Jump to content

Последователи на Учителя

Sub Category  

98 files

 1. Последователи на Учителя - Пакет 3

  Последователи на Учителя - Пакет 3

  101 downloads

  0 comments

  Updated

 2. Последователи на Учителя - Пакет 2

  Последователи на Учителя - Пакет 2
  10 гб.

  81 downloads

  0 comments

  Updated

 3. Последователи на Учителя - Пакет 1

  Последователи на Учителя - Пакет 1 10 гб.

  83 downloads

  0 comments

  Updated

 4. 100 ГОДИНИ МЛАДЕЖКИ СЪБОРИ НА БЯЛОТО БРАТСТВО Юбилеен сборник РАЗЦЪФТЯВАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУШA

  100 ГОДИНИ МЛАДЕЖКИ СЪБОРИ НА БЯЛОТО БРАТСТВО Юбилеен сборник РАЗЦЪФТЯВАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУШ

  192 downloads

  0 comments

  Updated

 5. Великото учение - - Благодумов - Васил Томов

  Великото учение на Благодумов
   
   
   
  Сам Учителят казва, че Христос е говорил много, но съвсем малко е записано. Ето какво казва брат Благодумов по този въпрос в книгата си "Великото учение": (Забележка: В.Т. Благодумов е псевдоним на Васил Т. Ангелов, който е издал "Великото учение" 1935 г. гр. София. Защитава Учителя. Цитатът е от с. 7-8.)  
   
   
  "И през двата прозореца, отдалечени един от друг на две хиляди години, грее светилната на все същото онова велико невидимо Божествено слънце, Което твори и направлява живота на цялата вселена и сега отново зове човечеството към нова култура и нов живот. На това пълно единство в Словото на двамата велики Учители се дължи онова възторжено мистично отнасяне, оная свещена почит и любов, с която П. Дънов е обкръжен от своите ученици. В техните души стои отпечатан светлия и възвишен образ на Исуса, а в сърцата им е вдълбано Неговото велико Божествено учение; и ето, в Словото на своя нов Учител те виждат да възкръсва отново това учение, в неговата най-висока светлина и красота. Нещо повече - в самия Него, в Неговия личен живот, те виждат жив нагледен пример на самия Исус, на съвършения човек, на светлия идеал, към който се стремят. Те чувствуват светлината и силата на живота, която им иде от Неговото Слово и чрез която заживяват в своето съзнание, в своята душа, един нов живот непонятен за тях преди това, непонятен и за ония, които не са го опитали. И това изпълня сърцата им с любов, почит и признателност.  
   
   
  От времето на Исуса до днес, никога Великото Учение за Царството Божие и за Любовта не е проповядвано тъй живо и тъй мощно, както от Учителя Дънов; никога за Бога, за Христа, за човека, за живота, за живата природа, за небето и земята, не са казани думи тъй възвишени и пълни със смисъл и живот, както от него; чрез устата на никой пророк или духовен учител Бог не е отправял към своите земни деца думи, тъй кратки и поучителни, тъй нежни и мили, каквито Той сега ни отправя чрез устата на Учителя Дънов. Изобщо, от времето на Исуса до сега, никога Божественото Слово не е свързвало тъй здраво небето и земята, както сега чрез Словото на Учителя Дънов. Това Слово работи с най-голяма сила, излива се в най-ярка светлина, предава се в най-ясна и достъпна форма, преминава в най-интензивен живот, за да засегне постепенно и дълбоко сърцата, умовете и душите на всички ония, които са вече достатъчно назрели, за да приемат в себе си закона на Любовта и да израснат постепенно в граждани на настъпващото Царство Божие."

  74 downloads

  0 comments

  Submitted

 6. Живият Пламък - Поеми и стихотворения - От Еделвайс -1935.pdf

  Живият Пламък - Поеми и стихотворения -1935.pdf

  148 downloads

  0 comments

  Updated

 7. Илюзия и реалност - Ракитски - 1946г.

  1946 - Илюзия и реалност - Ракитски

  48 downloads

  0 comments

  Submitted

 8. Копнеж за щастие - Атанас Бакърджиев-1939.pdf

  Копнеж за щастие - Атанас Бакърджиев-1939.pdf

  64 downloads

  0 comments

  Submitted

 9. 0 comments

  Submitted

 10. 0 comments

  Submitted

 11. БЕИНСА ДУНО ЧАСТНИ УРОЦИ, ДАДЕНИ ОТ УЧИТЕЛЯ СЛЕД НЕГОВОТО ЗАМИНАВАНЕ В ОТВЪДНИЯ СВЯТ от 1961 г. до 1966 г.

  МЕДИУМ: МИЛКА ПЕРИКЛИЕВА ИЗДАТЕЛ: ДИМИТЪР КОСТОВ СЪТРУДНИК: ЛИДИЯ АЛАДЖЕМ София, 1994 г.

  210 downloads

  0 comments

  Submitted

 12. Вътрешна школа - Велко Петрушев

  Вътрешна школа - Велко Петрушев
  Здравейте, приятели. На днешния ден, 17.07.2022г., с радост споделям нещо ценно, по което работихме около 2 години. Това са 18 тома, написани от Велко Петрушев . Книгите са напечатани на пишеща машина в голям формат и до сега те почти не са били известни и проучвани. В "Изгревите" само се споменава за тях. Общо са 6000 страници. Книгите се наричат Върховна вътрешна школа. Писани са между 1931г. и 1962г. Представляват нещо като прозрения, напътствия, отправени към вътрешния свят на ученика. Извадили сме текста от тях, което беше изключително трудно. Дефакто са почти набирани на ръка от Aneta Tsoneva. Сканираните томове и разчетените, може да изтеглите от Тук
  Публикувани са текстовете във сайта тук
  Благодаря на сестра Петра Христова от Варна, която ги пази дълго време и ми ги предаде за сканиране. Тя направи и аудио запис на една от книгите ТУК.
   
  Благодаря на Ekaterina Dimitrova за съдействието по сканирането и най-вече на Aneta Tsoneva за невероятно огромната работа по публикуването на текстовете в сайта. Допълнителна информация за Велко Петрушев и как е създадена Върховната вътрешна школа можете да прочетете ТУК: 

  392 downloads

  1 comment

  Updated

 13. Духовното израстване чрез Завета на цветните лъчи на светлината

  Духовното израстване чрез Завета на цветните лъчи на светлината

  284 downloads

  0 comments

  Submitted

 14. ПОЗНАТИЯТ НЕПОЗНАТ Учени общественици и последователи споделят за Учителя Петър Дънов

  2020г - Издателство Бяло Братство
  КРАТКА БИОГРАФИЧНА СПРАВКА
  УЧЕНИЕТО
  УЧИТЕЛ
  МНЕНИЯ НА НЕГОВИ СЪВРЕМЕННИЦИ
  ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ
  ДЕЛО И ТВОРЧЕСТВО
  ПАНЕВРИТМИЯТА
  МУЗИКА
  СВИДЕТЕЛСТВА НА ОЧЕВИДЦИ
  ЯСНОВИДЕЦ
  ПРОРИЦАТЕЛ
  ВЕЛИК ПОСВЕТЕН
  ЧОВЕКОЛЮБИЕ
  ЛЕЧИТЕЛ
  ВЛИЯТЕЛНОСТ
  АНТРОПОЛОГ
  МИСИЯТА
  СЛОВОТО
  ОБРАЗ И ПРЕТВОРЯВАНЕ
  ЛИТЕРАТУРА

  50 downloads

  0 comments

  Submitted

 15. Духовните учения и Българите

  Духовните учения и Българите
  СЪДЪРЖАНИЕ
  1.    Духовните учения и българите        стр.    1
  2.    Произход и развитие на човечеството. Инволюция и еволюция                стр. 13
  3.    Свети места в България. Свети места на българите            стр.    27
  4.    Цветните лъчи в човешката практика         стр.    33
  5.    Великото Триединство                сгр.    39
  5.1.    Вътрешни и външни процеси в ума, сърцето и волята             стр.    40
  5.1.    Наука, Религия и Икономика           стр.    47
  5.2.    Кръг, елипса и хипербола. Условия за Живот на човека      стр.    54
  6.    Вечен Живот. Условия за Вечен Живот           стр.    61
  7.    Душа, Дух и тяло                          стр.    69
  8.    Интуиция. Сетива. Развитие па сетивните органи в човека            стр.    75
  8.1.    Интуиция              стр.    75
  8.2.    Сетива. Развитие на сетивните органи в човека           стр.    78
  9.    Наука и възпитание. Човек и Вселена              стр.    85
  10.    Навлизане в Космоса. Научни методи                   стр.    91
  11.    Човек и Космос                     стр.    99
  12.    Разум. Свръх разум. Съзнание и Подсъзнание          стр.    105
  13.    Четвъртото измерение            стр.    109
  14.    Физически, Духовен и Божествен свят             стр.    113
  http ://www.kaniskal305.webprovider.com/
  http://kaniska.hypermart.net/
   
  ISBN 954-9524-1-9
  Дадена за печат на 08. 08. 1999 г.
  Излязла от печат на 09. 10. 1999 г.
  Оформление: Васил Канисков, Радиана Петрова
  Художник: Ирена Семова
  Технически редактор: Мариела Василевска
  Коректор: Нели Генкова - Маринова
  Лит. група: научно - популярна
  Отпечатана в печатницата на Иван Петров Василевски, гр. Троян, 0670/3-42-02
  е 4- “ТОП ПРЕС” ЕООД

  163 downloads

  0 comments

  Updated

 16. ПРИ УЧИТЕЛЯ

  Разговори на Учителя Петър Дънов
  с Мария Тодорова
  Съставители: Мария Христова, Мария Чалъкова
  Издателство: „ДАР-РХ” – Велико Търново
  Печат: СИРА – Велико Търново
  Книгата се разпространява безплатно

  179 downloads

  0 comments

  Submitted

 17. Анил Шарма "Животът отвъд смъртта"

  Анил Шарма "Животът отвъд смъртта"

  312 downloads

  0 comments

  Submitted

 18. Важни моменти от живота на Рудолф Щайнер. - Хронология. допълнен увод

  Превод от различни антропософски източници:
  Преслав Павлов

  98 downloads

  0 comments

  Updated

 19. Разяснения за молитвите

  91 псалом
  Добрата молитва
  Господнята молитва
  ОБЩИ МИСЛИ ЗА МОЛИТВИТЕ,
  ДАДЕНИ ОТ УЧИТЕЛЯ
   

  202 downloads

  0 comments

  Submitted

 20. 1907 - Нова Наука за Лекуване. Луи Куне

  1907 - Нова Наука за Лекуване. Луи Куне
  Книгата е подарена на Учителя от издателя Д. Голов

  395 downloads

  0 comments

  Updated

 21. Дипломна работа на Катя Христова

  Енигма: Еволюция на човешкото съзнание

  53 downloads

  0 comments

  Submitted

 22. Размисли върху завета на цветните лъчи на светлината - Радея

  Размисли върху завета на цветните лъчи на светлината - Радея

  370 downloads

  0 comments

  Submitted

 23. 1934 - Стани събуди се търси пътя - Елена Казанлъклиева

  1934 - Стани събуди се търси пътя - Елена Казанлъклиева

  44 downloads

  0 comments

  Submitted

 24. Път - Елена Казанлъклиева

  Път - Елена Казанлъклиева

  35 downloads

  0 comments

  Submitted

 25. Каталог нови мисли - 1929г.

  Каталог нови мисли - 1929г.

  82 downloads

  0 comments

  Submitted

×
×
 • Create New...