Jump to content

Последователи на Учителя


Sub Category  

92 files

 1. Последователи на Учителя - Пакет 3

  Последователи на Учителя - Пакет 3

  85 downloads

  0 коментара

  Обновен

 2. Последователи на Учителя - Пакет 2

  Последователи на Учителя - Пакет 2
  10 гб.

  49 downloads

  0 коментара

  Обновен

 3. Последователи на Учителя - Пакет 1

  Последователи на Учителя - Пакет 1 10 гб.

  62 downloads

  0 коментара

  Обновен

 4. Разяснения за молитвите

  91 псалом
  Добрата молитва
  Господнята молитва
  ОБЩИ МИСЛИ ЗА МОЛИТВИТЕ,
  ДАДЕНИ ОТ УЧИТЕЛЯ
   

  102 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 5. 1907 - Нова Наука за Лекуване. Луи Куне

  1907 - Нова Наука за Лекуване. Луи Куне
  Книгата е подарена на Учителя от издателя Д. Голов

  62 downloads

  0 коментара

  Обновен

 6. Дипломна работа на Катя Христова

  Енигма: Еволюция на човешкото съзнание

  42 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 7. Спомени с Учителя

  Спомени с Учителя

  326 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 8. Размисли върху завета на цветните лъчи на светлината - Радея

  Размисли върху завета на цветните лъчи на светлината - Радея

  329 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 9. Пътят към светлината -

  Документален очерк за Петър Георгиев Пампоров

  41 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 10. 1934 - Стани събуди се търси пътя - Елена Казанлъклиева

  1934 - Стани събуди се търси пътя - Елена Казанлъклиева

  38 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 11. Път - Елена Казанлъклиева

  Път - Елена Казанлъклиева

  30 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 12. Каталог нови мисли - 1929г.

  Каталог нови мисли - 1929г.

  71 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 13. 1947 - Песни на труда и красотата- Димитрина Антонова

  1947 - Песни на труда и красотата- Димитрина Антонова
  За игри и говорещи хора при детските и първоначални училища.

  33 downloads

  0 коментара

  Обновен

 14. Как бихме могли да бъдем щастливи

  Тайната и истината за да се живее добре ключ към успех и съвършенство в живото.
  ЕСЕНЦИАЛНА ПРАКТИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ НА ЖИВОТА
  РЕЛИГИЯ - ТЕОСОФИЯ - СВЕТСКИ НАУКИ
  Отговори на основни въпроси за живота, вълнуващи хората от далечно минало до далечно Бъдеще
  Книга за теисти и атеисти

  125 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 15. Края на света - неизвестен автор

  Края на света - неизвестен автор

  148 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 16. Учете български зов на духа. - Сава Калименов

  По случай 20г. от заминаването на Учителя 27.12.1944 - 27.12.1964
   
  Сава Калименов
  https://petardanov.com/forum/964-учете-български/

  283 downloads

  0 коментара

  Обновен

 17. Каталог “Добро четиво“

  София, 1931г.

  108 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 18. ОПИТИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ЗЕМНОТО ПРИТЕГЛЯНЕ

  ОПИТИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ЗЕМНОТО ПРИТЕГЛЯНЕ
  Петра

  111 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 19. Пътят и времето. Началото: Светска биография на Петър Дънов

  Пътят и времето. Началото: Светска биография на Петър Дънов

  53 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 20. Бае Митар пророкът - Михалаки Георгиев

  Ето какво казва Учителят за тази книга
  http://petardanov.com/index.php?/topic/5153-11-%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B8-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2-1854-1916/#entry5165

  136 downloads

  0 коментара

  Обновен

 21. 1948 - Стихотворен пътепис спомени на една майка

  1948 - Стихотворен пътепис спомени на една майка

  23 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 22. Строеж на материята - Д.Орлов

  Книгоиздателство. “Братство“

  116 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 23. Великото Учение - Благодумов - Васил Томов

  Великото Учение - Благодумов - Васил Томов
   
  100 б. Великото учение на Благодумов

   
  Сам Учителят казва, че Христос е говорил много, но съвсем малко е записано. Ето какво казва брат Благодумов по този въпрос в книгата си "Великото учение": (Забележка: В.Т. Благодумов е псевдоним на Васил Т. Ангелов, който е издал "Великото учение" 1935 г. гр. София. Защитава Учителя. Цитатът е от с. 7-8.)
   
  "И през двата прозореца, отдалечени един от друг на две хиляди години, грее светилната на все същото онова велико невидимо Божествено слънце, Което твори и направлява живота на цялата вселена и сега отново зове човечеството към нова култура и нов живот. На това пълно единство в Словото на двамата велики Учители се дължи онова възторжено мистично отнасяне, оная свещена почит и любов, с която П. Дънов е обкръжен от своите ученици. В техните души стои отпечатан светлия и възвишен образ на Исуса, а в сърцата им е вдълбано Неговото велико Божествено учение; и ето, в Словото на своя нов Учител те виждат да възкръсва отново това учение, в неговата най-висока светлина и красота. Нещо повече - в самия Него, в Неговия личен живот, те виждат жив нагледен пример на самия Исус, на съвършения човек, на светлия идеал, към който се стремят. Те чувствуват светлината и силата на живота, която им иде от Неговото Слово и чрез която заживяват в своето съзнание, в своята душа, един нов живот непонятен за тях преди това, непонятен и за ония, които не са го опитали. И това изпълня сърцата им с любов, почит и признателност.
   
  От времето на Исуса до днес, никога Великото Учение за Царството Божие и за Любовта не е проповядвано тъй живо и тъй мощно, както от Учителя Дънов; никога за Бога, за Христа, за човека, за живота, за живата природа, за небето и земята, не са казани думи тъй възвишени и пълни със смисъл и живот, както от него; чрез устата на никой пророк или духовен учител Бог не е отправял към своите земни деца думи, тъй кратки и поучителни, тъй нежни и мили, каквито Той сега ни отправя чрез устата на Учителя Дънов. Изобщо, от времето на Исуса до сега, никога Божественото Слово не е свързвало тъй здраво небето и земята, както сега чрез Словото на Учителя Дънов. Това Слово работи с най-голяма сила, излива се в най-ярка светлина, предава се в най-ясна и достъпна форма, преминава в най-интензивен живот, за да засегне постепенно и дълбоко сърцата, умовете и душите на всички ония, които са вече достатъчно назрели, за да приемат в себе си закона на Любовта и да израснат постепенно в граждани на настъпващото Царство Божие."

  78 downloads

  0 коментара

  Обновен

 24. 1948 Богомилското учение - Антон Глогов

  1948 Богомилското учение - Антон Глогов

  423 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 25. Пояснения на Пентограмата

  Пояснения на Пентограмата

  50 downloads

  0 коментара

  Публикуван

×