Jump to content

Любомир Лулчев (1886 – 1945)

29 files

 1. 1942г - Три приказки за млади и стари - Лулчев

  Три приказки за млади и стари - Любомир Лулчев

  140 downloads

  Публикуван

 2. 1937 - Хигиена здрав и млад - Любомир Лулчев

  1937 - Хигиена здрав и млад - Любомир Лулчев

  186 downloads

  Публикуван

 3. Изгревът том 20 посветен на Лулчев

  Изгревът том 20 посветен на Лулчев

  146 downloads

  Публикуван

 4. Реактивните идеи на Тайните общества на Новите хора (1928)

  Любомир Лулчев
   
  Реактивните идеи на Тайните общества на Новите хора
   
  I. А. Психичното въздействие и реактивните идеи
   
  (от Стефка К. Стойчева [Любомир Лулчев], 1928 г.) 577
   
  Б. Библиотека «Народни будители» 595
   
  II. Тайните общества и тяхната роля в политическия и обществен живот на Европа
   
  (от Д-р Г. Трифонов - псевдоним на Любомир Лулчев) 596
   
  III. Нови хора (от Любомир Лулчев, откъси)
   
  !. Карнавалът на смъртта в казиното 618
   
  II. Нишката, чрез която се разплита целият чорап 620
   
  III. Защо атентатът помогна на противниците му 621
   
  IV. Новите хора за новото време 624
   
   
  * Удостоверява Светозар Няголов: Тази книга е написана от Любомир Лулчев и е сложил за псевдоним името на майка ми Стефка К. Стойчева, за което Учителят му се е карал. 9 януари 2003 г. (Подпис С. Няголов

  170 downloads

  Обновен

 5. Списание “Житно зърно“ 1924 до 1943 Статии от Лулчев

  Списание “Житно зърно“ 1924 до 1943 Статии от Лулчев

  85 downloads

  Публикуван

 6. Статии в Вестник “Братство“ 1936 до 1942 - Лулчев

  Статии в Вестник “Братство“ 1936 до 1942 - от Лулчев

  58 downloads

  Публикуван

 7. Вестник “Алфа“ 1924

  Вестник «Алфа»
  1924 г.
  Свободна трибуна за житеиски въпроси
  Редактор: Любомир Лулчев
   
  Статии
   
  Мота от Словото на Учителя Петър Дънов

  67 downloads

  Публикуван

 8. Вестник “Живот“ 1929г

  Любомир Лулчев
   
  Вестник «Живот»
   
  Отбр. 1 (22.111.1929 г.) до бр. 20 (2.VIII.1929 г.)
   
  Редактор: Любомир Лулчев Директор: Алфиеро Бертоли
   
  Уводни статии Рисунки от
   
  Цветана Симеонова Гатева
   
  Статии
   
  Мота и мисли от Словото на Учителя Петър Дънов

  65 downloads

  Публикуван

 9. Три приказки за стари и млади (1942)

  Три приказки за стари и млади (1942)
  Приказка за брадичката
  Стара приказка
  Приказка за Учителя и ученика

  116 downloads

  Обновен

 10. През вековете (1936)

  През вековете (1936)
  Лулчев

  96 downloads

  Публикуван

 11. На планината: Царят иска да знае (1935)

  На планината: Царят иска да знае (1935)

  131 downloads

  Публикуван

 12. Зазоряване: Когато ний, живите станем - 1939

  Зазоряване: Когато ний, живите станем - 1939

  93 downloads

  Публикуван

 13. Хигиена: Здрав и млад - Лулчев 1937г

  Хигиена: Здрав и млад - Лулчев 1937г

  128 downloads

  Публикуван

 14. Възкресение - Лулчев 1928г.

  Възкресение - Лулчев 1928г.

  117 downloads

  Публикуван

 15. Кръстопът- Любомир Лулчев - 1932

  Майнъ- Ру е псевдоним на Любомир Лулчев

  294 downloads

  Обновен

 16. Публикуван

 17. Нови хора 1937г. Л.Лулчев

  Нови хора 1937г. Л.Лулчев
   
  ПОСЛЕСЛОВИЕ
   
  Книгата е романъ, а не история — това казвамъ за ония читатели, които биха искали да познаятъ въ героитѣ — личности.
   
  При това трѣбва да попълня фактическата страна съ една подробность: — романътъ е написанъ презъ 1916 година'), когато, като тежко раненъ офицеръ, изживѣвахъ дни, които можеше да бѫдатъ последни.
   
  Непознавахъ и не бѣхъ и чувалъ дори тогава за тия духовни срѣди, къмъ които сега принадлежа — това за тия, които биха намѣрили нѣкакво противоречие между тогавашнитѣ ми и сегашнитѣ ми разбирания.
   
  Смѣтамъ, че нѣкои отъ “новите“ хора сѫ още действуюци лица на днешното време. Може би, даже сѫ още по-рѣзко очертани, макаръ и вече задъ кулиситѣ на общественниятъ животъ — чакащи само “своето“ време. . . .
   
  Не ги осѫдихъ нѣкога, още по-малко ще сторя това сега. Но нека искренно се надѣваме, че погрѣшкитѣ на това минало нѣма да се повтарятъ. Дано нерадостнитѣ страници на тия спомени останатъ само като отбѣлязвзние на нѣщо, което е било неминуемо за тогава — предвѣрие на свѣтло бѫдаще, което несъмнено нашиятъ народъ заслужава — и ще го има I
   
  Любомиръ Лулчевъ
   
  Изгрѣва — София
   
  14. |. 1937 г.

  252 downloads

  Обновен

 18. С Христа - Том 3 или Благословение - 1940г. - Лулчев

  "Приятели, слагам и третата част на трилогията на Любомир Лулчев наречена “ПРЕДГОВОРЪ
  Настоящата книга е последната отъ трилогията „Съ Христа“. Макаръ свързани съ живота на единъ герой, тия три книги: „Генко Орлето“, „Бунтъ“ и „Благословение" може да се четатъ като отдѣлни самостоятелни романи, защото изобразяватъ отдѣлнитѣ възрасти на героя, а сѫицо тъй различнитѣ епохи на срѣдата, въ която той е живѣлъ.

  217 downloads

  Обновен

 19. С Христа - Том 2 - 1934г. - Лулчев

  С Христа (трилогия)
  С Христа 1 - 1932г. или Генко Орлето четвърто издание 1943г.
  С Христа 2 - 1934г. или Бунт
  С Христа 3 или Благословение 1940г.

  151 downloads

  Обновен

 20. С Христа - Том 1 - 1932г. - Лулчев

  С Христа (трилогия)
  С Христа 1 - 1932г. или Генко Орлето четвърто издание 1943г.
  С Христа 2 - 1934г. или Бунт
  С Христа 3 или Благословение 1940г.

  177 downloads

  Обновен

 21. Съвременния обществен морал и Дънов - Лулчев- 1922г.

  Съвременния обществен морал и Дънов - Лулчев- 1922г.

  172 downloads

  Публикуван

 22. Генко орлето - Лулчев -1943

  Генко орлето - Лулчев -1943

  145 downloads

  Публикуван

 23. Край огнището- Любомир Лулчев - 1934г.

  Край огнището- Любомир Лулчев

  210 downloads

  Обновен

 24. В светлината на Учителя- Лулчев 1940г.

  В светлината на Учителя- Лулчев

  157 downloads

  Обновен

 25. При спорната гора- Лулчев

  Живот  При спорната гора- Любомир Лулчев  Разказ


  241 downloads

  Обновен

×