Jump to content

Любомир Лулчев (1886 – 1945)

16 files

 1. 1942г - Три приказки за млади и стари - Лулчев

  Три приказки за млади и стари - Любомир Лулчев

  201 downloads

  Submitted

 2. 1937 - Хигиена здрав и млад - Любомир Лулчев

  1937 - Хигиена здрав и млад - Любомир Лулчев

  255 downloads

  Submitted

 3. Кръстопът- Любомир Лулчев - 1932

  Майнъ- Ру е псевдоним на Любомир Лулчев

  339 downloads

  Updated

 4. Submitted

 5. Нови хора 1937г. Л.Лулчев

  Нови хора 1937г. Л.Лулчев
   
  ПОСЛЕСЛОВИЕ
   
  Книгата е романъ, а не история — това казвамъ за ония читатели, които биха искали да познаятъ въ героитѣ — личности.
   
  При това трѣбва да попълня фактическата страна съ една подробность: — романътъ е написанъ презъ 1916 година'), когато, като тежко раненъ офицеръ, изживѣвахъ дни, които можеше да бѫдатъ последни.
   
  Непознавахъ и не бѣхъ и чувалъ дори тогава за тия духовни срѣди, къмъ които сега принадлежа — това за тия, които биха намѣрили нѣкакво противоречие между тогавашнитѣ ми и сегашнитѣ ми разбирания.
   
  Смѣтамъ, че нѣкои отъ “новите“ хора сѫ още действуюци лица на днешното време. Може би, даже сѫ още по-рѣзко очертани, макаръ и вече задъ кулиситѣ на общественниятъ животъ — чакащи само “своето“ време. . . .
   
  Не ги осѫдихъ нѣкога, още по-малко ще сторя това сега. Но нека искренно се надѣваме, че погрѣшкитѣ на това минало нѣма да се повтарятъ. Дано нерадостнитѣ страници на тия спомени останатъ само като отбѣлязвзние на нѣщо, което е било неминуемо за тогава — предвѣрие на свѣтло бѫдаще, което несъмнено нашиятъ народъ заслужава — и ще го има I
   
  Любомиръ Лулчевъ
   
  Изгрѣва — София
   
  14. |. 1937 г.

  309 downloads

  Updated

 6. С Христа - Том 3 или Благословение - 1940г. - Лулчев

  "Приятели, слагам и третата част на трилогията на Любомир Лулчев наречена “ПРЕДГОВОРЪ
  Настоящата книга е последната отъ трилогията „Съ Христа“. Макаръ свързани съ живота на единъ герой, тия три книги: „Генко Орлето“, „Бунтъ“ и „Благословение" може да се четатъ като отдѣлни самостоятелни романи, защото изобразяватъ отдѣлнитѣ възрасти на героя, а сѫицо тъй различнитѣ епохи на срѣдата, въ която той е живѣлъ.

  286 downloads

  Updated

 7. С Христа - Том 2 - 1934г. - Лулчев

  С Христа (трилогия)
  С Христа 1 - 1932г. или Генко Орлето четвърто издание 1943г.
  С Христа 2 - 1934г. или Бунт
  С Христа 3 или Благословение 1940г.

  189 downloads

  Updated

 8. С Христа - Том 1 - 1932г. - Лулчев

  С Христа (трилогия)
  С Христа 1 - 1932г. или Генко Орлето четвърто издание 1943г.
  С Христа 2 - 1934г. или Бунт
  С Христа 3 или Благословение 1940г.

  214 downloads

  Updated

 9. Съвременния обществен морал и Дънов - Лулчев- 1922г.

  Съвременния обществен морал и Дънов - Лулчев- 1922г.

  260 downloads

  Submitted

 10. Генко орлето - Лулчев -1943

  Генко орлето - Лулчев -1943

  188 downloads

  Submitted

 11. Край огнището- Любомир Лулчев - 1934г.

  Край огнището- Любомир Лулчев

  239 downloads

  Updated

 12. В светлината на Учителя- Лулчев 1940г.

  В светлината на Учителя- Лулчев

  195 downloads

  Updated

 13. При спорната гора- Лулчев

  Живот  При спорната гора- Любомир Лулчев  Разказ


  268 downloads

  Updated

 14. Вечният Извор - Любомир Лулчев-1939г.

  Вечният Извор - Любомир Лулчев-1939г.

  353 downloads

  Updated

 15. "Новият ден"

  Нови насоки в съзнателния живот на природата, София 1940 г.


   
  "Новият ден" Брошурата "Новият ден" е преработка на беседата "Налягане, напрежение, разумност", 17 януари 1940 г., ООК, издадена като самостоятелна брошура от 46 страници. Поради големия интерес и изчерпване на количеството се прави допечатка от още 3000 бр, Лулчев в едно писмо до цар Борис от март месец същата година му препоръчва да я прочете. По думите на Весела Несторова Учителя я кара да преведе тази вече преработена беседа и тя го прави.
   
   
  За тази брошура в "Изгревът" 20 т. е написано:
   
  498. «Новият ден» е брошура, излязла през 1941 г., от 46 страници. Това е лекция от 17 януари 1940 г. и е от Общия окултен клас. Лулчев се опитва чрез тази книжка да внуши на царя някоя мисъл от Словото на Учителя. Опитът показва, че царят не чете тези книги. Просто не може и не иска. Не приема Учителя Дънов за Учител. Това се дължи на Бурбоните от Франция и на Кобургите от Германия, които са създали тялото му и които са в него и го управляват.

  207 downloads

  Updated

 16. Думите на видния странник Буди-Са (1934 г.)

  Думите на видния странник Буди-Са (1934 г.)
  Автор ЛЮБОМИР ЛУЛЧЕВ

  326 downloads

  Updated


×
×
 • Create New...