Jump to content

Последователи на Учителя


Sub Category  

74 files

 1. 1948 - Стихотворен пътепис спомени на една майка

  1948 - Стихотворен пътепис спомени на една майка

  14 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 2. Строеж на материята - Д.Орлов

  Книгоиздателство. “Братство“

  87 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 3. Великото Учение - Благодумов - Васил Томов

  Великото Учение - Благодумов - Васил Томов
   
  100 б. Великото учение на Благодумов

   
  Сам Учителят казва, че Христос е говорил много, но съвсем малко е записано. Ето какво казва брат Благодумов по този въпрос в книгата си "Великото учение": (Забележка: В.Т. Благодумов е псевдоним на Васил Т. Ангелов, който е издал "Великото учение" 1935 г. гр. София. Защитава Учителя. Цитатът е от с. 7-8.)
   
  "И през двата прозореца, отдалечени един от друг на две хиляди години, грее светилната на все същото онова велико невидимо Божествено слънце, Което твори и направлява живота на цялата вселена и сега отново зове човечеството към нова култура и нов живот. На това пълно единство в Словото на двамата велики Учители се дължи онова възторжено мистично отнасяне, оная свещена почит и любов, с която П. Дънов е обкръжен от своите ученици. В техните души стои отпечатан светлия и възвишен образ на Исуса, а в сърцата им е вдълбано Неговото велико Божествено учение; и ето, в Словото на своя нов Учител те виждат да възкръсва отново това учение, в неговата най-висока светлина и красота. Нещо повече - в самия Него, в Неговия личен живот, те виждат жив нагледен пример на самия Исус, на съвършения човек, на светлия идеал, към който се стремят. Те чувствуват светлината и силата на живота, която им иде от Неговото Слово и чрез която заживяват в своето съзнание, в своята душа, един нов живот непонятен за тях преди това, непонятен и за ония, които не са го опитали. И това изпълня сърцата им с любов, почит и признателност.
   
  От времето на Исуса до днес, никога Великото Учение за Царството Божие и за Любовта не е проповядвано тъй живо и тъй мощно, както от Учителя Дънов; никога за Бога, за Христа, за човека, за живота, за живата природа, за небето и земята, не са казани думи тъй възвишени и пълни със смисъл и живот, както от него; чрез устата на никой пророк или духовен учител Бог не е отправял към своите земни деца думи, тъй кратки и поучителни, тъй нежни и мили, каквито Той сега ни отправя чрез устата на Учителя Дънов. Изобщо, от времето на Исуса до сега, никога Божественото Слово не е свързвало тъй здраво небето и земята, както сега чрез Словото на Учителя Дънов. Това Слово работи с най-голяма сила, излива се в най-ярка светлина, предава се в най-ясна и достъпна форма, преминава в най-интензивен живот, за да засегне постепенно и дълбоко сърцата, умовете и душите на всички ония, които са вече достатъчно назрели, за да приемат в себе си закона на Любовта и да израснат постепенно в граждани на настъпващото Царство Божие."

  50 downloads

  0 коментара

  Обновен

 4. 1948 Богомилското учение - Антон Глогов

  1948 Богомилското учение - Антон Глогов

  341 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 5. Пояснения на Пентограмата

  Пояснения на Пентограмата

  27 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 6. Добър ден - С пеене и движение

  Добър ден - С пеене и движение

  27 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 7. 1947 Извори за музикалната култура на средновековна българия- Андрей Андреев

  1947 Извори за музикалната култура на средновековна българия- Андрей Андреев

  9 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 8. 1932 - Озарения връх - Еделвайс

  1932 - Озарения връх - Еделвайс
   
  песни и стихотворения

  25 downloads

  0 коментара

  Обновен

 9. 6-те упражнения + 1

  6-те упражнения + 1

  279 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 10. Между истината и легендата - Стефан Кадиев

  Между истината и легендата - Стефан Кадиев

  24 downloads

  0 коментара

  Обновен

 11. Рила когато проговори - Орион - д-р Стефан Кадиев

  Рила когато проговори - Орион - д-р Стефан Кадиев
   
  на стр- 5
   
   
  За тия, които се съмняват — доказателство.
   
  За тия, които са намерили — утвърждение.
   
  За тия, които вярват — упование.
   
  За тия, които търсят — малък лъч върху Пътя.
   
  За тия, които живеят — малка радост, която им дължа.
   
  Нека усмивката на Рила, еднакво благосклонна, пребъде над всички братя на Родната земя.

  73 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 12. На приятеля ми Иван Антонов Изворски - K.А. Либра

  На приятеля ми Иван Антонов Изворски - K.А. Либра
   
  Книгата е преведена от оригиналната на англииски
   
  “Либра е: Takens, Roelf - холандски астролог, роден 1862 г., който е по-известен с псевдонима си „Либра“ (C.Aq. Libra). Той е автор на книгата „Астрология и етика“, добре позната и преведена на различни езици. Подобно на много астролози от неговото време, Либра е повлиян от философията на Елена Блаватска. По професия е ветеринарен лекар, също е и художник.“

  102 downloads

  0 коментара

  Обновен

 13. 1990 Новите идеи в беседите на Учителя из областа на медицината - Васил Велев

  1990 Новите идеи в беседите на Учителя из областа на медицината - Васил Велев

  115 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 14. Чучолига стихове за деца - Димитрина Антонова

  Чучолига стихове за деца - Димитрина Антонова

  29 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 15. Учителя Петър Дънов - д-р Иван Жеков

  Текста е публикуван на следния линк
   
  Превод от д-р Иван Жеков,
  псевдоним: Д-р И. Ж. Духомиров

  29 downloads

  0 коментара

  Обновен

 16. Смисълат на живота

  Смисълат на живота
   
  Година на издаване и автор неизвестни

  75 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 17. Вечните истини - от Стефан Тошев

  Приятели, сканирах една много рядка и ценна книга, издадена 1937г.
  Казва се "Вечните истини" от Стефан Тошев, Севлиево, 1937 година.
  Стефан Тошев е един малко познат последовател и ученик. В коментарите ще сложа негова снимка. Най отдолу също ще сложа допълнителен линк с малко информация за Стефан Тошев.
   
  Той е контактувал доста с Учителя и са запазени някои писма.
  Тук ще сложа някои писма от Учителя.
  ПИСМА НА УЧИТЕЛЯТ ДЪНОВ ДО СТЕФАН ТОШЕВ
  http://petardanov.co...5118-ii-писм%…/
  III. ПИСМА НА СТЕФАН ТОШЕВ ДО УЧИТЕЛЯТ ДЪНОВ
  http://petardanov.co...5120-iii-писм…/
  Книгата може да изтеклите от този линк.
   
  Коментари за книгата
  "Това е ценен принос към окултната ни книжнина през тая година. Книгата е разделена на две части. В първата е изложено най-ценното от Псалмите. Втората част носи заглавие: "Целта и смисълът на човешкия живот според Стария и Новия завет. Карма и прераждане." Втората част има следното съдържание: "Увод. Стари завет. Карма. Прераждане. Вяра. Покаяние и новораждане. Любов. Молитва. Ясновидство. Интуиция. Същинският човек. Безконечният "ад" на християнската църква."
  Добър е методът, с който си служи авторът: своите идеи той се стреми да потвърди от една страна чрез стария и новия завет и от друга страна чрез фактите, резултатите на новите научни изследвания по дадения въпрос. Затова книгата съдържа богат фактически материал и идеите на автора са силно, всестранно и логично аргументирани. Тая книга е плод на грамадна дългогодишна работа, за която трябва да му бъдем благодарни.
  Книгата е ценна за всички, които искат да се ориентират в сложните проблеми, които днешният живот слага пред всеки търсещ човек. Читателят в тая книга ще намери отговор на много въпроси, които вълнуват човешкия дух. Тая книга ще допринесе много за проникване на новите идеи всред обществото."
  Ето още малко информация за Стефан Тошев

  223 downloads

  0 коментара

  Обновен

 18. Небесни откровения - Стихозбирка - Тодорка Димитрова - 2018г

  Човешката любов е Блян
  Съдържание:
   
  Трилогия за Любовта човешка
  Ти
  Самота
  Прошка
  Размисъл
  Равносметка

  18 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 19. Аудио запис на книгата направен с програма.

  Аудио запис на книгата направен с програма.
   
   
  Наръчник за самоорганизиране на Братството по методите на Учителя

  43 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 20. Арбанашката комуна - Петър Камбуров

  Арбанашката комуна - Петър Камбуров

  106 downloads

  0 коментара

  Обновен

 21. Пътят и времето

  Том първи НАЧАЛОТО
   
  И ТАКА 9
   
  Глава първа
   
  ЛЪКЪТ И ТЕТИВАТА 15
   
  Глава втора
   
  УЧЕНИКЪТ И УЧИТЕЛИТЕ МУ 78
   
  Глава трета
   
  КОЛЕЖАНИНЪТ 133
   
  Глава четвърта
   
  СЕМИНАРИСТЪТ 180
   
  Глава пета
   
  УЧЕНИЯТ 259
   
  Глава шеста
   
  ПАСТОРЪТ 308
  Няколко думи за автора
  315

  25 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 22. Наръчник за самоорганизиране на Братството по методите на Учителя

  Източник
   
  ЧАСТ ПЪРВА – ТЕОРИЯ 10
  І. Пробуждане на колективното съзнание
  или идеята за Цялото и неговите части 11
   
  ІІ. Четирите съвета като органически метод
   
  за самоорганизиране на Братството 34

  Идеята за четирите съвета 34

  Съвет на физическия труд 36


  Съвет за духовния живот 39


  Съвет за просвета 40


  Съвет на примирителите 41


  Съвет на хармонията 42


  Най-малката задача на всеки един
  от съветите за една година 45


  Общи правила и препоръки за четирите съвета 47


  Обликът на истинския ръководител 50


  Основни опасности при работата на съветите 53


  Методи за справяне с неприятелите 58


  Възникнали въпроси от учениците
  по идеята за четирите съвета 61


  Идеята за четирите съвета –
  основа за полагане на общ братски живот 65
  [*]
  Как действат четирите съвета вътре в нас 67


  Събуждане на дарбите и способностите
  на всеки чрез работата в четирите съвета 67


  Идеята за четирите съвета
  е вложена в нас предвечно 72


  Действие на физическия съвет –
  чрез тялото и волята 74


  Действие на духовния съвет –
  чрез сърцето и чувствата 77


  Действие на просветния съвет –
  чрез ума и мисълта 80
  [*]
  Правило: Комунизира се трудът и работата,


   
  а не капиталът 83
  ІІІ. Беседи от Учителя, изнесени пред членовете
   
  на вътрешната верига 87
   
  Сутринта, 15 юни [сряда] 1921, Саран бей [гр. Септември] 87 31 август [сряда] 1921 год. – Търново 98
  8:45 ч., 21 юни [сряда], 1922 г. – София 104
  11:00 ч., 22 юни [четвъртък], 1922 г. – София 105
  5:30 ч., 23 юни [петък], 1922 г. – София 110
  7:30 ч., 24 юни [събота], 1922 г. – София 116
  20:00 ч., 25 март [неделя], 1923 г. – София 121
  5:30 ч., 26 март [понеделник], 1923 г. – София 122
  20:00 ч., 26 март [понеделник], 1923 г. – София 127
  17:30 ч., 27 март [вторник], 1923 г. – София 132
  27 март [сряда], 1923 г. – София 139
  ІV. Мисли на Учителя за Синархията 142

  Пет статии от Иван Толев за Синархията 146
  Кой е Иван Толев 146

  Статия първа – Окултна социология 148


  Статия втора 157


  Статия трета 162


  Идеално и осъществимо управление 174


  Синархия на практика 191   
  VІ. Георги Радев – Братско общежитие
   
  (Комуналният братски живот) 201
   
  VІІ. Борис Николов – мисли за комуните 206
   
  ЧАСТ ВТОРА – ПРАКТИКА 208
   
  І. Комуната в Ачларе 209

  Георги Томалевски – Братска комуна
  в село Ачларе през 1922 г 209
  Начален акорд – сформиране
  на ачларската комуна в края на март 1922 г 209
  Как най-общо протичаха неделните
  и работните дни в комуната 211
  „Ачларе, април. Работен ден 216
  „Ачларе, април. Работен ден 219
  Борис Николов 221
  Жорж (Георги) Радев 224
  Христо Койчев 231
  Бай Жечо Вълков 235
  Кръстю Тулешков 244
  Коста (Константин Константинов) 256
  Асен Кантарджиев 262
  Александър Стрезов 264
  Георги Томалевски 266
  „Ачларе. Понеделник, 29 май 268
  30 май – пеш 70 км от Ачларе до морето 271
  Ачларе, Юни 272
  22 юли – пътуване из Бургаски окръг 274
  Ачларе, 27 юли 276
  Финален акорд – напускане на комуната, 10-14 август
  1922 г. и отпътуване към събора в Търново 276


  Борис Николов – спомени на един комунар
  от с. Ачларе 287
  Възникване на идеята за комунален живот 287
  Пристигане в село Ачларе 289
  Начало на работата в братската комуна
  с младежки плам 291
  Как се промени първоначалната
  негативна нагласа към комунарите 293
  Първата жътва на младите комунари 296
  Екскурзия до Коджа-Балкан 300
  Харманът 303
  Джанките в Ачларската комуна 305
  Студентските костюми стават
  на комунарски дрехи 307
  Маларията 309
  Три писма до Борис Николов 314


  Николай Дойнов представя спомените на брат си

   
  Борис Николов за комуните в Ачларе и Русе 329
  „Научете по един занаят за да бъдете свободни!“ 329
  В началото на 20-те години идеята
  за комунален начин на живот става повсеместна 332
  Първоначални впечатления от обстановката в Ачларе. 334 Привикване към суровите условия
  и физическия труд в комуната 335
  Недоволство и разочарование 339
  Екскурзия до Коджа-Балкан и напускане на комуната ... 340 ІІ. Комуната в Русе 343

  Георги Томалевски – Русенската комуна,
   
  юли-август 1923 г 343
   
  Пристигане на новите комунари в Русе
   
  през юли на 1923 г 343
   
  Възстановяване на щетите след пороя
   
  и сближаване с комуната на анархистите 345
   
  Обичайната работа в русенската комуна 350
   
  Посещение на Учителя в русенската комуна 352
   
  Сестрите в комуната 353
   
  Отпътуване обратно към София – 15 юли 356


  Борис Николов – спомени за комуната в Русе 358


  Документална хроника за русенската комуна –

   
  от 9 март 1921 до 31 декември 1957 г 361
  Общи предпоставки за възникване на комуната в Русе .361 Начало на Русенската комуна – 9 март 1921 г. 365
  Русенската преса проявява жив интерес
  към Учението и Учителя 371
  Правилник за вътрешния ред
  в Общество „Бяло Братство“ – Русе 374
  Повторна колективизация на стопанството и превръщането му отново в „идеалната комуна“
  на цялото Братство 379
  Централата на Общество „Бяло Братство“ –
  Русе се мести в София 383
  Ликвидиране на Русенската комуна –
  31 декември 1957 г 390
  ІІІ. Комуната в Арбанаси – спомени на Петър Камбуров 394
  Зараждане на идеята за комуна в Арбанаси 394
  Заселване на първия член на комуната
  в Арбанаси – края на септември, 1920 г 396
  Опитността с бостана и градушката 399
  Непослушание към Учителя 401
  Новата опитност с бостана 404
  Основаване на комуната в Арбанаси
  през есента на 1923 г 405
  Трудностите, съпътстващи комунарския живот 408
  Публична сказка пред обществеността на селото 413
  На работа в София като каруцар 415
  Разтуряне на комуната през лятото на 1926 г 419
  ІV. Опити за нови комуни – спомени на Борис Николов 423
  Пръв опит от ученици на Учителя за комуна в Бургас 423
  Братска комуна в Арбанаси 428
  Братска комуна в Казанлък 431

  Комуната на Изгрева 433


  Борис Николов 433
  Първи опити за комуна на Изгрева 433
  Как се оформи землището на Изгрева –
  палатката на Бертоли 436
  Поява на първите дървени бараки на Изгрева 438
  Овощната градина на Изгрева 440
  Лозето на Изгрева 442
  Пчелинът на Изгрева 443
  Приемната на Учителя 446
  Общата кухня на Изгрева 450
  Чешмичката в Дианабад и упражненията с вода
  на Изгрева 452
  Двете чешми на Изгрева – „Яйцето“
  и чешмата с фигурите-символи 455
  Салонът на Изгрева 457
  Горницата (стаята на Учителя) и солариумът 459
  „Масата на изобилието“ в стаята на Учителя 461
  Един ден на Изгрева 462
  Братските празници на Изгрева 466
  Общежитието на Изгрева 468


  Николай Дойнов 470


  Никола Нанков 473


  Крум Въжаров 475  56 downloads

  0 коментара

  Обновен

 23. Море, небе, земя, любов. - Светла Понайотова

  Море, небе, земя, любов. - Светла Понайотова

  14 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 24. Вечният кръговрат - поезия - Светла Паняйотова

  Вечният кръговрат - поезия - Светла Паняйотова
  Пловдив, 2004 година.

  26 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 25. Трепетно очакване - Светла Панайотова - 2014г.

  Трепетно очакване - Светла Панайотова - 2014г.

  23 downloads

  0 коментара

  Публикуван

×