Jump to content

Любомир Лулчев (1886 – 1945)

28 files

 1. 1937 - Хигиена здрав и млад - Любомир Лулчев

  1937 - Хигиена здрав и млад - Любомир Лулчев

  95 downloads

  Публикуван

 2. Изгревът том 20 посветен на Лулчев

  Изгревът том 20 посветен на Лулчев

  77 downloads

  Публикуван

 3. Реактивните идеи на Тайните общества на Новите хора (1928)

  Любомир Лулчев
   
  Реактивните идеи на Тайните общества на Новите хора
   
  I. А. Психичното въздействие и реактивните идеи
   
  (от Стефка К. Стойчева [Любомир Лулчев], 1928 г.) 577
   
  Б. Библиотека «Народни будители» 595
   
  II. Тайните общества и тяхната роля в политическия и обществен живот на Европа
   
  (от Д-р Г. Трифонов - псевдоним на Любомир Лулчев) 596
   
  III. Нови хора (от Любомир Лулчев, откъси)
   
  !. Карнавалът на смъртта в казиното 618
   
  II. Нишката, чрез която се разплита целият чорап 620
   
  III. Защо атентатът помогна на противниците му 621
   
  IV. Новите хора за новото време 624
   
   
  * Удостоверява Светозар Няголов: Тази книга е написана от Любомир Лулчев и е сложил за псевдоним името на майка ми Стефка К. Стойчева, за което Учителят му се е карал. 9 януари 2003 г. (Подпис С. Няголов

  77 downloads

  Обновен

 4. Списание “Житно зърно“ 1924 до 1943 Статии от Лулчев

  Списание “Житно зърно“ 1924 до 1943 Статии от Лулчев

  40 downloads

  Публикуван

 5. Статии в Вестник “Братство“ 1936 до 1942 - Лулчев

  Статии в Вестник “Братство“ 1936 до 1942 - от Лулчев

  26 downloads

  Публикуван

 6. Вестник “Алфа“ 1924

  Вестник «Алфа»
  1924 г.
  Свободна трибуна за житеиски въпроси
  Редактор: Любомир Лулчев
   
  Статии
   
  Мота от Словото на Учителя Петър Дънов

  28 downloads

  Публикуван

 7. Вестник “Живот“ 1929г

  Любомир Лулчев
   
  Вестник «Живот»
   
  Отбр. 1 (22.111.1929 г.) до бр. 20 (2.VIII.1929 г.)
   
  Редактор: Любомир Лулчев Директор: Алфиеро Бертоли
   
  Уводни статии Рисунки от
   
  Цветана Симеонова Гатева
   
  Статии
   
  Мота и мисли от Словото на Учителя Петър Дънов

  31 downloads

  Публикуван

 8. Три приказки за стари и млади (1942)

  Три приказки за стари и млади (1942)
  Приказка за брадичката
  Стара приказка
  Приказка за Учителя и ученика

  68 downloads

  Обновен

 9. През вековете (1936)

  През вековете (1936)
  Лулчев

  46 downloads

  Публикуван

 10. На планината: Царят иска да знае (1935)

  На планината: Царят иска да знае (1935)

  67 downloads

  Публикуван

 11. Зазоряване: Когато ний, живите станем - 1939

  Зазоряване: Когато ний, живите станем - 1939

  41 downloads

  Публикуван

 12. Хигиена: Здрав и млад - Лулчев 1937г

  Хигиена: Здрав и млад - Лулчев 1937г

  86 downloads

  Публикуван

 13. Възкресение - Лулчев 1928г.

  Възкресение - Лулчев 1928г.

  64 downloads

  Публикуван

 14. Кръстопът- Любомир Лулчев - 1932

  Майнъ- Ру е псевдоним на Любомир Лулчев

  239 downloads

  Обновен

 15. Публикуван

 16. Нови хора 1937г. Л.Лулчев

  Нови хора 1937г. Л.Лулчев
   
  ПОСЛЕСЛОВИЕ
   
  Книгата е романъ, а не история — това казвамъ за ония читатели, които биха искали да познаятъ въ героитѣ — личности.
   
  При това трѣбва да попълня фактическата страна съ една подробность: — романътъ е написанъ презъ 1916 година'), когато, като тежко раненъ офицеръ, изживѣвахъ дни, които можеше да бѫдатъ последни.
   
  Непознавахъ и не бѣхъ и чувалъ дори тогава за тия духовни срѣди, къмъ които сега принадлежа — това за тия, които биха намѣрили нѣкакво противоречие между тогавашнитѣ ми и сегашнитѣ ми разбирания.
   
  Смѣтамъ, че нѣкои отъ “новите“ хора сѫ още действуюци лица на днешното време. Може би, даже сѫ още по-рѣзко очертани, макаръ и вече задъ кулиситѣ на общественниятъ животъ — чакащи само “своето“ време. . . .
   
  Не ги осѫдихъ нѣкога, още по-малко ще сторя това сега. Но нека искренно се надѣваме, че погрѣшкитѣ на това минало нѣма да се повтарятъ. Дано нерадостнитѣ страници на тия спомени останатъ само като отбѣлязвзние на нѣщо, което е било неминуемо за тогава — предвѣрие на свѣтло бѫдаще, което несъмнено нашиятъ народъ заслужава — и ще го има I
   
  Любомиръ Лулчевъ
   
  Изгрѣва — София
   
  14. |. 1937 г.

  171 downloads

  Обновен

 17. С Христа - Том 3 или Благословение - 1940г. - Лулчев

  "Приятели, слагам и третата част на трилогията на Любомир Лулчев наречена “ПРЕДГОВОРЪ
  Настоящата книга е последната отъ трилогията „Съ Христа“. Макаръ свързани съ живота на единъ герой, тия три книги: „Генко Орлето“, „Бунтъ“ и „Благословение" може да се четатъ като отдѣлни самостоятелни романи, защото изобразяватъ отдѣлнитѣ възрасти на героя, а сѫицо тъй различнитѣ епохи на срѣдата, въ която той е живѣлъ.

  139 downloads

  Обновен

 18. С Христа - Том 2 - 1934г. - Лулчев

  С Христа (трилогия)
  С Христа 1 - 1932г. или Генко Орлето четвърто издание 1943г.
  С Христа 2 - 1934г. или Бунт
  С Христа 3 или Благословение 1940г.

  102 downloads

  Обновен

 19. С Христа - Том 1 - 1932г. - Лулчев

  С Христа (трилогия)
  С Христа 1 - 1932г. или Генко Орлето четвърто издание 1943г.
  С Христа 2 - 1934г. или Бунт
  С Христа 3 или Благословение 1940г.

  132 downloads

  Обновен

 20. Съвременния обществен морал и Дънов - Лулчев- 1922г.

  Съвременния обществен морал и Дънов - Лулчев- 1922г.

  117 downloads

  Публикуван

 21. Генко орлето - Лулчев -1943

  Генко орлето - Лулчев -1943

  99 downloads

  Публикуван

 22. Край огнището- Любомир Лулчев - 1934г.

  Край огнището- Любомир Лулчев

  162 downloads

  Обновен

 23. В светлината на Учителя- Лулчев 1940г.

  В светлината на Учителя- Лулчев

  101 downloads

  Обновен

 24. При спорната гора- Лулчев

  Живот  При спорната гора- Любомир Лулчев  Разказ


  195 downloads

  Обновен

 25. Вечният Извор - Любомир Лулчев-1939г.

  Вечният Извор - Любомир Лулчев-1939г.

  252 downloads

  Обновен

×