първите издания) Синове на възкресението - Книгата (стар пр.) 1928г (от първите издания) За съдба дойдох - Книгата (стар пр.) 1928г. (от първите издания) Учителю Благи - Книгата (стар пр.) 1929г. (от първите издания) Който има невестата - Книгата (стар пр.) 1929г. (от първите издания) Голямото благо - Книгата (стар пр.) 1929г. (от първите издания) Крадецът и пастирът - Книгата 1929-1930г. (Нередактирани от стенограми) (има първо издание) Делата Божии - Книгата (стар пр.) 1930г. (от първите издания) Условия за растене - Книгата 1930г. (от първите издания) Изново - Книгата 1931-1932г. (Това са издания от "Сила и живот"-Бургас) Вземи детето - Книгата 1932г (Това са издания от "Сила и живот"-Бургас) Живот, светлина и свобода том 3 - Книгата Книгата 1932г (Това са издания от "Сила и живот"-Бургас) Възкресението - Книгата 1932- 1933г (Нередактирани от стенограми) (първо издание 1994 редактирано) Радостта - Книгата 1932-1933г (Нередактирани от стенограми) (първо издание 1994) Постижимото - Книгата 1933-1934г (Нередактирани от стенограми) Приготовленията на сърцето - Книгата 1933-1934г (Нередактирани от стенограми) Този е живият хляб - Книгата - Книгата 2 вариант 1924-1935г (Нередактирани от стенограми) Вас ви нарекох приятели - Книгата 1935-1936г (Нередактирани от стенограми) Най-голям в царството небесно - Книгата 1936-1937г (Нередактирани от стенограми) По образ и подобие - Книгата 1937-1938г (Нередактирани от стенограми) Любовта дава живот- Книгата 1938-1939г (Нередактирани от стенограми) Път на зазоряване - Книгата 1939-1940г (Нередактирани от стенограми) Като роди дете - Книгата 1940-1941г (Нередактирани от стенограми) Възпитанието - Книгата 1940 1941г. (Нередактирани от стенограми) Благословен том 1- Книгата 1941- 1942г. (Нередактирани от стенограми) Благословен том 2- Книгата 1941-1942г. (Нередактирани от стенограми) Проявление - Книгата 1942-1943г (Нередактирани от стенограми) Оживяване - Книгата 1942-1943г (Нередактирани от стенограми) Пътят на героите - Книгата 1923-1943г (Нередактирани от стенограми) Издателство "Бяло Братство"  
  Неделни Беседи
   
   
   
  Неделните беседи са изнасяни от Учителя в продължение на тридесет години – от 14 март 1914 г. до 17 декември 1944 г. От приблизително 1050 беседи половината са подготвени и издадени до 1949 г. в 13 серии сборници, наречени Сила и живот. Част от неделните беседи са публикувани и в други издания.
  Проектът Сила и живот на Издателство Бяло Братство предвижда цялото неделно слово да се издаде в хронологична последователност, като обемът на поредицата ще включва приблизително 30 тома.
   
  Досега в съвместна публикация с издателство Захарий Стоянов са издадени седем тома, съдържащи беседите от 14 март 1914 г. до 30 декември 1923 г.
  Сила и живот 1 Съдържание
    Сила и живот 2 Съдържание
    Сила и живот 3 Съдържание
    Сила и живот 4 Съдържание
    Сила и живот 5 Съдържание
    Сила и живот 6 Съдържание
    Сила и живот 7 Съдържание Други издания на Издателство "Бяло Братство":
  "В начало бе!", Подбрани 15 неделни беседи от периода 1914 г. - 1916 г.; ИК ББ 2003 Съдържание
    "Трите основи на живота" Три беседи, 1920, 1921 г., ИК ББ 1996 Съдържание Издателство "Сила и Живот"  
  Неделни Беседи
   

  1,268 downloads

  Updated

 3. 02.Общия окултен клас - качен на 17.03.2019

  Първи издания до 1950 г.  
  Общ Окултен клас
  Беседи от Учителя, държани в Окултната школа на Всемирното Бяло Братство (1920), София 1920, Съдържание Окултни лекции , дадени на учениците на Всемирното Бяло Братство. I школна година(1922), София 1922, Съдържание Трите живота, ООК I (1922) (нова редакция на Окултни лекции I школна година), София 1942, 19932 , Съдържание Окултни лекции, дадени на учениците на Всемирното Бяло Братство . II година (1922-23), Русе 1922-23, Съдържание Окултни лекции на Общия окултен клас. III години (1923-24), Русе 1923 24, Съдържание Високият идеал, беседа (11.09.1923), Свищов 1923, София 19262, 19273, 19484 , Съдържание Окултни лекции на Общия окултен клас. IV година (1924-25), Русе 1924-25, Съдържание Козативни сили, ООК V/1 (1925-26), София 1930, 19962 , Съдържание Светлина на мисълта, ООК V/2 (1925-26), София 1930, 19962 , Съдържание Условия за разумния човек, ООК V/3 (1925-26), София 1930, Съдържание Отношение на простите истини към човека , OOK VI/1 (1926-27), София 1933,19932, Съдържание Човешкият дух, беседа ООК (03.11.1926), София 1948 Неразрешеното, OOK VI/2 (1926-27), София 1933, Съдържание Възможни постижения , ООК VI/3 (1926-27), София 1934,19952, Съдържание Четирите кръга, ООК VI/4 (1926-27), София 1934, Съдържание Великото и красивото, ООК VII/1 (1927-28), София 1935, Съдържание Малки и големи придобивки , ООК VII/2 (1927-28), София 1936, Съдържание Добри и лоши условия, ООК VII/3 (1927-28), София 1937,19952, Съдържание Сфинксът. Начало и край на нещата, ООК VII, 22 беседа (21.03.1928,София 1928,19282[1] Ключът на живота, ООК VIII/1 (1928-29), София 1937, 19932, 19943, Съдържание Смени в природата, ООК VIII/2 (1928-29), София 1938, Съдържание Форми в природата, ООК VIII/3 (1928-29), София 1938, Съдържание Определени движения, ООК VIII/4 (1928-29), София 1939, Съдържание Естествен ред на нещата, OOK IX/1 (1929-30), София 1939, Съдържание Степени на съзнанието, OOKIX/2 (1929-30), София 1939, 19942, Съдържание Доброто оръжие, ООК IX/3 (1929-30), София 1939, 19942 , Съдържание Божият Глас, ООК Х/1 (1930-31), София 1940, 19932 , Съдържание Просветено съзнание, ООК Х/2 (1930-31), София 1940, Съдържание Реалности и сенки, ООК Х/З (1930-31), София 1941, 19942, Съдържание Събуждане, ООК XI/1 (1931-32), София 1944, 19942 , Съдържание Законът и Любовта, ООК XI/2 (1931-32), София 1936, Съдържание Начало на мъдростта, ООК XI/3 (1931-32), София 1947, 19932, Съдържание Новата мисъл , ООК ХII/1 (1932-33), София 1947, 19932, Съдържание Работа на природата. ООК XII/2 (1932-33), София 1948, Съдържание Трите посоки, ООК XII/3 (1932-33), София 1948, Съдържание Новият ден (Налягане, напрежение, разумност), беседа (17.01.1940 ООК) София. 1940,19942 Новият светилник, ООК XXIII (1943-44), София 1946, 19962, Съдържание Списъкът е направен според каталога на Елена Андреева 1996г. Горният индекс към годините е поредния номер на изданието.
   
  Каталога на "Жануа-98"  
  Общ Окултен клас Трите живота - Книгата 1922г (Нередактирани от стенограми) (има първо издание) Абсолютна справедливост - Книгата 1924-1925г. (от първите издания) Истинската реалност Книгата 1928 1929г. (от първите издания) Степени на съзнанието - Книгата 1929 -1930г. (Нередактирани от стенограми) (има първо издание) Доброто оръжие - Книгата 1930г. (Нередактирани от стенограми) Втори вариант (има първо издание) Събуди се Книгата 1931-1931г. (Нередактирани от стенограми) (има първо издание) Новата мисъл Книгата 1932- 1933г. (Нередактирани от стенограми) (има първо издание) Вечният порядък - Книгата 1933-1934г. (Нередактирани от стенограми) Ако говоря - том І - Книгата 1934-1935 (Нередактирани от стенограми) Ако говоря - том ІІ - Книгата1934-1935 (Нередактирани от стенограми) Петте врати Книгата 1935- 1936(Нередактирани от стенограми) Запалена свещ - Книгата 1936-1937г (Нередактирани от стенограми) Божественият импулс - Книгата 1937-1938г. (Нередактирани от стенограми) Слава Божия, царството Божие и волята Божия - Книгата 1938-1939г. (Нередактирани от стенограми) Силата на мисълта - Книгата 1938-1939г.(Нередактирани от стенограми) Единственото богатство - Книгата 1939- 1940г. (Нередактирани от стенограми) Наука за живота - Книгата 1939 1940г.(Нередактирани от стенограми) Всекий ден по една добра мисъл - Книгата 1940-1941г. (Нередактирани от стенограми) Прав път - Книгата 1940-1941г.(Нередактирани от стенограми) Буден ум и будно сърце - Книгата (Нередактирани от стенограми) Великата възможност- Книгата (Нередактирани от стенограми) Двамата бакали Книгата (Нередактирани от стенограми) Трите свещи Книгата (Нередактирани от стенограми) Издателство "Бяло Братство"
  Общ Окултен клас
  На 24 февруари 1922 г. Учителя държи лекцията Трите живота - началото на беседите пред Общия окултен клас.
  Проектът Общ окултен клас на Издателство Бяло Братство предвижда да се издадат в хронологична последователност всички лекции, като обемът на поредицата ще включва 23 тома.
  Лекциите, държани до 1933 г. са отпечатвани с одобрението на Учителя и издателството се придържа към тези текстове.
   
  През 2002 г. са издадени два тома на 22-та година и един том от 15-та школна година. След 2006 г. са издадени първите 10 тома, съдържащи 366 беседи.
  1 година, (1922 г.), „Трите живота“ София, ИББ. 2006 (23 беседи) Съдържание 2 година, (1922 г. - 1923 г.) "Положителни и отрицателни сили" София, ИББ, 2007 (28 беседи) Съдържание 3 година, (1923 г. - 1924 г.) "Високият идеал" София, ИББ, 2009 (38 беседи) Съдържание 4 година, (1924 г. - 1925 г.) "Абсолютна справедливост" София,ИББ, 2010. (36 беседи) Съдържание 5 година, т. I, (1925 г. - 1926 г.) "Козативни сили" София, ИББ. 2010 (32 беседи) Съдържание 6 година, т. I, (1926 г. - 1927 г.) "Простите истини"София, ИББ. 2011 (43 беседи) Съдържание 7 година, т. I, (1927 г. - 1928 г.) "Великото и красивото" София, ИББ. 2012 (38 беседи) Съдържание 8 година, т. I, (1928 г. - 1929 г.) „Ключът на живота“ София, ИББ. 2012 (52 беседи) Съдържание 9 година, (1929 г. - 1930 г.) "Естествен ред на нещата"ИББ 2013 - (51 Беседи) Съдържание 10 година,(1930 г. - 1931 г.) "Божият глас" ИББ 2013 (44 беседи) Съдържание 15 година, т. I, (1935 г. - 1936 г.) "Към Извора " София, ИББ. 2002 Съдържание 22 година "Факти, закони, принципи", том І. София, 2002 *ИББ *22 беседи * Съдържание Втори вариант 22 година "Факти, закони, принципи", том ІІ. София, 2002 *ИББ *24 беседи * Съдържание Втори вариант Издателство "Алфа Дар"  
  Общ Окултен клас
  2 година, (1922 г. - 1923 г.) Том 1 "Правила за окултнатта школа" "АлфаДар" 2007 2 година, (1922 г. - 1923 г.) Том 2 "Окултна музика" "АлфаДар" 2007 2 година, (1922 г. - 1923 г.) Том 3 "Качества на ума и сърцето" "АлфаДар" 2008 3 година, (1923 г. - 1924 г.) Том 1 "Високият идеал""АлфаДар" 2001 Съдържание 3 година, (1923 г. - 1924 г.)Том 2 "Приливи и отливи""АлфаДар" 2001 Съдържание 3 година, (1923 г. - 1924 г.)Том 3 "Добрите и лошите"АлфаДар" 2002 5 година, т.I (1925-1926) Козативни сили "АлфаДар" 1995 *12 беседи 5 година, т. II, (1925 г. - 1926 г.) "Светлина на мисълта" "АлфаДар" 1996 *10 беседи 5 година, т. III, (1925 г. - 1926 г.) "Условия за разумния човек" "АлфаДар" 1997 *10 беседи Съдържание 6 година, т. I, (1926 г. - 1927 г.) "Простите истини" ИК"Алфадар" 1998 *12 беседи Съдържание 14 година, т. I, (1934 г. - 1935 г.) "Милосърдие смирение и молитва " ИК "Алфадар"2003 Съдържание 14 година, т. II, (1934 г. - 1935 г.) "Песента на малката тревица" ИК "Алфадар"2004 Съдържание 14 година, т. III, (1934 г. - 1935 г.) "Божественият подтик" ИК "Алфадар"2009 19 година,т. I (1939 г. - 1940 г.) "Към обетованата земя" т.I ИК. Алфа-Дар София, 1999. Съдържание 19 година,т. II (1939 г. - 1940 г.) "Вътрешният господар"- т.II ИК. Алфа Дар 1996 г. Съдържание 19 година,т. III (1939 г. - 1940 г.) "Божественият център" - т. III ИК. Алфа Дар 1998 г. Съдържание 19 година,т. IV (1939 г. - 1940) "Пробуждане на космичното съзнание" т. IV ИК. Алфа-Дар 1998 г. Съдържание 23 година "Трите свещи" ИК. Алфа Дар 1996 *14 беседи * 23 година, (1943 г. - 1944 г.), „Новият светилник“ 1996 ИК. Алфа-Дар Съдържание

  916 downloads

  Updated

 4. 03. Младежкия окултен клас -качен на 17.03.2019

  МЛАДЕЖКИ ОКУЛТЕН КЛАС
  Първи издания до 1950 г.
  Двата пътя, МОК 1/1, София 1934,19932, 19933 , Съдържание Противоречия в живота, МОК 1/2, София 1934, 19932, 19933, Съдържание Допирни точки в природата, МОК II/1 (1922-23), София 1935, 19942 , Съдържание Добри навици, МОК II/2 (1922-23), София 1936, 19942 , Съдържание Лекции на МОК, III/1 (1923-24), София [1927], Съдържание Лекции на МОК III/2 (1923-24), София [1927], Съдържание Лекции на МОК III/3 (1923-24), София [1927], Съдържание Лекции на МОК III/4 (1923-24), София 1927, Съдържание Лекции на МОК III/5 (1923-24), София 1927, Съдържание Лекции на МОК IV/1 (1924-25), София 1927, Съдържание Лекции на МОК IV/2 (1924-25), София 1927, Съдържание Лекции на МОК IV/3 (1924-25), София 1928, Съдържание Лекции на МОК IV/4 (1924-25), София 1928, Съдържание Успоредните пътища - Проявленията на ума, 2 беседи МОК, София 1928 Лекции на МОК IV/5 (1924-25), София 1928, Съдържание Лекции на МОК V/1 (1925-26), София 1929,19962[1] , Съдържание Влияние на светлината и тъмнината, МОК V/2 (1925-26), София 1937,19962 , Съдържание Жива реч, МОК V/3 (1925-26), София 1937, София 19962 , Съдържание Посока на растене, МОК VI/1 (1926-27), София 1939, 19962, Съдържание Светото място, МОК VI/2 (1926-27), София 1939, 19962, Съдържание Божествената Мисъл, МОК VII (1927-28), София 1942, 19932 , Съдържание Божествените Условия, МОК VIII/1 (1928-29), София 1942, 19922, Съдържание Положителни и отрицателни чърти на човека, 2 беседи, София 1928, Съдържание Отворени форми , МОК VIII/2 (1928-29), София 1943, Съдържание Служене, почит и обич, МОК IX/1 (1929-30), София 1940, Съдържание Закони на доброто, МОК IX/2 (1929-30), София 1940, 19932, Съдържание Път към живота, МОК Х/1 (1930-31), София 1941, 19932 , Съдържание Методи за самовъзпитание, МОК Х/2 (1930-31), София 1941, 19942 , Съдържание Живот и отношения, MOKXI/1 (1931-32), София 1947, Съдържание Фактори в природата, МОК XI/2 (1931-32), София 1947, Съдържание Великата разумност, МОК XII/1 (1932-33), София 1949, 19942 , Съдържание Съразмерност в природата, MOK XII/2 (1932-33), София 1949, Съдържание Силите на природата, МОК XXIII/1 (1943-44), София 1947, Съдържание Списъкът е направен според каталога на Елена Андреева 1996г. Горният индекс към годините е поредния номер на изданието.
   
  Втори вариант на списък на първите издания
  МЛАДЕЖКИ ОКУЛТЕН КЛАС
   
   
  ПЪРВА ГОДИНА (1922), Съдържание
  Двата пътя, том 1 - 1-12 лекция. София, 1934 г. Противоречия в живота, том 2 - 13-21 лекция. София, 1934 г. ВТОРА ГОДИНА (1922-1923), Съдържание
  Допирни точки в природата, том 1. 1-15 лекция. София, 1935 г. Добри навици, том 2. 16-31 лекция. София, 1935 г. ТРЕТА ГОДИНА (1923-1924), Съдържание
  Лекции на младежкия окултен клас (пет книжки). 1-32 лекция. София, 1927 г. ЧЕТВЪРТА ГОДИНА (1924-1925), Съдържание
  Лекции на младежкия окултен клас (пет книжки). 1-31 лекция. София, 1927-1928 г. ПЕТА ГОДИНА (1925-1926), Съдържание
  Том I. Лекции на младежкия окултен клас. 1-3 лекция. София, 1929 г. Том II. Влияние на светлината и на тъмнината. 4-18 лекция. София, 1937 г. Том III. Жива реч. 19-32 лекция. София, 1937 г. ШЕСТА ГОДИНА (1926-1927), Съдържание
  Том I. Посока на растене. 1-19 лекция. София, 1938 г. Том II. Светото място. 20-37 лекция. София, 1939 г. СЕДМА ГОДИНА (1927-1928), Съдържание
  Божествената мисъл. 1-30 лекция. София, 1942 г. ОСМА ГОДИНА (1928-1929), Съдържание
  Том I. Божествените условия. 1-28 лекция. София, 1942 г. Том II. Отворени форми. 29-42 лекция. София, 1943 г. ДЕВЕТА ГОДИНА (1929-1930), Съдържание
  Том I. Служене, почит и обич. 1-24 лекция. София, 1940 г. Том II. Закони на доброто. 25-48 лекция. София, 1940 г. ДЕСЕТА ГОДИНА (1930-1931), Съдържание
  Том I. Път към живота. 1-21 лекция. София, 1941 г. - Том II. Методи на самовъзпитание. 22-42 лекция. София, 1941 г. ЕДИНАДЕСЕТА ГОДИНА (1931-1932), Съдържание
  Том I. Живот и отношения. 1-18 лекция. София, 1947 г. Том II. Фактори в Природата. 19-37 лекция. София, 1947 г. ДВАНАДЕСЕТА ГОДИНА (1932-1933), Съдържание
  Том I. Великата разумност. 1-20 лекция. София, 1949 г. Том II. Съразмерност в природата. 21-42 лекция. София, 1949 г. ТРИНАДЕСЕТА И ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ГОДИНА (1933-1934-1935) Съдържание
  "Да мисли", единична беседа, изнесена на 22 март 1935 г., Издание - 1935 г. ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ГОДИНА (1943-1944), Съдържание
  МОК, 23-та година, (1943 г. - 1944 г.), „Силите на природата“ София, 1947 г Каталога на "Жануа-98"
  Специален (Младежки) Окултен клас
  Двата пътя- Книгата 1922г (Нередактирани от стенограми) (има първо издание) Време и сила - Книгата 1925-1926г. (втори вариант разчетен) (Нередактирани от стенограми) (има първо издание) Посока и растене - Книгата 1926-1927г. (Нередактирани от стенограми) (има първо издание) Божествените условия - Книгата 1928-1929г. (Нередактирани от стенограми) (има първо издание) Новите схващания на ученика - Книгата1924-1925г. (Нередактирани от стенограми) (има първо издание) Служене, почит и обич - Книгата 1929-1930г. (Нередактирани от стенограми) (има първо издание) Пътят на доброто - Книгата1930-1931г.(Нередактирани от стенограми) (има първо издание) Съществувание, живот и отношение - Книгата 1931-1932г. (Нередактирани от стенограми) (има първо издание) Великата разумност - Книгата 1932-1933г. (Нередактирани от стенограми) (има първо издание) Права обхода и права постъпка - Книгата 1934-1935г (Нередактирани от стенограми) Господар и слуга - Книгата 1935-1936г (Нередактирани от стенограми) Основният тон - Книгата 1935-1936г (Нередактирани от стенограми) Разумните същества - Книгата 1936-1937г.(Нередактирани от стенограми) Възможности в живота - Книгата 1937-1938г.(Нередактирани от стенограми) Скръб и радост - Книгата 1938-1939г. (Нередактирани от стенограми) Смяна на състоянията - Книгата 1939-1940г.(Нередактирани от стенограми) Пътят към щастието - Книгата 1939-1940г.(Нередактирани от стенограми) Най-лесното - Книгата 1940-1941г.(Нередактирани от стенограми) Живот, светлина и сила - Книгата 1940-1941г.(от първите издания) Двете Божествени посещения - Книгата 1941-1942г.(Нередактирани от стенограми) Минало, настояще, бъдеще - Книгата 1942-1943г. (Нередактирани от стенограми) Издателство "Бяло Братство"
   
  Младежки окултен клас
   
   
  На 24 февруари, 1922 г. Учителя държи беседата „Двата пътя“.
  Проектът Младежки или Специален окултен клас на Издателство Бяло Братство предвижда да се издадат в хронологична последователност, като обемът на поредицата ще включва 23 тома.
  Лекциите, държани до 1932 г. са отпечатвани с одобрението на Учителя и издателството се придържа към тези текстове.
   
  През 2003 г. са издадени двата тома на 16-та година. След 2006 г. са издадени първите 10 тома, съдържащи 351 лекции.
  "Двата пътя, лекция" , година 1, (1922), Издание - 2011, Съдържание "Допирни точки в природата", година 2, (1922-23 г.), Издание - 2006, Съдържание "Разумният живот" , година 3, (1923-24), Издание - 2009, Съдържание "Новите схващания на ученика" година 4, (1924-25), Издание - 2009, Съдържание "Време и сила" година 5, (1925-26), Издание - 2010, Съдържание "Посока на растене" година 6, (1926-27), Издание - 2011, Съдържание "Божествената мисъл" година 7, (1927-28), Издание - 2011, Съдържание "Възможни неща" година 8, (1928-29), Издание - 2012, Съдържание "Служене, почит и обич" година 9, (1929-30), Издание - 2012, Съдържание „Път към живота“ година 10, (1930-31), Издание - 2013, Съдържание "Разумните същества" година 16, т.1 (1936-37) Издание - 2003 г Съдържание "Разумните същества" година 16, т.2 (1936-37) Издание - 2003 г Съдържание Издателство "Алфа Дар"
   
  Младежки окултен клас
  "Време и сила" т.I, II и III, (1925 г. - 1926 г.), 1996 "Алфа Дар " "Влияние на светлината и на тъмнината". II, 1995 АлфаДар MOK-13-Перпендикулярно отношение 2004 АлфаДар Съдържание МОК 14 том 1 - Силни и слаби степени (Издателство - Алфадар, 2004) Съдържание МОК 14 том 2 - Философия на трептенията (Издателство - Алфадар) Съдържание МОК 14 том 3 - Двата университета (Издателство - Алфадар) Съдържание МОК 14 том 4 - Аурата кожата на духовното тяло (Издателство - Алфадар) Съдържание .

  788 downloads

  Updated

 5. 04. Утринни слова -качен на 17.03.2019

  Пакета съдържа следните файлове. Възможно е скоро да се качи отново, като се добавят файлове.
   
   
  УТРИННИ СЛОВА
   
  Утринни слова от изданията до 1950 г.
   
   
  Първа година (1930-1932), Съдържание
  1. Абсолютна истина, том 1,1-16 беседа - София 1949, 19942 Втора година (1932-1933), Съдържание
  2. Ново разбиране, том1, 1-12 беседа - София 1949 3. Сеятелят, том 2, 13-27 беседа - София 1950, 19962, 19963 4. Дреха на живота, том 3, 28-40 беседа - София 1950, 19962 Трета година (1933-1934), Съдържание
  5. Ново разбиране за времето, том 1, 1-20 беседа - 1996 (Първо издание, няма издания до 1950 г.) 6. Младият, възрастният и старият, том 2, 21-48 беседа - 1996 (Първо издание, няма издания до 1950 г.) Четвърта година (1934-1935), Съдържание
  7. Учение и работа, том 1,1-14 беседа - София 1939 8. Ценната дума, том 2, 15-41 беседа - София 1941 9. Възходящият път, единична беседа (26.05.1935), София 1935 Пета година (1935-1936), Съдържание
  10. Трите родословия, том 1, 1-17 беседа - 1943 11. Устойчиви величини, том 2, 18-34 беседа - 1943 Шеста година (1936-1937), Съдържание
  12. Той създава, том 1, 1-15 беседа - София 1947 13. Старото отмина, том 2, 16-35 беседа - София 1947 Седма година (1937-1938), Съдържание
  14. Ликвидация на века, том 1, 1-18 беседа - София 1948, 19982 15. Красотата на душата, том 2,19-39 беседа - София 1948, 19942 Тринадесета година (1943-1944), Съдържание
  16. Новото начало 13 беседи - София 1944 Списъкът е направен според каталога на Елена Андреева 1996г. Горният индекс към годините е поредния номер на изданието. Добавена е само датата на второто издание - "Ликвидация на века" - 1998 г.
   
  Каталога на "Жануа-98"
   
  Утринни Слова
  Абсолютна истина - Книгата 1930-1932г. (от първите издания) Ново разбиране - Книгата 1932г. (от първите издания) Сеятелят - Книгата1932-1933г. (от първите издания) Дреха на живота - Книгата 1933г. (от първите издания) Новото разбиране на връзката в живота - Книгата 1933-1934г. (Нередактирани от стенограми) (има първо издание) Учение и работа - Книгата 1934-1935г. (от първите издания) Ценната дума - Книгата 1934-1935г (Нередактирани от стенограми) (има първо издание) Трите родословия - Книгата 1935-1936г. (Нередактирани от стенограми) (има първо издание) Аз го създадох том 1- Книгата 1936-1937г. (Нередактирани от стенограми) (има първо издание) Аз го създадох том 2- Книгата 1936-1937г. (Нередактирани от стенограми) (има първо издание) Ликвидация на века- Книгата 1937-1938г. (от първите издания) Красотата на душата- Книгата1937-1938г. (от първите издания) Добрият език - Книгата 1938-1939г (Нередактирани от стенограми) Изпитът на любовта - Книгата 1938-1939г. (Нередактирани от стенограми) Съгласуване на мислите - Книгата 1940-1941г. (Нередактирани от стенограми) Последното добро - Книгата 1941-1942г. (Нередактирани от стенограми) Близо и далеч - Книгата 1941-1942г. (Нередактирани от стенограми) Важни и належащи неща - Книгата 1942-1943г, (Нередактирани от стенограми) Плодовете на любовта- Книгата1942-1943г. (Нередактирани от стенограми) Новото начало- Книгата от 1944 г. ; Книгата на Жануа, 2007(Нередактирани от стенограми) Утринни Слова Издателство "Бяло Братство"
   
  На 21 септември 1930 г. Учителя държи беседата Абсолютната истина, а през следващите две години в неделните утрини изнася още 15 кратки слова. Оформени като част от лекциите на Учителя, от есента на 1932 г. до януари 1944 г. тези слова се изнасят всяка неделя преди изгрев; така се ражда цикълът Утринно слово.
   
  Проектът Утринно слово на Издателство Бяло Братство предвижда то да се издаде в хронологична последователност, като обемът на поредицата ще включва 12 тома.
   
  Досега са издадени пет тома, съдържащи беседите от 21 септември 1930 г. до 20 септември 1936 г.
   
  Преди този проект има други издания на "Бяло Братство" в интервала между 1994 г. и 2000 г.
  „Абсолютна истина“ , УС 1-ва година, (1930-1932), 16 беседи Изд. 2012, Съдържание „Абсолютна истина“ , УС 1-ва година, (1930-1932), 16 беседи Изд. 1994 г. „Сеятелят“ , УС 2-ра година, (1932-1933) ,40 беседи Изд. 2012, Съдържание „Сеятелят“ , УС 2-ра година, т.II (1932-1933) ,13-27 беседа Изд. 1996, „Ново разбиране за времето“ , УС 3-та година, (1933-1934) - 48 беседи Изд. 2012, Съдържание „Ново разбиране за времето“ , УС 3-та година, т.I (1933-1934) - 1-20 беседа Изд. 1996 „Младият, възрастният, старият“ , УС 3-та година, т.II (1933-1934) - 21-48 беседа Изд. 1996 „Учение и работа“ , УС 4-та година, т. I, (1934-1935) - 41 беседи Изд. 2013, Съдържание "Топлината на Любовта" , УС 5-та година, (1935-1936) - 34 беседи Изд. 2013, Съдържание „Старото отмина“, УС 6-та година, (1936-1937 г.) - 35 беседи Изд. 2013 г. Съдържание „Старото отмина“, УС 6-та година, т.II, (1937 г.) - 20 беседи Изд. 1999 г. Съдържание „Ликвидация на века“, УС 7-ма година, (1937-1938г.) - 39 беседи, Изд. 2014 г. „Ликвидация на века“, УС 7-ма година,т.I, (1937-1938г.) - 1-18 беседa Изд. 1998 г. Съдържание „Красота на душата“, УС 7-ма година,т.II, (1937-1938г.) - 19-39 беседa Изд. 1998 г. „Първият момент на Любовта“ УС , т.I, 9-та година, (1939-1940) - 1-18 беседа Изд. 1997 Съдържание „Обичайте и радвайте се!“ УС, т.II, 9-та година, (1939-1940) - 18-36 беседа Изд. 1997 Съдържание „Последното добро“ УС , т.I, 11-та година, (1941-1942) - 1-15 беседа Изд. 1997 „Близо и далече“ УС , т.II, 11-та година, (1941-1942) - 16-30 беседа Изд. 1997 „Важни и належащи неща“ УС, т.I, 12-та година, (1942-1943) - 1-17 беседа Изд. 1997 „Плодовете на Любовта“ УС, т.II, 12-та година, (1942-1943) - 18-34 беседа Изд. 1997 „Новото начало“ УС, 13-та година, (1943-1944) - 13 беседи, Изд. 2000 Съдържание

  543 downloads

  Updated

 6. 05. Съборни беседи -качен на 17.03.2019

  Първи издания
   
  Списъкът е направен според каталога на Елена Андреева 1996г.
   
  СЪБОРНИ БЕСЕДИ
  Беседи, обяснения и упътвания от Учителя (19..-26.08.1919 Търново), София 1919, 19962 , Съдържание Мировата Любов - Козмичната Обич, 2 съборни беседи (1919), София 1919, 19472, Берлин 19893 , Съдържание Беседи и напътвания, държани от Учителя (19.-24.08.1920 Търново),София 1920, 19962*, Съдържание Новото Човечество, съборна беседа (19.08.1920 Търново), София 1921,19472 , Съдържание Беседи, обяснения и упътвания от Учителя (19.-25.08.1921 Търново), София 1921, 19962 , Съдържание Пробуждане на колективното съзнание, съборна беседа, (19.08.1921 Търново), София 1921, Съдържание Беседи, обяснения и упътвания от Учителя (19.-25.08.1922 Търново), София 1922, 19962, Съдържание Новият живот, съборна беседа (19.08.1922 Търново), Търново 1922, София 19472 Разумният живот, СБ (24.08-07.09.1924 София), Русе 1924, Съдържание Съзнателният живот като забава, съборна беседа (01.09.1924 София), Русе 1924 Наряд и упътвания (23.-29.08.1925 Търново), София 1925, Съдържание Две свещени положения, СБ (23.08.-06.09.1925 Търново), София 1925, Съдържание Свещеният огън, СБ (22.-29.08.1926 София), София 1926, 19962, Съдържание Пътят на ученика, СБ (19.-24.08.1927 София), София 1927, 19961, Съдържание Любов към знанието, съборна беседа (21.08.1927 София), София 1927 Обич към знанието, съборна беседа (21.08.1927 София), София 1927 Ключът нa живота, съборна беседа (22.08.1928), София 1928 По Бога направени, СБ (21.08.-22.09.1929 Рила и София), София 1929, Съдържание Абсолютна чистота, съборна беседа (21.08.1929), София 1929,Пловдив 1929, Видин 19962 Линиите на природата. Светлина върху живота, съборна беседа (27.08.1929), София 1929 Благословена между жените, СБ (17.-21.08.1930 Рила), София 1930, Съдържание Любов към Бога, СБ (12.-22.07.1931 Рила), София 1932, Съдържание Нашето място, СБ (30.07.-10.08.1931 Рила), София 1932, Съдържание Отиване и връщане, СБ (19.-21.08.1931 София), София 1932, Съдържание Ценното из книгата на великия живот, СБ (19.07.-24.08.1932 Рила), София 1932, Съдържание Бъдещето верую на човечеството, СБ (01.-03.09.1933 София),София 1934, 19952 , Съдържание Великото в живота, СБ (05.-15.08.1934 Витоша), София 1934 Часът на любовта, СБ (19.-21.08.1934 София), София 1934, Съдържание Царският път на душата, СБ (06.08.-04.09.1935 Рила и София),София 1935, 19932 , Съдържание Да им дам живот, СБ (19.08.-22.09.1936), София 1936, Съдържание Лъчи на живота, СБ (18.07.-24.08.1937 Рила), София 1937, 19932, Съдържание Двигатели в живота, СБ (12.07.-28.08.1938 Рила), София 1938, Съдържание Езикът на Любовта, СБ (12.07.-22.09.1939 Рила и София), София 1939, Съдържание Божествен и човешки свят, СБ (23.07.-22.09.1940 Рила и София), София 1940, 19952, Съдържание Възможности за щастие, СБ (24.08.-22.09.1941 София), София 1941, 19952 , Съдържание Опорни точки на живота, СБ (21.06.-20.09.1942 Рила и София), София 1942, 19932, 19963, Съдържание Вечното благо (всички беседи от 15.08. до 03.10.1943), София 1944, Съдържание (този цикъл от беседи е сложен в "Последно слово" в каталога) Списъкът е направен според каталога на Елена Андреева 1996г. Горният индекс към годините е поредния номер на изданието.
  --------------------------------------------------------
  * Второто издание е със заглавие "Беседи, обяснения и упътвания от Учителя"
   
  Втори вариант на списъка от първите издания
   
  СЪБОРНО СЛОВО
  СБ "Мировата Любов и Космичната Обич" 2 беседи София, 1919,1947, Съдържание СБ 1919 г. Беседи, обяснения и упътвания от Учителя, дадени през 1919 г. в Търново Издадена 1919 10 беседи Съдържание СБ 1920 г. Беседи, обяснения и упътвания от Учителя, дадени през 1920 г. в Търново, Издадена 1920 10 беседи Съдържание СБ 1921 г. Беседи, обяснения и упътвания от Учителя, дадени през 1921 г. в Търново, Издадена 1921 21 беседи Съдържание СБ 1922 г. Беседи, обяснения и упътвания от Учителя, дадени през 1922 г. в Търново, Издадена 1922 20 беседи Съдържание СБ 1920 "Новото човечество" 4 беседи 1921, 1947 Съдържание СБ 1921 г "Пробуждане на колективното съзнание" - 1 беседа 1947 Съдържание СБ 1924 г., "Разумния живот" Русе 1924 , 4 беседи Съдържание СБ 1925 г., "Наряди и упътвания от Учителя" (1925). София, Съдържание СБ 1925 г., "Две свещени положения" 1925 г. 9 беседи, Съдържание СБ 1926 г., Свещеният огън 1926 10 беседи Съдържание СБ 1927 г., "Пътят на ученика" 1927 9 беседи Съдържание СБ 1929 г., "По Бога направени" 1929 3 беседи Съдържание СБ 1931 г., "Отиване и връщане",. 1932 3 беседи Съдържание СБ 1933 г., "Бъдещото верую на човечеството" 1934 4 беседи Съдържание СБ 1934 г., "Часът на любовта" 1934 г 4 Беседи Съдържание СБ 1936 г., "Да им дам живот" 1936 - 10 беседи Съдържание СБ 1941 г., "Възможности за щастие" 1941 21 беседи Съдържание СБ 1943 г., "Вечното благо " 1944 20 беседи Съдържание Издания от Жануа-98
  Съборни беседи
  Разумният живот - Книгата 1924 Младежки събори - Книгата 1923 1930 Втори младежки събор - Книгата 1924 (Нередактирани от стенограми) Да им дам живот - Книгата 1936 Лъчи на живота - Книгата 1937 Езикът на любовта - Книгата 1939 Възможности на щастието - Книгата 1941 Заветът на любовта - Книгата 1944 Сборник Лекции - Книгата 1917-1943 Издателство Бяло Братство
  Съборни Беседи
  Веригата на Божествената Любов 1903 –1915 - Издадена 2007 Съдържание Мировата Любов1919 –1921 - Издадена 2008 Съдържание Аз съм истинската лоза 1922 - Издадена - Варна "Роял 77" 1992г. Съдържание Новият живот 1922 –1924 - Издадена 2009 Съдържание Свещеният огън 1925 –1926 - Издадена 2009 Съдържание Пътя на ученика 1927 -1930 - Издадена 2010 Съдържание Книгата на великия живот 1932 –1934 - Издадена 2008 Съдържание Царският път на душата 1935 –1936 - Издадена 2009 Съдържание Лъчи на живота 1937 –1938 - Издадена 2010 Съдържание Езикът на любовта 1939 -1940 - Издадена 2010 Съдържание Възможности за щастие 1941 -1943 - Издадена 2011 Съдържание Магическата сила на любовта СБ (15.08.1940), София 1993 Израил и българин, НБ (08.09.1940), София 1995 Съборни Рилски беседи
  Любов към Бога, 1931 беседи от Учителя, държани при Седемте рилски езера (през лятото на 1931), Издадена 2005 - Съдържание

  479 downloads

  Updated

 7. 06. Рилски беседи, качен на 17.03.2019 г.

  Рилски беседи
   
  Рилски беседи първи издания до 1950г.
  СБ-РБ 1930 Благословена между жените 1930 5 беседи Съдържание СБ-РБ 1931 г., "Любов към Бога" Том I, 1931 10 беседи Съдържание СБ-РБ 1931 г., "Нашето място" Том II, 1932 София 12 беседи Съдържание СБ-РБ 1932 г., "Ценното из книгата на великия живот" 1932 32 беседи Съдържание СБ 1934 г, Великото в живота 1932-1934 г. Държани на Витоша Съдържание СБ-РБ 1935 г., "Царския път на душата" 1935 17 беседи Съдържание СБ-РБ 1937 г., "Лъчи на живота" 1937 - 23 беседи Съдържание СБ-РБ 1938 г., "Двигатели в живота" 1938 26 беседи Съдържание СБ -РБ 1939 г., "Езикът на любовта" 1939 - 32 беседи Съдържание СБ-РБ 1940 г., "Божественият и човешкият свят" 1940 30 беседи Съдържание СБ-РБ 1942 г., "Опорни точки на живота" 1942 25 беседи Съдържание Издателство Бяло братство
  Пътя на ученика 1927 -1930 - Издадена 2010 Съдържание ЛЮБОВ КЪМ БОГА, 1931 - Издадена 2005 Съдържание Книгата на великия живот 1932 –1934 - Издадена 2008 Съдържание Царският път на душата 1935 –1936 - Издадена 2009 Съдържание Лъчи на живота 1937 –1938 - Издадена 2010 Съдържание Езикът на любовта 1939 -1940 - Издадена 2010 Съдържание Възможности за щастие 1941 -1943 - Издадена 2011 Съдържание Издателство „Жануа-98”
  Да им дам живот - Книгата 1936 Лъчи на живота - Книгата 1937 Езикът на любовта - Книгата 1939 Заветът на любовта - Книгата 1944 Сборник Лекции - Книгата 1917-1943 Издателство Всемир
  "Благословена между жените" (1930) София,1993 "фототипно" (5 беседи), Съдържание "Видяхме славата" (1932 г), София, 1999 г., (4 беседи), Съдържание

  617 downloads

  Updated

 8. 07. извънредни беседи, качен на 17.03.2019 г.

  Пакета съдържа следните томчета. Ще бъде допълван периодично.
   
   
  Общ списък на томчетата и отделно издавани брошури
  на Извънредните беседи
   
  Първи издания до 1950 г.
   
  1. Път на мисълта, 6 неделни и извънредни беседи (1920-22), София 1949, Съдържание
  2. Чист и светъл, извънредна беседа (05.04.1926), Пловдив 1926, София 19362, Съдържание
  3. Отличителни черти на човека, извънредна беседа (22.03.1927), София 1928, Съдържание
  4. Отворените очи, извънредна беседа (01.01.1928), София 1928, Съдържание
  5. Изгревите на слънцето, извънредна беседа (22.03.1928), София 1928, Съдържание
  6. Тихият глас, извънредна беседа (01.01.1929), София 1929, Съдържание
  7. Духовното у човека, извънредна беседа (22.09.1929), София 1929, Съдържание
  8. Пътят на добрите постижения, извънредна беседа (28.08.1930) циклостил, Съдържание
  9. Общение с Бога, извънредна беседа, (23.11.1930), София 1943, Съдържание
  10. Майката на времето. Единният живот, 2 извънредни беседи (1932), София 1932, Съдържание
  11. Разумно разбиране, извънредна беседа (22.03.1934), София 1934, Съдържание
  12. Да мисли, извънредна беседа (22.03.1935), София 1948, 19962, Съдържание
  13. Отец ме люби, 2 извънредни беседи (22.03.1936), София 1936, Съдържание
  14. Да живеем за Господа, извънредна беседа (23.03.1937), София 1937, Съдържание
  15. Баща и син, 2 извънредни беседи (1937), София 1937, Съдържание
  16. Дигни одъра си, извънредна беседа (22.03.1938), София 1938, Съдържание
  17. Големият брат, 2 извънредни беседи (01.01.1939), София 1939, Съдържание
   
  Списъкът е направен според каталога на Елена Андреева 1996г. Горният индекс към годините е поредния номер на изданието.
   
   
   
   
   
  Втори вариант на списъка
  Първи издания до 1950 г.
  Извънредни беседи
   
   
   
   
  1. Начални Слова от Учителя в периода 1896-1904 г . Съдържание  
   
  2. Хио Ели Мели Месаил - Глас Божий, Варна, 01.10.1897 Съдържание  
   
  3. "Ходете във виделината" Извънредни беседи от Учителя в периода 1898-1913г., София 1994, ИК "Всемир" Съдържание към външен сайт  
   
  4. "Искайте сила - имайте вяра " Извънредни беседи от Учителя в периода 1914-1919г., София 1994, ИК "Всемир" Съдържание към външен сайт  
   
  5. Беседа: В начало бе - държана на 8 ноември (26 октомври ст. ст.*) 1914 г., София  
   
  6. Разсмотрете криновете в полето как растат - Извънредни беседи от Учителя в периода 1915-1917, ИК „Всемир“ София 1997 Съдържание към външен сайт  
   
  7. 22.01 - 05.02 1920 Беседи от Учителя, държани в Окултната школа   Съдържание  
   
  8. Аз ви избрах . Извънредни беседи от Учителя (1920 г.)Първо издание. София, ИК „Всемир“, 1995. 192 с. Съдържание към външен сайт  
   
  9. "Кротките" Извънредни беседи от Учителя в периода 1921-1923 г. София 1994, ИК "Всемир" Съдържание към външен сайт  
   
  10. Път на мисълта Извънредни беседи от Учителя в периода 1920-1922 г. СОФИЯ 1949 - Печатница "Житно Зърно" Изгрев Съдържание  
   
  11. Път на мисълта издадена -1998  
   
  12. Отляво и отдясно - 22 март 1922 г. - ИБ (непечатана)  
   
  13. Движение нагоре, първо издание, Алфа Дар, София, 1998г. (Клас на Добродетелите) Съдържание към външен сайт  
   
  14. За ученика - 14 юли 1922 г. - ИБ - (непечатана)  
   
  15. Новогодишна - 22 март 1923 г.Човешката душа - 1924 - ИБ 22 март 1924 г.  
   
  16. Човешката душа - 1924- ИБ 22 март 1924 г.  
   
  17. Опитване и преживяване - 22 май 1924 г. ИБ  
   
  18. Тихият глас - Извънредни беседи от Учителя (1924 - 1930 г.)Първо издание. София, ИК „Всемир“, Съдържание към външен сайт  
   
  19. Празните и пълните - 1 януари 1925 г. непечатана  
   
  20. Възкресение - ИББ 2007 г. Съдържание  
   
  21. Живи чешми - 22 март 1926 г. непечатана  
   
  22. Изгрев и зенит - 23 септември 1926 г. непечатана  
   
  23. Отличителните черти на човека - 22 март 1927 г.   Съдържание  
   
  24. Изгревите на слънцето - 22 март 1928 г. Съдържание  
   
  25. Шестте правила - ИБ (непечатана) - 22 март 1930 г.  
   
  26. Правият път - наряд - Извънредна беседа - 30 август 1930 г.Изд. ВСЕМИР,1997 Съдържание към външен сайт  
   
  27. Общение с Бога - 23 ноември 1930 Съдържание  
   
  28. Свещен трепет 1930-1932 Издателство "Всемир"  
   
  29. За новата година - ИБ непечатана - 1 януари 1931 г.  
   
  30. Законът на безсмъртието - ИБ (непечатана) - 22 септември 1931 г.  
   
  31. Майката на времето - 2 извънредни беседи - 1932 г. Съдържание  
   
  32. Вътрешен и външен импулс - 23.3.1932 г. - ИБ - непечатана  
   
  33. Езикът на истината - 12.07.1932 г.  
   
  34. Разумно разбиране - 22 март 1934 г.  
   
  35. "Отец ме люби" - 22 март 1936 г. Съдържание  
   
  36. "Баща и син" - София, 1937 г. Съдържание  
   
  37. "Да живеем за Господа " - (София, 1937) - 1 беседа на 23 март 1937 г. Съдържани  
   
  38. "Дигни одъра си" 1938 (София, 1938) - 1 беседа на 22 март 1938 г. Съдържание  
   
  39. "Големият брат" - 2 Извънредни беседи 1 януари 1939 г. Съдържание  
   
  40. Заветът на Любовта 1 , Издадена 1944 , Беседи 10 Съдържание  
   
  41. Заветът на Любовта 2 , Издадена 1944 , Беседи 12 Съдържание  
   
  42. Заветът на Любовта 3 , Издадена 1944 , Беседи 9 Съдържание  
   
   
  Издателство "Всемир"
  Извънредни Беседи
  "Разсмотрете криновете в полето как растат" - (1915-1917),София 1997 Съдържание "Ходете във виделината" (1898-1913г),София 1994, Съдържание "Искайте сила - имайте вяра" (1914-1919г), София 1994,Съдържание "Аз ви избрах" . (1920 г.) София,1995. Съдържание "Кротките" (1921-1923 г.) София 1994, Съдържание "Тихият глас" (1924 - 1930 г.) София, 1997, Съдържание "Правият път".Един духовен опит. Беседа – наряд от Учителя пред ръководителите(1930), София, 1997 г. Съдържание "Свещен трепет" (1930-1932 г.) София, 1997, Съдържание Правият път - наряд - Извънредна беседа - 30 август 1930 г.Изд. ВСЕМИР,1997 "Кротките" Извънредни беседи от Учителя в периода 1921-1923 г. София 1994, ИК "Всемир"Съдържание към външен сайт Издателство"Жануа-98"
   
  "Заветът на любовта"

  425 downloads

  Updated

 9. 08. Младежки събори, качен на 17.03.2019 г.

  МЛАДЕЖКИ СЪБОРИ
  I Младежки събор (1923), Русе 1923, Съдържание Да възлюбиш, II Младежки събор (1924),София 1940, Варна 19942, Съдържание III Младежки събор (1925), София 1925, Съдържание IV Младежки събор (1926), София 1926, Съдържание V Младежки събор (1927), София 1927, Съдържание Закон за единство и общност, VI Младежки събор (1928), София 1928, Съдържание Първите стъпки, VII Младежки събор (1929), София 1929, Съдържание Право си отсъдил, VIII Младежки събор (1930), София 1930, Съдържание  
  Списъкът е направен според каталога на Елена Андреева 1996г.   Горният индекс към годините е поредния номер на изданието .  

  375 downloads

  Updated

 10. 09.Последно слово + Клас на добродетелите + Беседи пред сестрите

  9.Последното Слово 1943-1944
   
  1.Заветът на Любовта - Том 1
  2.Заветът на Любовта - Том 2
  3.Заветът на Любовта - Том 3
  4.Изворът на доброто- Роиал77-1992
  5.Завета на Любовта - Том 2 -Жануа-1995
   
   
  10.Клас на добродетелите
  1.Клас на добродетелите- Алфа дар 1998
   
  11.Беседи пред сестрите(Четвъртачни беседи) (1917- 1932)
  1.Великата майка- ББ-2006

  409 downloads

  Updated

 11. 100 години словото на четирите съвета

  100 години словото на четирите съвета

  102 downloads

  Submitted

 12. ЛЕКЦИИ И БЕСЕДИ ОТ УЧИТЕЛЯ ИЗНЕСЕНИ ПРЕД СЕСТРИТЕ (1917 - 1932)

  ВЕНЕЦЪТ НА ЖИВОТА
  ЛЕКЦИИ И БЕСЕДИ ОТ УЧИТЕЛЯ
  ИЗНЕСЕНИ ПРЕД СЕСТРИТЕ
  (1917 - 1932)
   
  Съдържание
  ВЕНЕЦЪТ НА ЖИВОТА........................................................................................................................ 4
  ВОЛЯТА БОЖИЯ................................................................................................................................... 14
  ОПРАВДАНИЕ И СПАСЕНИЕ........................................................................................................... 20
  КОЕТО БОГ Е СЪЧЕТАЛ.................................................................................................................... 28
  ПРОСТОТАТА......................................................................................................................................... 38
  ПЪЛНЕНЕ И ПРАЗНЕНЕ.................................................................................................................... 48
  СЪХРАНЕНИЕ НА ДУШЕВНАТА ЕНЕРГИЯ. ............................................................................. 52
  КОЙТО НАМИГВА............................................................................................................................... 61
  МАЛЪК РАЗБОР.................................................................................................................................... 75
  ВСТЪПЛЕНИЕ В ЛЮБОВТА............................................................................................................. 86
  ТОВА УЧЕНИЕ....................................................................................................................................... 96
  ПРИЗОВАХА ИСУСА......................................................................................................................... 110
  ПОЯСНЕНИЯ ВЪРХУ ОКУЛТИЗМА, СПИРИТИЗМА, ТЕОСОФИЯТА, МИСТИЦИЗМА И ХРИСТИЯНСТВОТО.                 125
  СИЛИТЕ В ПРИРОДАТА................................................................................................................... 137
  ВЕЛИКАТА МАЙКА.......................................................................................................................... 151
  ВЯРАТА .................................................................................................................................................. 165
  РАБОТЕТЕ С ЛЮБОВ! ...................................................................................................................... 180
  ВЛИЯНИЕТО НА ХАРМОНИЯТА В ЖИВОТА.......................................................................... 202
  СВИДЕТЕЛСТВОТО НА ДУХА..................................................................................................... 222
  ДА СЛЕЗЕ ХРИСТОС ДА ВИ ОБЯСНИ
  (АКТЬОРИ И РАБОТНИЦИ)............................................................................................................. 242
  ПРИЛОЖЕНИЕ.................................................................................................................................... 252
  СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ ЗАПАЛВАНЕ И ИЗГАСВАНЕ НА СВЕЩТА........................ 274
  БЕЗ НАУКА НЯМА СПОЛУКА...................................................................................................... 288
  ОГЪВАНЕ И ПРЕЧУПВАНЕ............................................................................................................ 300
  ИСТИНА И ЖИВОТ........................................................................................................................... 312
  ПРИНУЖДАВА НИ............................................................................................................................ 328
  ВЯРАТА КАТО ЗАКОН....................................................................................................................... 343
  ЕСТЕСТВЕНИ ПРАВИЛА................................................................................................................. 361
  ДОБРОТО СЕМЕ................................................................................................................................. 375
  УЗРЯЛ ПЛОД........................................................................................................................................ 387
  ПЪТИЩА НА МЪДРОСТТА............................................................................................................ 401
  НОСИТЕЛИ НА НОВОТО................................................................................................................ 418
  ЕДНА ЗАДАЧА..................................................................................................................................... 434
  НЕПОКЛАТИМА КАНАРА............................................................................................................... 448


  181 downloads

  Submitted


×
×
 • Create New...