Jump to content

Невена Неделчева

23 files

 1. 1945 - Дарът на Феите - Невена Неделчева

  Дарът на Феите - Невена Неделчева
  издадена 1945 г
   
  В книгата има 7 приказки :
   
  Дарът на феите,
  Лъжлив Галчо и Пенчо истината,
  Звездица,
  Вълшебното царство,в което не може да се лъже,
  Танцът на пеперудките,
  Ароматът на теменужката,
  Доброто наследство,

  364 downloads

  Updated

 2. Марта - Невена Неделчева

  Невена Неделчева

  423 downloads

  Updated

 3. Върхът - Невена Неделчева

  Върхът
  Събирането на невъзможното с възможното според обичайните човешки мерки, едновременното живеене в две различни категории пространства – делничното и извънредното, странните до съвсем обикновените герои – това са смисловите ядра, около които е изграден романът на Невена Неделчева „Върхът”. Творбата среща и събира времето на „чудаците” с времето на „реалността”. Главните герои обитават тези времена и функцията им е да ги съберат, влизайки навътре, в дълбочината на техните предизвикателства, лабиринти, изпитания и преобръщания.
  Върхът
   
  Невена Неделчева

  121 downloads

  Submitted

 4. Два свята- Невена Неделчева

  Цялото творчество на писателката Невена Неделчева -
  18 романа, детски разкази, приказки, е вдьхновено от учението на
  Учителя Петър Дънов. Тя не само живее на Изрева, където по онова време
  се намира една уникална окултна Школа, но и дълбоко преживява
  случващото се там. Вниква в живота, чувствата и характерите на хората,
  докосва се до невидимото, което движи техните взаимоотношения и съдби.
   
  Героите от романите на Невена Неделчева, обхващащи различни социални,
  духовни и интелектуални прослойки, се докосват в една точка -
  преобразяващото присъствие на духовния учител в техния живот.
  Книгата "Два свята" е написана като втора част на романа "Върхът",
  но може да се чете самостоятелно.
   
  Автор Невена Неделчева
  Издателство Бяло Братство
  София 2010

  128 downloads

  Updated

 5. 1947г. - Всичко е за добро - Невена Неделчева

  Всичко е за добро - Невена Неделчева

  117 downloads

  Updated

 6. Земята е училище - Невена Неделчева

  "Земята е училище"
   
  роман от Невена Неделчева
   
  В този роман героите на Невена Неделчева постъпват в житейското училище като младежи, търсещи знания, мъдрост и истина в бурите на една динамична епоха, в която се кръстосват и сменят идеологии и обществени системи и се водят битки. Те обаче намират истинския път и се издигат в съзнанието си като ученици на едно велико учение. Така Земята се превръща за тях в школа за безкрайния път на човека към Бога.
   
   
   
  Автор: Невена Неделчева
  Издателство: "Бяло Братство", София, 2012 г.
  ISBN 978-954-744-189-7

  109 downloads

  Updated

 7. Преплетени съдби - Невена Неделчева

  "Преплетени съдби"
   
  роман от Невена Неделчева
   
  Романът "Преплетени съдби" помага на читателя да открие едно ново измерение на любовта. Пред героите стои задачата да се научат да обичат с любовта на душите, с Божествената Любов - онази любов, която помага за израстването на ученика. Това се превръща в най-голямо изпитание в духовния път и се оказва мярка за качествата и способностите на стремящия се по Пътя на ученичеството. Всички герои в романа са ученици на любовта.
   
   
  Автор Невена Неделчева
  Издателство Бяло Братство
  София 2012
  ISBN 978-954-744-166-8

  108 downloads

  Updated

 8. Невидимата - Невена Неделчева

  "Невидимата"
   
  окултен роман от Невена Неделчева
   
  Романът "Невидимата" отново разкрива същността на жената, но тя вече не се блъска в противоречията в себе си на кръстопътя на материалното и духовното, защото е намерила тези пътища още в миналите си превъплъщения и сега се ражда на Земята със задачата да открие своята мисия на служител на Любовта.
   
   
  Автор: Невена Неделчева
  Издателство: "Бяло Братство", София 2011 г.
  ISBN 978-954-744-151-4

  47 downloads

  Updated

 9. Светлина в мрака - Невена Неделчева

  "Светлина в мрака"
   
  окултен роман от Невена Неделчева
   
  Всеки млад човек, когато осъзнае в себе си, че е дошло времето да се сбогува с детството си, с онова защитено и топло пространство, наречено роден дом, застава на едно място, от което започват много и различни пътища. И точно тогава трябва да се намери една добра, мъдра и любеща ръка, която да хване ръката на довчерашния юноша, за да му посочи онзи път, който ще го изведе при Любовта, Мъдростта и Истината. Малко са книгите в съвременната световна литература, които могат да посочат на младите хора истинския път. Повечето от тях го търсят в индивидуалния бунт, в нестандартната себеизява... за да открият в края на краищата, че водят младия човек в безпътицата на отчаянието, изолацията и отчуждението. Романът на Невена Неделчева също търси пътя на младите. Съдбите на трите главни героини – Антоанета, Силвия и Виола, предлагат на младия читател да проследи три възможни пътя, за да открие себе си според копнежите и идеалите на своята душа.
   
   
  Автор: Невена Неделчева
  Издателство: "Бяло Братство", София 2010 г.
  ISBN-978-954-744-138-5

  56 downloads

  Updated

 10. Пътека от Пътя - Невена Неделчева

  "Пътека от Пътя"
   
  окултен роман от Невена Неделчева
  Героинята на романа носи в себе си нещо от същността на нашата далечна прамайка Ева, която е увлякла човека в грехопадението и е сложила началото на неговия земен път. Но преминала през страданието, у нея се събужда стремежът към духовен живот. Така в лабиринта на търсенията на жената по пътеките и кръстопътищата постепенно се ражда прекрасният образ на Новата Ева, която там някъде, в бъдещето, ще се превърне в идеал за жената и ще стане спасителка на човечеството.
   
   
  Автор: Невена Неделчева
  Издателство: "Бяло Братство", София, 2013 г.
  ISBN 978-954-744-196-5


  46 downloads

  Updated

 11. Докъде се простира светът - Невена Неделчева

  "Докъде се простира светът"
   
  Романът на Невена Неделчева внушава на читателя, че човешкото пространство може да бъде също така необозримо и безкрайно, както е това на Вселената. Пътят за откриване на тези непознати за обикновения човек области от света е духовното израстване, което ще оттласне съзнанието на хората, за да скъса то ограничаващите го връзки с бита и с материята и да полети във висините на открива-
  нето на светлите духовни същества, на Учителя и на Бога. Така човекът започва своя нов път в безкрайността на познанието и на световете.
   
  Спаска Миховска
   
   
  Автор: Невена Неделчева
  Издателство: "Бяло Братство", София, 2013 г.
  ISBN 978-954-744-205-4

  54 downloads

  Updated

 12. Абсолютният закон - Невена Неделчева

  "Абсолютният закон"
   
  окултен роман от Невена Неделчева
   
  Като всяка дълбока, мъдра книга, и тази проблематизира съществуването, задава въпроси, конструира алтернативни светове, защото се занимава с изначалните ценности на битието и редува земната прагматика с трансцедентната реалност.
   
  Връзката учител–ученик е свещена. Учителят идва, когато ученикът е готов – за да го одари с духовно зрими стъпки към отварящото смислите време, събиращо и подреждащо послания и откровения. Книгата на Невена Неделчева „Абсолютният закон” е разказ в разказа за тази среща и за един дълъг път във вътрешното пространство на душата, който се превръща в просветлено преоткриване на вечното. Тя представя, от една страна пътуването на главната героиня, Ягода, из това пространство, а от друга – четящият отвъд редовете съзира пилигримската участ на авторката, стъпила боса по същия осеян с болка и разпънат от мъчителни избори маршрут между земята и небето.
   
  Автор: Невена Неделчева
  Издателство: Бяло Братство, София, 2008 г.
  ISBN-978-954-744-101-9

  55 downloads

  Updated

 13. Копнеж за обич - Невена Неделчева

  "Копнеж за обич"
   
  творба на Невена Неделчева
   
  Творбата на Невена Неделчева засяга един извечен въпрос – за обичта и майчинството, осветен в светлината на Учението на Беинса Дуно. Тази вълнуваща книга трябва да достигне до всяка жена и до всяка майка в нашето време. Задачата на този роман е да ги насочи към светлината, идваща от идеите на Учителя, за да разберат жената и майката, че те трябва да се превърнат в онази Нова Ева, която се приближава до идеала, водещ ни към мистичната Божествена Майка на света.
   
   
  Автор: Невена Неделчева
  Издателство: Бяло Братство, 2010 г.

  60 downloads

  Updated

 14. 1939 Бащина обич - Невена Неделчева

  1939 Бащина обич - Невена Неделчева

  56 downloads

  Submitted

 15. 1941г. - Има ли друг свят - Невена Неделчева

  1941г. - Има ли друг свят - Невена Неделчева.pdf

  95 downloads

  Updated

 16. 1941г. Чудната цигулка - Невена Неделчева

  1941г. Чудната цигулка - Невена Неделчева
   
  Приказка

  58 downloads

  Updated

 17. 1938 - През очите на обичта - Невена Неделчева

  1938 - През очите на обичта - Невена Неделчева
   
  Разкази

  59 downloads

  Submitted

 18. 1938г. Как намерих Учителя - Невена Неделчева

  1938г. Как намерих Учителя - Невена Неделчева

  439 downloads

  Updated

 19. Видима и невидима реалност - Невена Неделчева

  Видима и невидима реалност - Невена Неделчева

  59 downloads

  Submitted

 20. Дарът на феите - Невена Неделчева

  Дарът на феите - Невена Неделчева

  44 downloads

  Submitted

 21. Чутата молитва - Невена Неделчева

  ЧУТА МОЛИТВА


   
   
   

  РАЗКАЗИ, СПОМЕНИ, ПЪТЕПИСИ


  54 downloads

  Submitted

 22. Светлина в Живота - Невена Неделчева

  Светлина в Живота - Невена Неделчева

  30 downloads

  Submitted

 23. 1935 -Татковите приказки за нея - Невена Неделчева

  1935 -Татковите приказки за нея - Невена Неделчева

  39 downloads

  Submitted


×
×
 • Create New...