Jump to content

Други автори


Sub Category  

136 files

 1. 0 коментара

  Публикуван

 2. Черните братя - приказка

  Приказка

  39 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 3. Светлина върху пътя

  Теософско издание

  43 downloads

  0 коментара

  Обновен

 4. Фауст - 1905 - 1906

  Фауст - 1905 - 1906

  41 downloads

  0 коментара

  Обновен

 5. Душата съществува 1926 - Анри Пюли

  Душата съществува 1926 - Анри Пюли

  128 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 6. Автобиография Ганди

  Автобиография Ганди
  Превод от френски - Георги Радев

  99 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 7. Поп Богомил - Найден Геров - 1869г.

  Поп Богомил - 1869г.

  120 downloads

  0 коментара

  Обновен

 8. Астрономия за дами - Камил Фламарион - 1904

  Астрономия за дами - Камил Фламарион - 1904

  126 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 9. Младежки червен кръст - 1941г.

  Младежки червен кръст - 1941г.

  7 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 10. 1930 - Подражание на Христа - Томас Хемеркен

  Не се знае със сигурност кой точно е авторът на тази книга, чиято огромна популярност е засвидетелствувана както с хилядите ѝ преписи, по брой отстъпващи само на Библията, така и с преводите на около 95 езика и около 3000 издания.

  Но все пак най-често това съчинение се свързва с името на Тома Кемпийски.

  Цялото произведение, което и днес не престава да бъде ръководство по християнска духовност, не е систематично изложение на догмати, а непрекъсната подкана за поемане и неотклонно следване на единствения истински път към царството - пътя на Христа. И докато първите две книги искат от човека правилно насочване на волята му към смирение и приемане на царствения път на кръста, в последните две сам Учителят с милосърдна любов разговаря със своя следовник, за да му открие благодатта Си и да го направи истински свободен.
  Томас Хемеркен (1380–1471) е роден през 1380 г. в гр. Кемпен, в Северозападна Германия,

  109 downloads

  0 коментара

  Обновен

 11. Плодовете като храна 1925г.

  Плодовете като храна 1925г.

  105 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 12. Българските революционери - Раковски, Каравелов, Левски, Ботев - за балканска федерация

  Българските революционери - Раковски, Каравелов, Левски, Ботев - за балканска федерация
  Реферат държан на 25 януари 1915 година пред софийските организирани работници.
  От Христо Кабакчиев

  19 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 13. Д.И. Писарев - живота и литературната му деятелност. 1898г

  Д.И. Писарев - живота и литературната му деятелност. 1898г

  8 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 14. История на живописта - Рихард Мутер - 1906

  История на живописта - Рихард Мутер - 1906

  18 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 15. История учений о гармонии 

  Шевалье, Люсьен (1883-1932). История учений о гармонии [История на обучението по хармония] / Люсьен Шевалье; Пер. с фр. З. Потаповой, В. Таранущенко; Ред. М. Иванов-Борецкий. - 1. изд. - Москва: Музгиз, 1932. - ХIII, 183 с. - (Проблемы музикознания. Историческая библиотека)
  Истинско име на авт. Lucien Chavaillier.

  29 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 16. Душеспасителни размишления за възкресението на господа нашего Исуса Христа - 1903

  Душеспасителни размишления за възкресението на господа нашего Исуса Христа - 1903

  55 downloads

  0 коментара

  Обновен

 17. Хим на Аполон делфииски - Андрей Андреев - 1942г

  Хим на Аполон делфииски  -  Андрей Андреев  - 1942г

  18 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 18. Панайот Хитов - Как станах хайдутин 1982г.

  Панайот Хитов - Как станах хайдутин 1982г.

  13 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 19. 1934 - Мечтания и живот част 3 - Григорий Петров

  1934 - Мечтания и живот - Григорий Петров 

  21 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 20. 1981г Панчататра

  1981г Панчататра

  231 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 21. 1929 - Саду Сундар Синг

  1929 - Саду Сундар синг

  46 downloads

  0 коментара

  Обновен

 22. Богомилското учение - Антон Глогов

  Богомилското учение - Антон Глогов

  146 downloads

  0 коментара

  Обновен

 23. Утрото на едно пробуждане - Добрин Будинов

  Утрото на едно пробуждане - Добрин Будинов

  38 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 24. Защо вярвам в безсмъртието на човека - Сър Оливър Лодж

  Защо вярвам в безсмъртието на човека - Сър Оливър Лодж

  58 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 25. 1959 - Потъналият материк Атлантида - Кирил Кръстев

  1959 - Потъналият материк Атлантида - Кирил Кръстев

  212 downloads

  0 коментара

  Публикуван

×