Jump to content

Едуард Булвер-Литон

2 files

 1. Безсмъртната Любов - Дук да Помар

  Безсмъртната Любов - Дук да Помар
   
  Скъпи читателю, държиш в ръцете си великолепно езотерично издание “Безсмъртната любов”. Написано в началото на XIX век по силата на прозренията и посланията които носи, то не отстъпва на известния окултен ронан “Занони”. Авторът Дук де Помар увлекателно и с много любов ни води в езотеричното знание за Вселената. Този нов и непознат свят става близък и достъпен за всеки от нас.

  620 downloads

  Публикуван

 2. Занони - Едуард Литон 1927

  Занони - Едуард Литон
   
  Цитат от беседата Синове на възкресението 29.01.1928г.
   
  “В прочетената глава от Евангелието на Лука се засягат много въпроси, между които и този за женитбата. Женитбата на съвременните хора представя преходна фаза, край на нещо. Докато хората се женят и за мъж отиват, те всякога ще умират. Който се жени, той трябва да знае, че ще умре. Ако безсмъртният се ожени, и той ще умре. В романа „Занони” се говори за безсмъртния Занони, който, като се оженил, заедно с жена си били осъдени, в времето на френската революция, да бъдат гилотинирани. Занони е бил член на Бялото Братство, но за отклонението, което направил в живота си, трябвало да умре, заедно с жена си. Отклонението на хората от правия път се заключава в тяхното погрешно разбиране на женитбата. Те мислят, че като се оженят, ще бъдат щастливи. Обаче, работата не излиза така. С женитбата, именно, започват най-големите изпитания на хората. Като засягам този въпрос, мнозина ще възразят, че бракът е свещен акт, установен от Бога и от самата природа. Ако бракът, наистина, е установен от Бога, какъв е бил първичният брак? Ако бракът е установен от Бога, защо хората се развеждат? Щом хората се развеждат, щом се разлюбват, това показва, че бракът не е институт, установен от Бога. Днес хората само се влюбват и разлюбват, женят и развеждат. Значи, това са човешки, а не Божествени работи. За оправдание на всичко това, хората турят на своите постъпки по един Божествен етикет, за по-голям авторитет, но и това не ги спасява. Тук, именно, е тяхната грешка. Те трябва да знаят, че женитбата е последната фаза на земния живот. Когато свърши всичките си работи и стане философ, най-после човек се оженва и с това завършва учението си на земята. В това отношение, женитбата е диплом, с който хората отиват на гилотината. Това става не само с мъжа в дома, но и с жена му, и с децата му.“

  1,129 downloads

  Обновен

×